СТЕГНЕЙ Жанна Георгіївна

 Кандидат ветеринарних наук (2004), доцент (2011)

Народилась 28 лютого 1978 року у с. Стадниця Вінницького району Вінницької області.

Освіта: Кримський державний аграрний університет, спеціальність – «Ветеринарна медицина» (2000).

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Нагороджена: Почесною грамотою за вагомий внесок у підготовку і видання навчальної літератури з морфології тварин (2017).

Досвід професійної діяльності:

–  2000-2003 рр. навчання в аспірантурі кафедри гістології, цитології та ембріології;

– 2004-2008 рр. асистент кафедри гістології, цитології та ембріології;

– 2004 р. захист кандидатської дисертації в Національному аграрному університеті;

– 2008-2017 рр. доцент кафедри гістології, цитології та ембріології;

– з 2017 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Тема кандидатської дисертації: «Структурно-функціональні особливості кровоносних судин і тканинних компонентів центральних органів імуногенезу телят» (2004).

Шифр наукової спеціальності: 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Опублікувала понад 180 наукових праць серед яких є співавтором монографії «Біологічні основи ветеринарної неонатології», практикуму «Цитологія, гістологія та ембріологія свійських тварин», посібника «Цитологія, ембріологія і гістологія свійських тварин у запитаннях і відповідях», підручника «Екологія у ветеринарній медицині».

h-індекс – 1.

Напрями наукових інтересів: морфологія, кровопостачання і іннервація органів кровотворення і іннервація органів кровотворення та імунного захисту ссавців і птахів у постнатальному періоді онтогенезу.

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Потєхіна 16, корп. 12, НУБіП України, кафедра анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Електронна адреса: stegney_zhanna@ukr.net

Loading