ШАРАПОВА Олена Миколаївна

Кандидат медичних наук (1999), секретар Дніпропетровського обласного товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів (2000-2015).

Народилася 14 червня 1964 року у місті Дніпропетровськ.

Освіта: Дніпропетровський медичний інститут (1988).

Місце роботи та посада: викладач кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро).

Тема кандидатської дисертації: “Морфофункціональні зміни органів імунної системи при крипторхізмі” (1999).

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Опубліковала  понад 130 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників, 8 учбово-методичних рекомендацій,  2 патента на корисні моделі, 3 раціоналізаторських пропозиції, виданий 1 інформаційний лист.

Серед яких:

СТАTTI

  • Шарапова О.М. Аналіз результатів морфологічного дослідження яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем і вживавших настоянку ехінацеї пурпурової //О.М.Шарапова //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т.15. – №2 (56). – С. 39-41.
  • Sharapova E.N. Мorphological and functional changes of rats testes after the action of electromagnetic fields of high voltage with low frequency / E.N.Sharapova  //Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. – 2016. –  N 3. – Р. 7-8.
  • Шарапова О.М. Електронно-мікроскопічні зміни в структурах гематотестикулярного бар’єру яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем високої напруги низької частоти / О.М.Шарапова   //Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, Том 2 (138). – С.110-112.
  • Шарапова О.М. Характеристика мікроциркуляторного русла яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем і вживавших імуномодулятор  /О.М.Шарапова // Медичні перспективи. – 2017. – Том XXII, №3. – С.113-116.
  • Шарапова О.М. Наслідки дії 7% спиртової настоянки ехінацеї пурпурової на морфологічну будову яєчок щурів. /О.М.Шарапова // Морфологія. – 2018. – Том 12, №2. – С.72-76. DOI 10.26641/1997-9665.2018.2.72-76.
ПОСІБНИКИ
  • Practical skills in operative surgery and topographical anatomy. /Topka E.G., Sharapova E.N. // Дніпропетровськ: «Літограф», 2013. – 98 p.
  • Tests for control and self-control of knowledge of dental faculty students in operative surgery and topographic anatomy.  / Topka E.G., Sharapova E.N., Filipenko V.V.  // Дніпропетровськ: «Герда», 2014. – 126 p.
  •  Методическое пособие по топографической анатомии головы.  / Топка Э.Г., Шарапова Е.Н., Шапиро А.В.  // Днепропетровск: «Герда»,  2014.-  150с.

Напрями наукових інтересів:  будова імунних органів у нормі і при захворюваннях статевих органів;  особливості онтогенезу, кровопостачання яєчок, над’яєчок людини і деяких тварин після дії шкідливих факторів зовнішнього середовища. Запропоновані методи  корекції патологічних змін імуномодулюючими препаратами.

Робоча адреса:  49005, м. Дніпро, вул. Севастопольська, 19, морфологічний корпус, медакадемія, кафедра клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії.

Електронна адреса: esharapova@ukr.net

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading