GLIOLOGIA

Вступ до гліології

навчальний посібник

Чайковський Ю.Б. Вступ до гліології : навч. посіб. / Ю.Б. Чайковський, О.М. Макаренко, Н.В. Хомяк, А.В. Кириченко ; за ред. проф. О.М. Макаренка. – К, 2022. – 234 с. 

У навчальному посібнику «Вступ до гліології» вперше в Україні розглянуті питання динамічної структури, функціонального стану системи гліальних клітин мозку в нормі й при основних захворюваннях нервової системи. Робота побудована на огляді наукової літератури й результатів власних досліджень авторів й покликана допомогти студентам біологічних і медичних факультетів закладів вищої освіти опанувати нові знання.

Автори навчального посібника

«Вступ до гліології»

ЧАЙКОВСЬКИЙ Юрій Богданович

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член Міжнародної академії інтегративної антропології. Президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. Лауреат Державної премії України. Лауреат Премії імені В.П. Комісаренка НАН України. Лауреат Премії НАМН України. Заслужений діяч науки та техніки України.

NEUROHISTOLOCHY

https://www.youtube.com/channel/UC6HnHH2hLwFgFWF–JKgG-w 

МАКАРЕНКО Олександр Миколайович

доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти та науки, професор кафедри  загальномедичних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом

ХОМЯК Ніна Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної та клінічної фармації Дніпровської медичної академії

КИРИЧЕНКО Анастасія Володимирівна

студентка освітньо-професійної програми «Медицина» Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

AKyrychenko373@gmail.com

Найближчим часом планується переклад навчального посібника з української на англійську мову.

Loading