ВОВК Олег Юрійович

Доктор медичних наук (2013), доцент (2013)

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 Харківського Національного Медичного Університету зі спеціальностей 14.03.01 «Нормальна анатомія», 14.03.02 «Патологічна анатомія», 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та 14.01.25 «Судова медицина».

Народився 16 січня 1980 року у м. Луганськ

Освіта: Луганський державний медичний університет (2003)

Місце роботи та посада: в.о. завідувача кафедри анатомії людини Харківського Національного Медичного Університету

Досвід професійної діяльності:

  • Аспірант (2003), асистент (2006), старший викладач (2008), доцент (2011) кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ «Луганський державний медичний університет

  • Доцент (2014) кафедри анатомії людини Харківського Національного Медичного Університету

  • В.о. завідувача (2017) кафедри анатомії людини Харківського Національного Медичного Університету

Тема докторської дисертації: «Мінливість і пошарова топографія кісток мозкового черепа і їх взаємовідношення з твердою оболоною головного мозку»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія

Опублікував: 1 монографію, 120 наукових друкованих робіт, 27 патентів, 4 навчально-методичних посібника, 4 статті з педагогіки вищої школи

Підготував 2 кандидатів медичних наук

Напрями наукових інтересів: індивідуальна анатомічна мінливість голови та кісток черепа, судинно-нервові взаємовідношення у ділянках голови, особливості просторового розташування анатомічних утворень голови.

Робоча адреса: 61022, м. Харків, проспект Незалежності, 12, кафедра анатомії ХНМУ

Електронна адреса: vovkoleg80@ukr.net

Профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kwIoIh8AAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Vovk

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading