Місія | Mission

Місія: формування високоосвічених людей завдяки доступності наукової анатомії людини.

Візія: досконале розуміння наукової клінічної анатомії для безперервного професійного розвитку.

Цінності: людина; анатомічні історія, традиції, термінологія, системність, науковість, креативність, новітні технології; оновлення, відкритість та зворотний зв’язок. 

Mission: formation of highly educated people due to the availability of scientific human anatomy.

Vision: perfect understanding of scientific clinical anatomy for continuous professional development.

Values: human; anatomical history, traditions, terminology, systematics, science, creativity, latest technologies; updates, openness and feedback.

feedback@anatom.ua

 15,442 total views,  6 views today