СТЕГНЕЙ Микола Михайлович

Кандидат ветеринарних наук (2006), доцент (2008).

Народився 15 жовтня 1972 р у с. Микулівці Мукачівського району Закарпатської області

Освіта: Національний аграрний університет (1996).

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Досвід професійної діяльності: стажист-викладач (1996), асистент (2003), доцент (2008).

Тема кандидатської дисертації: «Історія лікувальної справи тварин Київщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (2006).

Шифр наукової спеціальності: 16.00.12 – історія ветеринарії

Опубліковано біля 130 публікацій. Серед них:

  1. Рудик С.К., Стегней М.М., Рудик К.С., Особливості будови органів травлення у верблюдів // Актуальні питання ветеринарної патології. – Київ, 1996. – С. 198-199.
  2. Рудик С.К., Дудаш А.В., Стегней М.М. Курс лекцій з історії ветеринарної медицини України // Навчальний посібник. – Мукачево: «Елара», 2010. – 122 с.
  3. Стегней М. М. Ветеринарна медицина України в роки становлення Радянської влади. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Львів, Наука. – 2016. – Т.18. №1(65). Ч.1., Серія «Ветеринарні науки». – С 168-172.
  4. Рудик С. К., Стегней М. М. Київська школа ветеринарних морфологів (До 90-річчя Київської школи ветеринарних морфологів) // Збірник наукових праць ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії. Запоріжжя. – 2015. – Випуск 82, Т 2., К2. – С. 43-48.
  5. Малюк І. М., Стегней М. М. Морфологічні особливості будови органів дихання кроля // Збірник наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». – Х: РВВ ХДЗВА., 2015 – Випуск 30, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С.437-440.
  6. Стегней М. М. Внесок ветеринарних лікарів Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток ветеринарно-санітарної діяльності в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» / К.: ВЦ НУБіП України, 2017. – Вип. 272. – С. 21-28.

Напрям наукових інтересів: порівняльна анатомія, історія ветеринарної медицини.

Робоча адреса: 03041, Київ, вул. Потєхіна,16, корп. 12, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Електронна адреса: anaomiamm@ukr.net

Loading