Місія | Mission

Місія сайту “АНАТОМ”: надати підтримку всім, хто починає вивчати будову тіла людини, сприяти більш досвідченим розвивати свої вміння та навички, мотивувати професіоналів ділитися своїми знаннями, з урахуванням сталих традицій, новітніх технологій та зворотного зв’язку.
Mission of site “The Anatomist”: to provide support to all those who begin to study the structure of the human body, to promoute more experienced people to develop their skills and abilities, to motivate professionals to share their knowledge, taking into account the persistent traditions, the latest technologies and feedback.

feedback@anatom.ua

 10,852 total views,  2 views today