ДЗЕВУЛЬСЬКА Ірина Вікторівна

Доктор медичних наук (2016), професор

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія

Народилася 1 грудня 1960 року в м. Куйбишев.

Освіта

 • 1984 – Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.

 • 1986 – клінічна ординатура на кафедрі терапії №1 в 

  Інституті післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 

Досвід професійної діяльності

 • 1986-1993 – старший науковий співробітник центральної науково-дослідної лабораторії Інституті післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 • 1993-2018 – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Місце роботи:

 • професор кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Дисертаційні праці

 • 2004 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло перикарда людини в пренатальному періоді онтогенезу»

 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості кіркової речовини надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 

Наукові інтереси:

 • нормальна анатомія людини

 • сучасне викладання анатомії людини

 • історія анатомії

 

Нагороди:

– подяка МОЗ України (2009),

– громота Кабінету Міністрів України (2017).

Наукові праці:

Автор (співавтор) понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 СТАТТІ
 • The discovery of the pyramidal neurons: Vladimir Betz and a new era of neuroscience / SV Kushchayev,  VF Moskalenko,  PC Wiener,  VI Tsymbaliuk,  VG Cherkasov,  IV Dzyavulska,  OI Kovalchuk,  VK Sonntag,  RF Spetzler,  MC Preul // Brain. 2012 Jan;135(Pt 1):285-300. doi: 10.1093/brain/awr276. Epub 2011 Nov 10.
 • Гунас І.В. Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при експериментальній опіковій хворобі та її інфузійної терапії / І.В. Гунас, О.І. Ковальчук, Е.В. Черкасов, І.В. Дзевульська, В.М. Титаренко // Науковий вісник НМУ імені О.О. Богомольця. – 2013. – №4 (43).– C. 27-35.
 • Гунас І.В. Структурні аспекти адаптаційних змін органів нейроімуноендокринної системи  за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами / І.В. Гунас, Е.В. Черкасов, О.І. Ковальчук, І.В. Дзевульська // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Том 21,  № 2. – С. 21-26.
 • Дзевульская И.В. Морфологическая характеристика гистогематических барьеров в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни комбинированными гиперосмолярными растворами / И.В. Дзевульская, И.В. Гунас, Э.В. Черкасов, А.И. Ковальчук // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №2 (10). – С. 113-124.
 • Черкасов В.Г. Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / В.Г. Черкасов, А.И. Ковальчук, И.В Дзевульская, Э.В. Черкасов, А.В. Маликов, В.Н. Титаренко, Т.В. Лахтадыр, Р.М. Маткивская // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 23. – С. 6-12.
 • Cherkasov V. G. Influence of HAES-LX-5% infusion solution on the DNA content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats / V. G. Cherkasov, І. V. Dzevulska, E. V. Cherkasov, R. F. Kaminsky, V. A. Pastukhova, О. І. Kovalchuk, Yu. Yu. Trofimenko // World of medicine and biology. – 2017. – № 4(62).  – P. 168-173. DOI 10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-168-173.
 • Kovalchuk O. Dynamics of morphological changes of rats adenohypophysis in burn disease / O. Kovalchuk, E. Cherkasov ,  I. Dzevulska,  R. Kaminsky,  A. Korsak,  L. Sokurenko  // Georgian medical news. – 2017. – № 9 (270). –  P. 104-108.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять). / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ: ФОП «Ворона», 2017. – 157 с. Гриф МОН України.
 • Анатомія людини – КРОК- 1. / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. // Київ: ФОП «Ворона», 2017. – 100 с.

 

Робоча адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус НМУ, кафедра анатомії людини.

Електронні адреси: 

dzevulska@gmail.com

iryna.dzevulska@nmu.ua

 

Google_Scholar_logo

 

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 4,688 total views,  2 views today