#ANATOMICAL TERMINOLOGY

#ANATOMICAL TERMINOLOGY

Anatomia generalis General anatomy
Nomina generalia General terms
Verticalis Vertical
Horizontalis Horizontal
Medianus Median
Coronalis Coronal
Sagittalis Sagittal
Dexter Right
Sinister Left
Intermedius Intermediate
Medialis Medial
Lateralis Lateral
Anterior Anterior
Posterior Posterior
Ventralis Ventral
Dorsalis Dorsal
Frontalis Frontal
Occipitalis Occipital
Superior Superior
Inferior Inferior
Cranialis Cranial
Caudalis Caudal
Rostralis Rostral
Apicalis Apical
Basalis Basal
Basilaris Basilar
Medius Middle
Transversus Transverse
Transversalis Transeverse
Longitudinalis Longitudinal
Axialis Axial
Internus Internal
Externus External
Luminals Luminal
Superficialis Superficial
Profundus Deep
Proximalis Proximal
Distalis Distal
Centralis Central
Periphericus; Periferalis Peripheral
Radialis Radial
Ulnaris Ulnar
Fibularis, Peronealis Fibular, Peroneal
Tibialis Tibial
Palmaris, Volaris Palmar, Volar
Plantaris Plantar
Flexor Flexor
Extensor Extensor
Partes corporis humani Parts of human body
Caput Head
  Sinciput   Forehead
  Occiput   Occiput
  Tempora   Temple
  Auris   Ear
  Facies   Face
   Oculus     Eye
    Bucca     Check
    Nasus     Nose
    Os     Mouth
    Mentum     Chin
Collum; Cervix Neck
Truncus Trunk
  Thorax   Thorax
    Pectus     Front of chest
  Abdomen   Abdomen
  Pelvis   Pelvis
  Dorsum   Back
Membrum superius Upper limb
  Cingulum pectorale; Cinguli membri superioris   Pectoral girdle; Shoulder  girdle
  Axilla   Axilla
  Brachium   Arm
  Cubitus   Elbow
  Antebrachium   Forearm
  Manus   Hand
    Carpus     Wrist
    Metacarpus     Metacarpus
    Palma; Vola     Palm
    Dorsum manus     Dorsum of palm
    Digiti manus     Fingers including thumb
Membrum inferius Lower limb
  Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris   Pelvic girdle
  Nates; Clunes   Buttocks
  Coxa   Hip
  Femur   Thigh
  Genu   Knee
    Poples     Posterior part of knee
  Crus   Leg
    Sura     Calf
  Pes Foot
    Tarsus     Ankle
    Calx     Heel
    Metatarsus     Metatarsus
    Planta     Sole
    Dorsum pedis     Dorsum of foot
    Digiti pedis     Toes
Cavitates Cavities
  Cavitas cranii   Cranial cavity
  Cavitas thoracis   Thoracic cavity
  Cavitas abdominis et pelvis   Abdominopelvic cavity
     Cavitas abdominis      Abdominal cavity
     Cavitas pelvis      Pelvic cavity
Plana, lineae et regiones Planes, lines and regiones
Plana frontalia; Plana coronalia Frontal planes; Coronal planes
Plana horizontalia Horizontal planes
Plana sagittalia Sagittal planes
  Planum medianum   Median plane; Median sagittal plane
  Plana paramediana   Paramedian plane
Plana transversalia Transverse plane
  Planum transpyloricum   Transpyloric plane
  Planum subcostale   Subcostal plane
  Planum supracristale   Supracristal plane
  Planum intertuberculare   Intertubercular plane
  Planum interspinale   Interspinous plane
Linea mediana anterior Anterior median line
Linea parasternalis Parasternal line
Linea mediaclavicularis Medclavicular line
Linea mammilaris Mammilary line; Nipple line
Linea axillaris anterior Anterior axillary line
Linea axillaris media Midaxillary line
Linea mediana posterior Postrerior median line
Linea scapularis Scapular line
Linea paravertebralis Paravertebral line
Linea mediana posterior Posterior median line
Regiones capitis Regions of head
Regio frontalis Frontal region
Regio parietalis Parietal region
Regio occipitalis Occipital region
Regio temporalis Temporal region
Regio auricularis Auricular region
Regio mastoidea Mastoid region
Regio facialis Facial region
  Sulcus suprapalpebralis   Suprapalpebral sulcus
  Regio orbitalis   Orbital region
  Sulcus infrapalpebralis   Infrapalpebral sulcus
  Regio infraorbitalis   Infra-orbital region
  Regio buccalis   Buccal region
  Regio paratidomasseterica   Parotid region
  Regio zygomatica   Zygomatic region
  Regio nasalis   Nasal region
  Sulcus nasolabialis   Nasolabial sulcus
  Regio oralis   Oral region
  Sulcus mentolabialis   Mentolabial sulcus
  Regio mentalis   Mental region
Regiones cervicales Regions of neck
Regio cervicalis anterior; Trigonum cervicalis anterius; Trigonum colli anterius Anterior cervical region; Anterior triangle
  Trigonum   submandibulare   Submandibular triangle
  Trigonum caroticum   Carotid triangle
  Trigonum musculare;   Trigonum omotracheale   Muscular triangle; Omotracheal triangle
  Trigonum submentale   Submental triangle
Regio sternocleidomastoidea Sternocleidomastoid region
  Fossa supraclavicularis minor    Leser surpaclavicular fossa
Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicalis posterius; Trigonum colli Lateral cervical region; Posterior triangle
  Trigonum omoclaviculare   Omoclavicular triangle; Subclavian triangle
  Fossa supraclavicularis major   Greater supraclavicular fossa
Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior Posterior cervical region
Regiones thoracicae anteriores et laterales Anterior and lateral thoracic regions
Regio prestemalis Presternal region
Fossa infraclavicularis Infraclavicular fossa
Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale Clavipectoral triangle; Deltopectoral triangle
Regio pectoralis Pectoral region
  Regio pectoralis lateralis   Lateral pectoral region
  Regio mammaria   Mammary region
  Regio inframammaria   Inframammary region
Regio axillaris Axillary region
Fossa axillaris Axillary fossa
Regiones abdominales Abdominal regions
Hypochondrium; Regio hypochondriaca Hypochondrium; Epigastric region
Epigastrium; Regio epigastrica; Fossa epigastrica Epigastric fossa
Latus; Regio lateralis Flank; Lateral region
Umbilicus; Regio umbilicalis Umbilical region
Inguen; Regio inguinalis Groin; Inguinal region
Hypogastrium; Regio  pubica Pubic region
Regiones dorsales; Regiones dorsi Regions of back
Regio vertebralis Vertebral region
Regio sacralis Sacral region
  (Foveola coccygea)   (Coccygeal foveola)
Regio scapularis Scapular region
Trigonum auscultationis Anscultatory triangle; Triangle of auscultation
Regio infrascapularis Infrascapular region
Regio lumbalis Lumbar region
   (Trigonum lumbale inferius)   (Inferior lumbar triangle)
  (Trigonum lumbale superius)   (Superior lumbar triangle)
Regio perinealis Perineal region
Regio analis Anal triangle
Regio urogenitalis Urogenital triangle
Regiones membri Regions of upper limb
Regio deltoidea Deltoid region
Regio brachialis Brachial region
  Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior   Anterior region of arm
    Sulcus bicipitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis     Lateral bicipital groove
    Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnaris     Medial bicipital groove
 Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior   Posterior region of arm
Regio cubitalis Cubital region
  Regio cubitalis anterior   Anterior region of elbow
    Fossa cubitalis     Cubital fossa
  Regio cubitalis posterior   Posterior region of elbow
Regio antebrachialis Antebrachial region
  Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior   Anterior region of forearm
  Regio antebrachii posterior; Regio antebrachialis posterior   Posterior region of forearm
  Margo radialis; Margo lateralis   Radial border; Lateral border
  Margo ulnaris; Margo medialis   Ulnar border; Medial border
Regio manus Hand region
  Regio carpalis   Carpal region
    Regio carpalis anterior      Anterior region of wrist
    Regio carpalis posterior      Posterior region of wrist
  Regio dorsalis manus   Dorsum of hand
  Palma; Vola; Regio palmaris   Palm; Palmar region
  Thenar; Eminentia thenaris   Thenar eminence
  Hypothenar; Eminentia hypothenaris   Hypothenar eminence
  Regio metacarpalis   Metacarpal region
  Digiti manus   Digits of hand; Fingers including thumb
    Pollex; Digitus primus [I]   Thumb
    Index; Digitus secundus [II]   Index finger
    Digitus medius; Digitus tertius [III]   Middle finger
    Digitus anularis; Digitus quartus [IV]   Ring finger
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]   Little finger
    Facies palmares digitorum     Palmar surfaces of fingers
    Facies dorsales digitorum     Dorsal surfaces of fingers
Regiones membri infererioris Regions of lower limb
Regio glutealis Gluteal region
  Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis   Intergluteal cleft; Natal cleft
  Sulcus glutealis   Gluteal fold
Regio coxae Hip region
Regio femoris Femoral region
  Regio femoris anterior   Anterior region of thigh
    Trigonum femoris     Femoral triangle
  Regio femoris posterior   Posterior region of thigh
Regio genus Knee region
  Regio genus anterior   Anterior region of knee
  Regio genus posterior   Posterior region of knee
     Fossa poplitea     Popliteal fossa
Regio cruris Leg region
   Regio cruris anterior   Anterior region of leg
   Regio cruris posterior   Posterior region of leg
    Regio surae     Sural region
  Regio talocruralis anterior   Anterior talocrural region; Anterior ankle region
  Regio talocruralis posterior   Posterior talocrural region; Posterior ankle region
    Regio retromalleolaris lateralis     Lateral retromalleolar region
    Regio retromalleolaris medialis     Medial retromalleolar region
Regio pedis Foot region
  Regio calcanea   Heel region
  Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis   Dorsum of foot; Dorsal region of foot
  Planta; Regio plantaris   Sole; Plantar region
  Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis   Lateral border of foot; Fibular border of foot; Peroneal border of foot
  Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis   Medial border of foot; Tibial border of foot
  Arcus pedis longitudinalis   Longitudinal arch of foot
    Pars lateralis     Lateral part
    Pars medialis     Medial part
  Arcus pedis transversus proximalis   Proximal transverse arch of  foot
  Arcus pedis transversus distalis   Distal transverse arch of foot
  Regio tarsalis   Ankle region
  Regio metatarsalis   Metatarsal region
  Digiti pedis   Digits of foot; Toes
    Hallux; Digitus primus [I]     Great toe [I]
    Digitus secundus [II]     Second toe [II]
    Digitus tertius [III]     Third toe [III]
    Digitus quartus [IV]     Fourth toe [ІV|
    Digitus minimus; Digitus quintus [V]     Little toe; Fifth toe [V]
    Facies plantares digitorum     Plantar surfaces of toes
    Facies dorsales digitorum     Dorsal surfaces of toes
Anatomia systemica Systemic anatomy
Ossa; Systema skeletale Bones; Skeletal system
Nomina generalia General terms
Pars ossea Bony part
  Substantia corticalis   Cortical bone
  Substantia compacta   Compact bone
  Substantia spongiosa; Substantia trabecularis   Spongy bone; Trabecular bone
Pars cartilaginea Cartilaginous part
Pars membranacea Membranous part
  Periosteum   Periosteum
  Perichondrium   Perichondrium
Skeleton axiale Axial skeleton
Skeleton appendiculare Appendicular skeleton
Os longum Long bone
Os breve Short bone
Os planum Flat bone
Os irregulare Irregular bone
Os pneumaticum Pneumatized bone
Os sesamoideum Sesamoid bone
Diaphysis Diaphysis
Epiphysis Epiphysis
  Cartilago epiphysialis   Epiphysial cartilage
  Lamina epiphysialis   Epiphysial plate; Growth plate
  Linea epiphysialis   Epiphysial line
Metaphysis Metaphysis
Apophysis Apophysis
Tuber Tuber; Tuberosity
Tuberculum Tubercle
Tuberositas Tuberosity
Eminentia Eminence
Processus Process
Condylus Condyle
Epycondylus Epicondyle
Crista Crest; Ridge
Linea Line
Incisura Notch
Fossa Fossa
Sulcus Groove
Facies articularis Articular surface
Cavitas medullaris Medullary cavity; Marrow cavity
Endosteum Endosteum
Medulla ossium flava Yellow bone marrow
Medulla ossium rubra Red bone marrow
Foramen nutricium Nutrient foramen
Canalis nutricius; Canalis nutriens Nutrient canal
Centrum ossificationis Ossification centre ▲
  Primarium   Primary
  Secundarium   Secondary
Cranium Cranium
Norma facialis; Norma frontalis Facial aspect; Frontal aspect
Norma superior; Norma verticalis Superior aspect; Vertical aspect
Norma occipitalis Occipital surface
Norma lateralis Lateral surface
Norma inferior; Norma basalis Inferior surface
Neurocranium Neurocranium; Brain box
Viscerocranium Viscerocranium; Facial skeleton
Chondrocranium Chondrocranium
Desmocranium Desmocranium
Pericranium; Periosteum externum cranii Pericranium
Cavitas cranii Cranial cavity
Frons Forehead
Occiput Occiput
Nasion Nasion
Bregma Bregma
Lambda Lambda
Inion Inion
Pterion Pterion
Asterion Asterion
Gonion Gonion
Fossa temporalis Temporal fossa
Arcus zygomaticus Zygomatic arch
Fossa infratemporalis Infratemporal fossa
Fossa pterygopalatina Pterygopalatine fossa
Fissura pterygomaxillaris Pterygomaxillary fissure
Fonticuli cranii Fontanelles
  Fonticulus anterior   Anterior fontanelle
  Fonticulus posterior   Posterior fontanelle
  Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis   Sphenoidal fontanelle
  Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis   Mastoid fontanelle
Calvaria Calvaria
  Vertex   Vertex
  Lamina externa   External table
  Diploe Diploe
    Canales diploici     Diploic canals
Lamina interna Internal table
    Sulcus sinus sagittalis superioris     Groove for superior sagittal sinus
    Foveolae granulares     Granular foveolae
    Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae; Juga cerebralia     Impressions of cerebral gyri
    Sulci venosi     Venous grooves
    Sulci arteriosi     Arterial grooves
    (Os suturale)     (Sutural bone)
Basis cranii Cranial base; Basicranium
  Basis cranii interna   Cranial base, internal surface
    Fissura sphenopetrosa     Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure
    Fissura petrooccipitalis     Petro-occipital fissure
    Fossa cranii anterior     Anterior cranial fossa
    Fossa cranii media     Middle cranial fossa
    Fossa cranii posterior     Posterior cranial fossa
      Clivus        Clivus
      Sulcus sinus petrosi inferioris        Groove for inferior petrosal sinus
  Basis cranii externa   Cranial base, external surface
    Foramen jugulare     Jugular foramen
    Foramen lacerum     Foramen lacerum
    Palatum osseum     Bony palate
    Canalis palatinus major     Greater palatine canal
    Foramen palatinum majus     Greater palatine foramen
    Foramina palatina minora     Lesser palatine foramina
    Fossa incisiva     Incisive fossa
    Canalis incisivus     Incisive canal
    Foramen incisiviim     Incisive foramen
    (Torus palatinus)     (Palatine torus)
    Canalis palatovaginalis      Palatovaginal canal
    Canalis vomerovaginalis     Vomerovaginal canal
   Canalis vomerorostralis     Vomerorostral canal
Orbita Orbit
  Cavitas orbitalis    Orbital cavity
    Aditus orbitalis      Orbital opening
    Margo orbitalis      Orbital margin
      Margo supraorbitalis        Supra-orbital margin
      Margo infraorbitalis        Infra-orbital margin
      Margo lateralis        Lateral margin
      Margo medialis        Medial margin
  Paries superior   Roof
  Paries inferior   Floor
  Paries lateralis   Lateral wall
  Paries medialis   Medial wall
    Foramen ethmoidale anterius      Anterior ethmoidal foramen
    Foramen ethmoidale posterius      Posterior ethmoidal foramen
    Sulcus lacrimalis      Lacrimal groove
    Fossa sacci lacrimalis      Fossa for lacrimal sac
  Fissura orbitalis superior   Superior orbital fissure
  Fissura orbitalis inferior   Inferior orbital fissure
Canalis nasolacrimalis Nasolacrimal canal
Cavitas nasalis ossea Bony nasal cavity
  Septum nasi osseum    Bony nasal septum
  Apertura piriformis   Piriform aperture
  Meatus nasi superior   Superior nasal meatus
  Meatus nasi medius   Middle nasal meatus
  Meatus nasi inferior   Inferior nasal meatus
    Ostium canalis nasolacrimalis     Opening of nasolacrimal сanal
  Meatus nasi communis   Common nasal meatus
  Recessus sphenoethmoidalis   Spheno-ethmoidal recess
  Meatus nasopharyngeus   Nasopharyngeal meatus
  Choana; Apertura nasalis posterior   Choana; Posterior nasal aperture
  Foramen sphenopalatinum   Sphenopalatine foramen
Ossa cranii Bones of cranium
Os parietale Parietal bone
Facies interna Internal surface
  Sulcus sinus sigmoidei   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus sinus sagittalis superioris   Groove for superior sagittal sinus
  Sulcus arteriae meningeae mediae   Groove for middle meningeal artery
  Sulci arteriosi   Grooves for arteries
Facies externa External surface
  Linea temporalis superior   Superior temporal line
  Linea temporalis inferior   Inferior temporal line
  Tuber parietale; Eminentia parietalis   Parietal tuber; Parietal eminence
Margo occipitalis Occipital border
Margo squamosus Squamosal border
Margo sagittalis Sagittal border
Margo frontalis Frontal border
Angulus frontalis Frontal angle
Angulus occipitalis Occipital angle
Angulus sphenoidalis Sphenoidal angle
Angulus mastoideus Mastoid angle
Foramen parietale Parietal foramen
Os frontale Frontal bone
Squama frontalis Squamous part
  Facies externa   External surface
    Tuber frontale; Eminentia frontalis Frontal tuber; Frontal eminence
    Arcus superciliaris Superciliary arch
    Glabella Glabella
    (Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) (Frontal suture; Metopic suture)
    Margo supraorbitalis Supra-orbital margin
      Incisura supraorbitalis / Foramen supraorbitale         Supra-orbital notch / Supra-orbital foramen
      Incisura frontalis / Foramen frontale         Frontal notch / Frontal foramen
  Facies temporalis   Temporal surface
    Margo parietalis     Parietal margin
    Linea temporalis     Temporal line
    Processus zygomaticus     Zygomatic process
  Facies interna   Internal surface
    Crista frontalis     Frontal crest
    Sulcus sinus sagittalis superior     Groove for superior sagittal sinus
    Foramen caecum     Foramen caecum ▲
  Pars nasalis   Nasal part
    Spina nasalis     Nasal spine
    Margo nasalis     Nasal margin
Pars orbitalis Orbital part
Facies orbitalis   Orbital surface
      (Spina trochlearis)      (Trochlear spine)
      Fovea trochlearis      Trochlear fovea
      Fossa glandulae lacrimalis      Fossa for lacrimal gland; Lacrimal fossa
Margo sphenoidalis Sphenoidal margin
Incisura ethmoidalis Ethmoidal notch
Sinus frontalis Frontal sinus
  Apertura sinus frontalis   Opening of frontal sinus
  Septum sinuum frontalium   Septum of frontal sinuses
Os occipitale Occipital bone
Foramen magnum Foramen magnum
  Basion   Basion
  Opisthion   Opisthion
Pars basilaris Basilar part
  Clivus   Clivus
  Tuberculum pharyngeum   Pharyngeal tubercle
  Sulcus sinus petrosi inferioris   Groove for inferior petrosal sinus
Pars lateralis Lateral part
Squama occipitalis Squamous part of occipital bone
   Margo mastoideus   Mastoid border
   Margo lambdoideus   Lambdoid border
   (Os interparietale)   (Interparietal bone)
Condylus occipitalis Occipital condyle
Canalis condylaris Condylar canal
Canalis nervi hypoglossi Hypoglossal canal
Fossa condylaris Condylar fossa
Tuberculum jugulare Jugular tubercle
Incisura jugularis Jugular notch
Processus jugularis Jugular process
Processus intrajugulans Intrajugular process
Protuberantia occipitalis еxterna External occipital protuberance
(Crista occipitalis externa) (External occipital crest)
Linea nuchalis suprema Highest nuchal line
Linea nuchalis superior Superior nuchal line
Linea nuchalis inferior Inferior nuchal line
Planum occipitale Occipital plane
Eminentia cruciformis Cruciform eminence
Protuberantia occipitalis interna Internal occipital protuberance
(Crista occipitalis interna) (Internal occipital crest)
Sulcus sinus transversi Groove for transverse sinus
Sulcus sinus sigmoidei Groove for sigmoid sinus
Sulcus sinus occipitalis Groove for occipital sinus
Sulcus sinus marginalis Groove for marginal sinus
(Processus paramastoidcus) (Paramastoid process)
Fossa cerebralis Cerebral fossa
Fossa cerebellaris Cerebellar fossa
Os sphenoidale Sphenoid; Sphenoidal  bone
Corpus Body
  Jugum sphenoidale   Jugum sphenoidale; Sphenoidal yoke
  Limbus sphenoidalis   Limbus of sphenoid
  Sulcus prechiasmaticus   Prechiasmatic sulcus
  Sella turcica   Sella turcica
    Tuberculum sellae     Tuberculum sellae
    (Processus clinoideus medius)     (Middle clinoid process)
    Fossa hypophysialis     Hypophysial fossa
    Dorsum sellae     Dorsum sellae
    Processus clinoideus posterior     Posterior clinoid process
  Sulcus caroticus   Carotid sulcus
  Lingula sphenoidalis   Sphenoidal lingula
  Crista sphenoidalis   Sphenoidal crest
  Rostrum sphenoidale   Sphenoidal rostrum
  Sinus sphenoidalis   Sphenoidal sinus
    Septum sinuum sphenoidalium     Septum of sphenoidal sinuses
    Apertura sinus sphenoidalis     Opening of sphenoidal sinus
  Concha sphenoidalis   Sphenoidal concha
Ala minor Lesser wing
  Canalis opticus   Optic canal
  Processus clinoideus anterior   Anterior clinoid process
  Fissura orbitalis superior   Superior orbital fissure
Ala major Greater wing
  Facies cerebralis   Cerebral surface
  Facies temporalis   Temporal surface
  Facies infratemporalis   Infratemporal surface
  Crista infratemporalis   Infratemporal crest
  Facies maxillaris   Maxillary surface
  Facies orbitalis   Orbital surface
  Margo zygomaticus   Zygomatic margin
  Margo frontalis   Frontal margin
  Margo parietalis   Parietal margin
  Margo squamosus   Squamosal margin
  Foramen rotundum   Foramen rotundum
  Foramen ovale   Foramen ovale
  (Foramen venosum)   (Sphenoidal emissary foramen)
  Foramen spinosum   Foramen spinosum
  (Foramen petrosum)   (Foramen petrosum)
  Spina ossis sphenoidalis   Spine of sphenoid bone
  Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae   Sulcus of auditory tube
Processus pterygoideus Pterygoid process
  Lamina lateralis   Lateral plate
  Lamina mеdialis   Medial plate
Incisura pterygoidea Pterygoid notch
Fossa pterygoidea Pterygoid fossa
Fossa scaphoidea Scaphoid fossa
Processus vaginalis Vaginal process
  Sulcus palatovaginalis   Palatovaginal groove
  Sulcus vomerovaginalis   Vomerovaginal groove
Hamulus pterygoideus Pterygoid hamulus
  Sulcus hamuli pterygoidei   Groove of pterygoid hamulus
Canalis pterygoideus Pterygoid canal
Processus pterygospinosus Pterygospinous process
Os temporale Temporal bone
Pars petrosa Petrous part
  Margo occipitalis   Occipital margin
  Processus mastoideus   Mastoid process
  Incisura mastoidea   Mastoid notch
  Sulcus sinus sigmoidei   Groove for sigmoid sinus
  Sulcus arteriae occipitalis   Occipital groove
  Foramen mastoideum   Mastoid foramen
  Canalis nervi facialis   Facial canal
    Geniculum canalis nervi facialis     Geniculum of facial canal
  Canaliculus chordae tympani   Canaliculus for chorda tympani
  Apex partis petrosaе   Apex of petrous part
    Canalis caroticus     Carotid canal
      Apertura externa canalis carotici         External opening of carotid canal
      Apertura interna canalis carotici         Internal opening  of carotid canal
  Canaliculi caroticotympanici   Caroticotympanic canaliculi
  Canalis musculotubarius   Musculotubal canal
    Semicanalis musculi tensoris tympani     Canal for tensor tympani
    Semicanalis tubae auditivae; Semicanalis tubae auditoriae     Canal for auditory tube
    Septum canalis musculotubarii     Septum of musculotubal canal
  Facies anterior partis petrosae   Anterior surface of petrous part
    Tegmen tympani     Tegmen tympani
    Eminentia arcuata     Arcuate eminence
    Hiatus canalis nervi petrosi majoris Hiatus for greater  petrosal nervе
    Sulcus nervi petrosi majoris     Groove for greater petrosal nerve
    Hiatus canalis nervi  petrosi     Hiatus for lesser petrosal nerve
    Sulcus nervi petrosi minoris     Groove for lesser petrosal nerve
Impressio trigeminalis     Trigeminal impression
  Margo superior partis petrosae   Superior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi superioris     Groove for superior  petrosal sinus
  Facies posterior partis petrosae   Posterior surface of petrous part
    Porus acusticus internus     Internal acoustic opening
    Meatus acusticus internus     Internal acoustic meatus
    Fossa subarcuata     Subarcuate fossa
    Canaliculus vestibuli     Vestibular canaliculus
    Apertura canaliculi vestibuli     Opening of vestibular canaliculus
  Margo posterior partis petrosae   Posterior border of petrous part
    Sulcus sinus petrosi inferioris     Groove for inferior petrosal sinus
    Incisura jugularis     Jugular notch
  Facies inferior  partis petrosae   Inferior surface of petrous part
    Fossa jugularis     Jugular fossa
      Canaliculus cochleae       Cochlear canaliculus
      Apertura canaliculi cochleae       Opening of cochlear canaliculus
      Canaliculus mastoideus       Mastoid canaliculus
      Incisura jugularis       Jugular notch
    Processus intrajugularis     Intrajugular process
    Processus styloideus     Styloid process
    Foramen stylomastoideum     Stylomastoid foramen
    Canaliculus tympanicus     Tympanic canaliculus
    Fossula petrosa     Petrosal fossula
  Cavitas tympani   Tympanic cavity
Pars tympanica Tympanic part
  Anulus tympanicus   Tympanic ring
  Porus acusticus externus   External acoustic opening
  Meatus acusticus externus   External acoustic meatus
  Spina tympanica major   Greater tympanic spine
  Spina tympanica minor   Lesser tympanic spine
  Sulcus tympanicus   Tympanic sulcus
  Incisura tympanica   Tympanic notch
  Vagina processus styloidei   Sheath of styloid process
Pars squamosa Squamous part
  Margo parietalis   Parietal border
  Incisura parietalis   Parietal notch
  Margo sphenoidalis   Sphenoidal margin
  Facies temporalis   Temporal surface
  Sulcus arteriae temporalis mediae   Groove for middle temporal artery
  Processus zygomaticus   Zygomatic process
    Crista supramastoidea      Supramastoid crest
    Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis      Suprameatal triangle
    (Spina suprameatica; Spina suprameatalis)      (Suprameatal spine)
Fossa mandibuiaris Mandibular fossa
  Facies articularis   Articular surface
Tuberculum articulare Articular tubercle
   Fissura petrotympanica   Petrotympanic fissure
   Fissura petrosquamosa   Petrosquamous fissure
   Fissura tympanosquamosa   Tympanosquamous fissure
   Fissura tympanomastoidea   Tympanomastoid fissure
Facies cerebralis Cerebral surface
Os ethmoidale Ethmoid; Ethmoidal bone
Lamina cribrosa Cribriform plate
Foramina cribrosa Cribriform foramina
Crista galli Crista galli
  Ala cristae galli   Ala of crista galli
Lamina perpendicularis Perpendicular plate
Labyrinthus ethmoidalis Ethmoidal labyrinth
  Cellulae ethmoidales аnteriores   Anterior ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales mediae   Middle ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales posteriores   Posterior ethmoidal cells
  Lamina orbitalis   Orbital plate
  Concha nasalis suprema   Supreme nasal concha
  Concha nasalis superior   Superior nasal concha
  Concha nasalis media   Middle nasal concha
  Bulla ethmoidalis   Ethmoidal bulla
  Processus uncinatus   Uncinate process
  Infundibulum ethmoidale   Ethmoidal infundibulum
  Hiatus semilunaris   Hiatus semilunaris
Concha nasalis inferior Inferior nasal concha
Processus lacrimalis Lacrimal process
Processus maxillaris Maxillary process
Processus ethmoidalis Ethmoidal process
Os lacrimale Lacrimal bone
Crista lacrimalis posterior Posterior lacrimal crest
Sulcus lacrimalis Lacrimal groove
Hamulus lacrimalis Lacrimal hamulus
Os nasale Nasal bone
Sulcus ethmoidalis Ethmoidal groove
Foramina nasalia Nasal foramina
Vomer Vomer
Ala vomeris Ala of vomer
Sulcus vomeris Vomerine groove
Crista choanalis vomeris Vomerine crest of choana
Pars cuneiformis vomeris Cuneiform part of vomer
Maxilla Maxilla
Corpus maxillae Body of maxilla
  Facies orbitalis   Orbital surface
    Canalis infraorbitalis     Infra-orbital canal
    Sulcus infraorbitalis     Infra-orbital groove
  Margo infraorbitalis   Infra-orbital margin
  Facies anterior   Anterior surface
     Foramen infraorbitale     Infra-orbital foramen
     Fossa canina     Canine fossa
     Incisura nasalis     Nasal notch
     Spina nasalis anterior     Anterior nasal spine
     Sutura zygomaticomaxillaris; Sutura infraorbitalis     Zygomaticomaxillary suture
  Facies infratemporalis   Infratemporal surface
     Foramina alveolaria     Alveolar foramina
     Canales alveolares     Alveolar canals
     Tuber maxillae; Eminentia maxillae     Maxillary tuberosity
  Facies nasalis   Nasal surface
    Sulcus lacrimalis      Lacrimal groove
      Crista conchalis        Conchal crest
      Margo lacrimalis        Lacrimal margin
      Hiatus maxillaris        Maxillary  hiatus
  Sulcus palatinus major   Greater palatine groove
  Sinus maxillaris   Maxillary sinus
Processus frontalis Frontal process
  Crista lacrimalis anterior   Anterior lacrimal crest
  Incisura lacrimalis   Lacrimal notch
  Crista ethmoidalis   Ethmoidal crest
Processus zygomaticus Zygomatic process
Processus palatinus Palatine process
  Crista nasalis   Nasal crest
  (Os incisivum; Premaxilla)   (Incisive bone; Premaxilla)
  Canales incisivi   Incisive canals
  (Sutura incisiva)   (Incisive suture)
  Spinae palatinae   Palatine spines
  Sulci palatini   Palatine grooves
Processus alveolaris Alveolar process
  Arcus alveolaris   Alveolar arch
  Alveoli dentales   Dental alveoli
  Septa interalveolaria   Interalveolar septa
  Septa interradicularia   Interradicular septa
  Juga alveolaria   Alveolar yokes
  Foramina incisiva   Incisive foramina
Os palatinum Palatine bone
Lamina perpendicularis Perpendicular plate
  Facies nasalis   Nasal surface
  Facies maxillaris   Maxillary surface
  Incisura sphenopalatina   Sphenopalatine notch
  Sulcus palatinus major   Greater palatine groove
  Processus pyramidalis   Pyramidal process
  Canales palatini minores   Lesser palatine canals
  Crista conchalis   Conchal crest
  Crista ethmoidalis   Ethmoidal crest
  Processus orbitalis   Orbital process
  Processus sphenoidalis   Sphenoidal process
Lamina horizontalis Horizontal plate
  Facies nasalis   Nasal surface
  Facies palatina   Palatine surface
  Foramina palatina minora   Lesser palatine foramina
  Spina nasalis posterior   Posterior nasal spine
  Crista nasalis   Nasal crest
  Crista palatina   Palatine crest
Os zygomaticum Zygomatic bone
Facies lateralis Lateral surface
Facies temporalis Temporal surface
Facies orbitalis Orbital surface
Processus temporalis Temporal process
Processus frontalis Frontal process
Tuberculum orbitale Orbital tubercle
(Tuberculum marginale) (Marginal tubercle)
Foramen zygomaticoorbitale Zygomatico-orbital foramen
Foramen zygomaticofaciale Zygomaticofacial foramen
Foramen zygomaticotemporale Zygomaticotemporal foramen
Mandibula Mandible
Corpus mandibulae Body of mandible
  Basis mandibulae  Base of mandible
  (Symphysis mandibulae)  (Mandibular symphysis)
  Protuberantia mentalis   Mental protuberance
  Tuberculum mentale   Mental tubercle
  Foramen mentale   Mental foramen
  Linea obliqua   Oblique line
  Fossa digastrica   Digastric fossa
  Spina mentalis superior; Spina gеni superior   Superior mental spine; Superior genial spine
  Spina mentalis inferior; Spina geni inferior   Inferior mental spine; Inferior genial spine
  Linea mylohyoidea   Mylohyoid line
  (Torus mandibularis)   (Mandibular torus)
  Fovea sublingualis   Sublingual fossa
  Fovea submandibularis   Submandibular fossa
  Pars alveolaris   Alveolar part
    Arcus alveolaris     Alveolar arch
    Alveoli dentales     Dental alveoli
    Septa interalveolaria     Interalveolar septa
    Septa interradicularia     Interradicular septa
    Juga alveolaria     Alveolar yokes
    Trigonum retromolare     Retromolar triangle
    Fossa retromolaris     Retromolar fossa
Ramus mandibulae Ramus of mandible
  Angulus mandibulae   Angle of mandible
 (Tuberositas masseterica)   (Masseteric tuberosity)
 (Tuberositas pterygoidea)   (Pterygoid tuberosity)
 Foramen mandibulae   Mandibular foramen
    Lingula mandibulae     Lingula
    Canalis mandibulae     Mandibular canal
  Sulcus mylohyoideus   Mylohyoid groove
  Processus coronoideus   Coronoid process
  Crista temporalis   Temporal crest
  Incisura mandibulae   Mandibular notch
  Processus condylaris   Condylar process
    Caput mandibulae; Condylus mandibulae     Head of mandible
    Collum mandlbulae     Neck of mandible
    Fovea pterygoidea     Pterygoid fovea
Os hyoideum Hyoid bone
Corpus ossis hyoidei Body of hyoid bonе
  Cornu minus   Lesser horn
  Cornu majus   Greater horn
Ossicula auditus; Ossicula auditoria {vide paginam 196} Auditory ossicles
Columna vertebralis Vertebral column
Curvatura primaria Primary curvature
  Kyphosis thoracica   Thoracic kyphosis
  Kyphosis sacralis   Sacral kyphosis
Curvaturae secundariae Secondary curvatures
  Lordosis cervicis; Lordosis colli   Cervical lordosis
  Lordosis lumbalis   Lumbar lordosis
Scoliosis Scoliosis
Canalis vertebralis Vertebral canal
Vertebra Vertebra
Corpus vertebrae Vertebral body
  Facies intervertebralis   Intervertebral surface
  Epiphysis anularis   Anular epiphysis
Arcus vertebrae Vertebral arch
  Pediculus arcus  vertebrae   Pedicle
  Lamina arcus vertebrae   Lamina
Foramen intervertebrale Intervertebral foramen
Incisura vertebralis superior Superior vertebral notch
Incisura vertebralis inferior Inferior vertebral notch
Foramen vertebrale Vertebral foramen
Processus spinosus Spinous process
Processus transversus Transverse process
Processus articularis superior; Zygapophysis superior Superior articular process
  Facies articularis superior   Superior articular facet
Processus articularis inferior; Zygapophysis inferior Inferior articular process
  Facies articularis inferior   Inferior articular facet
Vertebrae cervicales [C I – C VII] Cervical vertebrae [C I – C VII]
Uncus corporis; Processus uncinatus Uncus of body; Uncinate process
Foramen transversarium Foramen transversarium
Tuberculum anterius Anterior tubercle
Tuberculum caroticum Carotid tubercle
Tuberculum posterius Posterior tubercle
Sulcus nervi spinalis Groove for spinal nerve
Atlas [C I] Atlas [C I]
Massa lateralis atlantis Lateral mass
  Facies articularis superior   Superior articular surface
  Facies articularis inferior   Inferior articular surface
Arcus anterior atlantis Anterior arch
  Fovea dentis   Facet for dens
  Tuberculum anterius   Anterior tubercle
Arcus posterior atlantis Posterior arch
  Sulcus arteriae vertebralis   Groove for vertebral artery
  (Canalis arteriae vertebralis)   (Canal for vertebral artery)
  Tuberculum posterius   Posterior tubercle
Axis [C II] Axis [C II]
Dens axis Dens
  Apex dentis   Apex
  Facies articularis anterior   Anterior articular facet
  Facies articularis posterior   Posterior articular facet
Vertebra prominens [C VII] Vertebra prominens [C VII]
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Fovea costalis superior Superior costal facet
Fovea costalis inferior Inferior costal facet
Fovea costalis processus transversi Transverse costal facet
Uncus corporis; Processus uncinatus Uncus of body; Uncinate process
Vertebrae lumbales [L I-L V] Lumbar vertebrae [L I – L V]
Processus accessorius Accessory process
Processus costiformis; Processus costalis Costal process
Processus mamillaris Mamillary process
Os sacrum [Vertebrae sacrales I – V] Sacrum [Sacral vertebrae I – V]
Basis ossis sacri Base
  Promontorium   Promontory
  Ala ossis sacri   Ala; Wing
  Processus articularis superior   Superior articular process
Pars lateralis Lateral part
  Facies auricularis   Auricular surface
  Tuberositas ossis sacri   Sacral tuberosity
  Facies pelvica   Pelvic surface
     Lineae transversae     Transverse ridges
     Foramina intervertebralia     Intervertebral foramina
     Foramina sacralia anteriora     Anterior sacral foramina
Facies dorsalis Dorsal surface
  Crista sacralis mediana   Median sacral crest
  Foramina sacralia posteriora   Posterior sacral foramina
  Crista sacralis medialis   Intermediate sacral crest
  Crista sacralis lateralis   Lateral sacral crest
  Cornu sacrale   Sacral cornu; Sacral horn
  Canalis sacralis   Sacral canal
    Hiatus sacralis     Sacral hiatus
Apex ossis sacri; Apex ossis sacralis Apex
Os coccygis; Coccyx [Vertebrae coccygeae I – IV] Coccyx [Coccygeal vertebrae I – IV]
Cornu coccygeum Coccygeal cornu
Skeleton thoracis Thoracis skeleton
Costae [I-XII] Ribs [I-XII]
Costae verae [I-VII] True ribs [I-VII]
Costae spuriae [VIII-XII] False ribs [VIII-XII]
  Costae fluctuantes [XI-XII]   Floating ribs [XI-XII]
Cartilago costalis Costal cartilage
Costa Rib
Caput costae Head
  Facies articularis capitis costae   Articular facet
  Crista capitis costae   Crest
Collum costae Neck
  Crista colli costae   Crest
Corpus costae Body; Shaft
  Tuberculum costae   Tubercle
    Facies articularis tuberculi costae     Articular facet
  Angulus costae   Angle
  Sulcus costae   Costal groove
  Crista costae   Crest
(Costa cervicalis; Costa colli) (Cervical rib)
Costa prima [I] First rib [I]
  Tuberculum musculi scaleni anterioris   Scalene tubercle
  Sulcus arteriae subclaviae   Groove for subclavian artery
  Sulcus venae subclaviae   Groove for subclavian vein
Costa secunda [II] Second rib [II]
  Tuberositas musculi serrati anterioris   Tuberosity for serratus anterior
(Costa lumbalis) (Lumbar rib)
Sternum Sternum
Manubrium sterni Manubrium of sternum
  Incisura clavicularis   Clavicular notch
  Incisura jugularis   Jugular notch; Suprasternal notch
Angulus sterni Sternal angle
Corpus sterni Body of sternum
Processus xiphoideus Xiphoid process
Incisurae costales Costal notches
(Ossa suprastenialia) (Suprasternal bones)
Vertebrae thoracicae [T I – T XII] Thoracic vertebrae [T I – T XII]
Cavea thoracis Thoracic cage
Cavitas thoracis Thoracic cavity
Apertura thoracis superior Superior thoracic aperture; Thoracic inlet
Apertura thoracis inferior Inferior thoracic aperture; Thoracic outlet
Sulcus pulmonalis Pulmonary groove
Arcus costalis Costal margin; Costal arch
Spatium intercostale Intercostal space
Angulus infrasternalis Infrasternal angle; Subcostal angle
Ossa membri superioris Bones of upper limb
CINGULUM PECTORALE; CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS PECTORAL GIRDLE; SHOULDER GIRDLE
Scapula Scapula
Facies costalis; Facies anterior Costal surface
  Fossa subscapularis   Subscapular fossa
Facies posterior Posterior surface
  Spina scapulae   Spine of scapula
    Tuberculum deltoideum     Deltoid tubercle
  Fossa supraspinata   Supraspinous fossa
  Fossa infraspinata   Infraspinous fossa
Acromion Acromion
  Facies articularis clavicularis   Clavicular facet
  Angulus acromii   Acromial angle
Margo medialis Medial border
Margo lateralis Lateral border
Margo superior Superior border
  Incisura scapulae   Suprascapular notch
Angulus inferior Inferior angle
Angulus lateralis Lateral angle
Angulus superior Superior angle
Cavitas glenoidalis Glenoid cavity
Tuberculum supraglenoidale Supraglenoid tubercle
Tuberculum infraglenoidale Infraglenoid tubercle
Collum scapulae Neck of scapula
Processus coracoideus Coracoid process
Clavicula Clavicle
Extremitas sternalis Sternal end
  Facies articularis sternalis   Sternal facet
  Impressio ligamenti costoclaviculans   Impression for costoclavicular ligament
Corpus claviculae Shaft of clavicle; Body of clavicle
  Sulcus musculi subclavii   Subclavian groove; Groove for subclavius
Extremitas acromialis Acromial end
  Facies articularis acromialis   Acromial facet
  Tuberositas ligamenti coracoclavicularis   Tuberosity for сoracoclavicular ligament
      Tuberculum conoideum      Conoid tubercle
      Linea trapezoidea      Trapezoid line
PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS FREE PART OF UPPER LIMB
Humerus Humerus
Caput humeri Head
Collum anatomicum Anatomical neck
Collum chirurgicum Surgical neck
Tuberculum majus Greater tubercle
Tuberculum minus Lesser tubercle
  Sulcus intertubercularis   Intertubercular sulcus; Bicipital groove
     Crista tuberculi majoris; Labium laterale      Crest of greater tubercle; Lateral lip
     Crista tuberculi minoris; Labium mediale      Crest of lesser tubercle; Medial lip
Corpus humeri Shaft of humerus; Body of  humerus
  Facies anteromedialis   Anteromedial surface
  Facies anterolateralis   Anterolateral surface
  Facies posterior   Posterior surface
    Sulcus nervi radialis     Radial groove; Groove for radial nerve
  Margo medialis   Medial border
    Crista supraepicondylaris medialis; Crista supracondylaris medialis     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
    (Processus supracondylaris)     (Supracondylar process)
  Margo lateralis  Lateral margin
    Crista supraepicondylaris lateralis; Crista supracondylaris lateralis     Medial supraepicondylar ridge; Medial supracondylar ridge
  Tuberositas deltoidea   Deltoid tuberosity
Condylus humeri Condyle of humerus
  Capitulum humeri   Capitulum
  Trochlea humeri   Trochlea
  Fossa olecrani   Olecranon fossa
  Fossa coronoidea   Coronoid fossa
  Fossa radialis   Radial fossa
Epicondylus medialis Medial epicondyle
  Sulcus neryi ulnaris   Groove for ulnar nerve
Epicondylus lateralis  Lateral epicondyle
Radius Radius
Caput radii Head
  Fovea articularis  Articular facet
  Circumferentia articularis   Articular circumference
Collum radii Neck
Corpus radii Shaft; Body
  Tuberositas radii   Radial tuberosity
  Facies anterior   Anterior surface
  Facies posterior   Posterior surface
  Facies lateralis   Lateral surface
  Tuberositas pronatoria   Pronator tuberosity
  Margo interosseus   Interosseous border
  Margo anterior   Anterior border
  Margo posterior   Posterior border
Processus styloideus radii Radial styloid process
Crista suprastyloidea Suprastyloid crest
Tuberculum dorsale Dorsal tubercle
Sulci tendinum musculorum extensonim Groove for extensor muscle tendons
Incisura ulnaris Ulnar notch
Facies articularis carpalis Carpal articular surface
Ulna Ulna
Olecranon Olecranon
Processus coronoideus Coronoid process
  Tuberositas ulnae   Tuberosity of ulna
  Incisura radialis   Radial notch
Incisura trochlearis Trochlear notch
Corpus ulnae Shaft; Body
  Facies anterior   Anterior surface
  Facies posterior   Posterior surface
  Facies medialis   Medial surface
  Margo interosseus   Interosseous border
  Margo anterior   Anterior border
  Margo posterior   Posterior border
  Crista musculi supinatoris   Supinator crest
Caput ulnae Head
  Circumferentia articularis   Articular circumference
  Processus styloideus ulnae   Ulnar styloid process
Ossa manus Bones of hand
Ossa carpi; Ossa carpalia Carpal bones
(Os centrale) (Os centrale)
Os scaphoideum Scaphoid
  Tuberculum ossis scaphoidei   Tubercle
Os lunatum Lunate
Os triquetrum Triquetrum
Os pisiforme Pisiform
Os trapezium Trapezium
  Tuberculum ossis trapezii   Tubercle
Os trapezoideum Trapezoid
Os capitatum Capitate
Os hamatum Hamate
  Hamulus ossis hamati   Hook of hamate
Sulcus carpi Carpal groove
Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I-V] Metacarpals [I-V]
Basis ossis metacarpi  Base
Corpus ossis metacarpi Shaft; Body
Caput ossis metacarpi  Head
Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Styloid process of third metacarpal [ІІІ]
Ossa digitorum; Phalanges Phalanges
Phalanx proximalis Proximal phalanx
Phalanx media Middle phalanx
Phalanx distalis Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Base of phalanx
Corpus phalangis Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Sesamoid bones
Ossa membri inferioris Bones of lower limb
CINGULUM PELVICUM; CINGULUM MEMBRI INFERIORIS PELVIC GIRDLE
Os sacrum [Vertebrae sacrales I-V] Sacrum [Sacral vertebrae I-V]
Os coxae Hip bone; Coxal bone; Pelvic bone
Acetabulum Acetabulum
  Limbus acetabuli; Margo acetabuli   Acetabular margin
  Fossa acetabuli   Acetabular fossa
  Incisura acetabuli   Acetabular notch
  Facies lunata   Lunate surface
R. ischiopubicus Ischiopubic ramus
Foramen obturatum Obturator foramen
Incisura ischiadica major Greater sciatic notch
Os ilium; Ilium Ilium
Corpus ossis ilii Body of ilium
  Sulcus supraacetabularis   Supra-acetabular groove
Ala ossis ilii Ala of ilium; Wing of ilium
Linea arcuata Arcuate line
Crista iliaca Iliac crest
  Labium extemum  Outer lip
    Tuberculum iliacum     Tuberculum of iliac crest
  Linea intermedia   Intermediate zone
  Labium internum   Inner lip
  Spina iliaca anterior superior   Anterior superior iliac spine
  Spina iliaca anterior inferior   Anterior inferior iliac spine
  Spina iliaca posterior superior   Posterior superior iliac spine
  Spina iliaca posterior inferior   Posterior inferior iliac spine
  Fossa iliaca   Iliac fossa
Facies glutea Gluteal surface
  Linea glutea anterior   Anterior gluteal line
  Linea glutea posterior   Posterior gluteal line
  Linea glutea inferior   Inferior gluteal line
Facies sacropelvica Sacropelvic surface
  Facies auricularis   Auricular surface
  Tuberositas iliaca   Iliac tuberosity
Os ischii; Ischium Ischium
Corpus ossis ischii Body
Ramus ossis ischii Ramus
  Tuber ischiadicum   Ischial tuberosity
Spina ischiadica Ischial spine
Incisura ischiadica minor Lesser sciatic notch
Os pubis; Pubis Pubis
Corpus ossis pubis Body
  Tuberculum pubicum   Pubic tubercle
  Facies symphysialis   Symphysial surface
  Crista pubica   Pubic crest
Ramus superior ossis pubis Superior pubic ramus
  Eminentia iliopubica   Iliopubic ramus
  Pecten ossis pubis   Pecten pubis; Pectineal line
  Crista obturatoria   Obturator crest
  Sulcus obturatorius   Obturator groove
  Tuberculum obturatonum anterius   Anterior obturator tubercle
  (Tuberculum obturatorium posterius)   ( Posterior obturator tubercle)
Ramus inferior ossis pubis Inferior pubic ramus
Pelvis Pelvis
Cavitas pelvis Pelvic cavity
Arcus pubicus Pubic arch
Angulus subpubicus Subpubic angle
Pelvis major Greater pelvis; False pelvis
Pelvis minor Lesser pelvis; True pelvis
Linea terminalis Linea terminalis
Apertura pelvis superior Pelvic inlet
Apertura pelvis inferior Pelvic outlet
Axis pelvis Axis of pelvis
Diameter transversa Transverse diameter
Diameter obliqua Oblique diameter
Conjugata anatomica Anatomical conjugate
Conjugata vera True conjugate
Conjugata diagonalis Diagonal conjugate
Conjugata recta Straight conjugate
Conjugata mediana Median conjugate
Conjugata externa External conjugate
Distantia interspinosa Interspinous distance;
Distantia intercristalis Intercristal distance; Intercristal diameter
Distantia intertrochantcrica Intertrochanteric distance; Intertrochanteric diameter
Inclinatio pelvis Pelvic inclination
PARS LIBERA MEMBRI INFERIORIS FREE PART OF LOWER LIMB
Femur; Os femoris Femur; Thigh bone
Caput femoris Head
  Fovea capitis femoris   Fovea for ligament of head
Collum femoris Neck
Trochanter major Greater trochanter
Fossa trochanterica Trochantcric fossa
Trochanter minor Lesser trochantcr
(Trochanter tertius) (Third trochanter)
Linea intertrochanterica Intertrochanteric line
Crista intertrochanterica Intertrochanteric crest
  Tuberculum quadratum   Quadrate tubercle
Corpus femoris Shaft of femur; Body of femur
  Linea aspera   Linea aspera
    Labium laterale     Lateral lip
    Labium mediale     Medial lip
  Linea pectinea   Pectineal line; Spiral line
  Tuberositas glutea   Gluteal tuberosity
  Facies poplitea   Popliteal surface
  Linea supracondylaris medialis   Medial supracondylar line
  Linea supracondylaris lateralis   Lateral supracondylar line
Condylus medialis Medial condyle
  Epicondylus medialis   Medial epicondyle
  Tuberculum adductorium   Adductor tubercle
Condylus lateralis Lateral condyle
  Epicondylus lateralis   Lateral epicondyle
Sulcus popliteus Groove for popliteus
Facies patellaris Patellar surface
Fossa intercondylaris Intercondylar fossa
Linea intercondylaris Intercondylar line
Patella Patella
Basis patellae Base of patella
Apex patellae Apex of patella
Facies articularis Articular surface
Facies anterior Anterior surface
Tibia Tibia
Facies articularis superior Superior articular surface
Condylus medialis Medial condyle
Condylus lateralis Lateral condyle
  Facies articularis fibularis   Fibular articular facet
Area intercondylaris anterior Anterior intercondylar area
Area intercondylaris posterior Posterior intercondylar area
Eminentia intercondylaris Intercondylar eminence
  Tuberculum intercondylare mediale   Medial intercondylar tubercle
  Tuberculum intercondylare laterale   Lateral intercondylar tubercle
Corpus tibiae Shaft; Body
  Tuberositas tibiae   Tibial tuberosity
  Facies medialis   Medial surface
  Facies posterior   Posterior surface
    Linea musculi solei     Soleal line
  Facies lateralis   Lateral surface
  Margo anterior   Anterior border
  Margo medialis   Medial border
  Margo interosseus   Interosseous border
Malleolus medialis Medial malleolus
  Sulcus malleolaris   Malleolar groove
  Facies articularis malleoli medialis   Articular facet
Incisura fibularis Fibular notch
Facies articularis inferior Inferior articular surface
Fibula Fibula
Caput fibulae Head
  Facies articularis capitis fibulae   Articular facet
  Apex capitis fibulae   Apex of head
Collum fibulae Neck
Corpus fibulae Shaft; Body
  Facies lateralis   Lateral surface
  Facies medialis   Medial surface
  Facies posterior   Posterior surface
    Crista medialis     Medial crest
  Margo anterior   Anterior border
  Margo interosseus   Interosseous border
  Margo posterior   Posterior border
Malleolus lateralis Lateral malleolus
  Facies articularis malleoli lateralis   Articular facet
  Fossa malleoli lateralis   Malleolar fossa
  Sulcus malleolaris   Malleolar groove
Ossa pedis Bones of foot
Ossa tarsi; Ossa tarsalia Tarsal bones
Talus Talus
Caput tali Head
  Facies articularis navicularis   Navicular articular surface
  Facies articularis  ligamenti calcaneonavicularis  plantaris   Facet for plantar calcaneonavicular ligament
  Facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti   Facet for calcaneonavicular part of bifurcate ligament
  Facies articularis calcanеa anterior   Anterior facet for calcaneus
Collum tali Neck
  Facies articularis calcanea media   Middle facet for calcaneus
Sulcus tali Sulcus tali
Corpus tali Body
  Trochlea tali   Trochlea of talus
   Facies superior      Superior facet
  Facies malleolaris lateralis   Lateral malleolar facet
    Processus lateralis tali     Lateral process
  Facies malleolaris medialis   Medial malleolar facet
  Processus posterior tali   Posterior process
    Sulcus tendmis musculi flexoris hallucis longi     Groove for tendon of flexor hallucis longus
      Tuberculum laterale     Lateral tubercle
      Tuberculum mediate     Medial tubercle
  Facies articularis calcanea posterior   Posterior calcaneal articular facet
(Os trigonum) (Os trigonum)
Calcaneus Calcaneus
Tuber calcanei Calcaneal tuberosity
  Processus medialis tuberis calcanei   Medial process
  Processus lateralis tuberis calcanei   Lateral process
Tuberculum calcanei Calcaneal tubercle
Sustentaculum tali Sustentaculum tali; Talar shelf
  Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi   Groove for tendon of flexor hallucis longus
Sulcus calcanei Calcaneal sulcus
Sinus tarsi Tarsal sinus
Facies articularis talaris anterior Anterior talar articular surface
Facies articularis talaris media Middle talar articular surface
Facies articularis talaris posterior Posterior talar articular surface
Sulcus tendinis musculi fibularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Trochlea fibularis; Trochlea peronealis Fibular trochlea; Peroneal trochlea; Peroneal tubercle
Facies articularis cuboidea Articular surface for cuboid
Os naviculare Navicular
Tuberositas ossis navicularis Tuberosity
Os cuneiforme mediale Medial cuneiform
Os cuneiforme intermedium Intermediate cuneiform; Middle cuneiform
Os cuneiforme laterale Lateral cuneiform
Os cuboideum Cuboid
Sulcus tendinis musculi flbularis longi; Sulcus tendinis musculi peronei longi Groove for tendon of  fibularis longus; Groove for tendon of peroneus longus
Tuberositas ossis cuboidei Tuberosity
Processus calcaneus Calcaneal process
Ossa metatarsi; Ossa metatarsalia [I-V] Metatarsals [I-V]
Basis ossis metatarsi Base
Corpus ossis metatarsi Shaft; Body
Caput ossis metatarsi Head
Tuberositas ossis metatarsi primi [I] Tuberosity of first metatarsal bone [I]
Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] Tuberosity of fifth metatarsal bone [V]
Ossa digitorum; Phalanges Phalanges
Phalanx proximalis Proximal phalanx
Phalanx media Middle phalanx
Phalanx distalis Distal phalanx
  Tuberositas phalangis distalis   Tuberosity of distal phalanx
Basis phalangis Base of phalanx
Corpus phalangis Shaft of phalanx; Body of phalanx
Caput phalangis Head of phalanx
  Trochlea phalangis   Trochlea of phalanx
Ossa sesamoidea Sesamoid bones
Juncturae; Systema articulare Joints; Articular system
Nomina generalia General terms
Junctura Joint
Juncturae ossium Bony joints
  Synarthrosis   Synarthrosis
    Junctura fibrosa      Fibrous joint
      Syndesmosis         Syndesmosis
        Gomphosis           Gomphosis; Socket
      Membrana interossea         Interosseous membrane
      Sutura         Suture
          Sutura plana          Plane suture
          Sutura squamosa          Squamous suture
            Sutura limbosa            Limbous suture
          Sutura serrata          Serrate suture
          Sutura denticulata          Denticulate suture
          Schindylesis          Schindylesis
   Junctura cartilaginea    Cartilaginous joint
       Synchondrosis          Synchondrosis
       Symphysis          Symphysis; Secondary cartilaginous joint
       Cartilago epiphysialis          Epiphysial cartilage; Primary cartilaginous
    Junctura ossea; Synostosis     Bony union; Synostosis
  Junctura synovialis; Articulatio; Diarthrosis   Synovial joint; Diarthrosis
     Facies articularis     Articular surface
     Cavitas articularis     Articular cavity
     Fossa articularis     Articular fossa
     (Caput articulare)     (Articular head)
     Labrum articulare      Labrum
    Capsula articularis      Joint capsule; Articular capsule
       Membrana fibrosa; Stratum fibrosum       Fibrous layer; Fibrous membrane
       Membrana synovialis; Stratum synoviale       Synovial membrane; Synovial layer
            Plicae synoviales          Synovial folds
            Villi synoviales          Synovial villi
            Synovia          Synovial fluid
    Discus articularis   Articular disc
    Meniscus articularis   Meniscus
    Ligamenta   Ligaments
      Ligg. intracapsularia       Intracapsular ligaments
      Ligg. capsularia       Capsular ligaments
      Ligg. extracapsularia       Extracapsular ligaments
    Recessus articularis    Articular recess
    Bursa synovialis    Synovial bursa
    Vagina synovialis    Synovial sheath
    Articulatio simplex    Simple joint
    Articulatio composita    Complex joint
    Articulatio plana    Plane joint
    Articulatio cylindrica    Cylindrical joint
      Articulatio trochoidea        Pivot joint
      Ginglymus        Hinge joint
   Articulatio bicondylaris   Bicondylar joint
   Articulatio sellaris   Saddle joint
   Articulatio ellipsoidea   Condylar joint; Ellipsoid joint
   Articulatio spheroidea; Enarthrosis   Ball and socket joint; Spheroidal joint
      Articulatio cotylica       Cotyloid joint
  Amphiarthrosis  Amphiarthrosis
Abductio Abduction
Adductio Adduction
Rotatio externa; Exorotatio; Rotatio lateralis Lateral rotation; External rotation
Rotatio interna; Endorotatio; Rotatio medialis Medial rotation; Internal rotation
Circumductio Circumduction
Flexio Flexion
Extensio Extension
Pronatio Pronation
Supinatio Supination
Oppositio Opposition
Repositio Reposition
Juncturae cranii Joints of skull
Juncturae fibrosae cranii Cranial fibrous joints
Syndesmoses cranii Cranial syndesmoses
Lig. pterygospinale Pterygospinous ligament
Lig. stylohyoideum Stylohyoid ligament
Suturae cranii Cranial sutures
Sutura coronalis Coronal suture
Sutura sagittalis Sagittal suture
Sutura lambdoidea Lambdoid suture
Sutura occipitomastoidea Occipitomastoid suture
Sutura sphenofrontalis Sphenofrontal suture
Sutura sphenoethmoidalis Spheno-ethmoidal suture
Sutura sphenosquamosa Sphenosquamous suture
Sutura sphenoparietalis Sphenoparietal suture
Sutura squamosa Squamous suture
(Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) (Frontal suture; Metopic suture)
Sutura parietomastoidea Parietomastoid suture
(Sutura squamomastoidea) (Squamomastoid suture)
Sutura frontonasalis Frontonasal suture
Sutura frontoethmoidalis Fronto-ethmoidal suture
Sutura frontomaxillaris Frontomaxillary suture
Sutura frontolacrimalis Frontolacrimal suture
Sutura frontozygomatica Frontozygomatic suture
Sutura zygomaticomaxillaris Zygomaticomaxillary suture
Sutura ethmoidomaxillaris Ethmoidomaxillary suture
Sutura ethmoidolacrimalis Ethmoidolacrimal suture
Sutura sphenovomeralis Sphenovomerine suture
Sutura sphenozygomatica Sphenozygomatic suture
Sutura sphenomaxillaris Sphenomaxillary suture
Sutura temporozygomatica Temporozygomatic suture
Sutura interaasalis Internasal suture
Sutura nasomaxillaris Nasomaxillary suture
Sutura lacrimomaxillaris Lacrimomaxillary suture
Sutura lacrimoconchalis Lacrimoconchal suture
Sutura intermaxillaris Intermaxillary suture
Sutura palatomaxillaris Palatomaxillary suture
Sutura palatoethmoidalis Palato-ethmoidal suture
Sutura palatina mediana Median palatine suture
Sutura palatina transversa Transverse palatine suture
Syndesmosis dentoalveolaris; Gomphosis Dento-alveolar syndesmosis; Gomphosis
Periodontium Periodontium; Periodontal membrane
Gingiva Gingiva
Periodontium protectionis Gum; Gingiva
Periodontium insertionis Inserting periodontium
  Desmodontium   Desmodentium; Periodontal fibre
Cementum Cement; Cementum
Alveoli dentales Dental alveoli
Juncturae cartilaginae cranii Cranial cartilaginous joints
Synchondroses cranii Cranial synchondroses
Synchondrosis sphenooccipitalis Spheno-occipital synchondrosis
Synchondrosis sphenopetrosa Sphenopetrosal synchondrosis
Synchondrosis petrooccipitalis Petro-occipital synchondrosis
(Synchondrosis intraoccipitalis posterior) (Posterior intra-occipital synchondrosis)
(Synchondrosis intraoccipitalis anterior) (Anterior intra-occipital synchondrosis)
Synchondrosis sphenoethmoidalis Spheno-ethmoidal synchondrosis
Articulationes cranii Cranial synovial joints
Articulatio temporomandibularis Temporomandibular joint
Discus articularis Articular disc
Lig. laterale Lateral ligament
Lig. mediale Medial ligament
Membrana synovialis superior Superior synovial membrane
Membrana synovialis inferior Inferior synovial membrane
Lig. sphenomandibulare Sphenomandibular ligament
Lig. stylomandibulare Stylomandibular ligament
Articulatio atlantooccipitalis Atlanto-occipital joint
Membrana atlantooccipitalis anterior Anterior atlanto-occipital membrane
(Lig. atlantooccipitale anterius) (Anterior atlanto-occipital ligament)
Membrana atlantooccipitalis posterior Posterior atlanto-occipital membrane
Lig. atlantooccipitale laterale Lateral atlanto-occipital ligament
Juncturae columnae vertebralis Vertebral joints
Syndesmoses columnae vertebralis Syndesmoses of vertebral column
Ligg. interspinalia Interspinous ligaments
Ligg. flava Ligamenta flava
Ligg. intertransversaria Intertransverse ligaments
Lig. supraspinale Supraspinous ligament
Lig. nuchae Ligamentum nuchae; Nuchal ligament
Lig. longitudinale anterius Anterior longitudinal ligament
Lig. longitudinale posterius Posterior longitudinal ligament
Ligg. transversa Transverse ligaments
Synchondroses columnae vertebralis Synchondroses of vertebral column
Symphysis intervertebralis Intervertebral joint
  Discus intervertebralis   Intervertebral disc
    Anulus fibrosus      Anulus fibrosus
    Nucleus pulposus      Nucleus pulposus
Articulationes columnae vertebralis Vertebral synovial joints
Articulatio atlantoaxialis mediana Median atlanto-axial joint
Ligg. alaria Alar ligaments
Lig. apicis dentis Apical ligament of dens
Lig. cruciforme atlantis Cruciate ligament of atlas
  Fasciculi longitudinales   Longitudinal bands
  Lig. transversum atlantis   Transverse ligament of atlas
Membrana tectoria Tectorial membrane
Articulatio atlantoaxialis lateralis Lateral atlanto-axial joint
Articulationes zygapophysiales Zygapophysial joints
Articulatio lumbosacralis Lumbosacral joint
Lig. iliolumbale Iliolumbar ligament
Articulatio sacrococcygea Sacrococcygeal joint
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale; Lig. sacrococcygeum dorsale superficiale Superficial posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum posterius profundum; Lig.sacrococcygeum dorsale profundum Deep posterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum  anterius; Lig. sacrococcygeum ventrale Anterior sacrococcygeal ligament
Lig. sacrococcygeum laterale Lateral sacrococcygeal ligament
Juncturae thoracis Thoracic joints
Syndesmoses thoracis Syndesmoses of thorax
Membrana intercostalis externa External intercostal membrane
Membrana intercostalis interna Internal intercostal membrane
Synchondroses thoracis Synchondroses of thorax
Synchondrosis costosternalis Costostemal joint
Synchondrosis costae primae Synchondrosis of first rib
Synchondroses sternales Sternal Synchondroses
  Symphysis xiphosternalis   Xiphisternal joint
  Symphysis manubriosternalis   Manubriosternal joint
  (Synchondrosis manubriosternalis)   (Manubriosternal syhondrosis)
Articulationes thoracis Synovial joints of thorax
Articulationes costovertebrales Costovertebral joints
Articulatio capitis costae Joint of head of rib
  Lig. capitis costae radiatum   Radiate ligament of head of rib
  Lig. capitis costae intraarticulare   Intra-articular ligament of head of rib
Articulatio costotransversaria Costotransverse joint
  Lig. costotransversarium Costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium superius   Superior costotransverse ligament
    Lig. costotransversarium laterale   Lateral costotransverse ligament
  Lig. lumbocostale   Lumbocostal ligament
  Foramen costotransversarium   Costotransverse foramen
Articulationes sternocostales Sternocostal joints
Lig. sternocostale intraarticulare Intra-articular sternocostal ligament
Ligg. sternocostalia radiata Radiate sternocostal ligaments
Membrana sterni Sternal membrane
Ligg. costoxiphoidea Costoxiphoid ligaments
Articulationes costochondrales Costochondral joints
Articulationes interchondrales Interchondral joints
Juncturae cinguli pelvis Joints of pelvis
Juncturae membri superioris Joints of upper limb
JUNCTURAE CINGULI PECTORALIS JOINTS OF PECTORAL GIRDLE
Syndesmoses cinguli pectoralis; Syndesmoses cinguli membri superioris Syndesmoses of pectoral girdle; Syndesmoses of shoulder girdle
Lig. coracoacromiale Coraco-acromial ligament
Lig. transversum scapulae superius Superior transverse scapular ligament
(Lig. transversum scapulae inferius) (Inferior transverse scapular ligament)
Articulationes cinguli pectoralis; Articulationes cinguli membri superioris Synovial joints of pectoral girdle; Synovial joints of shoulder girdle
Articulatio acromioclavicularis Acromioclavicular joint
Lig. acromioclaviculare Acromioclavicular ligament
(Discus articularis) (Articular disc)
Lig. coracoclaviculare Coracoclavicular ligament
  Lig. trapezoideum   Trapezoid ligament
  Lig. conoideum   Conoid ligament
Articulatio sternoclavicularis Sternoclavicular joint
Discus articularis Articular disc
Lig. sternoclaviculare anterius Anterior sternoclavicular ligament
Lig. sternoclaviculare posterius Posterior sternoclavicular ligament
Lig. costoclaviculare Costoclavicular ligament
Lig. interclaviculare Interclavicular ligament
JUNCTURAE MEMBRI SUPERIORIS LIBERI JOINTS OF FREE UPPER LIMB
Syndesmosis radioulnaris Radio-ulnar syndesmosis
Membrana interossea antebrachii Interosseous membrane of forearm
Chorda obliqua Oblique cord
Articulationes membri superioris liberi Synovial joints of free upper limb
Articulatio humeri; Articulatio glenohumeralis Glenohumeral joint; Shoulder joint
Labrum glenoidale Glenoid labrum
Ligg. glenohumeralia Glenohumeral ligaments
Lig. coracohumerale Coracohumeral ligament
Lig. transversum humeri Transverse humeral ligament
Articulatio cubiti Elbow joint
Articulatio humeroulnaris Humero-ulnar joint
Articulatio humeroradialis Humeroradial joint
Articulatio radioulnaris proximalis Proximal radio-ulnar joint
Lig. collateral ulnare Ulnar collateral ligament
Lig. collateral radiale Radial collateral ligament
Lig. anulare radii Anular ligament of radius
Lig. quadratum Quadrate ligament
Recessus sacciformis Sacciform recess
Articulatio radioulnaris distalis Distal radio-ulnar joint
Discus articularis Articular disc
Recessus sacciformis Sacciform recess
Articulationes manus Joints of hand
Articulatio radiocarpalis Wrist joint
  Lig. radiocarpale dorsale   Dorsal radiocarpal ligament
  Lig. radiocarpale palmare   Palmar radiocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale dorsale   Dorsal ulnocarpal ligament
  Lig. ulnocarpale palmare   Palmar ulnocarpal ligament
  Lig. collaterale carpi ulnare   Ulnar collateral ligament of wrist joint
  Lig. collaterale carpi radiale   Radial collateral ligament of wrist joint
Articulationes carpi; Articulationes intercarpales Carpal joints; Intercarpal joints
  Articulatio mediocarpalis   Midcarpal joint
  Lig. carpi radiatum   Radiate carpal ligament
  Ligg. intercarpalia dorsalia   Dorsal intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia palmaria   Palmar intercarpal ligaments
  Ligg. intercarpalia interossea   Interosseous intercarpal ligaments
  Articulatio ossis pisiformis   Pisiform joint
     Lig. pisohamatum     Pisohamate ligament
     Lig. pisometacarpale     Pisometacarpal ligament
Canalis carpi Carpal tunnel
Canalis ulnaris Ulnar canal
Articulationes carpometacarpales Carpometacarpal joints
  Ligg. carpometacarpalia dorsalia   Dorsal carpometacarpal ligaments
  Ligg. carpometacarpalia palmaria   Palmar carpometacarpal ligaments
  Articulatio carpometacarpalis pollicis   Carpometacarpal joint of thumb
Articulationes intermetacarpales Intermetacarpal joints
  Ligg. metacarpalia dorsalia   Dorsal metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia palmaria   Palmar metacarpal ligaments
  Ligg. metacarpalia interossea   Interosseous metacarpal ligaments
  Spatia interossea metacarpi   Interosseous metacarpal spaces
Articulationes metacarpophalangeae Metacarpophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Collateral ligaments
  Ligg. palmaria   Palmar ligaments
  Lig. metacarpale transversum profundum   Deep transverse metacarpal ligament
Articulationes interphalangeae manus Interphalangeal joints of hand
  Ligg. collateralia Collateral ligaments
  Ligg. palmaria Palmar ligaments
Juncturae membri inferioris Joints of lower limb
JUNCTURAE CINGULI PELVICI JOINTS OF PELVIC GIRDLE
Syndesmoses cinguli pelvici Syndesmoses of pelvic girdle
Membrana obturatoria Obturator membrane
Canalis obturatorius Obturator canal
Symphysis pubica Pubic symphysis
Discus interpubicus; Fibrocartilago interpubica Interpubic disc; Interpubic fibrocartilage
Lig. pubicum superius Superior pubic ligament
Lig. pubicum inferius Inferior pubic ligament
Articulatio sacroiliaca Sacro-iliac joint
Lig. sacroiliacum anterius Anterior sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum interosseum Interosseous sacro-iliac ligament
Lig. sacroiliacum posterius Posterior sacro-iliac ligament
Lig. sacrotuberale Sacrotuberous ligament
  Processus falciformis   Falciform process
Lig. sacrospinale Sacrospinous ligament
Foramen ischiadicum majus Greater sciatic foramen
Foramen ischiadicum minus Lesser sciatic foramen
JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS  LIBERI JOINTS OF FREE LOWER LIMB
Syndesmosis tibioflbularis Tibiofibular syndesmosis;
Membrana interossea cruris Interosseous membrane of leg
Lig. tibiofibulare anterius Anterior tibiofibular ligament
Lig. tibiofibulare posterius Posterior tibiofibular ligament
Articulationes membri inferioris liberi Synovial joints of free lower limb
Articulatio coxae; Articulatio coxofemoralis Hip joint
Zona orbicularis Zona orbicularis
Lig. iliofemorale Iliofemoral ligament
  Pars transversa   Transverse part
  Pars descendens   Descending part
Lig. ischiofemorale Ischiofemoral ligament
Lig. pubofemorale Pubofemoral ligament
Labrum acetabuli Acetabular labrum
Lig. transversum acetabuli Transverse acetabular ligament
Lig. capitis femoris Ligament of head of femur
Articulatio genus Knee joint
Meniscus lateralis Lateral meniscus
  Lig. meniscofemorale anterius   Anterior meniscofemoral ligament
  Lig. meniscofemorale posterius   Posterior meniscofemoral ligament
Meniscus medialis Medial meniscus
Lig. transversum genus Transverse ligament of knee
Lig. cruciatum anterius Anterior cruciate ligament
Lig. cruciatum posterius Posterior cruciate ligament
Plica synovialis infrapatellaris Infrapatellar synovial fold
  Plicae alares   Alar folds
Lig. collaterale fibulare Fibular collateral ligament
Lig. collaterale tibiale Tibial collateral ligament
Lig. popliteum obliquum Oblique popliteal ligament
Lig. popliteum arcuatum Arcuate popliteal ligament
Lig. patellae Patellar ligament
Retinaculum patellae mediale Medial patellar retinaculum
Retinaculum patellae laterale Lateral patellar retinaculum
Corpus adiposum infrapatellare Infrapatellar fat pad
Articulatio tibiofibularis Tibiofibular joint; Superior tibiofibular joint
Lig. capitis fibulae anterius Anterior ligament of fibular head
Lig. capitis fibulae posterius Posterior ligament of fibular head
Articulationes pedis Joints of foot
Articulatio talocruralis Ankle joint
  Lig. collaterale mediale; Lig. deltoideum   Medial ligament; Deltoid ligament
    Pars tibionavicularis     Tibionavicular part
    Pars tibiocalcanea     Tibiocalcaneal part
    Pars tibiotalaris anterior     Anterior tibiotalar part
    Pars tibiotalaris posterior     Posterior tibiotalar part
  Lig. collaterale laterale   Lateral ligament
     Lig. talofibulare anterius     Anterior talofibular ligament
     Lig. talofibulare posterius     Posterior talofibular ligament
     Lig. calcaneofibulare     Calcaneofibular ligament
Articulatio subtalaris; Articulatio talocalcanea Subtalar joint; Talocalcaneal joint
  Lig. talocalcaneum laterale   Lateral talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum mediale   Medial talocalcaneal ligament
  Lig. talocalcaneum posterius   Posterior talocalcaneal ligament
Articulatio tarsi transversa Transverse tarsal joint
  Articulatio talocalcaneonavicularis   Talocalcaneonavicular joint
     Lig. calcaneonaviculare plantare      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
  Articulatio calcaneocuboidea   Calcaneocuboid joint
Articulatio cuneonavicularis Cuneonavicular joint
Articulationes intercuneiformes Intercuneiform joints
Ligamenta tarsi Tarsal ligaments
  Ligg. tarsi interossea   Tarsal interosseous ligaments
    Lig. talocalcaneum interosseum     Talocalcaneal interosseous ligament
    Lig. cuneocuboideum interosseum     Cuneocuboid interosseous ligament
    Ligg. intercuneiformia interossea     Intercuneiform interosseous ligaments
  Ligg. tarsi dorsalia   Dorsal tarsal ligaments
    Lig. talonaviculare      Talonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia dorsalia      Dorsal intercuneiform ligament
    Lig. cuneocuboideum dorsale      Dorsal cuneocuboid ligament
    Lig. cuboideonaviculare dorsale      Dorsal cuboideonavicular ligament
    Lig. bifurcatum   Bifurcate ligament
      Lig. calcaneonaviculare     Calcaneonavicular ligament
      Lig. calcaneocuboideum     Calcaneocuboid ligament
  Ligg. cuneonavicularia dorsalia   Dorsal cuneonavicular ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale      Dorsal calcaneocuboid ligament
  Ligg. tarsi plantaria   Plantar tarsal ligaments
    Lig. plantare longum      Long plantar ligament
    Lig. calcaneocuboideum dorsale      Plantar calcaneocuboid ligament; Short plantar ligament
    Lig. calcaneonaviculare plantare      Plantar calcaneonavicular ligament; Spring ligament
    Ligg. cuneonavicularia plantaria      Plantar cuneonavicular ligaments
    Lig. сuboideonaviculare plantare      Plantar cuboideonavicular ligament
    Ligg. intercuneiformia plantaria      Plantar intercuneiform ligaments
    Lig. cuneocuboideum plantare      Plantar cuneocuboid ligament
Articulationes tarsometatarsales Tarsometatarsal joints
  Ligg. tarsometatarsalia dorsalia    Dorsal tarsometatarsal ligaments
  Ligg. tarsometatarsalia plantaria    Plantar tarsometatarsal ligaments
  Ligg. cuneometatarsalia interossea    Cuneometatarsal interosseous ligaments
Articulationes intermetatarsales Intermetatarsal joints
  Ligg. metatarsalia interossea   Metatarsal interosseous ligaments
  Ligg. metatarsalia dorsalia   Dorsal metatarsal ligaments
  Ligg. metatarsalia plantaria   Plantar metatarsal ligaments
Spatia interossea metatarsi Intermetatarsal spaces
Articulationes metatarsophalangeae Metatarsophalangeal joints
  Ligg. collateralia   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Plantar ligaments
  Lig. metatarsale transversum profundum   Deep transverse metatarsal ligament
Articulationes interphalangea pedis Interphalangeal joints of foot
  Ligg. collateralia   Collateral ligaments
  Ligg. plantaria   Plantar ligaments
Musculi; Systema musculare Muscles; Muscular system
Nomina generalia General terms
Caput Head
Venter Belly
Insertio Attachment
Punctum fixum Fixed end
Punctum mobile Mobile end
M. fusiformis Fusiforni muscle
M. planus Fiat muscle
M. rectus Straight muscle
M. triangularis Triangular muscle
M. quadratus Quadrate muscle
M. biventer Two-bellied muscle
M. biceps Two-headed muscle
M. triceps Thrce-headed muscle
M. quadriceps Four-headed muscle
M. semipennatus; M. unipennatus Semipennate muscle; Unipennate muscle
M. pennatus; M. bipennatus Pennate muscle; Bipennate muscle
M. multipennatus Multipennate muscle
M. orbicularis Orbicular muscle
M. cutaneus Cutaneous muscle
M. abductor Abductor muscle
M. adductor Adductor muscle
M. rotator Rotator muscle
M. flexor Flexor muscle
M. extensor Extensor muscle
M. pronator Pronator muscle
M. supinator Supinator muscle
M.opponens Opponens muscle
М. sphincter Sphincter muscle
М. dilatator Dilator muscle
Compartimentum Compartment
Fascia Fascia
  Fascia capitis et colli   Fascia of head and neck
  Fascia trunci   Fascia of trunk
    Fascia parietalis     Parietal fascia
    Fascia extraserosalis     Extraserosal fascia
    Fascia visceralis     Visceral fascia
  Fasciae membrorum   Fascia of limbs
  Fasciae musculorum   Fascia of muscles
    Fascia investiens     Investing layer
    Fascia propria musculi     Fascia of individualmuscle; Muscle shealh
Ephnysium Epimysium
Perimysium Perimysium
Endomysium Endomysium
Tendo Tendon
  Tendo intermedius   Intermediate tendon
  Intersectio tendinea   Tendinous intersection
Aponeurosis Aponeurosis
Arcus tendineus Tendinous arch
Trochlea muscularis Muscular trochlea
Bursa synovialis Synovial bursa
Vagina synovialis Synovial sheath
Musculi capitis Muscle of head
Musculi externi bulbi oculi Extra-ocular muscles
Musculi ossiculorum auditus Muscles of auditory ossicles
Musculi faciei Facial muscles
М. epicranius Epicranius
  М. occipitofrontalis   Occipitofrontalis
    Venter frontalis     Frontal belly
    Venter occipitalis     Occipital belly
  M. temporoparietalis   Temporoparietalis
  Galea aponeurotica; Aponeurosis epicranialis   Epicranial aponeurosis
M. procerus Procerus
M. nasalis Nasalis
  Pars transversa   Transverse part
  Pars alaris   Alar part
M. depressor septi nasi Depressor septi nasi
M. orbicularis oculi Orbicularis oculi
  Pars palpebrals   Palpebral part
    Fasciculus ciliaris     Ciliary bundle
    Pars profunda     Deep part
  Pars orbitalis   Orbital part
M. corrugator supercilii Corrugator supercilii
M. depressor supercilii Depressor supercilii
M. auricularis anterior Auricularis anterior
M. auricularis superior Auricularis superior
M. auricularis posterior Auricularis posterior
M. orbicularis oris Orbicularis oris
  Pars marginalis   Marginal part
  Pars labialis   Labial part
M. depressor anguli oris Depressor anguli oris
M. transversus menti Transversus menti
M. risorius Risorius
M. zygomaticus major Zygomaticus major
M. zygomaticus minor Zygomaticus minor
M. levator labii superioris Levator labii superioris
М. levator labii superioris alaeque nasi Levator labii superioris alaeque nasi
M. depressor labii inferioris Depressor labii inferioris
M. levator anguli oris Levator anguli oris
Modiolus anguli oris Modiolus
M. buccinator Buccinator
M. mentalis Mentalis
Musculi masticatorii Masticatory muscles
M. masseter Masseter
  Pars superficialis   Superficial part
  Pars profunda   Deep part
M. temporalis Temporalis; Temporal muscle
M. pterygoideus lateralis Lateral pterygoid
  Caput superius   Upper head; Superior head
  Caput inferius   Lower head; Inferior head
M. pterygoideus medialis Medial pterygoid
Fascia buccopharyngea Buccopharyngeal fascia
Fascia masseterica Masseteric fascia
Fascia parotidea Parotid fascia
Fascia temporalis Temporal fascia
Lamina superficialis Superficial layer
Lamina profunda Deep layer
Musculi linguae Muscles of tongue
Musculi palati mollis et faucium Muscles of soft palate and fauces
Musculi colli; Musculi cervicis Muscle of neck
Platysma Platysma
М. longus capitis Longus colli
М. scalenus anterior Longus capitis
М. scalenus medius Scalenus anterior; Anterior scalene
M. scalenus posterior Scalenus medius, Middle scalene
(M. scalenus minimus) Scalenus posterior, Posterior scalene (Scalenus minimus)
M. sternocleidomastoideus Sternocleidomastoid
Musculi suboccipitales Suboccipital muscles
M. rectus capitis anterior Rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis Rectus capitis lateralis
M. rectus capitis posterior major Rectus capitis posterior major
M. rectus capitis posterior minor Rectus capitis posterior minor
M. obliquus capitis superior Obliquus capitis superior
M. obliquus capitis inferior Obliquus capitis inferior
Musculi suprahyoidei Suprahyoid muscles
M. digastricus Digastric
  Venter anterior   Anterior belly
  Venter posterior   Posterior belly
M. stylohyoideus Stylohyoid
M. mylohyoideus Mylohyoid
M. geniohyoideus Geniohyoid
Musculi infrahyoidei Infrahyoid muscles
M. sternohyoideus Sternohyoid
M. omohyoideus Omohyoid
  Venter superior   Superior belly
  Venter inferior   Inferior belly
M. sternothyreoideus Sternothyroid
M. thyrohyoideus Thyrohyoid
(M. levator glandulae thyroideae) (Levator glandulae thyroideae)
Fascia cervicalis; Fascia colli Cervical fascia
Lamina superficialis Investing layer, Superficial layer
  Spatium suprastemale   Suprasternal space
Lamina pretrachealis Pretracheal layer
  Lig. suspensorium glandulae thyroideae   Suspensory ligament of thyroid gland
Lamina prevertebralis Prevertebral layer
Vagina carotica Carotid sheath
Musculi pharyngis Pharyngeal muscles
Musculi laryngis Laryngeal muscles
Musculi dorsi Muscles of back
M. trapezius Trapezius
  Pars descendens   Descending part, Superior part
  Pars transversa   Transverse part, Middle part
  Pars ascendens   Ascending part, Inferior part
(M. transversus nuchae) (Transversus nuchae)
M. latissimus dorsi Latissimus dorsi
M. rhomboideus major Rhomboid major
M. rhomboideus minor Rhomboid minor
M. levator scapulae Levator scapulae
M. serratus posterior inferior Serratus posterior inferior
M. serratus posterior superior Serratus posterior superior
Mm. intertransversarii anteriores cervicis; Mm. intertransversarii anteriores colli Anterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriores laterale cervicis; Mm. intertransversarii posteriores laterales colli Lateral posterior cervical intertransversarii
Mm. intertransversarii laterales lumborum Intertransversarii lateralis lumborum
  Partеs dorsales   Dorsal parts
  Partes ventrales   Ventral parts
Fascia nuchae Nuchal fascia
Musculi dorsi proprii Muscles of back proper
Musculus erector spinae Elector spinae
Aponeurosis m. erectoris spinae Elector spinae aponeurosis
  Septum intermusculare   Intermuscular septum
M. iliocostalis Iliocostalis
  M. iliocostalis lumborum   Iliocostalis lumborum
    Pars lumbalis; Divisio lateralis m.erectoris spinae lumborum     Lumbar part; Lateral division of lumbar erector spinae
    Pars thoracalis     Thoracic part
  M. iliocostalis cervicis; M. iliocostalis colli   Iliocostalis cervicis
M. longissimus Longissimus
  M. longissimus thoracis   Longissimus thoracis
    Pars lumbalis; Divisio medialis m. erectoris spinae lumborum     Lumbar part; Medial division of lumbar erector spinae
  M. longissimus cervicis; M. longissimus colli   Longissimus cervicis
  M. longissimus capitis   Longissimus capitis
M. spinalis Spinalis
  M. spinalis thoracis   Spinalis thoracis
  M. spinalis cervicis; M. spinalis colli   Spinalis cervicis
  M. spinalis capitis   Spinalis capitis
Musculi spinotransversales Spinotransversales
M. splenius Splenius
  M. splenius capitis   Splenius capitis
  M. splenius cervicis; M. splenius colli   Splenius cervicis
Musculi transversospinales Transversospinales
Mm. multifidi Multifidus
  М. multifidus lumborum   Multifidus lumborum
  М. multifidus thoracis   Multifidus thoracis
  М. multifidus cervicis; M. multifidus colli   Multifidus cervicis
M. semispinalis Semispinalis
  M. semispinalis thoracis   Semispinalis thoracis
  M. semispinalis cervicis; M. semispinalis colli   Semispinalis cervicis
  M. semispinalis capitis   Semispinalis capitis
Mm. rotatores Rotatores
  (Mm. rotatores lumborum)   (Rotatores lumborum)
  Mm. rotatores thoracis   Rotatores thoracis
  Mm. rotatores cervicis; Mm. rotatores colli  Rotatores cervicis
Musculi interspinales Interspinales
Mm. interspinales lumborum Interspinales lumborum
Mm. interspinales thoracis Interspinals thoracis
Mm. interspinales cervicis; Mm. interspinales colli Interspinales cervicis
Musculi intertransversarii Intertransversarii
Mm. intertransversarii mediales lumborum Medial lumbar intertransversarii
Mm. intertransversarii thoracis Thoracic intertransversarii
Mm. intertransversarii posteriors mediales cervicis; Mm. intertransversarii posteriores mediales colli Medial posterior cervical intertransversarii
Fascia thoracolumbar Thoracolumbar fascia
Lamina posterior; Lamina superficialis Posterior layer
Lamina media Middle layer
Lamina anterior; Lamina profunda; Fascia musculi quadrati lumborum Anterior layer; Quadratus lumborum fascia
Musculi thoracis Muscles of thorax
(M. sternalis) (Sternalis)
M. pectoralis major Pectoralis major
  Pars clavicularis   Clavicular head
  Pars sternocostalis   Sternocostal head
  Pars abdominalis   Abdominal part
M. pectoralis minor Pectoralis minor
M. subclavius Subclavius
M. serratus anterior Serratus anterior
Mm. levatores costarum Levatores costarum
  Mm. levatores costarum longi   Levatores costarum longi
  Mm. levatores costarum breves   Levatores costarum breves
Mm. intercostales externi External intercostal muscle
Membrana intercostalis externa External intercostal membrane
Mm. intercostales interni Internal intercostal muscle
Membrana intercostalis interna Internal intercostal membiane
Mm. intercostales intimi Innermost intercostal muscle
Mm. subcostales Subcostales
M. transversus thoracis Transversus thoracis
Fascia pectoralis Pectoral fascia
Fascia clavipectoralis Clavipectoral fascia
Fascia thoracica Thoracic fascia
Fascia endothoracica; Fascia parietalis thoracis Endothoracic fascia; Parietal fascia of thorax
Diaphragma Diaphragm
Pars lumbalis diaphragmatis Lumbar part
  Crus dextrum   Right crus
  Crus sinistrum   Left crus
  Lig. arcuatum medianum   Median arcuate ligament
  Lig. arcuatum mediale   Medial arcuate ligament
  Lig. arcuatum laterale   Lateral arcuate ligament
Pars costalis diaphragmatis Costal part
Pars sternalis diaphragmatis Sternal part
Hiatus aorticus Aortic hiatus
Hiatus oesophageus Oesophageal hiatus ▲
Lig. phrenicooesophagealis Phrenico-oesophageal ligament ▲
Centrum tendineum Central tendon
Foramen venae cavae Caval opening
Trigonum sternocostal Sternocostal triangle
Trigonum lumbocostale Lumbocostal triangle
Fascia diaphragmatica Diaphragmatic fascia
Musculi abdominis Muscles of abdomen
M. rectus abdominis Rectus abdominis
  Intersectiones tendineae   Tendinous intersections
  Vagina musculi recti abdominis   Rectus sheath
    Lamina anterior     Anterior layer
    Lamina posterior     Posterior layer
    Linea arcuata     Arcuate line
M. pyramidalis Pyramidalis
M. obliquus externus abdominis External oblique
  Lig inguinale, Arcus inguinalis   Inguinal ligament
    Lig. lacunare     Lacunar ligament
    Lig. pectincum     Pectineal ligament
    Lig. reflexum     Reflected ligament
Anulus inguinalis superficialis Superficial inguinal ring
  Crus mediale   Medial crus
  Crus laterale   Lateral crus
  Fibrae intercrurales   Intercrural fibres
М. obliquus internus abdominis Internal oblique
  M. cremaster ♂   Cremaster ♂
M. transversus abdominis Transversus abdominis; Transverse abdominal
  Falx inguinalis; Tendo conjunctivus   Inguinal falx; Conjoint tendon
  Anulus inguinalis profundus   Deep inguinal ring
Linea alba Linea alba
  Anulus umbilicalis   Umbilical ring
  Adminiculum lineae albae   Posterior attachment of linea alba
Linea semilunaris Linea semilunaris
Canalis inguinalis Inguinal canal
M. quadratus lumborum Quadratus lumborum
Fascia abdominis Abdominal fascia
Fascia abdominis visceralis Visceral abdominal fascia
  Fascia propria organi   Fascia of individual organ
Fascia extraperitonealis Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale   Extraperitoneal ligament
Fascia abdominis parietalis; Fascia endoabdominalis Parietal abdominal fascia; Endo-abdominal fascia
  Fascia propria organi   Fascia of individual organ
  Fascia iliopsoas; Fascia iliaca   Iliopsoas fascia; Fascia iliaca
    Pars psoatica     Psoas fascia
    Pars iliaca     Iliac fascia
      Arcus iliopectineus       Iliopectineal arch
  Fascia transversalis   Transversalis fascia
    Lig. interfoveolare     Interfoveolar ligament
    Tractus iliopubicus     Iliopubic tract
    Fascia umbilicalis     Umbilical fascia
  Fascia investiens abdominis   Investing abdominal fascia
    Fascia investiens profunda     Deep investing fascia
    Fasciae investientes intermediae     Intermediate investing fascia
    Fascia investiens superficialis     Superficial investing fascia
      Lig. suspensorium clitoridis ♀       Suspensory ligament of clitoris ♀
      Lig. suspensorium penis ♂       Suspensory ligament of penis ♂
Textus connectivus laxus Loose connective tissue
Tela subcutanea abdominis Subcutaneous tissue of abdomen
  Stratum membranosum   Membranous layer
    Lig. fundiforme clitoridis ♀     Fundiform ligament of clitoris ♀
    Lig. fundiforme penis ♂     Fundiform ligament of penis ♂
  Panniculus adiposus   Fatty layer
Fascia pelvis; Fascia pelvica Pelvic fascia
Fascia pelvis visceralis Visceral pelvic fascia
  Fascia propria organi   Fascia of individual organ
  Fascia rectoprostatica; Septum rectovesicale ♂   Rectoprostatic fascia; Rectovesical septum ♂
  Fascia rectovaginalis; Septum rectovaginale ♀   Rectovaginal fascia; Rectovaginal septum ♀
Fascia extraperitonealis Extraperitoneal fascia
  Lig. extraperitoneale    Extraperitoneal ligament
Fascia pelvis parietalis; Fascia endopelvina Parietal pelvic fascia;  Endopelvic fascia
  Fascia propria organi   Fascia of individual organ
  Fascia obturatoria   Obturator fascia
    Arcus tendineus fasciae pelvis      Tendinous arch of pelvic fascia
  Fascia musculi piriformis   Piriformis fascia
  Fascia superior diaphragmatis pelvis   Superior fascia of pelvic diaphragm
    Lig. pubovesicale; Lig. mediale puboprostaticum ♂     Pubovesical ligament; Medial puboprostatic ligament ♂
    Lig. mediale pubovesicale♀     Medial pubovesical ligament ♀
    М. pubovesicalis     Pubovesicalis
    Lig. puboprostaticum; Lig.laterale puboprostaticum ♂     Puboprostatic ligament; Lateral puboprostatic ligament ♂
    Lig. laterale pubovesicale ♀     Lateral pubovesical ligament ♀
    Lig. laterale vesicale     Lateral ligament of bladder
      M. rectovesicalis       Rectovesicalis
  Fascia praesacralis   Presacral fascia
  Fascia rectosacralis   Rectosacral fascia
  Fascia inferior diaphragmatis pelvis   Inferior fascia of pelvic diaphragm
Diaphragma pelvis Pelvic diaphragm; Pelvic floor
Fascia superior diaphragmatis pelvis Superior fascia of pelvic diaphragm
Fascia inferior diaphragmatis pelvis Inferior fascia of pelvic diaphragm
M. levator ani Levator ani
  M. pubococcygeus   Pubococcygeus
    M. puboperinealis     Puboperineales
    M. puboprostaticus; M. levator prostatae ♂     Puboprostaticus; Levator prostatae ♂
    M. pubovaginalis ♀     Pubovaginalis ♀
    M. puboanalis     Pubo-analis
  M. puborectalis   Puborectalis
  M. iliococcygeus   Iliococcygeus
  (Arcus tendineus musculi levatoris ani)   (Tendinous arch of levator ani)
Hiatus urogenitalis Urogenital hiatus
M. ischiococcygeus; M. coccygeus Ischiococcygeus; Coccygeus
M. sphincter ani externus External anal sphincter
  Pars subcutanea   Subcutaneous part
  Pars superficialis   Superficial part
  Pars profunda   Deep part
Corpus anococcygeum; Lig. anococcygeum Anococcygeal body; Anococcygeal ligament
  Tendo musculi pubococcygei   Pubococcygeal tendon
  Raphe musculi iliococcygei   Iliococcygeal raphe
  Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externi   Attachment of superficial external anal sphincter
Mm. perinei Perineal muscles
Musculi membri superioris Muscles of upper limb
Compartimenta Compartments
Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorum Anterior compartment of arm; Flexor compartment of arm
Compartimentum brachii posterius; Compartimentum brachii extensorum Posterior compartment of arm; Extensor of arm
Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Anterior compartment of forearm; Flexor compartment of forearm
  Pars superficialis Superficial part
  Pars profunda Deep part
Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorum Posterior compartment of forearm; Extensor compartment of forearm
  Pars lateralis; Pars radialis   Lateral part; Radial part
Musculi Muscles
M. deltoideus Deltoid
  Pars clavicularis   Clavicular part
  Pars acromialis   Acromial part
  Pars spinalis   Spinal part
М. supraspinatus Supraspinatus
  Fascia supraspinata   Supraspinous fascia
М. infraspinatus Infraspinatus
  Fascia infraspinata   Infraspinous fascia
M. teres minor Teres minor
M. teres major Teres major
M. subscapularis Subscapularis
M. biceps brachii Biceps brachii
  Caput longum   Long head
  Caput breve   Short head
  Aponeurosis musculi bicipitis brachii; Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus   Bicipital aponeurosis
M. coracobrachialis Coracobrachialis
M. brachialis Brachialis
M. triceps brachii Triceps brachii
  Caput longum   Long head
  Caput laterale   Lateral head
  Caput mediale; Caput profundum   Medial head; Deep head
M. anconeus Anconeus
M. articularis cubiti Articularis cubiti
M. pronator teres Pronator teres
  Caput humerale   Humeral head
  Caput ulnare   Ulnar head
M. flexor carpi radialis Flexor carpi radialis
M. palmaris longus Palmaris longus
M. flexor carpi ulnaris Flexor carpi ulnaris
  Caput humerale   Humeral head
  Caput ulnare   Ulnar head
M. flexor digitorum superficialis Flexor digitorum superficialis
  Caput humeroulnare   Humero-ulnar head
  Caput radiale   Radial head
М. flexor digitorum profundus Flexor digitorum profundus
М. flexor pollicis longus Flexor pollicis longus
M. pronator quadratus Pronator quadratus
M. brachioradialis Brachioradialis
M. extensor carpi radialis longus Extensor carpi radialis longus
M. extensor carpi radialis brevis Extensor carpi radialis brevis
M. extensor digitorum Extensor digitorum
  Connexus intertendineus   Intertendinous connections
M. extensor digiti minimi Extensor digiti minimi
M. extensor carpi ulnaris Extensor carpi ulnars
  Caput humerale   Humeral head
  Caput ulnare   Ulnar head
M. supinator Supinator
M. abductor pollicis longus Abductor pollicis longus
M. extensor pollicis brevis Extensor pollicis brevis
M. extensor pollicis longus Extensor pollicis longus
M. extensor indicis Extensor indicis
M. palmaris brevis Palmaris bievis
M. abductor pollicis brevis Abductor pollicis brevis
M. flexor pollicis brevis Flexor pollicis brevis
  Caput superficiale   Superficial head
  Caput profundum   Deep head
M. opponens pollicis Opponens pollicis
M. adductor pollicis Adductor pollicis
  Caput obliquum   Oblique head
  Caput transversum   Tiansverse head
M. abductor digiti minimi Abductor digiti minimi
М. flexor digiti minimi brevis Flexor digiti minimi brevis
M. opponens digiti minimi Opponens digiti minimi
Mm. lumbricales Lumbricals
Mm. interossei dorsales Dorsal interossei
Mm. interossei palmares Palmar interossei
Fasciae Fascia
Fascia axillaris Axillary fascia
  Lig. suspensorium axillae   Suspensory ligament of
Fascia deltoidea Deltoid fascia
Fascia brachii Brachial fascia
Septum intermusculare brachii mediale Medial intermuscular septum of arm
Septum intermusculare brachii laterale Lateral intermuscular septum of arm
Fascia antebrachii Antebrachial fascia
Fascia dorsalis manus Dorsal fascia of hand
Retinaculum musculorum extensoram Extensor retinaculum
Lig. metacarpale transversum superficiale Superficial transverse metacarpal ligament
Aponeurosis palmaris Palmar aponeurosis
Retinaculum musculorum flexorum Flexor retinaculum
Chiasma tendinum Tendinous chiasm
Musculi membri inferioris Muscles of lower limb
Compartimenta Compartments
Compartimentum femoris anterius; Compartimentum femoris extensorum Anterior compartment of thigh; Extensor of thigh
Compartimentum femoris posterius; Compartimentum femoris flexorum Posterior compartment of thigh; Flexor compartment of  thigh
Compartimentum femoris mediale; Compartimentum femoris adductorum Medial compartment of thigh; Adductor compartment of thigh
Compartimentum cruris anterius; Compartimentum cruris extensorum Anterior compartment of leg; Extensor compartment of leg
Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorum Posterior compartment of leg; Flexor compartment of leg
  Pars superficialis; Pars gastrocnemialis; Pars tricipitalis   Superficial part
  Pars profunda; Pars solealis   Deep part
Compartimentum cruris laterale; Compartimentum cruris fibularium; Compartimentum cruris peroneorum Lateral compartment of leg; Fibular compartment of leg; Peroneal compartment of leg
Musculi Muscles
M. iliopsoas Iliopsoas
  M. iliacus   Iliacus
  M. psoas major   Psoas major
(M. psoas minor) (Psoas minor)
M. gluteus maximus Gluteus maximus
M. gluteus medius Gluteus medius
M. gluteus minimus Gluteus minimus
Aponeurosis glutealis Gluteal aponeurosis
M. tensor fasciae latae Tensor fasciae latae; Tensor of fascia lata
M. piriformis Piriformis
M. obturatorius internus Obturator internus
M. gemellus superior Gemellus superior, Superior gemellus
M. gemellus inferior Gemellus inferior; Inferior gemellus
M. quadratus femoris Quadratus femoris
M. sartorius Sartorius
M. quadriceps femoris Quadriceps femoris
  M. rectus femoris   Rectus femoris
    Caput rectum      Straight head
    Caput reflexum      Reflected head
  М. vastus lateralis   Vastus lateralis
  М. vastus intermedius   Vastus intermedius
  M. vastus medialis   Vastus medialis
M. articularis genus Articularis genus; Articular muscle of knee
M. pectineus Pectineus
M. adductor longus Adductor longus
M. adductor brevis Adductor brevis
M. adductor magnus Adductor magnus
M. adductor minimus Adductor minimus
M. gracilis Gracilis
M. obturatorius externus Obturator externus
M. biceps femoris Biceps femoris
  Caput longum   Long head
  Caput breve   Short head
M. semitendinosus Semitendinosus
M. semimembranosus Semimembranosus
M. tibialis anterior Tibialis anterior
M. extensor digitorum longus Extensor digitorum longus
M. fibularis tertius; M. peroneus tertius Fibularis tertius, Peroneus tertius
M. extensor hallucis longus Extensor hallucis longus
M. fibularis longus; M. peroneus longus Fibularis longus; Peroneus longus
M. fibularis brevis; M. peroneus brevis Fibularis brevis; Peroneus brevis
M. triceps surae Triceps surae
  M. gastrocnemius   Gastrocnemius
     Caput laterale     Lateral head
     Caput mediale     Medial head
  M. soleus   Soleus
  Tendo calcaneus   Caleaneal tendon
M. plantaris Plantans
M. popliteus Popliteus
M. tibialis posterior Tibialis postenor
М. flexor digitorum longus Flexor digitorum longus
М. flexor hallucis longus Flexor hallucis longus
M. extensor hallucis brevis Extensor hallucis brevis
M. extensor digitorum brevis Extensor digitorum brevis
M. abductor hallucis Abductor hallucis
M. flexor hallucis brevis Flexor hallucis brevis
  Caput mediale   Medial head
  Caput laterale   Lateral head
M. adductor hallucis Adductor hallucis
  Caput obliquum   Oblique head
  Caput transversum   Transverse head
M. abductor digiti minimi Abductor digiti minimi
(M. abductor metatarsi quinti) (Abductor of fifth metatarsal)
(M. opponens digiti minimi) (Opponens digiti minimi)
M. flexor digiti minimi brevis Flexor digiti minimi brevis
M. flexor digitorum brevis Flexor digitorum brevis
M. quadratus plantae; M. flexor accessorius Quadratus plantae; Flexor accessonus
Mm. lumbricales Lumbricals
Mm. interossei dorsales Dorsal interossei
Mm. interossei plantares Plantar interossei
Fasciae Fascia
Fascia lata Fascia lata
  Tractus iliotibialis   Iliotibial tract
Septum intermusculare femoris laterale Lateral femoral intermuscular septum
Septum intermusculare femoris mediale Medial femoral intermuscular septum
Canalis adductorius Adductor canal
Septum intermusculare vastoadductorium fascia Anteromedial intermuscular septum; Subsartorial fascia
Hiatus adductorius Adductor hiatus
Fascia iliaca Iliac fascia
Lacuna musculorum Muscular space
Arcus iliopectineus Iliopectineal arch
Lacuna vasorum Vascular space
Canalis femoralis Femoral canal
Trigonum femorale Femoral triangle
Anulus femoralis Femoral ring
Septum femorale Femoral septum
Hiatus saphenus Saphenous opening
  Margo falciformis; Margo arcuatus   Falciform margin
    Cornu superius; Crus superius     Superior horn
    Cornu inferius; Crus inferius     Inferior horn
  Fascia cribrosa   Cribriform fascia
Fascia cruris Deep fascia of leg
Septum intermusculare cruris anterius Anterior intermuscular septum of leg
Septum intermusculare cruris posterius Posterior intermuscular septum of leg
Arcus tendineus musculi solei Tendinous arch of soleus
Retinaculum musculorum extensorum superius Superior extensor retinaculum
Retinaculum musculorum flexorum Flexor retinaculum
Retinaculum musculorum extensorum inferius Inferior extensor retinaculum
Retinaculum musculorum fibularium superius; Retinaculum musculorum peroneorum superius Superior fibular retinaculum; Superior peroneal retinaculum
Retinaculum musculorum fibularium inferius; Retinaculum musculorum peroneorum inferius Inferior fibular retinaculum; Inferior peroneal retinaculum
Fascia dorsalis pedis Dorsal fascia of foot
Aponeurosis plantaris Plantar aponeurosis
  Fasciculi transversi   Transverse fascicles
Lig. metatarsale transversum superficiale Superficial transverse metatarsal ligament
Vaginae tendinum et bursae Tendon sheaths and bursae
Nomina generalia General terms
Bursa subcutanea Subcutaneous bursa
Bursa submuscularis Submuscular bursa
Bursa subfascialis Subfascial bursa
Bursa subtendinea Subtendinous bursa
Vagina tendinis Tendon sheath
  Stratum fibrosum; Vagina fibrosa   Fibrous sheath
  Stratum synoviale; Vagina synovialis   Synovial sheath
  Mesotendineum   Mesotendon
Bursae colli Bursae of neck
Bursa musculi tensoris veli palatini Bursa of tensor veli palatini
Bursa subcutanea prominentiae laryngeae Subcutaneous bursa of laryngeal prominence
Bursa infrahyoidea Infrahyoid bursa
Bursa retrohyoidea Retrohyoid bursa
Bursae membri superioris Bursae of upper limb
Bursa subtendinea musculi trapezii Subtendinous bursa of trapezius
(Bursa subcutanea acromialis) (Subcutaneous acromial bursa)
Bursa subacromialis Subacromial bursa
Bursa subdeltoidea Subdeltoid bursa
(Bursa musculi coracobrachialis) (Coracobrachial bursa)
Bursa subtendinea musculi infraspinati Subtendinous bursa of infraspinatus
Bursa subtendinea musculi subscapularis Subtendinous bursa of subscapularis
Bursa subtendinea musculi teretis majoris Subtendinous bursa of teres major
Bursa subtendinea musculi latissimi dorsi Subtendinous bursa of latissimus dorsi
Bursa subcutanea olecrani Subcutaneous olecranon bursa
(Bursa intratendinea olecrani) (Intratendinous olecranon bursa)
Bursa subtendinea musculi tricipitis brachii Subtendinous bursa of triceps brachii
Bursa bicipitoradialis Bicipitoradial bursa
(Bursa cubitalis interossea) (Interosseous cubital bursa)
Vaginae tendinum membri superioris Tendinous sheaths of upper limb
Vagina tendinis intertubercularis Intertubercular tendon sheath
Vaginae tendinum carpales Carpal tendinous sheaths
  Vaginae tendinum carpales palmares   Palmar carpal tendinous sheaths
    Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi     Tendinous sheath of flexor pollicis longus
    Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis     Tendinous sheath of flexor carpi radialis
    Vagina communis tendinum musculorum flexorum     Common flexor sheath
Vaginae tendinum carpales dorsales Dorsal carpal tendinous sheaths
   Vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis    Tendinous sheath of abductor longus and extensor pollicis brevis
   Vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium   Tendinous sheath of extensores carpi radiales
  Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi   Tendinous sheath of extensor pollicis longus
  Vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis  Tendinous sheatli of extensor digitonim and extensor indicis
  Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis   Tendinous sheatli of extensor digiti minimi brevis
  Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris   Tendinous sheath of extensor carpi ulnaris
Vaginae fibrosae digitorum manus Fibrous sheaths of digits of hand
  Pars anularis vaginae fibrosae   Anular part of fibrous sheath
  Pars cruciformis vaginae fibrosae   Cruciform part of fibrous sheath
Vaginae synoviales digitorum manus Synovial sheaths of digits of hand
  Vincula tendinum   Vincula tendinum
    Vinculum longum     Vinculum longum
    Vinculum breve     Vinculum breve
Bursae membri inferioris Bursae of Iower limb
Bursa subcutanea trochanterica Subcutaneous trochanteric bursa
Bursa trochanterica musculi glutei maximi Trochanteric bursa of gluteus maximus
Bursae trochantericae musculi glutei medii Trochanteric bursae of gluteus medius
Bursa trochanterica musculi glutei minimi Trochanteric bursa of gluteus minimus
Bursa musculi piriformis Bursa of piriformis
Bursa ischiadica musculi obturatorii interni Sciatic bursa of obturator internus
Bursa subtendinea musculi obturatorii interni Subtendinous bursa of obturator internus
Bursae intermusculares musculorum gluteorum Intermuscular gluteal bursae
Bursa ischiadica musculi glutei maximi Sciatic bursa of gluteus maximus
(Bursa iliopectinea) (Iliopectincal bursa)
Bursa subtendinea iliaca Subtendinous bursa of iliacus
Bursa musculi bicipitis femoris superior Superior bursa of biceps femoris
Bursa subcutanea prepatellaris Subcutaneous prepatellar bursa
(Bursa subfascialis prepatellaris) (Subfascial prepatellar bursa)
(Bursa subtendinea prepatellaris) (Subtendinous prepatellar bursa)
Bursa suprapatellaris Suprapatellar bursa
Bursa subcutanea infrapatellaris Subcutaneous infrapatellar bursa
Bursa infrapatellaris profunda Deep infrapatellar bursa
Bursa subcutanea tuberositatis tibiae Subcutaneous bursa of tuberosity of tibia
Bursae subtendineae musculi sartorii Subtendinous bursa of sartorius
Bursa anserina Anserine bursa
Bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior Inferior subtendinous bursa of biceps femoris
Recessus subpopliteus Subpopliteal recess
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis Lateral subtendinous bursa of gastrocnemius
Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis Medial subtendinous bursa of gastrocnemius
Bursa musculi semimembranosi Semimembranosus bursa
Bursa subcutanea malleoli lateralis Subcutaneous bursa of lateral malleolus
Bursa subcutanea malleoli medialis Subcutaneous bursa of medial malleolus
Bursa subtendinea musculi tibialis anterioris Subtendinous bursa of tibialis anterior
Bursa subcutanea calcanea Subcutaneous calcaneal bursa
Bursa tendinis calcanei Bursa of tendo calcaneus; Bursa of calcaneal tendon; Retrocalcaneal bursa
Vaginae tendinum membri inferioris Tendinous sheaths of lower limb
Vaginae tendinum tarsales anteriores Anterior tarsal tendinous sheaths
  Vagina tendinis musculi tibialis anterioris   Tendinous sheath of tibialis anterior
  Vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi   Tendinous sheath of extensor hallucis longus
  Vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi   Tendinous sheath of extensor digitorum longus
Vaginae tendinum tarsales tibiales Tibial tarsal tendinous sheaths
  Vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi   Tendinous sheath of flexor digitorum longus
  Vagina tendinis musculi tibialis posterioris   Tendinous sheath of tibialis posterior
  Vagina tendinis musculi flexoris hallucis longi   Tendinous sheath of flexor hallucis longus
Vaginae tendinum tarsales fibulares Fibular tarsal tendinous sheaths
  Vagina communis tendinum musculorum fibularium; Vagina communis tendinum musculorum peroneorum   Common tendinous sheath of fibulares; Common tendinous sheath of peronei
  Vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi; Vagina plantaris tendinis musculi peronei longi   Plantar tendinous sheath of fibularis longus; Plantar tendinous sheath of peroneus longus
Vaginae tendinum digitorum pedis Tendinous sheaths of toes
  Vaginae fibrosae digitorum pedis   Fibrous sheaths of toes
    Pars anularis vaginae fibrosae     Anular part
    Pars cruciformis vaginae fibrosae     Cruciform part
  Vaginae synoviales digitorum pedis   Synovial sheaths of toes
    Vincula tendinum     Vincula tendinum
Systema digestorium Alimentary system
Os Mouth
Cavitas oris Oral cavity
Tunica mucosa oris Mucous membrane of mouth
Vestibulum oris Oral vestibule
Rima oris Oral fissure; Oral opening
Labia oris Lips
  Labium supenus   Upper lip
    Philtrum     Philtrum
    Tuberculum     Tubercle
  Labium inferius   Lower lip
Frenulum labii superioris Frenulum of upper lip
Frenulum labii inferioris Frenulum of lower lip
Commissura labiorum Labial commissure
Angulus oris Angle of mouth
Bucca Check
  Corpus adiposum buccae   Buccal fat pad
  Organum juxtaorale   Juxta-oral organ
Papilla ductus parotidei Papilla of parotid duct
Cavitas oris propria Oral cavity proper
Palatum Palate
  Palatum durum   Hard palate
  Palatum molle; Velum palatinum   Soft palate
  Raphe palati   Palatine raphe
  Plicae palatinae transversae; Rugae palatinae rugae   Transverse palatine folds; Palatine rugae
  Papilla incisiva   Incisive papilla
Gingiva Gingiva; Gum
  Margo gingivalis   Gingival margin
  Papilla gingivalis; Papilla interdentalis   Gingival papilla;  Interdental papilla
  Sulcus gingivalis   Gingival sulcus; Gingival groove
Caruncula sublingualis Sublingual caruncle
Plica sublingualis Sublingual fold
Glandulae oris Glands of mouth
Glandulae salivariae majores Major salivary glands
Glandula parotidea Parotid gland
  Pars superficialis   Superficial part
  Pars profunda   Deep part
  Glandula parotidea accessoria   Accessory parotid gland
  Ductus parotideus   Parotid duct
Glandula sublingualis Sublingual gland
  Ductus sublingualis major   Major sublingual duct
  Ductus sublinguales minores   Minor sublingual ducts
Glandula submandibularis Submandibular gland
  Ductus submandibularis   Submandibular duct
Glandulae salivariae minores Minor salivary glands
Glandulae labiales Labial glands
Glandulae buccales Buccal glands
Glandulae molares Molar glands
Glandulae palatinae Palatine glands
Glandulae linguales Lingual glands
Dentes Teeth
Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior arcade Maxillary dental arcade; Upper dental arcade
Arcus dentalis mandibularis; Arcus dentalis inferior arcade Mandibular dental arcade; Lower dental arcade
Dens incisivus Incisor tooth
Dens caninus Canine tooth
Dens premolaris Premolar tooth
Dens molaris Molar tooth
  Dens molaris tertius; Dens serotinus   Third molar tooth; Wisdom tooth
Corona dentis Crown
  Cuspis dentis   Cusp; Cuspid
    Apex cuspidis     Apex of cusp
    Cuspis acessoria     Accessory cusp
  Tuberculum dentis   Tubercle
  Crista transversalis   Transverse ridge
  Crista triangularis   Triangular ridge
  Crista obliqua   Oblique ridge
  Fissura occlusalis   Occlusal fissure
  Fossa occlusalis   Occlusal fossa
  Cuspis buccalis   Buccal cusp
  Cuspis palatinalis   Palatal cusp
  Cuspis lingualis   Lingual cusp
  Cuspis mesiobuccalis   Mesiobuccal cusp
  Cuspis mesiopalatalis   Mesiopalatal cusp
  Cuspis mesiolingualis   Mesiolingual cusp
  Cuspis distobuccalis   Distobuccal cusp
  Cuspis distopalatinalis   Distopalatal cusp
  Cuspis distolingualis   Distolingual cusp
  Cuspis distalis   Distal cusp; Hypoconulid
Corona clinica Clinical crown
Cervix dentis Nock; Cervix
Radix dentis Root
  Apex radicis dentis     Root apex
Radix clinica Clinical root
Facies occlusalis Occlusal surface
Facies vestibularis Vestibular surface
  Facies buccalis   Buccal surface
  Facies labialis   Labial surface
Facies lingualis Lingual surface
Facies palatinalis Palatal surface
Facies mesialis Mesial surface
Facies distalis Distal surface
Facies approximalis Approximal surface; Interproximal surface
  Area contingens   Contact zone
Cinguium Cingulum
Crista marginalis Marginal ridge
Margo incisalis lncisal margin
Cavitas dentis; Cavitas pulparis Pulp cavity
  Cavitas coronae   Pulp cavity of crown
  Canalis radicis dentis   Root canal; Pulp canal
    Foramen apicis dentis     Apical foramen
Pulpa dentis Dental pulp
  Pulpa coronalis   Crown pulp
  Pulpa radicularis   Root pulp
Papilla dentis Dental papilla
Dentinum Dentine
Enamelum Enamel
Cementum Cement
Periodontium Periodontium
Mamillae Mamelons
Stria canina; Sulcus caninus Canine groove
Fossa canina Canine fossa
Fovea mesialis Mesial fovea
Fovea distalis Distal fovea
Radix buccalis Buccal root
Radix palatinalis Palatal root
Radix mesialis Mesial root
Radix distalis Distal root
Radix mesiobuccalis Mesiobuccal root
Radix mesiolinguaiis Mesiolingual root
Radix accessoria Accessory root
(Tuberculum anomale) (Anomalous tubercle)
Cuspis paramolaris; Tuberculum paramolare Paramolar cusp; Paramolar tubercle
Tuberculum molare Molar tubercle
Alveolus dentalis Tooth socket
Curvea occlusalis Occlusal curves
Dentes decidui Deciduous teeth
Dentes permanentes Permanent teeth
(Diastema) (Diastema)
Lingua Tongue
Corpus linguae Body of tongue
Radix linguae Root of tongue
Dorsum linguae Dorsum of tongue
  Pars anterior; Pars presulcalis   Anterior part; Presulcal part
  Pars posterior; Pars postsulcalis   Posterior part; Postsulcal part
Facies inferior linguae Inferior surface of tongue
  Plica fimbriata   Fimbriated fold
Margo linguae Margin of tongue
Apex linguae Apex of tongue; Tip of tongue
Tunica mucosa linguae Mucous membrane of tongue
Frenulum linguae Frenulum of tongue
Papillae linguales Papillae of tongue; Lingual papillae
  Papillae filiformes   Filiform papillae
  Papillae fungiformes   Fungiform papillae
  Papillae vallatae   Vallate papillae
  Papillae foliatae   Foliate papillae
Sulcus medianus linguae Midline groove of tongue; Median sulcus of tongue
Sulcus terminalis linguae Terminal sulcus of tongue
Foramen caecum linguae Foramen caecum of tongue▲
  (Ductus thyroglossalis)   (Thyroglossal duct)
Tonsilla lingualis Lingual tonsil
  Noduli lymphoidei   Lymphoid nodules
Septum linguae Lingual septum
Aponeurosis linguae Lingual aponeurosis
Musculi linguae Muscles of tongue
M. genioglossus Genioglossus
M. hyoglossus Hyoglossus
  M. chondroglossus   Chondroglossus
  M. ceratoglossus   Ceratoglossus
M. styloglossus Styloglossus
M. longitudinalis superior Superior longitudinal muscle
M. longitudinalis inferior Inferior longitudinal muscle
M. transversus linguae Transverse muscle
M. verticalis linguae Vortical muscle
M. palatoglossus Palatoglossus
FAUCES FAUCES
Isthmus faucium Isthmus of fauces; Oropharyngeal isthmus
Palatum molle; Velum palatinum Soft palate
  Uvula palatina   Uvula
  Arcus palatoglossus; Plica anterior faucium   Palatoglossal arch; Anterior pillar of fauces
    (Plica triangularis)     (Triangular fold)
  Arcus palatopharyngeus; Plica posterior faucium   Palatopharyngeal arch; Posterior pillar of fauces
    (Plica semilunaris)     (Semilunar fold)
Fossa tonsillaris; Sinus tonsilla+R[343]Cris Tonsillar sinus; Tonsillar fossa; Tonsillar bed
  Fossa supratonsillaris   Supratonsillar fossa
Tonsilla palatina Palatine tonsil
  Capsula tonsillae   Tonsillar capsule
  (Fissura tonsillaris; Fissura intratonsillaris)   (Tonsillar cleft; Intratonsillar cleft)
  Fossulae tonsillae   Tonsillar fossulae
  Cryptae tonsillae   Tonsillar crypts
Musculi palati mollis et faucium Muscles of soft palate and fauces
Aponeurosis palatina Palatine aponeurosis
M. levator veli palatini Levator veli palatini
M. tensor veli palatini Tensor veli palatini
M. uvulae Musculus uvulae
M. palatoglossus Palatoglossus
M. palatopharyngeus Palatopharyngeus
  Fasciculus anterior Anterior fascicle
  Fasciculus posterior;                   M. sphincter palatopharyngeus Posterior fascicle; Palatopharyngeal sphincter
PHARYNX PHARYNX
Cavitas pharyngis Cavity of pharynx
Pars nasalis pharyngis Nasopharynx
Fornix pharyngis Vault of pharynx
  Hypophysis pharyngealis   Pharyngeal hypophysis
  Tonsilla pharyngealis   Pharyngeal tonsil
    Fossulae tonsillae     Tonsillar pits
    Cryptae tonsillae     Tonsillar crypts
Noduli lymphoidei pharyngeales Pharyngeal lymphoid nodules
(Bursa pharyngealis) (Pharyngeal bursa)
Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium pharyngeum tubae auditoriae Pharyngeal opening of auditory tube
Torus tubarius Torus tubarius
  Plica salpingopharyngea   Salpingopharyngeal fold
  Plica salpingopalatina   Salpingopalatine fold
Torus levatorius Torus levatorius
Tonsilla tubaria Tubal tonsil
Recessus pharyngeus Pharyngeal recess
Crista palatopharyngea Palatopharyngeal ridge
Pars oralis pharyngis Oropharynx
Vallecula epiglottica Epiglottic vallecula
Plica glossoepiglottica mediana Median glosso-epiglottic fold
Plica glossoepiglottica lateralis Lateral glosso-epiglottic fold
Pars laryngea pharyngis Laryngopharynx; Hypopharynx
Recessus piriformis Piriform fossa; Piriform recess
  Plica nervi laryngei superioris   Fold of superior laryngeal nerve
Constrictio pharyngooesophagealis Pharyngo-oesophageal constriction ▲
Fascia pharyngobasilaris Pharyngobasilar fascia
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae pharyngeales   Pharyngeal glands
Musculi pharyngis; Tunica muscularis pharyngis Pharyngeal muscles; Muscle layer of pharynx
Raphe pharyngis Pharyngeal raphe
Raphe pterygomandibularis Pterygomandibular raphe
M. constrictor pharyngis superior Superior constnctoi
  Pars pterygopharyngea   Pterygopharyngeal part
  Pars buccopharyngea   Buccopharyngeal part
  Pars mylopharyngea   Velopharyngeal part
  Pars glossopharyngea   Glossopharyngeal part
M. constrictor pharyngis medius Middle constrictor
  Pars chondropharyngea   Chondropharyngeal part
  Pars ceratopharyngea   Ceratopharyngeal part
M. constrictor pharyngis inferior Inferior constrictor
  Pars thyropharyngea; M. thyropharyngeus   Thyropharyngeal part; Thyropharyngeus
  Pars cricopharyngea;          M. cricopharyngeus   Cricopharyngeal part; Cricopharyngeus
M. stylopharyngeus Stylopharyngeus
M. salpingopharyngeus Salpingopharyngeus
M. palatopharyngeus Palatopharyngeus
Fascia buccopharyngealis Buccopharyngeal fascia
Spatium peripharyngeum Peripharyngeal space
  Spatium retropharyngeum   Retropharyngeal space
  Spatium teropharyngeum; Spatium pharyngeum laterale; Spatium parapharyngeum   Parapharyngeal space; Lateral pharyngeal space
OESOPHAGUS OESOPHAGUS ▲
Pars cervicalis; Pars colli Cervical part
Pars thoracica Thoracic part
  Constrictio partis thoracicae; Constrictio bronchoaortica   Thoracic constriction; Broncho-aortic constriction
  Constrictio phrenica; Constrictio diaphragmatica   Diaphragmatic constriction
Pars abdominalis Abdominal part
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica adventitia Adventitia
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Tendo cricooesophageus   Crico-oesophageal tendon ▲
  M. bronchooesophageus   Broncho-oesophageus ▲
  M. pleurooesophageus   Pleuro-oesophageus ▲
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
Lamina muscularis mucosae Muscularis mucosae
Glandulae oesophagcae Oesophageal glands ▲
GASTER STOMACH
Paries anterior Anterior wall
Paries posterior Posterior wall
Curvatura major Greater curvature
Curvatura minor Lesser curvature
  Incisura angularis   Angular incisure
Cardia; Pars cardiaca Cardia; Cardial part
  Ostium cardiacum   Cardial orifice
Fundus gastricus Fundus of stomach
Fornix gastricus Fornix of stomach
  Incisura cardialis   Cardial notch
Corpus gastricum Body of stomach
  Canalis gastricus   Gastric canal
Pars pylorica Pyloric part
  Antrum pyloricum   Pyloric antrum
  Canalis pyloricus   Pyloric canal
  Pylorus   Pylorus
    Ostium pyloricum     Pyloric orifice
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Longitudinal layer
  Stratum circulare   Circular layer
  M. sphincter pyloricus   Pyloric sphincter
  Fibrae obliquae   Oblique fibres ▲
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Plicae gastricae   Gastric folds; Gastric rugae
  Lamina muscularis mucosae   Muscularis mucosae
  Areae gastricae   Gastric areas
  Plicae villosae   Villous folds
  Foveolae gastricae   Gastric pits
  Glandulae gastricae   Gastric glands
Intestinum tenue Small intestine
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale; Stratum helicoidale longi gradus   Longitudinal layer; Long pitch helicoidal layer
  Stratum circulare; Stratum helicoidale brevis gradus   Circular layer; Short pitch helicoidal layer
Plicae circulares Circular folds
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Lamina muscularis mucosae   Muscularis mucosae
  Villi intestinales   Intestinal villi
  Glandulae intestinales   Intestinal glands
  Noduli lymphoidei solitarii   Solitary lymphoid nodules
  Noduli lymphoidei aggregati   Aggregated lymphoid nodules
DUODENUM DUODENUM
Pars superior Superior part
  Ampulla; Bulbus   Ampulla; Duodenal cap
Flexura duodeni superior Superior duodenal flexure
Pars descendens Descending part
Flexura duodeni inferior Inferior duodenal flexure
Pars horizontalis; Pars inferior Inferior part; Horizontal part; Transverse part
Pars ascendens Ascending part
Flexura duodenojejunalis Duodenojejunal flexure
Pars tecta duodeni Hidden part of duodenum
M. suspensorius duodeni; Lig. suspensorium duodeni Suspensory muscle of duodenum; Suspensory ligament of duodenum
  Pars phrenicocoeliaca   Phrenicocoeliac part ▲
  Pars coeliacoduodenalis   Coeliacoduodenal part ▲
Plica longitudinalis duodeni Longitudinal fold of duodenum
Papilla duodeni major Major duodenal papilla
Papilla duodeni minor Minor duodenal papilla
Glandulae duodenales Duodenal glands
JEJUNUM JEJUNUM
ILEUM ILEUM
Pars terminalis Terminal ileum
(Diverticulum ilei) (Ilial diverticulum)
Intestinum crassum Large intestine
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica musculans Muscular layer; Muscular coat
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Lamina muscularis mucosae   Muscularis mucosae
  Glandulae intestinales   Intestinal glands
CAECUM CAECUM ▲
Papilla ilealis Ileal papilla
Ostium ileale Ileal orifice; Orifice of ileal papilla
  Frenulum ostii ilcalis   Frenulum of ileal orifice
  Labrum ileocolicum; Labrum superius   Ileocolic lip; Superior lip
  Labrum ileocaecale; Labrum inferius   Ileocaecal lip; Inferior lip
Appendix vermiformis Appendix; Vermiform appendix
  Ostium appendicis vermiformis   Orifice of vermifoiin appendix
  Noduli lymphoidei aggregati   Aggregated lymphoid nodules
(Fascia precaecocolica) (Precaecocolic fascia) ▲
COLON COLON
Colon ascendens Ascending colon
Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica Right colic flexure; Hepatic flexure
Colon transversum Transverse colon
Flexura coli sinistra; Flexura coli splenica Left colic flexure; Splenic flexure
Colon descendens Descending colon
Colon sigmoideum Sigmoid colon
Plicae semilunares coli Semilunar folds of colon
Haustra coli Haustra of colon
Appendices omentales; Appendices adiposae coli; Appendices epiploicae Omental appendices; Fatty appendices of colon
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Longitudinal layer
    Taeniae coli     Taeniae coli ▲
      Taenia mesocolica      Mesocolic taenia ▲
      Taenia omentalis      Omental taenia ▲
      Taenia libera      Free taenia ▲
  Stratum circulare   Circular layer
RECTUM RECTUM
Flexura sacralis Sacral flexure
Flexurae laterales Lateral flexures
  Flexura superodextra lateralis;     Flexura superior lateralis   Superodextral lateral flexure; Superior lateral flexure
  Flexura intermediosinistra lateralis; Flexura intermedia lateralis   Intermediosinistral lateral flexure;                                        Intermediate lateral flexure
  Flexura inferodextra lateralis;       Flexura inferior lateralis   Inferodextral lateral flexure;          Inferior lateral flexure
Plicae transversae recti Transverse folds of rectum
Ampulla recti Rectal ampulla
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Stratum longitudinale   Longitudinal layer
    M. rectococcygeus     Rectococcygeus
    Mm. anorectoperineales;             Mm. rectourethrales     Anorectoperineal muscles; Recto-urethral muscles
      M. rectoperinealis;         M. rectourethralis superior       Rectoperinealis; Recto-urethralis superior
      M. anoperinealis;                        M. rectourethralis inferior       Anoperinealis; Recto-urethralis inferior
    M. rectovesicalis     Rectovesicalis
  Stratum circulare   Circular layer
Lig. recti laterale Lateral ligament of rectum; Rectal stalk
CANALIS ANALIS ANAL CANAL
Flexura anorectalis; Flexura perinealis Anorectal flexure; Perineal flexure
Junctio anorectalis Anorectal junction
Columnae anales Anal columns
Valvulae anales Anal valves
Sinus anales Anal sinuses
Zona transitionalis analis Anal transition zone
Linea anocutanea Anocutaneous line
Linea pectinata Pectinate line
Pecten analis Anal pecten
M. sphincter ani intemus Internal anal sphincter
Sulcus intersphinctericus Intersphincteric groove
M. sphincter ani externus External anal sphincter
  Pars profunda   Deep part
  Pars superficialis   Superficial part
  Pars subcutanea   Subcutaneous part
Anus Anus
Hepar Liver
Facies diaphragmatica Diaphragmatic surface
  Pars superior   Superior part
    Impressio cardiaca     Cardiac impression
  Pars anterior   Anterior part
  Pars dextra   Right part
  Pars posterior   Posterior part
  Area nuda   Bare area
    Sulcus venae cavae     Groove for vena cava
    Fissura ligamenti venosi     Fissure for ligamentum venosum
    Lig. venosum     Ligamentum venosum
Facies visceralis Visceral surface
  Fossa vesicae biliaris; Fossa vesicae felleae   Fossa for gallbladder
  Fissura ligamenti teretis     Fissure for ligamentum teres; Fissure for roun ligament
    Lig. teres hepatis     Round ligament of the liver
  Porta hepatis   Porta hepatis
  Tuber omentale   Omental tuberosity
  Impressio oesophageale   Oesophageal impression
  Impressio gastrica   Gastric impression
  Impressio duodenalis   Duodenal impression
  Impressio colica   Colic impression
  Impressio renalis   Renal impression
  Impressio suprarenalis   Suprarenal impression
Margo inferior Inferior border
  Incisura ligamenti teretis   Notch for ligamciituin teres
Lobus hepatis dexter Right lobe of liver
Lobus hepatis sinister Left lobe of liver
  Appendix fibrosa hepatis   Fibrous appendix of liver
Lobus quadratus Quadrate lobe
Lobus caudatus Caudate lobe
  Processus papillaris   Papillary process
  Processus caudatus   Caudate process
Segmentatio hepatis: lobi, partes, divisiones et segmenta Hepatic segmentation: lobes, parts, divisions and segments
Fissura umbilicalis Umbilical fissure
Fissura portalis principalis Main portal fissure
Fissura portalis dextra Right portal fissure
Pars hepatis sinistra Left liver; Left part of liver
  Divisio lateralis sinistra   Left lateral division
    Segmentum posterius laterale sinistrum; Segmentum II     Left posterior lateral segment; Segment II
    Segmentum anterius laterale sinistrum; Segmentum III     Left anterior lateral segment; Segment III
  Divisio medialis sinistra   Left medial division
    Segmentum mediale sinistrum; Segmentum IV     Left medial segment; Segment IV
  Pars posterior hepatis; Lobus caudatus   Posterior liver; Posterior part of liver; Caudate lobe
    Segmentum posterius; Lobus caudatus; Segmentum I     Posterior segment; Caudate lobe; Segment I
Pars hepatis dextra Right liver; Right part of liver
Divisio medialis dextra   Right medial division
    Segmentum anterius mediale dextrum; Segmentum V     Anterior medial segment; Segment V
    Segmentum posterius mediale dextrum; Segmentum VIII     Posterior medial segment; Segment VIII
  Divisio lateralis dextra   Right lateral division
    Segmentum anterius laterale dextrum; Segmentum VI Anterior lateral segment; Segment VI
    Segmentum posterius laterale dextrum; Segmentum VII Posterior lateral segment; Segment VII
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica fibrosa Fibrous capsule
Capsula fibrosa perivascularis Perivascular fibrous capsule
Lobuli hepatis Lobules of liver
Aa. interlobulares Interlobular arteries
Vv. interlobulares Interlobular veins
Vv. centrales Central veins
Ductus biliferi interlobulares Interlobular bile ducts
Ductus hepaticus communis Common hepatic duct
Ductus hepaticus dexter Right hepatic duct
  R. anterior   Anterior branch
  R. posterior   Posterior branch
Ductus hepaticus sinister Left hepatic duct
  R. lateralis   Lateral branch
  R. medialis   Medial branch
Ductus lobi caudati dexter Right duct of caudate lobe
Ductus lobi caudati sinister Left duct of caudate lobe
Vesica biliaris; Vesica fellea Gallbladder
Fundus vesicae biliaris; Fundus vesicae felleae Fundus of gallbladder
Infundibulum vesicae biliaris; Infundibulum vesicae felleae Infundibulum of gallbladder
Corpus vesicae biliaris; Corpus vesicae felleae Body of gallbladder
Collum vesicae biliaris; Collum vesicae felleae Neck of gallbladder
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis Мuscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Plicae mucosae; Rugae   Mucosal folds; Rugae
Ductus cysticus Cystic duct
Plica spiralis Spiral fold
Ductus choledochus; Ductus biliaris Bile duct
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris Sphincter of bile duct
  M. sphincter superior   Superior sphincter
  M. sphincter inferior   Inferior sphincter
Ampulla hepatopancreatica; Ampulla biliaropancreatica Hepatopancreatic ampulla; Biliaropancreatic ampulla
M. sphincter ampullae Sphincter of ampulla
Glandulae ductus choledochi; Glandulae ductus biliaris Glands of bile duct
Pancreas Pancreas
Caput pancreatis Mead of pancreas
Processus uncinatus Uncinate process
Incisura pancreatis Pancreatic notch
Collum pancreatis Neck of pancreas
Corpus pancreatis Body of pancreas
  Facies anterosuperior   Anterosuperior surface
  Facies posterior   Posterior surface
  Facies anteroinferior   Antero-inferior surface
  Margo superior   Superior border
  Margo anterior   Anterior border
  Margo inferior   Inferior border
  Tuber omentale   Omental eminence
Cauda pancreatis Tail of pancreas
Ductus pancreaticus Pancreatic duct
  M. sphincter ductus pancreatici   Sphincter of pancreatic duct
Ductus pancreaticus accessorius Accessory pancreatic duct
(Pancreas accessorium) (Accessory pancreas)
Insulae pancreaticae Pancreatic islets
Systema respiratorium Respiratory systema
NASUS NOSE
Radix nasi Root of nose
Dorsum nasi Dorsumofnose
Apex nasi Apex of nose; Tip of nose
Ala nasi Ala of nose
Cartilagines nasi Nasal cartilages
  Cartilage alaris major   Major alar cartilage
    Crus mediale     Medial crus
      Pars mobilis septi nasi       Mobile part of nasal septum
    Crus laterale     Lateral crus
  Cartilagines alares minores   Minor alar cartilages
  Cartilagines nasi accessoriae   Accessory nasal cartilages
  Cartilage septi nasi   Septal nasal cartilage
    Processus lateralis      Lateral process
    Processus posterior; Processus sphenoidalis      Posterior process; Sphenoid process
  Cartilage vomeronasalis   Vomeronasal cartilage
Cavitas nasi Nasal cavity
Nares Nares; Nostrils
Choanae Choanae; Posterior nasal apertures
Septum nasi Nasal septum
  Pars membranacea   Membranous part
  Pars cartilaginea   Cartilaginous part
  Pars ossea   Bony part
  Orgamim vomeronasale   Vomeronasal organ
Vestibulum nasi Nasal vestibule
Limen nasi Limen nasi
Sulcus olfactorius Olfactory groove
Concha nasi suprema Highest nasal concha
Concha nasi superior Superior nasal concha
Concha nasi media Middle nasal concha
Concha nasi inferior Inferior nasal concha
Plexus cavernosus conchae Cavernous plexus of conchae
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Pars respiratoria   Respiratory region
  Pars olfactoria   Olfactory region
Glandulae nasales Nasal glands
Agger nasi Agger nasi
Recessus sphenoethmoidalis Spheno-ethmoidal recess
Meatus nasi superior Superior nasal meatus
Meatus nasi medius Middle nasal meatus
  Atrium meatus medii   Atrium of middle meatus
  Bulla ethmoidalis   Ethmoidal bulla
  Infundibulum ethmoidale   Ethmoidal infundibulum
    Hiatus semilunaris     Semilunar hiatus
Meatus nasi inferior Inferior nasal meatus
  Apertura ductus nasolacrimalis   Opening of nasolacrimal duct
Meatus nasi communis Common nasal meatus
Meatus nasopharyngeus Nasopharyngeal meatus
(Ductus incisivus) (Incisive duct)
Sinus paranasales Paranasal sinuses
Sinus maxillaris Maxillary sinus
Sinus sphenoidalis Sphenoidal sinus
Sinus frontalis Frontal sinus
Cellulae ethmoidales Ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales anteriores   Anterior ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales mediae   Middle ethmoidal cells
  Cellulae ethmoidales  posteriores   Posterior ethmoidal cells
LARYNX LARYNX
Cartilagines et Articulationes laryngis Laryngeal cartilages & joints
Cartilage thyroidea Thyroid cartilage
Prominentia laryngea Laryngeal prominence
Lamina dextra/sinistra Right/left lamina
Incisura thyroidea superior Superior thyroid notch
Incisura thyroidea inferior Inferior thyroid notch
Tuberculum thyroideum superius Superior thyroid tubercle
Tuberculum thyroideum inferius Inferior thyroid tubercle
Linea obliqua Oblique line
Cornu superius Superior horn
Cornu inferius Inferior horn
(Foramen thyroideum) (Thyroid foramen)
Membrana thyrohyoidea Thyrohyoid membrane
  Lig. thyrohyoideum medianum   Median thyrohyoid ligament
  Bursa retrohyoidea   Retrohyoid bursa
  Bursa infrahyoidea   Infrahyoid bursa
  Lig. thyrohyoideum laterale   Lateral thyrohyoid ligament
  Cartilago triticea   Triticeal cartilage
Cartilage cricoidea Cricoid cartilage
Arcus cartilaginis cricoideae Arch of cricoid cartilage
Lamina cartilaginis cricoideae Lamina of cricoid cartilage
  Facies articularis  arytenoidea   Arytenoid articular surface
  Facies articularis thyroidea   Thyroid articular surface
Articulatio cricothyroidea Cricothyroid joint
Capsula articularis cricothyroidea Capsule of cricothyroid joint
Lig. ceratocricoideum Ceratocricoid ligament
Lig. cricothyroideum medianum Median cricothyroid ligament
Lig. cricotracheale Cricotracheal ligament
Cartilago arytenoidea Arytenoid cartilage
Facies articularis Articular surface
Basis cartilaginis arytenoideae Base of arytenoid cartilage
Facies anterolateralis Anterolateral surface
  Processus vocalis   Vocal process
  Crista arcuata   Arcuate crest
  Colliculus   Colliculus
  Fovea oblonga   Oblong fovea
  Fovea triangularis   Triangular fovea
Facies medialis Medial surface
Facies posterior Posterior surface
Apex cartilaginis arytenoideae Apex of arytenoid cartilage
Processus muscularis Muscular process
Articulatio cricoarytenoidea Crico-arytenoid joint
Capsula articularis cricoarytenoidea Capsule of crico-arytenoid joint
Lig. cricoarytenoideum Crico-arytenoid ligament
Lig. cricopharyngeum Cricopharyngeal ligament
(Cartilage sesamoidea) (Sesamoid cartilage)
Cartilage corniculata Corniculate cartilage
Tuberculum corniculatum Corniculate tubercle
Cartilage cuneiformis Cuneiform cartilage
Tuberculum cuneiforme Cuneiform tubercle
Epiglottis Epiglottis
Cartilagо epiglottica Epiglottic cartilage
Petiolus epiglottidis Stalk of epiglottis
Tuberculum epiglotticum Epiglottic tubercle
Lig. thyroepiglotticum Thyro-epiglottic ligament
Lig. hyoepiglotticum Hyo-epiglottic ligament
Corpus adiposum preepiglotticum Pre-epiglottic fat body
Musculi laryngis Laryngeal muscles
M. cricothyroideus Cricothyroid
  Pars recta   Straight part
  Pars obliqua   Oblique part
M. cricoarytenoideus posterior Posterior crico-arytenoid
(M. ceratocricoideus) (Cerato-cricoid)
M. cricoarytenoideus lateralis Lateral crico-arytenoid
M. vocalis Vocalis
M. thyroarytenoideus Thyro-arytenoid
  Pars thyroepiglottica   Thyro-epiglottic part
M. arytenoideus obliquus Oblique arytenoid
  Pars aryepiglottica   Ary-epiglottic part
M. arytenoideus transversus Transverse arytenoid
Cavitas laryngis Laryngeal cavity
Aditus laryngis Laryngeal inlet
  Plica aryepiglottica   Ary-epiglottic fold
    Tuberculum corniculatum     Corniculate tubercle
    Tuberculum cuneiforme     Cuneiform tubercle
  Incisura interarytenoidea   Interarytenoid notch
Vestibulum laryngis Laryngeal vestibule
   Plica vestibularis   Vestibular fold
     Rima vestibuli      Rima vestibuli
Ventriculus laryngis Laryngeal ventricle
  Sacculus laryngis   Laryngeal saccule
Glottis Glottis
  Plica vocalis   Vocal fold
   Rima glottidis; Rima vocalis     Rima glottidis
     Pars intermembranacea        Intermembranous part
     Pars intercartilaginea        Intercartilaginous part
     Plica interarytenoidea        Interarytenoid fold
Cavitas infraglottica Infraglottic cavity
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae laryngeales   Laryngeal glands
 Membrana fibroelastica laryngis Fibro-elastic membrane of larynx
   Membrana quadrangularis   Quadrangular membrane
     Lig. vestibulare     Vestibular ligament
  Conus elasticus   Conus elasticus; Cricovocal membrane
    Lig. vocale     Vocal ligament
TRACHEA TRACHEA
Pars cervicalis; Pars colli Cervical part
Pars thoracica Thoracic part
Cartilagines tracheales Tracheal cartilages
M. trachealis Trachealis
Ligg. anularia; Ligg. trachealia Anular ligaments
Paries membranaceus Membranous wall
Bifurcatio tracheae Tracheal bifurcation
Carina tracheae Carina of trachea
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae tracheales   Tracheal glands
BRONCHI BRONCHI
Arbor bronchialis Bronchial tree
Bronchus principalis dexter Right main bronchus
Bronchus principalis sinister Left main bronchus
Bronchi lobares et segmentales Lobar and segmental bronchi
Bronchus lobaris superior dexter Right superior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis apicalis [B І]   Apical segmental bronchus [B I]
  Bronchus segmentalis posterior [B II]   Posterior segmental bronchus [B II]
  Bronchus segmentalis anterior [B III]   Anterior segmental bronchus [B III]
Middle lobar bronchus
  Bronchus segmentalis lateralis [B IV]   Lateral segmental bronchus [B IV]
  Bronchus segmentalis medialis [B V]   Medial segmental bronchus [B V]
Bronchus lobaris inferior dexter Right inferior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Superior segmental bronchus [B VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus  cardiacus [B VII]   Medial basal segmental bronchus [B VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Anterior basal segmental bronchus [B VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Lateral basal segmental bronchus [B IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior |B X]   Posterior basal segmental bronchus [B X]
Bronchus lobaris superior sinister Left superior lobar bronchus
   Bronchus segmentalis apicoposterior [B I + II]   Apicoposterior segmental bronchus [B I + II]
   Bronchus segmentalis anterior [B III]   Anterior segmental bronchus [B III]
   Bronchus lingularis superior [B IV]   Superior lingular bronchus [B IV]
   Bronchus lingularis inferior [B V]   Inferior lingular bronchus [B V]
Bronchus lobaris inferior sinister Left inferior lobar bronchus
  Bronchus segmentalis superior [B VI]   Superior segmental bronchus [B VI]
  Bronchus segmentalis basalis medialis; Bronchus cardiacus [B VII]   Medial basal segmental bronchus [B VII]
  Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]   Anterior basal segmental bronchus [B VIII]
  Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]   Lateral basal segmental bronchus [B IX]
  Bronchus segmentalis basalis posterior [B X]   Posterior basal segmental bronchus [B X]
Bronchi intrasegmentales Intrasegmental bronchi
Tunica fibromusculocartilaginea Fibromusculocartilaginous layer
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa: Mucous membrane
  Glandulae bronchiales   Bronchial glands
PULMONES LUNGS
Pulmo dexter Left lung
Pulmo sinister Right lung
Basis pulmonis Base of lung
Apex pulmonis Apex of lung
Facies costalis Costal surface
  Pars vertebralis   Vertebral part
Facies mediastinalis Mediastinal surface
  Impressio cardiaca   Cardiac impression
Facies diaphragmatica Diaphragmatic surface
Facies interlobaris Interlobar surface
Margo anterior Anterior border
  Incisura cardiaca pulmonis sinistri   Cardiac notch of left lung
Margo inferior Inferior border
Hilum pulmonis Hilum of lung
Radix pulmonis Root of lung
Lobus superior Superior lobe; Upper lobe
Lingula pulmonis sinistri Lingula of left lung
Lobus medius pulmonis dextri Middle lobe of right lung
Lobus inferior Inferior lobe; Lower lobe
Fissura obliqua Oblique fissure
Fissura horizontalis pulmonis dextri Horizontal fissure of right lung
Vasa sanguinea intrapulmonalia lobus superior Intrapulmonary blood vessels
Segmenta bronchopulmonalia Bronchopulmonaly segments
Pulmo dexter, lobus superior Right lung, superior lobe
  Segmentum apicale [S I]   Apical segment [S I]
  Segmentum posterius [S II]   Posterior segment [S II]
  Segmentum anterius [S III]   Anterior segment [S III]
Pulmo dexter, lobus medius Right lung, middle lobe
  Segmentum laterale [S IV]  Lateral segment [S IV]
  Segmentum mediale [S V]  Medial segment [S V]
Pulmo dexter, lobus inferior Right lung, inferior lobe
  Segmentum superius [S VI]   Superior segment [S VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum [S VII]   Medial basal segment [S VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Anterior basal segment [S VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Lateral basal segment [S IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Posterior basal segment [S X]
Pulmo sinister,  lobus superior Left lung, superior lobe
  Segmentum apicoposterius [S I + II]    Apicoposterior segment [S I + II]
  Segmentum anterius [S III]   Anterior segment [S III]
  Segmentum lingulare superius [S IV]   Superior lingular segment [S IV]
  Segmentum lingulare inferius [S V]   Inferior lingular segment [S V]
Pulmo sinister, lobus inferior Left lung, inferior lobe
  Segmentum superius [S VI]   Superior segment [S VI]
  Segmentum basale mediale; Segmentum cardiacum  [S VII]   Medial basal segment [S VII]
  Segmentum basale anterius [S VIII]   Anterior basal segment [S VIII]
  Segmentum basale laterale [S IX]   Lateral basal segment [S IX]
  Segmentum basale posterius [S X]   Posterior basal segment [S X]
Bronchioli Bronchioles
Lobulus Lobule
Cavitas thoracis; Cavitas thoracica Thorax; Thoracic cavity
Cavitas pleuralis Pleural cavity
Pleura Pleura
Pleura visceralis; Pleura pulmonalis Visceral pleura; Pulmonary pleura
  Tunica serosa   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Subserosa; Subserous layer
Pleura parietalis Parietal pleura; Cervical pleura
  Cupula pleurae   Dome of pleura; Pleural cupula
  Pars costalis   Costal part
  Pars diaphragmatica   Diaphragmatic part
  Pars mediastinalis   Mediastinal part
  Tunica serosa   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Subserosa; Subserous layer
Recessus pleurales Pleural recesses
  Recessus costodiaphragmaticus   Costodiaphragmatic recess
  Recessus costomediastinalis   Costomediastinal recess
  Recessus phrenicomediastinalis   Phrenicomediastinal recess
  Recessus vertebromediastinalis   Vertebromediastinal recess
Lig. pulmonale   Pulmonary ligament
Fascia endothoracica;        Fascia parietalis thoracis Endothoracic fascia;          Parietal fascia of thorax
  Membrana suprapleuralis   Suprapleural membrane
  Fascia phrenicopleuralis   Phrenicopleural fascia
Mediastinum Mediastinum
Mediastinum superius Superior mediastinum
Mediastinum inferius Inferior mediastinum
  Mediastinum anterius   Anterior mediastinum
  Mediastinum medium   Middle mediastinum
  Mediastinum posterius   Posterior mediastinum
Cavitas pericardialis Pericardial cavity
Systema urinarium Urinary system
REN; NEPHROS KIDNEY
Margo lateralis Lateral border
Margo medialis Medial border
  Hilum renale   Hilum of kidney
  Sinus renalis   Renal sinus
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Extremitas superior; Polus superior Superior pole; Superior extremity
Extremitas inferior; Polus inferior Inferior pole; Inferior extremity
Fascia renalis Renal fascia
  Corpus adiposum pararenale   Paranephric fat; Pararenal fat body
Capsula adiposa Perinephric fat; Perirenal fat capsule
Capsula fibrosa Fibrous capsule
Lobi renales Kidney lobes
Cortex renalis Renal cortex
  Labyrinthus corticis   Cortical labyrinth
    Cortex corticis     Cortex corticis
  Radii medullares   Medullary rays
Columnae renales Renal columns
Medulla renalis Renal medulla
  Zona externa   Outer zone
    Stria externa     Outer stripe
    Stria interna     Inner stripe
      Fasciculi vasculares        Vascular bundles
      Regio interfascicularis        Interbundle region
  Zona interna   Inner zone
    Papilla renalis      Renal papilla
    Crista renalis      Renal crest
  Pyramides renales   Renal pyramids
    Area cribrosa      Cribriform area
      Foramina papillaria        Openings of papillary ducts
Segmenta renalia Renal segments
Segmentum superius Superior segment
Segmentum anterius superius Anterior superior segment
Segmentum anterius inferius Anterior inferior segment
Segmentum inferius Inferior segment
Segmentum posterius Posterior segment
Arteriae intrarenales Intrarenal arteries
Aa. interlobares Interlobar arteries
Aa. arcuatae Arcuate arteries
  Aa. corticales radiatae; Aa. interlobulares   Cortical radiate arteries; Interlobular arteries
    Arteriola glomerularis afferens     Afferent glomerular arteriole
    Arteriola glomerularis efferens     Efferent glomerular arteriole
Aa. perforantes radiatae Perforating radiate arteries
Arteriolae rectae; Vasa recta Vasa recta; Straight arterioles
Rr. capsulares Capsular branches
Venae intrarenales Intrarenal veins
Vv. interlobares Interlobar veins
Vv. arcuatae Arcuate veins
  Vv. corticales radiatae; Vv. interlobulares   Cortical radiate veins; Interlobular veins
Venulae rectae Venulae rectae; Straight venules
Vv. stellatae Stellate veins
Pelvis renalis Renal pelvis
Typus dendriticus Branching type
  Calices renales majores   Major calices
    Calyx superior      Superior calyx
    Calyx medius      Middle calyx
    Calyx inferior      Inferior calyx
  Calices renales minores   Minor calices
(Typus ampullaris) (Ampullary type)
Tunica adventitia Adventitia
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
URETER URETER
Pars abdominalis Abdominal part
Pars pelvica Pelvic part
Pars intramuralis Intramural part
Tunica adventitia Adventitia
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
VESICA URINARIA URINARY BLADDER
Apex vesicae Apex of bladder
Corpus vesicae Body of bladder
Fundus vesicae Fundus of bladder
Cervix vesicae; Collum vesicae Neck of bladder
Uvula vesicae Uvula of bladder
Lig. umbilicale medianum Median umbilical ligament
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Mm. trigoni vesicae   Trigonal muscle
    M. trigoni vesicae superficialis      Superficial trigone
    M. trigoni vesicae profundus      Deep trigone
  M. detrusor vesicae   Detrusor
    Pars nonstratificata      Unstratified part
    Pars cervicis vesicae; Pars colli vesicae      Bladder neck part
      Stratum externum longitudinale       External longitudinal layer
      Stratum circulare       Circular layer
      Stratum internum longitudinale       Internal longitudinal layer
  M. pubovesicalis   Pubovesicalis
  M. rectovesicalis   Rectovesicalis
  M. vesicoprostaticus ♂   Vesicoprostaticus ♂
  M. vesicovaginalis ♀   Vesicovaginalis ♀
Tela submucosa Submucosa
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
Trigonum vesicae Trigone of bladder
  Plica interureterica   Interureteric crest
  Ostium ureteris   Ureteric orifice
  Ostium urethrae internum   Internal urethral orifice
Urethra feminina Female urethr
Urethra masculina Male urethra
Systemata genitalia Genital systems
Systema genitale femininum Female genital system
 Systema genitale masculinum Male genital system
Organa genitalia feminina interna Female internar genitalia
OVARIUM OVARY
Hilum ovarii Hilum of ovary
Facies medialis Medial surface
Fades lateralis Lateral surface
Margo liber Free border
Margo mesovaricus Mesovarian border
Extremitas tubaria Tubal extremity
Extremitas uterina Uterine extremity
Tunica albuginea Tunica albuginea
Stroma ovarii Ovarian stroma
Cortex ovarii Ovarian cortex
Medulla ovarii Ovarian medulla
Folliculi ovarici vesiculosi Vesicular ovarian follicle
Corpus rubrum Corpus rubrum
Corpus luteum Corpus luteum
Corpus albicans Corpus albicans
Lig. ovarii proprium;                   Lig. uteroovaricum Ligament of ovary
Lig.suspensorium ovarii Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament
TUBA UTERINA; SALPINX UTERINE TUBE
Ostium abdominale tubae uterinae  Abdominal ostium
Infundibulum tubae uterinae Infundibulum
Fimbriae tubae uterinae Fimbriae
  Fimbria ovarica   Ovarian fimbria
Ampulla tubae uterinae Ampulla
Isthmus tubae uterinae  Isthmus
Pars uterina Uterine part; Intramural part
Ostium uterinum tubae uterinae Uterine ostium
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa  Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Plicae tubariae   Folds of uterine tube
UTERUS UTERUS
Fundus uteri Fundus of uterus
Corpus uteri Body of uterus
Cornu uteri Uterine horn
Margo uteri Border of uterus
Facies intestinalis;             Facies posterior Intestinal surface;            Posterior surface
Cavitas uteri Uterine cavity
Facies vesicalis;                 Facies anterior Vesical surface; Anterior surface
Ostium anatomicum uteri internum  Anatomical internal os
Cervix uteri Cervix of uterus
  Portio supravaginalis cervicis    Supravaginal part
    Isthmus uteri       Isthmus of uterus
    Ostium histologicum uteri internum       Histological internal os
  Portio vaginalis cervicis   Vaginal part
Ostium uteri External os of uterus
  Labium anterius   Anterior lip
  Labium posterius   Posterior lip
Canalis cervicis uteri Cervical canal
  Plicae palmatae   Palmate folds
  Glandulae cervicales   Cervical glands
Parametrium Parametrium
  Paracervix   Paracervix
Tunica serosa; Perimetrium Serosa; Serous coat; Perimetrium
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Tunica muscularis; Myometrium Myometrium
  M. rectouterinus   Recto-uterinus
Tunica mucosa; Endometrium Endometrium
  Glandulae uterinae   Uterine glands
Lig. teres uteri Round ligament of uterus
Lig. pubocervicale Pubocervical ligament
Lig. cardinale; Lig. transversum cervicis Cardinal ligament; Transverse cervical ligament
Lig. rectouterinum Uterosacral ligament; Recto-uterine ligament
VAGINA VAGINA
Fornix vaginae Vaginal fornix
  Pars anterior   Anterior part
  Pars posterior   Posterior part
  Pars lateralis   Lateral part
Paries anterior Anterior wall
Paries posterior Posterior wall
Hymen Hymen
  Carunculae hymenales   Carunculae hymenales; Hymenal caruncles
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Rugae vaginales   Vaginal rugae
    Columnae rugarum     Vaginal columns
       Columna rugarum anterior        Anterior vaginal column
       Columna rugarum posterior        Posterior vaginal column
    Carina urethralis vaginae     Urethral carina of vagina
Tunica spongiosa Spongy layer
Epoophoron Epoophoron
Ductus longitudinalis Longitudinal duct
  Ductuli transversi    Transverse ductules
Appendices vesiculosae Vesicular appendices
Paroophoron Paroophoron
(Ductus deferens vestigialis) (Vestige of ductus deferens)
Organa genitalia feminina externa Female externar genitalia
PUDENDUM FEMININUM; VULVA PUDENDUM; VULVA
Mons pubis Mons pubis
Labium majus pudendi Labium majus
  Commissura labiorum anterior   Anterior commissure
  Commissura labiorum posterior   Posterior commissure
Rima pudendi Pudendal cleft
Labium minus pudendi Labium minus
  Frenulum labiorum pudendi   Frenulum of labia minora; Fourchette
  Preputium clitoridis   Prepuce of clitoris
  Frenulum clitoridis   Frenulum of clitoris
Vestibulum vaginae Vestibule
  Fossa vestibuli vaginae   Vestibular fossa
Bulbus vestibuli Bulb of vestibule
  Commissura bulborum   Commissure of bulbs
Ostium vaginae Vaginal orifice
Glandula vestibularis major Greater vestibular gland
Glandulae vestibulares minores Lesser vestibular glands
Clitoris Clitoris
Crus clitoridis Cms of clitoris
Corpus clitoridis Body of clitoris
  Glans clitoridis   Glans of clitoris
Corpus cavernosum clitoridis Corpus cavernosum of clitoris
Septum corporum cavernosorum Septum of corpora cavernosa
Fascia clitoridis Fascia of clitoris
Lig. suspensorium clitoridis Suspensory ligament of clitoris
Lig. fundiforme clitoridis Fundiform ligament of clitoris
Urethra feminina Female urethra
Ostium urethrae intemum Internal urethral orifice; Internal urinary meatus
  Ostium urethrae internum accipiente   Filling internal urethral orifice
  Ostium urethrae internum evacuante   Voiding internal urethral orifice
Pars intramuralis Intramural part
Crista urethralis Urethral crest
Ostium urethrae externum External urethral orifice
M. sphincter urethrae extenius External urethral sphincter
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
  Stratum circulare   Circular layer
    Sphincter urethrae internus     Internal urethral sphincter
  Stratum longitudinale   Longitudinal layer
Tunica spongiosa Spongy layer
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Glandulae urethrales   Urethral glands
  Lacunae urethrales   Urethral lacunae
  (Ductus paraurethrales)   (Para-urethral ducts)
Organa genitalia masculina interna Male internar genitalia
TESTIS; ORCHIS TESTIS
Extremitas superior; Polus superior Upper pole;                      Superior pole
Extremitas inferior; Polus inferior Lower pole; Inferior pole
Facies lateralis Lateral surface
Facies medialis Medial surface
Margo anterior Anterior border
Margo posterior Posterior border
Tunica vaginalis testis Tunica vaginalis
  Lamina parietalis   Parietal layer
  Lamina visceralis   Visceral layer
  Lig. epididymidis superius   Superior ligament of epididymis
  Lig. epididymidis inferius   Inferior ligament of  еpididymis
  Sinus epididymidis   Sinus of epididymis
  Tunica serosa   Serosa; Serous coat
  Tela subserosa   Subserosa; Subserous layer
Tunica albuginea Tunica albuginea
Tunica vasculosa Vascular layer
Mediastinum testis Mediastinum of testis
Septula testis Septa testis
Lobuli testis Lobules of testis
Parenchyma testis Parenchyma of testis
Tubuli seminiferi contorti tubules Seminiferous tubules; Convoluted seminiferous
Tubuli seminiferi recti Straight tubules
Rete testis Rete testis
Ductuli efferentes testis Efferent ductules
EPIDIDYMIS EPIDIDYMIS
Caput epididymidis Head of epididymis
  Lobuli epididymidis; Coni epididymidis   Lobules of epididymis; Conical lobules of epididymis
Corpus epididymidis Body of epididymis
Cauda epididymidis Tail of epididymis
Ductus epididymidis Duct of epididymis
Ductuli aberrantes Aberrant ductules
  (Ductulus aberrans superior)   (Superior aberrant ductule)
  (Ductulus aberrans inferior)   (Inferior aberrant ductule)
  Appendix testis   Appendix of testis
  (Appendix epididymidis)   (Appendix of epididymis)
(PARADIDYMIS) (Paradidymis)
FUNICULUS SPERMATICUS SPERMATIC CORD
Fascia spermatica externa External spermatic fascia
M. cremaster Cremaster
Fascia cremasterica Cremasteric fascia
Fascia spermatica interna Internal spermatic fascia
(Vestigium processus vaginalis) (Vestige of processus vaginalis)
DUCTUS DEFERENS DUCTUS DEFERENS; VAS DEFERENS
Pars scrotalis Scrotal part
Pars funicularis Funicular part
Pars inguinalis Inguinal part
Pars pelvica Pelvic part
Ampulla ductus deferentis Ampulla of ductus deferens
  Diverticula ampullae   Diverticula of ampulla
Tunica adventitia Adventitia
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
GLANDULA VESICULOSA; GLANDULA SEMINALIS; VESICULA SEMINALIS SEMINAL GLAND; SEMINAL VESICLE
Tunica adventitia Adventitia
Tunica muscularis Muscular layer; Muscular coat
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
Ductus excretorius Excretory duct
Ductus ejaculatorius Ejaculatory duct
PROSTATA PROSTATE
Basis prostatae Base of prostate
Pars proximalis Proximal part
Zona glandularum periurethralium Peri-urethral gland zone
Pars distalis Distal part
Apex prostatae Apex of prostate
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Facies inferolateralis Inferolateral surface
Lobi prostatae dexter et sinister Right and left lobes of prostate
  Lobulus inferoposterior   Inferoposterior lobule
  Lobulus inferolateralis   Inferolateral lobule
  Lobulus superomedialis   Superomedial lobule
  Lobulus anteromedialis   Anteromedial lobule
  (Lobus medius)   (Middle lobe)
Isthmus prostatae; Conimissura prostatae Isthmus of prostate; Commissure of prostate
Capsula prostatica Capsule of prostate
Parenchyma Parenchyma
Ductuli prostatici Prostatic ducts
Substantia muscularis Muscular tissue
M. puboprostaticus Puboprostaticus
M. vesicoprostaticus Vesicoprostaticus
Area trapezoidea Trapezoid area
GLANDULA BULBOURETHRALIS BULBO-URETHRAL GLANDS
Ductus glandulae bulbourethralis Duct of bulbo-urethral gland
Organa genitalia masculina externa Male externar genitalia
PENIS PENIS
Radix penis Root of penis
Corpus penis Body of penis
Crus penis Crus of penis
Dorsum of penis
Facies urethralis Urethral surface
Glans penis Glans penis
  Corona glandis   Corona of glans
  Septum glandis   Septum of glans
  Collum glandis   Neck of glans
Preputium penis Prepuce; Foreskin
  Frenulum preputii   Frenulum
Raphe penis Raphe of penis
Corpus cavernosum penis Corpus cavernosum penis
Corpus spongiosum penis Corpus spongiosum penis
  Bulbus penis   Bulb of penis
Tunica albuginea corporum cavernosorum Tunica albuginea of corpora cavernosa
Tunica albuginea corporis spongiosi Tunica albuginea of corpus spongiosum
Septum penis Septum penis
Trabeculae corporum cavernosorum Trabeculae of corpora cavernosa
Trabeculae corporis spongiosi Trabeculae of corpus spongiosum
Cavernae corporum cavernosorum Cavernous spaces of corpora cavernosa
Cavernae corporis spongiosi Cavernous spaces of corpus spongiosum
Aa. helicinae Helicine arteries
Vv. cavernosae Cavernous veins
Fascia penis Fascia of penis
  Lig. suspensorium penis   Suspensory ligament of penis
Tela subcutanea penis Subcutaneous tissue of penis
  Lig. fundiforme penis   Fundiform ligament of penis
Glandulae preputiales Preputial glands
URETHRA MASCULINA MALE URETHRA
Ostium urethrae intemum Internal urethral orifice; Internal urinary meatus
  Ostium urethrae intemum accipiente   Filling internal urethral orifice
  Ostium urethrae intemum evacuante   Emptying internal urethral orifice
Pars intramuralis;                   Pars preprostatica Intramural part;               Preprostatic part
Pars prostatica Prostatic urethra
  Pars proximalis   Proximal part
  Pars distalis   Distal part
  Crista urethralis   Urethral crest
  Colliculus seminalis   Seminal colliculus
  Utriculus prostaticus   Prostatic utricle
  Sinus prostaticus   Prostatic sinus
  Tunica muscularis   Muscular layer; Muscular coat
    Stratum circulare     Circular layer
      М. sphincter urethrae internus; М. sphincter supracollicularis        Internal urethral sphincter; Supracollicular sphincter; Preprostatic sphincter
    Stratum longitudinale       Longitudinal layer
  Tunica mucosa     Mucosa; Mucous membrane
  M. sphincter urethrae externus     External urethral sphincter
Pars intermedia; Pars membranacea Intermediate part of urethra; Membranous urethra
  Tunica muscularis   Muscular layer; Muscular coat
    Stratum longitudinale     Longitudinal layer
  Tunica mucosa   Mucosa; Mucous membrane
Pars spongiosa Spongy urethra
  Fossa navicularis urethrae   Navicular fossa
  (Valvula fossae navicularis)   (Valve of navicular fossa)
  Lacunae urethrales   Urethral lacunae
  Glandulae urethrales   Urethral glands
  Ductus paraurethrales   Para-urethral ducts
  Tunica muscularis   Muscular layer;  Muscular coat
    Stratum longitudinale      Longitudinal layer
  Tunica mucosa   Mucosa; Mucous membrane
Ostium urethrae externum External urethral orifice; External urinary meatus
SCROTUM SCROTUM
Raphe scroti Raphe of scrotum
Tunica dartos Dartos fascia; Superficial fascia of scrotum
  Septum scroti   Septum of scrotum
  M. dartos   Dartos muscle
Perineum Perineum
Organa genitalia feminina externa Female external genitalia
Organa genitalia masculina externa Male external genitalia
Raphe perinei Perineal raphe
Mm. perinei Perineal muscles
  Mm. regionis analis   Muscle of anal triangle
    M. sphincter ani externus     External anal sphincter
  Mm. regionis urogenitahs   Muscles of urogenital triangle
Corpus perineale; Centram perinei Perineal body
Corpus anococcygeum; Lig. anococcygeum Anococcygeal body; Anococcygeal ligament
Tela subcutanea perinei  Subcutaneous tissue of perineum
  Stratum membranosum   Membranous layer
Saccus subcutaneus perinei Subcutaneous perineal pouch
Compartimentum superficiale perinei; Spatium superficiale perinei Superficial perineal pouch; Superficial perineal compartment; Superficial  perineal space
Fascia perinei; Fascia investiens perinei superficialis Perineal fascia; Superficial investing fascia of perineum; Deep perineaI fascia
M. transversus perinei superficialis Superficial transverse perineal muscle
M. ischiocavernosus Ischiocavernosus
M. bulbospongiosus Bulbospongiosus
Saccus profundus perinei; Spatium profundum perinei Deep perineal pouch; Deep perineal space
Membrana perinei Perineal membrane
  Lig. transversum perinei ♂   Transverse perineal ligament ♂
M. transversus perinei proftindus ♂ Deep transverse perineal muscle
M. sphincter urethrae externus ♂ External urethral sphincter ♂
M. sphincter urethrae externus ♀ External urethral sphincter ♀
M. compressor urethrae ♀ Compressor urethrae ♀
M. sphincter urethrovaginalis ♀ Sphincter urethrovaginalis ♀
Fossa ischioanalis Ischio-anal fossa
Corpus adiposum fossae ischioanalis Fat body of ischio-anal fossa
Canalis pudendalis Pudendal canal
Cavitas abdominalis et pelvis Abdominopelvic cavity
Cavitas abdominis; Cavitas abdominalis Abdominal cavity
Cavitas pelvis; Cavitas pelvina Pelvic cavity
Spatium extraperitoneale Extraperitoneal space
Spatium retroperitoneale Retroperitoneal space
Spatium retropubicum Retropubic space
Spatium retroinguinale Retro-inguinal space
Cavitas peritonealis Peritoneal cavity
Peritoneum Peritoneum
Tunica serosa Serosa; Serous coat
Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Peritoneum parietale Parietal peritoneum
Pentoneum viscerale Viscerarperitoneum
Mesenterium Mesentery
Radix mesenterii Root ofmesenfery
Mesocolon Mesoсolon
Mesocolon transversum Transverse mesocolon
(Mesocolon ascendens) (Ascending mesocoldn)
(Mesocolon descendens) (Descending mesocolon)
Mesocolon sigmoideum Sigmoid mesocolon
Mesoappendix Meso-appendix
Omentum minus Lesser omentum
Lig. hepatophrenicum Hepatophrenic ligament
Lig. hepatoesophageale Hepato-oesophageal ligament
Lig. hepatogastricum Hepatogastric ligament
Lig. hepatoduodenale Hepatoduodenal ligament
(Lig. hepatocolicum) (Hepatocolic ligament)
Omentum majus Greater omentum
Lig. gastrophrenicum Gastrophrenic ligament
Lig. gastrosplenicum; Lig. Gastrolienale Gastrosplenic ligament (Gastrocolic ligament)
Plica presplenica Presplenic fold
(Lig. gastrocolicum) (Gastrocolic ligament)
Lig. phrenicosplenicum Phrenicosplenic ligament
Lig. splenorenale; Lig. lienorenale Splenorenal ligament; Lienorenal ligament
Lig. pancreaticosplenicum Pancreaticosplenic ligament
Lig. pancreaticocolicum Pancreaticocolic ligament
Lig. splenocolicum Splenocolic ligament
Lig. phrenicocolicum Phrenicocolic ligament
Ligamenta hepatis Peritoneal attachments of liver
Lig. coronarium Coronary ligament
  Lig. falciforme   Falciform ligament
  Lig. triangulare dextram   Right triangular ligament
  Lig. triangulare sinistrum   Left triangular ligament
  Lig. hepatorenale   Hepatorenal ligament
Recessus, fossae et plicae Recesses, fossae and folds
Bursa omentalis Omental bursa; Lesser sac
  Foramen omentale; Foramen epiploicum   Omental foramen; Epiploic foramen
  Vestibulum   Vestibule
  Recessus superior   Superior recess
  Recessus inferior   Inferior recess
  Recessus splenicus; Recessus lienalis   Splenic recess
  Plica gastropancreatica   Gastropancreatic fold
  Plica hepatopancreatica   Hepatopancreatic fold
Plica duodenalis superior; Plica duodenojejunalis Superior duodenal fold; Duodenojejunal fold
Recessus duodenalis superior Superior duodenal fossa
Plica duodenalis inferior; Plica duodenomesocolica Inferior duodenal fold; Duodenomesocolic fold
Recessus duodenalis inferior Inferior duodenal fossa
(Plica paraduodenalis) (Paraduodenal fold)
(Recessus paraduodenalis) (Paraduodenal recess)
(Recessus retroduodenalis) (Retroduodenal recess)
Recessus intersigmoideus Intersigmoid recess
Recessus ileocaecalis superior Superior ileocaecal recess
Plica caecalis vascularis Vascular fold of caecum*
Recessus ileocaecalis inferior Inferior ileocaecal recess
Plica ileocaecalis Ileocaecal fold
Recessus retrocaecalis Retrocaecal recess
Plicae caecales Caecal folds
Sulci paracolici Paracolic gutters
Recessus subphrenicus Subphrenic space
Recessus subhepaticus Subhepatic space
  Recessus hepatorenalis   Hepatorenal recess
Trigonum cystohepaticum Cystohepatic triangle
Plica umbilicalis mediana Median umbilical fold
Fossa supravesicalis Supravesical fossa
Plica umbilicalis medialis Medial umbilical fold
Fossa inguinalis medialis Medial inguinal fossa
Trigonum inguinale Inguinal triangle
Plica umbilicalis lateralis; Plica epigastrica Lateral umbilical fold; Epigastric fold
Fossa inguinalis lateralis Lateral inguinal fossa
Peritoneum urogenitale Urogenital peritoneum
Fossa paravesicalis Paravesical fossa
Plica vesicalis transversa Transverse vesical fold
Excavatio vesicouterina ♀ Vesico-uterine pouch ♀
Lig. latum uteri ♀ Broad ligament of uterus ♀
  Mesometrium ♀   Mesometrium ♀
  Mesosalpinx ♀   Mesosalpinx ♀
  Mesovarium ♀   Mesovarium ♀
Trigonum parietale laterale pelvis ♀ Pelvic lateral wall triangle ♀
Fossa ovarica ♀ Ovarian fossa ♀
Lig. suspensorium ovarii ♀ Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament ♀
Plica rectouterina ♀ Recto-uterine fold ♀
Excavatio rectouterina ♀ Recto-uterine pouch ♀
Excavatio rectovesicalis ♂ Recto-vesical pouch ♂
Fossa pararectalis Pararectal fossa
Glandulae endocrinae Endocrine glands
Hypophysis; Glandula pituitaria Pituitary gland
Adenohypophysis; Lobus anterior Adenohypophysis; Anterior lobe
  Pars tuberalis   Pars tuberalis
  Pars intermedia   Pars intermedia
  Pars distalis   Pars distalis; Pars anterior
Neurohypophysis; Lobus posterior Neurohypophysis;                   Posterior lobe
  Infundibulum   Inrundibulum
  Lobus nervosus; Pars nervosa   Neural lobe; Pars nervosa
Glandula pinealis; Corpus pineale Pineal gland; Pineal body
Glandula thyroidea Thyroid gland
Lobus Lobe
Isthmus glandulae thyroideae Istlimus
(Lobus pyramidalis) (Pyramidal lobe)
Glandulae thyroideae accessoriae Accessory thyroid glands
Capsula fibrosa Fibrous capsule
Stroma Stroma
Parenchyma Parenchyma
Lobuli Lobules
Glandula parathyroidea Parathyroid gland
Glandula parathyroidea superior Superior parathyroid gland
Glandula parathyroidea inferior Inferior parathyroid gland
Glandulae parathyroideae accessoriae Accessory parathyroid glands
Glandula suprarenalis Suprarenal gland; Adrenal gland
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Facies renalis Renal surface
Margo superior Superior border
Margo medialis Medial border
Cortex Cortex
Medulla Medulla
Hilum Hilum
V. centralis Central vein
Glandulae suprarenales accessoriae Accessory suprarenal glands
Insulae pancreaticae Pancreatic islets
Systema cardiovasculare Cardiovascular system
Nomina generalia General terms
Vas sanguineum Blood vessel
Anastomosis arteriolovenularis; Anastomosis arteriovenosa Arteriolovenular anastomosis; Arteriovenous anastomosis
Arteria Artery
A. nutricia; A. nutriens Nutrient artery
Arteriola Arteriole
Circulus arteriosus Arterial circle
Circulus vasculosus Vascular circle
Cisterna Cistern
Haema; Sanguis Blood
Plexus vasculosus Vascular plexus
Plexus venosus Venous pTexus
Rete arteriosum Arterial plexus
Rete mirabile Rete mirabile
Rete vasculosum articulare Articular vascular plexus
Rete venosum Venous plexus
Sinus venosus Sihvis venosus
Tunica externa I uiiica exferna
Tunica intima TumcTmtima
Tunica media Tunica inecira
Valva Valve
  Valvula   Cusp
  Cuspis   Cusp
Valvula venosa Venous valve
Vas anastomoticum Anastomotic vessel
Vas capillare Capillary
Vas collaterale Collateral vessel
Vas sinusoideum Sinusoid
Vasa vasorum Vasa vasorum
Vasa nervorum Vessels ofrierves
Vena Vein
V. comitans Vena comitans
V. cutanea Cutaneous vein
V. emissaria Emissary vein
V. nutricia; V. nutriens Nutrient vein
V. profunda Deep vein
V. superficialis Superficial vein
Venula Venule
Vas lymphaticum Lymphatic vessel
  Vas lymphaticum superficiale   Superficial lymph vessel
  Vas lymphaticum profundum   Deep lymph vessel
  Plexus lymphaticus   Lymphatic plexus
  Valvula lymphatica   Lymphatic valvule
Lympha Lymph
Vas lymphocapillare Lymphatic capillary
Rete lymphocapillare Lymphatic rete
Cor Heart
Basis cordis Base of heart
Facies sternocostalis; Facies anterior Anterior surface; Sternocostal surface
Facies diaphragmatica; Facies inferior Diaphragmatic surface; Inferior surface
Facies pulmonalis dextra/sinistra Right/Left pulmonary surface
Margo dexter Right border
Apex cordis Apex of heart
  Incisura apicis cordis   Notch of cardiac apex
Sulcus interventricularis anterior Anterior interventricular sulcus
Sulcus interventricularis posterior Posterior interventricular sulcus
Sulcus coronarius Coronary sulcus
Ventriculus cordis dexter/sinister Right/Left Ventricle
Septum interventriculare Interventricular septum
  Pars muscularis   Muscular part
  Pars membranacea   Membranous part
Septum atrioventriculare Atrioventricular septum
Atrium cordis dextram/sinistram Right/ Left atrium
  Auricula atrii   Auricle
Septum interatriale Interatrial septum
Trabeculae caraeae Trabeculae carneae
Vortex cordis Vortex of heart
Mm. papillares Papillary muscles
Chordae tendineae Chordae tendineae; Tendinous cords
Chordae tendineae falsae; Chordae tendineae spuriae False chordae tendineae
Trigonum fibrosum dextrum Right fibrous trigone
Trigonum fibrosum sinistrum Left fibrous trigone
Anulus fibrosus dexter/sinister Right/Left fibrous ring
Tendo infundibuli Tendon of infundibulum
Tendo valvulae venae cavae inferioris Tendon of valve of inferior vena cava
Trigonum nodi sinuatrialis Triangle of sinuarterial node
Atrium dextrum Right atrium
Auricula dextra Right auricle
Crista terminalis Crista terminalis
Foramina venarum minimarum Openings of smallest cardiac veins
Fossa ovalis Fossa ovalis; Oval fossa
Limbus fossae ovalis Limbus fossae ovalis; Border of oval fossa
(Foramen ovale cordis) (Foramen ovale)
Mm. pectinati Musculi pectinati; Pectinate muscles
Ostium sinus coronarii Dpening of coronary sinus
Ostium venae cavae inferioris Opening of inferior vena cava
Ostium venae cavae superioris Opening of superior vena cava
Sinus venarum cavaram Sinus of venae cavae
Sulcus terminalis cordis Sulcus terminalis cordis
Tuberculum intervenosum Intervenous tubercle
Valvula venae cavae mferioris Valve of inferior vena cava
Valvula sinus coronarii Valve of coronary sinus
Ventriculus dexter Right ventricle
Ostium atrioventriculare dextrum Right atrioventricular orifice
Valva atrioventricularis dextra; Valva tricuspidalis Tricuspid valve; Right atrioventricular valve
  Cuspis anterior   Anterior cusp
  Cuspis posterior   Posterior cusp
  Cuspis septalis   Septal cusp
Crista supraventricularis Supraventricular crest
Conus arteriosus Conus arteriosus; Infundibulum
Ostium trunci pulmonalis Opening of pulmonary trunk
Valva trunci pulmonalis Pulmonary valve
  Valvula semilunaris dextra   Right semilunar cusp
  Valvula semilunaris sinistra   Lett semilunar cusp
  Valvula semilunaris anterior   Anterior semilunar cusp
  Noduli valvularum semilunanum   Nodules of semilunar cusps
  Lunulae valvularum semilunarium   Lunules of semilunar cusps
  Commissurae valvularum semilunanum   Commissures of semilunar cusps
M. papillaris anterior Anterior papillary muscle
M. papillaris posterior Posterior papillary muscle
M. papillaris septalis Septal papillary muscle
Trabecula septomarginalis Septomarginal trabecula; Moderator band
Trabeculae cameae Trabeculae carneae
Atrium sinistrum Left atrium
Auricula sinistra Left auricle
Mm. pectinati Vlusculi pectinati; Pectinate muscles
Ostia venaram pulmonalium Openings of pulmonary veins
Valvula foraminis ovalis Valve of foramen ovale
Ventriculus sinister Left ventricle
Ostium atrioventriculare sinistrum Left atrioventricular orifice
Valva atrioventricularis sinistra; Valva mitralis Mitral valve; Left atrioventricular valve
  Cuspis anterior   Anterior cusp
  Cuspis posterior   Posterior cusp
  Cuspides commissurales   Commissural cusps
M. papillaris anterior Anterior papillary muscle
M. papillaris posterior Posterior jmpjllary muscle
Vestibulum aortae Aortic vestibule
Ostium aortae Aortic orifice
Trabeculae cameae Trabeculae carneae
Valva aortae Aortic valve
  Valvula semilunaris dextra; Valvula coronaria dextra   Right semilunar cusp; Right coronary cusp
  Valvula semilunaris sinistra; Valvula coronaria sinistra   Left semilunar cusp; Left coronary cusp
  Valvula semilunaris posterior; Valvula non coronaria   Posterior semilunar cusp; Noncoronary cusp
  Noduli valvularum semilunarium   Nodules of semilunar cusps
  Lunulae valvularum semilunarium   Lunules of semilunar cusps
  Commissurae valvularam semilunarium   Commissures of semilunar cusps
Endocardium Endocardium
Myocardium Myocardium
Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis Conducting system of heart
  Nodus sinuatrialis   Sinu-atrial node
  Nodus atrioventricularis   Atrioventricular node
  Fasciculus atrioventricularis   Atrioventricular bundle
    Crus dextram     Right bundle
    Crus sinistram     Left bundle
      Rr. subendocardiales       Subendocardial branches
Cavitas pericardiaca Pericardial cavity
Sinus transversus pericardii Transverse pericardial sinus
Sinus obliquus pericardii Oblique pericardial sinus
Pericardium Pericardium
Pericardium fibrosum Fibrous pericardium
  Ligg. sternopericardiaca Sternopericardial ligaments
Membrana bronchopericardiaca Bronchopencardial membrane
Pericardium serosum Serous pericardium
  Lamina parietalis Parietal layer
  Lamina visceralis; Epicardium Visceral layer; Epicardium
  Tunica serosa Serosa; Serous coat
  Tela subserosa Subserosa; Subserous layer
Plica venae cavae inferior Fold of left vena cava
Arteriae Arteries
TRUNCUS PULMONALIS PULMONARY TRUNK
Sinus trunci pulmonalis Sinus of pulmonary trunk
Crista supravalvularis Supravalvular ridge
Bifurcatio trunci pulmonalis Bifurcation of pulmonary trunk
Arteria pulmonalis dextra Right pulmonary artery
Аа. lobares superiores Superior  lobar arteries
  A. segmentalis apicalis   Apical segmental artery
  A. segmentahs anterior   Anterior segmental artery
    R. ascendens     Ascending bunch
    R. descendens     Descending branch
  A. segmentalis posterior   Posterior segmental artery
    R.ascendens     Ascending branch
    R. descendens     Descending branch
A. lobaris media Middle lobar artery
  A. segmentalis medialis   Medial segmental artery
  A. segmentalis lateralis   Lateral segmental artery
Aa. lobares inferiores Inferior lobar arteries
  A. segmentalis supenor   Superior segmental artery
  Pars basalis   Basal part
    A. segmentalis basalis anterior     Anterior basal segmental artery
    A. segmentalis basalis lateralis     Lateral basal segmental artery
    A. segmentalis basalis medialis     Medial basal segmental artery
    A. segmentalis basalis posterior     Posterior basal segmental artery
Arteria pulmonalis sinistra Left pulmonary artery
Lig. arteriosum (Ductus arteriosus) Ligamentum arteriosum (Ductus arteriosus)
Aa. lobares superiores Superior lobar arteries
  A. segmentalis apicalis   Apical segmental artery
  A. segmentalis anterior   Anterior segmental artery
    R. ascendens     Ascending branch
    R. descendens    Descending branch
  A. segmentalis postenor   Posterior segmental artery
    R. ascendens     Ascending branch
    R. descendens     Descending branch
  A. lingulans   Lingular  artery
    A. lingularis inferior     Inferior lingular artery
    A. lingularis supenor     Superior lingular artery
Aa. lobares inferiores Inferior lobar arteries
  A. segmentalis superior   Superior segmental artery
  Pars basalis   Basal part
    A. segmentalis basalis anterior     Anterior basal segmental artery
    A. segmentalis basalis lateralis     Lateral basal segmental artery
    A. segmentalis basalis medialis     Medial basal segmental artery
    A. segmentalis basalis posterior     Posterior basal segmental artery
AORTA AORTA
Pars ascendens aortae; Aorta ascendens Ascending aorta
Sinus aortae Aortic sinus
Crista supravalvularis Supravalvular ridge
Bulbus aortae Bulb of aorta
Arteria coronaria dextra Right сoronary artery
Rr. atrioventriculares Atrioventricular branches
R. coni arteriosi Arterial conus branch
R. nodi sinuatrialis Branch of sinuatrial node
Rr. atriales Atrial branches
R. marginalis dexter Right marginal branch
R. atrialis intermedius Intermediate atrial branch
R. lnterventricularis posterior Posterior interventricular branch
  Rr. interventriculares septales   Septal interventricular branches
R. nodi atrioventricularis Branch of atrioventricular node
(R.  posterolateralis dexter) (Right posterolateral branch)
Arteria coronaria sinistra Left сoronary artery
R. interventricularis anterior Anterior interventricular branch
  R. coni arteriosi   Arterial conus branch
  R. lateralis   Lateral branch
  Rr. interventriculares septales   Septal interventricular branches
R. circumflexus Circumflex branch
  R. atrialis anastomoticus   Anastomosing atrial branch
  Rr. atrioventriculares   Atrioventricular branches
  R. marginalis sinister   Left marginal branch
  R. atrialis intermedius   Intermediale atrial branch
  R. posterior ventriculi sinistri   Branch of posterior left ventricle
  (R. nodi sinuatrialis)   (Branch of sinuatrial node)
  (R. nodi atrioventricularis)   (Branch of atrioventricular node)
  Rr. atriales   Atrial branches
Arcus aortae Arch of aorta
(Isthmus aortae) (Isthmus of aorta)
Corpora paraaortica; Glomera aortica Paraaortic bodies; Aortic glomuses
Truncus brachiocephalicus Brachiocephalic trunk
(A. thyroidea ima) Ima thyroid artery
Arteria carotis communis Common carotid artery
Glomus caroticum Glomus carotid artery
Sinus caroticus Carotid sinus
Bifurcatio carotidis Bifurcation of carotid artery
Arteria carotis externa External carotid artery
A. thyroidea superior Superior thyroid artery
R. infrahyoideus Infrahyoid branch
R. sternocleidomastoideus Sternocleidomastoid branch
A. laryngea superior Superior laryngeal artery
R. cricothyroideus Cricothyroid branch
R. glandularis anterior Anterior glandular branch
R. glandularis posterior Posterior glandular branch
R. glandularis lateralis Lateral glandular branch
Arteria pharyngea ascendens Ascending pharyngeal artery
A. meningea posterior Posterior meningeal artery
Rr. pharyngeales Pharyngeal branches
A. tympanica inferior Inferior tympanic artery
(Truncus linguofacialis) (Linguofacial trunk)
Arteria lingualis Lingual artery
R. suprahyoideus Suprahyoid branch
Rr. dorsales linguae Dorsal lingual branches
A. sublingualis Sublingual artery
A. profunda linguae Deep lingual artery
Arteria facialis Facial artery
A. palatina ascendens Ascending palatine artery
R. tonsillaris Tonsillar branch
A. submentalis Submental artery
Rr. glandulares Glandular branches
A. labialis inferior Inferior labial branch
A. labialis superior Superior labial branch
  R. septi nasi Nasal septal branch
R. lateralis nasi Lateral nasal branch
A. angularis Angular artery
Arteria occipitalis Occipital artery
R. mastoideus Mastoid branch
R. auricularis Auricular branch
Rr. sternocleidomastoidei Sternocleidomastoid branches
Rr. occipitales Occipital branches
(R. meningeus) (Meningeal branch)
R. descendens Descending branch
Arteria auricularis posterior Posterior auricular artery
A. stylomastoidea Stylomastoid artery
A. tympanica posterior Posterior tympanic artery
  Rr. mastoidei   Mastoid branch
  (R. stapedius)   (Stapedial branch)
R. aunculans Auricular branch
R. occipitalis Occipital branch
R. parotideus Parotid branch
Arteria temporalis superficialis Superficial temporal artery
R. parotideus Parotid branch
A. transversa faciei Transverse facial artery
Rr. auriculares anteriores Anterior auricular branches
A. zygomaticoorbitalis Zygomatico-orbital artery
A. temporalis media Middle temporal artery
R. frontalis Frontal branch
R. parietalis Parietal branch
Arteria maxillaris Maxillary artery
A. auricularis profunda Deep auricular artery
A. tympanica anterior Anterior tympanic artery
A. alveolaris inferior Inferior alveolar artery
  Rr. dentales   Dental branches
  Rr. pendentales   Peridental branches
  R. mentalis   Mental branch
  R. mylohyoideus   Mylohyoid branch
А. meningea media Middle meningeal artery
R. accessorius Accessory branch
  R. frontalis   Frontal branch
  R. orbitalis   Orbital branch
  R. parietalis   Parietal branch
  R. petrosus   Petrosal branch
  A. tympanica superior   Superior tympanic artery
  R. anastomoticus cum a. lacrimali   Anastomotic branch with lacrimal artery
A. pterygomeningea Ptcrygomcningcal artery
A. masseterica Masseteric artery
A. temporalis profunda anterior Anterior deep temporal artery
A. temporalis profunda posterior Posterior deep temporal artery
  Rr. pterygoidei   Pterygoid branches
A. buccalis Buccal artery
A. alveolaris superior posterior Superior posterior alveolar artery
  Rr. dentales   Dental branches
  Rr. peridentales   Peridental branches
A. infraorbitalis Infra-orbital artery
  Aa. alveolares superiores anteriores   Superior anterior alveolar arteries
    Rr. dentales     Dental branches
    Rr. pendentales     Peridental branches
A. canalis pterygoidei Artery of pterygoid canal
  A. pharyngeus   Pharyngeal branch
A. palatina descendens Descending palatine artery
  A. palatina major   Greater palatine artery
  Aa. palatinae mmores   Lesser palatine arteries
  R. pharyngeus   Pharyngeal branch
A. sphenopalatina Sphenopalatine artery
  Aa. nasales posteriores laterales   Posterior lateral nasal arteries
  Rr. septales posteriores   Posterior septal branches
Arteria carotis interna Internal carotid artery
Pars cervicalis Cervical part
Sinus caroticus Carotid sinus
Pars petrosa Petrous part
Aa. caroticotympanicae Caroticotympanic arteries
A. canalis pterygoidei Artery of pterygoid canal
Pars cavernosa Cavernous part
R. basalis tentorii Tentorial basal branch
R. marginalis tentorii Tentorial marginal branch
R. meningeus Meningeal branch
R. sinus cavernosi Cavernous branch
A. hypophysialis inferior Inferior hypophysial artery
Rr. ganglionares trigeminales Branches to trigeminal ganglion
Rr. nervoram Branches to nerves
Pars cerebralis Cerebral part
A. ophthalmica Ophthalmic artery
A. hypophysialis superior Superior hypophysial artery
A. communicans posterior Posterior communicating artery
A. choroidea anterior Anterior choroidal artery
A. uncalis Uncal artery
Rr. clivales Clivus branches
R. meningeus Meningeal branch
Siphon caroticum Carotid syphon
Arteria ophthalmica Ophthalmic artery
A. centralis retinae Central retinal artery
  Pars extraoculans   Extraocular part
  Pars intraocularis   Intraocular part
A. lacrimalis Lacrimal artery
  R. anastomoticus cum a. meningea media   Anastomotic branch with middle meningeal artery
  Aa. palpebrales laterales   Lateral palpebral arteries
R. meningeus recurrens Recurrent meningeal branch
Aa. ciliares posteriores breves Short posterior ciliary arteries
Aa. ciliares posteriores longae Long posterior ciliary arteries
Aa. musculares Muscular arteries
  Aa. ciliares anteriores   Anterior ciliary arteries
  Aa. conjunctivales anteriores   Anterior conjunctival arteries
  Aa. episclerales   Episcleral arteries
A. supraorbitalis Supra-orbital artery
R. diploicus Diploic branch
A. ethmoidalis anterior Anterior ethmoidal artery
  R. meningeus anterior   Anterior meningeal branch
  Rr. septales anteriores   Anterior septal branches
  Rr. nasales anteriores laterales   Anterior lateral nasal branches
A. ethmoidalis posterior Posterior ethmoidal artery
Aa. palpebrales mediales Medial palpebral arteries
  Aa. conjunctivales posteriores   Posterior conjunctival arteries
  Arcus palpebralis inferior   Inferior palpebral arch
  Arcus palpebralis superior   Superior palpebral arch
A. supratrochlearis Supratrochlear artery
A. dorsalis nasi Dorsal nasal artery; External nasal artery
Arteriae encephali Arteries of brain
A. choroidea anterior Anterior choroidal artery
Rr. choroidei ventriculi lateralis Choroidal branches to lateral ventricle
(Rr. choroidei ventriculi tertii) (Choroidal branches to third ventricle)
Rr. substantiae perforatae anterioris Branches to anterior perforated substance
Rr. chiasmatici Branches to optic chiasm; Branches to optic chiasma
Rr. tractus optici Branches to optic tract
Rr. corporis geniculati lateralis Branches to lateral geniculate body
Rr. genus capsulae interaae Branches to internal capsule, genu
Rr. cruris posterioris capsulae internae Branches to internal capsule, posterior limb
Rr. partis retrolentiformis capsulae internae Branches to internal capsule, retrolentifomi limb
Rr. globi pallidi Branches to globus pallidus
Rr. caudae nuclei caudati Branches to tail of caudate nucleus
Rr. hippocampi Branches to hippocampus
(Rr. uncales) (Branches to uncus)
Rr. corporis amygdaloidei Branches to amygdaloid body
(Rr. tuberis cinerei) (Branches to tuber cinereum)
(Rr. nucleorum hypothalami) (Branches to hypothalamic nuclei)
Rr. nucleorum thalami Branches to thalamic nuclei
Rr. substantiae nigrae Branches to substantia nigra
Rr. nuclei rubri Branches to red nucleus
Rr. cruris cerebri Branches to crus cerebri
Arteria cerebri anterior Anterior cerebral artery
Pars precommunicalis; Segmentum A1 Precommunicating part; A1 segment
  Aa. centrales anteromediales   Anteromedial central arteries
    Aa. striatae mediales proximales     Proximal medial striate arteries
    A. supraoptica     Supraoptic artery
    Aa. perforantes anteriores     Anterior perforating arteries
    Aa. preopticae     Preoptic arteries
A. communicans anterior Anterior communicating artery
  Aa. centrales anteromediales   Anteromedial central arteries
    A. suprachiasmatica     Suprachiasmatic artery
    A. commissuralis mediana     Median commissural artery
    А. callosa mediana     Median callosal artery
Pars postcommunicalis; Segmentum A2 Postcommunicating part; A2 segment
  A. striata medialis distahs   Distal medial striate artery
  A. frontobasalis medialis; A. orbitofrontalis medialis artery   Medial frontobasal artery; Medial orbitofrontal artery
  A. polaris frontalis   Polar frontal artery
  A. callosomarginalis   Callosomarginal artery
    R. frontalis anteromedialis     Anteromedial frontal branch
    R. frontalis intermediomedialis     Intermediomedial frontal branch
    R. frontalis posteromedialis     Posteromedial frontal branch
    R. cingularis     Cingular branch
    Rr. paracentrales     Paracentral branches
  A. pericallosa   Pericallosal artery
  (Rr. paracentrales)   (Paracentral branches)
  Rr. precuneales   Precuneal branches
  Rr. parietooccipitales   Parieto-occipital branches
Arteria cerebri media Middle cerebral artery
Pars sphenoidalis; Pars horizontalis; Segmentum M1 Sphenoid part; Horizontal part; M1+R[354]C segment
  Aa. centrales anterolaterales   Anterolateral central arteries; Lenticulostriate arteries
    Rr. proximales laterales striati     Proximal lateral striate branches
    Rr. distales laterales striati     Distal lateral striate branches
  (A. uncalis)   (Uncal artery)
  A. polaris temporalis   Polar temporal artery
  A. temporalis anterior   Anterior temporal artery
Pars insularis; Segmentum M2 Insular part; M2 segment
  Aa. insulares   Insular arteries
Rr. terminales inferiores; Rr. corticales inferiores; Segmentum M2 Inferior terminal branches; Inferior cortical branches; M2 segment
  R. temporalis anterior   Anterior temporal branch
  R. temporalis medius   Middle temporal branch
  R. temporalis posterior   Posterior temporal branch
  R. temporooccipitalis   Temporo-occipital branch
  R. gyri angulans   Branch to angular gyrus
Rr. terminales superiores; Rr. corticales superiores; Segmentum M2 Superior terminal branches; Superior cortical branches; M2 segmen
  A. frontobasalis lateralis; A. orbitofrontalis lateralis    Lateral frontobasal artery; Lateral orbitofrontal artery
  A. prefrontalis   Prefrontal artery
  A. sulci precentralis   Artery of precentral sulcus
  A. sulci centralis   Artery of central sulcus
  A. sulci postcentralis   Artery of postcentral sulcus
  A. parietalis anterior   Anterior parietal artery
  A. parietalis posterior   Posterior parietal artery
Arteria communicans posterior Posterior communicating artery
Aa. centrales posteromediales Posteromedial central arteries
  Rr. anteriores   Anterior branches
  Rr. posteriores   Posterior branches
R. chiasmaticus Chiasmatic branch
Aa. tuberis cinerei Artery of tuber cinereum
  Rr. mediales   Medial branches
  Rr. laterales   Lateral branches
A. thalamotuberalis Thalamotuberal artery; Premammary artery
R. hypothalamicus Hypothalamic branch
Aa. mamillares Mamillary arteries
R. nervi oculomotorii Branch to oculomotor nerve
Circulus arteriosus cerebri Cerebral arterial circle
A. carotis interna Internal carotid artery
  A. cerebri anterior   Anterior cerebral artery
    A. communicans anterior     Anterior communicating artery
  A. cerebri media   Middle cerebral artery
  A. communicans posterior   Posterior communicating artery
A. basilaris Basilar artery
A. cerebri posterior Posterior cerebral artery
Pars precommunicalis; Segmentum P1 Precommunicating part; P1 segment
  Aa. centrales posteromediales   Posteromedial central arteries, Paramedian arteries
  Aa. circumferentiales breves   Short circumferential arteries
  A. thalami perforans   Thalamoperforating artery
  A. collicularis; A. quadrigeminalis   Collicular artery; Quadngemmal arteries
Pars postcommunicalis; Segmentum P2 Postcommunicating part; P2 segment
  Aa. centrales posterolaterales Posterolateral central arteries
  A. thalamogeniculata   Thalamogeniculate artery
  Rr. choroidei posteriores mediales   Posterior medial choroidal branches
  Rr. choroidei posteriores laterales   Posterior lateral choroidal branches
  Rr. pedunculares   Peduncular branches
A. occipitalis lateralis; Segmentum P3 Lateral occipital artery; P3 segment
  Rr. temporales anteriores   Anterior temporal branches
  Rr. temporales intermedii; Rr. temporales medii    Intermediate temporal branche; Middle temporal branche
  Rr. temporales posteriores   Posterior temporal branches
A. occipitalis medialis; Segmentum P4 Medial occipital artery; P4 segment
  R. corporis callosi dorsalis   Dorsal branch to corpus callosum
  R. parietalis   Parietal branch
  R. parietooccipitalis   Parieto-occipital branch
  R. calcarinus   Calcarine branch
  R. occipitotemporalis   Occipitotemporal branch
Arteria subclavia Subclavian artery
Arteria vertebralis Vertebral artery
Pars prevertebralis Prevertebral part
Pars transversaria; Pars cervicalis Cervical part
  Rr. spinales   Spinal branches
    Rr. radiculares     Radicular branches
    A. medullaris segmentalis     Segmental medullary artery
  Rr. musculares   Muscular branches
Pars atlantica Atlantic part
Pars intracranialis Intracranial pait
  Rr. meningei   Meningeal branches
  A. inferior posterior cerebelli   Posterior  inferior cerebellar artery
    A. spinalis posterior     Posterior  spinal artery
    R. tonsillae cerebelli     Cerebellar tonsillar branch
    R. choroideus ventriculi quarti     Choroidal branch to fourth ventricle
  A. spinalis anterior   Anterior spinal artery
  Rr. medullares mediales   Medial medullary branches
  Rr. medullares laterales   Lateral medullary branches
Arteria basilaris Basilar artery
A. inferior anterior cerebelli Anterior  inferior cerebellar artery
  A. labyrinthi   Labyrinthine artery
Aa. pontis Pontine arteries
  Rr. mediales   Medial branches; Paramedian pontine branches
  Rr. laterales   Lateral branches; Circumferential pontine branches
Aa.mesencephalicae Mesencephalic arteries
A. superior cerebelli Superior cerebellar artery
  R. medialis   Medial branch, Medial superior cerebellar artery
    A. vermis superior     Superior vermian branch
  R. lateralis   Lateral branch, Lateral superior cerebellar artery
A. cerebri posterior Posterior cerebral artery
Arteria thoracica interna Internal thoracic artery
Rr. mediastinales Mediastinal branches
Rr. thymici Thymic branches
(Rr. bronchiales) (Bronchial branches)
(Rr. tracheales) (Tracheal  branches )
A. pericardiacophrenica Pericardiacophrenic artery
Rr. sternales Sternal  branches
Rr. perforantes Perforating branches
  Rr. mammarii mediales   Medial  mammary branches
(R. costalis lateralis) (Lateral costal branch)
Rr. intercostales anteriores Anterior intercostal branches
A. musculophrenica Musculophrenic artery
A. epigastrica superior Superior epigastric artery
Truncus thyrocervicalis Thyrocervical trunk
A. thyroidea inferior Inferior thyroid artery
  A. laryngea inferior   Inferior laryngeal artery
  Rr. glandulares   Glandular branches
  Rr. pharyngeales   Pharyngeal branches
  Rr. oesophageales   Oesophageal branches
  Rr. tracheales   Tracheal branches
A. cervicalis ascendens Ascending cervical artery
  Rr. spinales   Spinal branches
A. suprascapularis Suprascapular artery
  R. acromialis   Acromial branch
A. transversa colli; A. transversa cervicis Transverse cervical artery
  R. superficialis   Superficial cervical artery
    R.ascendens     Ascending branch
    R. descendens     Descending branch
  R. profundus; A. dorsalis scapulae   Deep branch; Dorsal scapular artery
(A. dorsalis scapulae) (Dorsal  scapular  artery)
Truncus costocervicalis Costocervical trunk
А. cervicalis profunda Deep cervical artery
А. intercostalis suprema Supreme intercostal artery
  A. intercostalis posterior prima   First posterior intercostal artery
  A. intercostalis posterior secunda   Second posterior intercostal artery
    Rr. dorsales     Dorsal branches
    Rr. spinales     Spinal branches
Arteriae membri superioris Arteries of upper limb
Arteria axillaris Axillary artery
Rr. subscapulares Subscapular  branches
A. thoracica superior Superior thoracic artery
A. thoracoacromialis Thoraco-acromial artery
  R. acromialis   Acromial branch
  Rete acromiale   Acromial anastomosis
  R. clavicularis   Clavicular branch
  R. deltoideus   Deltoid branch
  Rr. pectorales   Pectoral branches
A. thoracica lateralis Lateral thoracic artery
  Rr. mammarii laterales   Lateral mammary branches
A. subscapularis Subscapular artery
  A. thoracodorsalis   Thoracodorsal  artery
  A. circumflexa scapulae   Circumflex scapular artery
A. circumflexa humeri anterior Anterior circumflex humeral artery
A. circumflexa humeri posterior Posterior circumflex humeral artery
Arteria brachialis Brachial artery
(A. brachialis superficialis) (Superficial brachial artery)
A. profunda brachii Profunda brachii artery; Deep artery of arm
  Aa. nutriciae humeri; Aa. nutrientes humeri   Humeral  nutrient arteries
  R. deltoideus   Deltoid branch
  А. collateralis media   Medial collateral artery
  А. collateralis radialis   Radial collateral artery
А. collateralis ulnaris superior Superior ulnar collateral artery
A. collateralis ulnaris inferior Inferior ulnar collateral artery
Arteria radialis Radial artery
A. recurrens radialis Radial recurrent artery
A. nutricia radii; A. nutriens radii Nutrient  artery of radius
R. carpalis palmaris Palmar carpal branch
R. palmaris superficialis Superficial palmar branch
  R. carpalis dorsalis   Dorsal carpal branch
  Rete carpale dorsale   Dorsal carpal arch
  Aa. metacarpales dorsales   Dorsal metacarpal arteries
Aa. digitales dorsales Dorsal digital arteries
A. princeps pollicis Princeps pollicis artery
A. radialis indicis Radialis indicis artery
Arcus palmaris profundus Deep palmar arch
  Aa. metacarpales palmares   Palmar metacarpal arteries
  Rr. perforantes   Perforating  branches
Arteria ulnaris Ulnar  artery
A. recurrens ulnaris Ulnar  recurrens artery
  R. anterior   Anterior  branch
  R. posterior   Posterior branch
Rete articulare cubiti Cubital anastomosis
A. nutricia ulnae; A. nutriens ulnae Nutrient artery of ulna
A. interossea communis Common interosseous artery
  A. interossea anterior   Anterior interosseous artery
    A. comitans nervi mediani     Median artery
  A. interossea posterior   Posterior  interosseous artery
    R. perforans     Perforating  branch
    A. interossea recurrens     Recurrent  interosseous artery
R. carpalis dorsalis Dorsal  carpal branch
R. carpalis palmaris Palmar carpal branch
R. palmaris profundus Deep  palmar branch
Arcus palmaris superficialis Superficial  palmar arch
Aa. digitales palmares communes Common palmar digital arteries
  Aa. digitales palmares propriae   Proper  palmar digital arteries
Pars descendens aortae; Aorta descendens Descending aorta
Pars thoracica aortae; Aorta thoracica Thoracic aorta
Rr. bronchiales Bronchial  branches
Rr. oesophageales Oesophageal  branches
Rr. pericardiaci Pericardial  branches
Rr. mediastinales Mediastinal  branches
Aa. phrenicae superiores Superior  phrenic arteries
Aa. intercostales posteriores Posterior intercostal arteries
  R. dorsalis   Dorsal  branch
    R. cutaneus medialis     Medial cutaneus branch
    R. cutaneus lateralis     Lateral cutaneus branch
  Rr. spinales   Spinal branches
    R. postcentralis     Postcentral  branch
    R. prelaminaris     Prelaminar  branch
    A. radicularis posterior     Posterior radicular artery
    A. radicularis anterior     Anterior radicular artery
    A. medullaris segmentalis     Segmental medullary artery
  R. collateralis   Collateral branch
  R. cutaneus lateralis   Lateral cutaneous branch
     Rr. mammarii laterales     Lateral mammary branches
A. subcostalis Subcostal artery
  R. dorsalis   Dorsal branch
  R. spinalis   Spinal branch
Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis Abdominal aorta
A. phrenica inferior Inferior phrenic artery
Aa. suprarenales superiores Superior suprarenal arteries
Aa. lumbales Lumbar arteries
R. dorsalis Dorsal branch
R. spinalis Spinal branch
  A. medullaris segmentalis   Segmental medullary artery
A. sacralis mediana Median sacral artery
Aa. lumbales imae Arteriae lumbales imae
Rr. sacrales laterales Lateral sacral branches
Glomus coccygeum Coccygeal body
Truncus coeliacus Coeliac trunk
A. gastrica sinistra Left gastric artery
  Rr. oesophageales   Oesophageal branches
A. hepatica communis Common hepatic artery
A. gastroduodenalis Gastroduodenal artery
  (A. supraduodenalis)   (Supraduodenal artery)
  A. pancreaticoduodenalis superior posterior   Posterior superior pancreaticoduodenal artery
    Rr. pancreatici     Pancreatic branches
    Rr. duodenales     Duodenal branches
  Aa. retroduodenales   Retroduodenal arteries
  A. gastroomentalis dextra   Right gastro-omental artery; Right gastro-epiploic artery
    Rr. gastrici     Gastric branches
    Rr. omentales     Omental branches
  A. pancreaticoduodenalis superior anterior   Anterior superior pancreaticoduodenal artery
    Rr. pancreatici Pancreatic branches
    Rr. duodenales Duodenal branches
  А. gastrica dextra   Right gastric artery
  А. hepatica propria   Hepatic artery proper
    R. dexter     Right branch
      A. cystica       Cystic artery
      A. lobi caudati       Artery of caudate lobe
      A. segmenti anterioris       Anterior segmental artery
      A. segmenti posterioris       Posterior segmental artery
    R. sinister     Left branch
      A. lobi caudati       Artery of caudate lobe
      A. segmenti medialis       Medial segmental artery
      A. segmenti lateralis       Lateral segmental artery
    R. intermedius     Intermediate branch
A. splenica; A. lienalis Splenic  artery
  Rr. pancreatici   Pancreatic branches
    A. pancreatica dorsalis     Dorsal  pancreatic artery
    A. pancreatica inferior     Inferior  pancreatic artery
    A. prepancreatica     Prepancreatic artery
    A. pancreatica magna     Greater pancreatic artery
    A. caudae pancreatis     Artery to tail of pancreas
  A. gastroomentalis sinistra   Left gastro-omental artery; Left gastro-epiploic artery
    Rr. gastrici     Gastric branches
    Rr. omentales     Omental branches
  Aa. gastricae breves   Short gastric arteries
 Rr. splenici; Rr. lienales   Splenic branches
 A. gastrica posterior   Posterior gastric artery
Arteria mesenterica superior Superior mesenteric artery
A. pancreaticoduodenalis inferior Inferior pancreaticoduodenal artery
  R. anterior   Anterior branch
  R. posterior   Posterior branch
Aa. jejunales Jejunal arteries
Aa. ileales Ileal  arteries
A. ileocolica Ileocolic artery
  A. caecalis anterior   Anterior caecal artery
  A. caecalis posterior   Posterior caecal artery
  A. appendicularis   Appendicular  artery
  R. ilealis   Ileal branch
  R. colicus   Colic branch
A. colica dextra Right colic artery
A. flexurae dextrae Right flexural artery
A. colica media Middle colic artery
A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli Marginal artery; Juxtacolic artery; Marginal arcade
A. mesenterica inferior Inferior mesenteric artery
A.ascendens Ascending artery
A. colica sinistra Left colic artery
Aa. sigmoideae Sigmoid arteries
A. rectalis superior Superior rectal artery
A. suprarenalis media Middle suprarenal artery
A. renalis Renal artery
Rr. capsulares Capsular branches
A. suprarenalis inferior Inferior suprarenal artery
R. anterior Anterior branch
A. segmenti superioris   Superior segmental artery
A. segmenti anterioris superioris   Anterior superior segmental artery
A. segmenti anterioris inferioris   Anterior inferior segmental artery
  A. segmenti inferioris   Inferior segmental artery
R. posterior Posterior branch
  A. segmenti posterioris   Posterior segmental artery
Rr. ureterici Ureteric branches
Aa. intrarenales Intrarenal arteris
A. ovarica ♀ Ovarian artery ♀
Rr. ureterici ♀ Ureteric  branches ♀
Rr. tubarii ♀ Tubal branches ♀
A. testicularis ♂ Testicular artery ♂
Rr. ureterici c♂ Jreteric branches ♂
Rr. epididymales ♂ Epididymal branches ♂
Bifurcatio aortae Aortic bifurcation
Arteria iliaca communis Common iliac artery
Arteria iliaca interna Internal iliac artery
A. iliolumbalis Iliolumbar artery
R. lumbalis Lumbar branch
R. spinalis Spinal branch
R. iliacus Iliacus branch
Aa. sacrales laterales Lateral sacral arteries
Rr. spinales Spinal branches
A. obturatoria Obturator artery
R. pubicus Pubic branch
R. acetabularis Acetabular branch
R. anterior Anterior branch
R. posterior Posterior branch
A. glutea superior Superior gluteal artery
R. superficialis Superficial branch
R. profundus Deep branch
  R. superior   Superior branch
  R. inferior   Inferior branch
A. glutea inferior Inferior gluteal artery
A. comitans nervi ischiadici Artery to sciatic nerve
A. umbilicalis Umbilical artery
Pars patens Patent part
  A. ductus deferentis ♂   Artery to ductus deferens; Artery to vas deferens ♂
  Rr. ureterici   Ureteric branches
  Aa. vesicales superiores   Superior vesical arteries
Pars occlusa Occluded part
Chorda a. umbilicalis Cord of umbilical artery
A. vesicalis inferior Inferior vesical artery
Rr. prostatici ♂ Prostatic branches ♂
A. uterina ♀ Uterine artery ♀
Rr. helicini ♀ Helicine branches ♀
Rr. vaginales ♀ Vaginal branches ♀
  (A. azygos vaginae) ♀   (Azygos artery of vagina) ♀
R. ovaricus ♀ Ovarian branches ♀
R. tubarius ♀ Tubal branch ♀
A. vaginalis ♀ Vaginal artery ♀
A. rectalis media Middle rectal artery
Rr. vaginales ♀ Vaginal branches ♀
Rr. prostatici ♂ Prostatic branches ♂
A. pudenda interna Internal pudendal artery
A. rectalis inferior Inferior rectal artery
A. perinealis Perineal artery
Rr. labiales posteriores ♀ Posterior labial branches ♀
Rr. scrotales posteriores ♂ Posterior scrotal branches ♂
A. urethralis Urethral artery
A. bulbi vestibuli ♀ Artery of bulb of vestibule ♀
A. bulbi penis ♂ Artery of bulb of penis ♂
A. dorsalis clitoridis ♀ Dorsal artery of clitoris ♀
A. dorsalis penis ♂ Dorsal artery of penis ♂
A. profunda clitoridis ♀ Deep artery of clitoris ♀
A. profunda penis ♂ Deep artery of penis ♂
Aa. perforantes penis ♂ Perforating arteries of penis ♂
ARTERIAE MEMBRI INFERIOREIS ARTERIES OF LOWER LIMB
Arteria iliaca externa External  iliac artery
A. epigastrica inferior Inferior epigastric artery
  R. pubicus   Pubic branch
    R. obturatorius     Obturator branch
    (A. obturatoria accessoria)     (Accessory obturator artery)
  A. cremasterica ♂   Cremasteric artery ♂
  A. ligamenti teretis uteri ♀   Artery of round ligament of uterus ♀
A. circumflexa ilium profunda Deep circumflex iliac artery
  R.ascendens   Ascending branch
Arteria femoralis Femoral artery
A. epigastrica superficialis Superficial epigastric artery
A. circumflexa ilium superficialis Superficial circumflex iliac artery
A. pudenda externa superficialis Superficial external pudendal artery
A. pudenda externa profunda Deep external pudendal artery
  Rr. labiales anteriores ♀   Anterior labial branches ♀
  Rr. scrotales anteriores ♂   Anterior  scrotal branches ♂
  Rr. inguinales   Inguinal branches
A. descendens genus Descending genicular artery
  R. saphenus   Saphenous  branch
  Rr. articulares   Articular branches
Arteria profunda femoris Deep artery of thigh
A. circumflexa femoris medialis Medial circumflex femoral artery
  R. superficialis   Superficial branch
  R. profundus   Deep branch
  R. acetabularis   Acetabular branch
  R. ascendens   Ascending branch
  R. descendens   Descending branch
А. circumflexa femoris lateralis Lateral circumflex femoral artery
  R. ascendens   Ascending branch
  R. descendens   Descending branch
  R. transversus   Transverse branch
Aa. perforantes Perforating arteries
  Aa. nutriciae femoris; A. nutrientes femoris   Femoral nutrient arteries
Arteria poplitea Popliteal artery
A. superior lateralis genus Superior lateral genicular artery
A. superior medialis genus Superior medial genicular artery
A. media genus Middle genicular artery
Aa. surales Sural artery
A. inferior lateralis genus Inferior lateral genicular artery
A. inferior medialis genus Inferior medial genicular artery
Rete articulare genus Genicular anastomosis
Rete patellare Patellar anastomosis
Arteria tibialis anterior Anterior tibial artery
A. recurrens tibialis anterior Anterior tibial recurrent artery
(A. recurrens tibialis posterior) (Posterior tibial recurrent artery)
A. malleolaris anterior lateralis Anterior lateral malleolar artery
A. malleolaris anterior medialis Anterior medial malleolar artery
Rete malleolare laterale Lateral malleolar network
Arteria dorsalis pedis Dorsalis pedis artery; Dorsal artery of foot
A. tarsalis lateralis Lateral tarsal artery
Aa. tarsales mediales Medial tarsal arteries
(А. arcuata) (Arcuate artery)
Аа. metatarsales dorsales Dorsal metatarsal arteries
Аа. digitales dorsales Dorsal digital arteries
А. plantaris proftinda Deep plantar artery
Arteria tibialis posterior Posterior tibial artery
R. circumflexus fibularis; R. circumflexus peronealis Circumflex fibular branch; Circumflex peroneal branch
Rr. malleolares mediales Medial malleolar branches
Rete malleolare mediale Medial malleolar network
Rr. calcanei Calcaneal branches
A. nutricia tibiae; A. nutriens tibiae Tibial nutrient artery
Arteria plantaris medialis Medial plantar artery
R. profundus Deep branch
R. superficialis Superficial branch
Arteria plantaris lateralis Lateral plantar artery
Arcus plantaris profundus Deep plantar arch
  Aa. metatarsales plantares   Plantar metatarsal arteries
    Rr. perforantes     Perforating branches
    Aa. digitales plantares communes     Common plantar digital arteries
      Aa. digitales plantares propriae       Plantar digital arteries proper
(Arcus plantaris superficialis) (Superficial plantar arch)
Arteria fibularis; Arteria peronea Fibular artery; Peroneal artery
R. perforans Perforating branch
R. communicans Communicating branch
Rr. malleolares laterales Lateral malleolar branch
  Rr. calcanei   Calcaneal brandies
Rete calcaneum Calcaneal anastomosis
A. nutricia fibulae; A. nutriens fibulae Fibular nutrient artery
Venae Veins
Venae cordis Veins of heart
Sinus coronarius Coronary sinus
V. cardiaca magna; V. cordis magna Great cardiac vein
  V. interventricularis anterior   Anterior interventricular vein
  V. marginalis sinistra   Left marginal vein
V(v).ventriculi sinistri posterior(es) Posterior vein(s) of left ventricle
V. obliqua atrii sinistri Obliquae vein of left atrium
  Lig. venae cavae sinistrae   Ligament of left vena cava
V. cardiaca media; V. cordis media; V. interventricularis posterior Middle cardiac vein; Posterior interventricular vein
V. cardiaca parva; V. cordis parva Small cardiac vein
  V. marginalis dextra   Right marginal vein
  V(v). ventriculi dextri anterior(es); Vv. cardiacae anteriores; Vv. cordis anteriores   Anterior vein(s) of right ventricle; Anterior  cardiac veins
Vv. cardiacae minimae; Vv. cordis minimae Small cardiac veins
  Vv. atriales dextrae   Right atrial veins
  Vv. ventriculares dextrae   Right ventricular veins
  (Vv. atriales sinistrae)   (Left atrial veins)
  (Vv. ventriculares sinistrae)   (Left ventricular veins)
Venae pulmonales Pulmonary veins
Vena pulmonalis dextra superior Right superior pulmonary vein
V. apicalis; R. apicalis Apical vein; Apical branch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. anterior; R. anterior Anterior vein; Anterior branch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. posterior; R. posterior Posterior vein; Posterior branch
  Pars infralobaris   Infralobar part
  Pars intralobaris (intersegmentalis)   Intralobar part
V. lobi medii; R. lobi medii Middle lobe vein; Middle lobe branch
  Pars lateralis   Lateral part
  Pars medialis   Medial part
Vena pulmonalis dextra inferior Right inferior pulmonary vein
V. superior; R. superior Superior vein; Superior branch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. basalis communis Common basal vein
  V. basalis superior   Superior basal vein
    V. basalis anterior; R. basalis anterior     Anterior basal vein; Anterior basal branch
      Pars intrasegmentalis       Intrasegmental part
      Pars intersegmentalis       Intersegmental part
  V. basalis inferior   Inferior basal vein
Vena pulmonalis sinistra superior Left superior pulmonary vein
V. apicoposterior; R. apicoposterior Apicoposterior vein; Apicoposteriorbranch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. anterior; R. anterior Anterior vein; Anterior branch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. lingularis; R. lingularis Lingular vein; Lingular branch
  Pars superior   Superior part
  Pars inferior   Inferior part
Vena pulmonalis sinistra inferior Left inferior pulmonary vein
V. superior; R. superior Superior vein; Superior branch
  Pars intrasegmentalis   Intrasegmental part
  Pars intersegmentalis   Intersegmental part
V. basalis communis Common basal vein
V. basalis superior Superior basal vein
  V. basalis anterior; R. basalis anterior   Anterior basal vein; Anterior basal branch
    Pars intrasegmentalis     Intrasegmental part
    Pars intersegmentalis     Intersegmental part
V. basalis inferior Inferior basal vein
VENA CAVA SUPERIOR SUPERIOR VENA CAVA
Vena brachiocephalica Brachiocephalic vein
V. thyroidea inferior Inferior thyroid vein
Plexus thyroideus impar Unpaired thyroid plexus
V. laryngea inferior Inferior laryngeal vein
Vv. thymicae Thymic veins
Vv. pericardiacae Pericardial veins
Vv. pericardiacophrenicae Pericardiacophrenic veins
Vv. mediastinales Mediastinal veins
Vv. bronchiales Bronchial veins
Vv. tracheales Tracheal veins
Vv. oesophageales Oesophageal veins
V. vertebralis Vertebral vein
  V. occipitalis   Occipital vein
  V. vertebralis anterior   Anterior vertebral vein
  (V. vertebralis accessoria)   (Accessory vertebral vein)
Plexus venosus suboccipitalis Suboccipital venous plexus
V. cervicalis profunda; V. colli profunda Deep cervical vein
Vv. thoracicae internae Internal thoracic veins
  Vv. epigastricae superiores   Superior epigastric veins
  Vv. subcutaneae abdominis   Subcutaneous abdominal veins
  Vv. musculophrenicae   Musculophrenic veins
  Vv. intercostales anteriores   Anterior intercostal veins
V. intercostalis suprema Supreme intercostal vein
V. intercostalis superior sinistra Left superior intercostal vein
Vena jugularis interna Internal jugular vein
Bulbus superior venae jugularis Superior bulb of jugular vein
  Glomus jugulare   Jugular body; Tympanic body
V. aqueductus cochleae Vein of cochlear aqueduct
Bulbus inferior venae jugularis Inferior bulb of jugular vein
Plexus pharyngeus Pharyngeal plexus
Vv. pharyngeae Pharyngeal veins
Vv. meningeae Meningeal veins
V. lingualis Lingual vein
  Vv. dorsales linguae   Dorsal lingual veins
  V. comitans nervi hypoglossi   Vena comitans of hypoglossal nerve
  V. sublingualis   Sublingual vein
  V. profunda linguae   Deep lingual vein
V. thyroidea superior Superior thyroid vein
Vv. thyroideae mediae Middle thyroid veins
V. sternocleidomastoidea Sternocleidomastoid vein
V. laryngea superior Superior  laryngeal vein
Vena facialis Facial vein
V. angularis Angular vein
Vv. supratrochleares Supratrochlear veins
V. supraorbitalis Supra-orbital vein
Vv. palpebrales superiores Superior palpebral veins
Vv. nasales externae External nasal veins
Vv. palpebrales inferiores Inferior palpebral veins
V. labialis superior Superior labial vein
Vv. labiales inferiores Inferior labial veins
V. profunda faciei Deep facial vein
Vv. parotideae; Rr. parotidei Parotid veins; Parotid branches
V. palatina externa External palatine vein
V. submentalis Submental vein
Vena retromandibularis Retromandibular vein
Vv. temporales superficiales Superficial temporal veins
V. temporalis media Middle temporal vein
V. transversa faciei Transverse facial vein
Vv. maxillares Maxillary veins
Plexus pterygoideus Pterygoid plexus
  Vv. meningeae mediae   Middle meningeal veins
  Vv. temporales profundae   Deep temporal veins
  V. canalis pterygoidei   Vein of pterygoid canal
  Vv. auriculares anteriores   Anterior auricular veins
  Vv. parotideae   Parotid veins
  Vv. articulares   Articular veins
  Vv. tympanicae   Tympanic veins
  V. stylomastoidea   Stylomastoid vein
Vena jugularis externa External jugular vein
V. auricularis posterior Posterior auricular vein
V. jugularis anterior Anterior jugular vein
  Arcus venosus jugularis   Jugular  venosus arch
V. suprascapularis Suprascapular vein
Vv. transversae cervicis; Vv. transversae colli Transverse cervical veins
Sinus durae matris Dural venous sinuses
Sinus transversus Transverse sinus
Confluens sinuum Confluence of sinuses
Sinus marginalis Marginal sinus
Sinus occipitalis Occipital sinus
Plexus basilaris Basilar plexus
Sinus petrosquamosus Petrosquamous sinus
Sinus sigmoideus Sigmoid sinus
Sinus sagittalis superior Superior sagittal sinus
  Lacunae laterales   Lateral lacunae
Sinus sagittalis inferior Inferior sagittal sinus
Sinus rectus Straight sinus
Sinus petrosus inferior Inferior  petrosal sinus
  Vv. labyrinthi   Labyrinthine veins
Sinus petrosus superior Superior petrosal sinus
Sinus cavernosus Cavernous sinus
  Sinus intercavemosus anterior   Anterior  intercavernous sinus
  Sinus intercavemosus posterior   Posterior  intercavernous sinus
Sinus sphenoparietalis Sphenoparietal sinus
поперечна венозна пазуха Diploic veins
V. diploica frontalis Frontal diploic veins
V. diploica temporalis anterior Anterior  temporal diploic veins
V. diploica temporalis posterior Posterior  temporal diploic veins
V. diploica occipitalis Occipital diploic vein
Venae emissariae Emissary veins
V. emissaria parietalis Parietal emissary vein
V. emissaria mastoidea Mastoid emissary vein
V. emissaria condylaris Condylar emissary vein
V. emissaria occipitalis Occipital emissary vein
Plexus venosus canalis nervi hypoglossi Venous plexus of hypoglossal canal
Plexus venosus foraminis ovalis Venous plexus of foramen ovale
Plexus venosus caroticus intemus Internal carotid venous plexus
Vv. portales hypophysiales Portal veins of  hypophysis
Venae encephali Cerebral veins
Venae superficiales cerebri Superficial cerebral veins
Vv. superiores cerebri Superior cerebral veins
  Vv. prefrontales   Prefrontal veins
  Vv. frontales   Frontal veins
  Vv. parietales   Parietal veins
  Vv. temporales   Temporal veins
  Vv. occipitales   Occipital veins
V. media superficialis cerebri Superficial middle cerebral vein
  V. anastomotica inferior   Inferior anastomotic vein
  V. anastomotica superior   Superior anastomotic vein
Vv. inferiores cerebri Inferior cerebral veins
  V. uncalis   Vein of uncus
  Vv. orbitae   Orbital veins
  Vv. temporales   Temporal veins
Venae profundae cerebri Deep cerebral veins
V. basalis Basal vein
  Vv. anteriores cerebri   Anterior cerebral veins
  V. media profunda cerebri   Deep middle cerebral vein
    Vv. insulares     Insular veins
  Vv. thalamostriatae inferiores   Inferior thalamostriate veins
  V. gyri olfactorii   Vein of olfactory gyrus
  V. ventricularis inferior   Inferior ventricular vein
  V. choroidea inferior   Inferior choroid vein
  Vv. pedunculares   Peduncular veins
V. magna cerebri Great cerebral  vein
   Vv. internae cerebri   Internal cerebral veins
    V. choroidea superior     Superior choroid vein
  V. thalamostriata superior; V. terminalis   Superior thalamostriate vein
    V. anterior septi pellucidi     Anterior vein of septum pellucidum
    V. posterior septi pellucidi     Posterior vein of septum pellucidum
    V. medialis ventriculi lateralis     Medial vein of lateral ventricle
    V. lateralis ventriculi lateralis      Lateral vein of lateral ventricle
    Vv. nuclei caudati     Veins of caudate nucleus
  Vv. directae laterales   Lateral direct veins
  V. posterior corporis callosi; V. dorsalis corporis callosi   Posterior vein of corpus callosum; Dorsal vein of corpus callosi
Venae trunci encephali Veins of brainstem
V. pontomesencephalica Pontomesencephalic vein
Vv. interpedunculares Interpeduncular veins
V. intercollicularis Intercollicular vein
V. mesencephalica lateralis Lateral mesencephalic vein
Vv. pontis Pontine veins
  V. pontis anteromediana   Anteromedian pontine vein
  V. pontis anterolateralis   Anterolateral pontine vein
  Vv. pontis transversae   Transverse pontine veins
  V. pontis lateralis   Lateral pontine vein
Vv. medullae oblongatae Veins of medulla oblongata
  V. medullaris anteromediana   Anteromedian medullary vein
  V. medullaris anterolateralis   Anterolateral medullary vein
  Vv. medullares transversae   Transverse medullary veins
  Vv. medullares dorsales   Dorsal medullary veins
  V. medullaris posteromediana   Posteromedian medullary vein
V. recessus latcralis ventriculi quarti Vein of lateral recess of fourth ventricle
V. cisternae cerebellomedullaris Vein of cerebellomedullary cistern
Venae cerebelli Cerebellar veins
V. superior vermis Superior vein of vermis
V. inferior vermis Inferior vein of vermis
Vv. superiores cerebelli Superior veins of cerebellar hemisphere
Vv. inferiores cerebelli Inferior veins of cerebellar hemisphere
V. precentralis cerebelli Precentral cerebellar vein
V. petrosa Petrosal vein
Venae orbitae Orbital veins
Vena ophthalmica superior Superior ophthalmic vein
V. nasofrontalis Nasofrontal vein
Vv. ethmoidales Ethmoidal veins
V. lacrimalis Lacrimal vein
Vv. vorticosae Vorticose veins
Vv. ciliares Ciliary veins
Vv. ciliares anteriores Anterior ciliary veins
  Sinus venosus sclerae   Scleral venous sinus
  Vv. sclerales   Scleral veins
V. centralis retinae Central retinal vein
  Pars extraocularis   Extraocular part
  Pars intraocularis   Intraocular part
Vv. episclerales Episcleral veins
  Vv. palpebrales   Palpebral veins
  Vv. conjunctivales   Conjunctival veins
Vena ophthalmica inferior Inferior ophthalmic vein
Vena azygos Azygos vein
Arcus venae azygi Arch of azygos vein
V. intercostalis superior dextra Right superior intercostal vein
V. hemiazygos Hemi-azygos vein; Inferior hemi-azygos vein
V. hemiazygos accessoria Accessory hemi-azygos vein; Superior hemi-azygos vein
Vv. oesophageales Oesophageal veins
Vv. bronchiales Bronchial veins
Vv. pericardiacae Pericardial veins
Vv. mediastinales Mediastinal veins
Vv. phrenicae superiores Superior phrenic veins
V. lumbalis ascendens Ascending lumbar vein
  Vv. lumbales   Lumbar veins
V. subcostalis Subcostal vein
Vv. intercostales posteriores Posterior intercostal veins
  V. dorsalis; R. dorsalis  Dorsal vein;  Dorsal branch
  V. intervertebralis   Intervertebral vein
  V. spinalis; R. spinalis   Spinal vein; Spinal branch
Venae columnae vertebralis Veins of vertebral column
Plexus venosus vertebralis externus anterior Anterior external vertebral venous plexus
Plexus venosus vertebralis externus posterior Posterior external vertebral venous plexus
Plexus venosus vertebralis internus anterior Anterior internal vertebral venous plexus
  Vv. basivertebrales   Basivertebral veins
  Vv. medullae spinalis   Veins of spinal cord
  Vv. spinales anteriores   Anterior spinal veins
  Vv. spinales posteriores   Posterior spinal veins
Plexus venosus vertebralis internus posterior Posterior internal vertebral venous plexus
VENAE MEMBRI SUPERIORIS VEINS OF UPPER LIMB
Vena subclavia Subclavian vein
Vv. pectorales Pectoral veins
V. scapularis dorsalis Dorsal scapular vein
Vena axillaris Axillary vein
V. subscapularis Subscapular vein
V. circumflexa scapulae Circumflex scapular vein
  V. thoracodorsalis   Thoracodorsal vein
  V. circumflexa humeri posterior   Posterior circumflex humeral vein
  V. circumflexa humeri anterior   Anterior circumflex humeral vein
V. thoracica lateralis Lateral thoracic vein
Vv. thoracoepigastricae Thoraco-epigasliic veins
Plexus venosus areolaris Areolar venous plexus
Venae superflciales membri superioris Superficial veins of upper limb
V. cephalica Cephalic vein
  V. thoracoacromialis   Thoraco-acromial vein
  (V. cephalica accessoria)   (Accessory cephalic vein)
V. basilica Basilic vein
V. mediana cubiti Median cubital vein
V. mediana antebrachii Median antebrachial vein, Median vein of forearm
V. cephalica antebrachii Cephalic vein of forearm
V. basilica antebrachii Basilic vein of forearm
Rete venosum dorsale manus Dorsal venous network of hand
  Vv. intercapitulares   Intercapitular veins
  Vv. metacarpales dorsales   Dorsal metacarpal veins
Arcus venosus palmaris superficialis Superficial venous palmar arch
  Vv. digitales palmares   Palmar digital veins
Venae profundae membri superioris Deep veins of upper limb
Vv. brachiales Brachial veins
Vv. ulnares Ulnar veins
Vv. radiales Radial veins
Vv. interosseae anteriores Anterior interosseous veins
Vv. interosseae posteriores Posterior interosseous veins
Arcus venosus palmaris profundus Deep venous palmar arch
  Vv. metacarpales palmares   Palmar metacarpal veins
VENA CAVA INFERIOR INFERIOR VENA CAVA
Vv. phrenicae inferiores Inferior phrenic veins
Vv. lumbales Lumbar veins
V. lumbalis ascendens Ascending lumbar vein
Vv. hepaticae Hepatic veins
  V. hepatica dextra   Right hepatic vein
  V. hepatica intermedia   Intermediate hepatic vein
  V. hepatica sinistra   Left hepatic vein
Vv. renales Renal veins
  Vv. capsulares   Capsular veins
  V. suprarenalis sinistra   Left suprarenal vein
  V. ovarica sinistra ♀   Left ovarian vein ♀
  V. testicularis sinistra ♂   Left testicular vein ♂
  Vv. intrarenales   Intrarenal veins
V. suprarenalis dextra Right suprarenal vein
V. ovarica dextra ♀ Right ovarian vein ♀
V. testicularis dextra ♂ Right testicular vein ♂
  Plexus pampiniformis   Pampiniform plexus
Vena iliaca communis Common iliac vein
V. sacralis mediana Median sacral vein
V. iliolumbalis Iliolumbar vein
Vena iliaca interna Internal iliac vein
Vv. gluteae superiores Superior gluteal veins
Vv. gluteae inferiores Inferior gluteal veins
Vv. obturatoriae Obturator veins
Vv. sacrales laterales Lateral sacral veins
Plexus venosus sacralis Sacral venous plexus
Plexus venosus rectalis Rectal venous plexus
Vv. vesicales Vesical veins
Plexus venosus vesicalis Vesical venous plexus
Plexus venosus prostaticus ♂ Prostatic venous plexus ♂
V. dorsalis profunda clitoridis ♀ Deep dorsal vein of clitoris ♀
V. dorsalis profunda penis ♂ Deep dorsal vein of perns ♂
Vv. uterinae ♀ Uterine veins ♀
Plexus venosus uterinus ♀ Uterine venous plexus ♀
Plexus venosus vaginalis ♀ Vaginal venous plexus ♀
Vv. rectales mediae Middle rectal veins
V. pudenda interna Internal pudendal vein
  Vv. profundae clitoridis ♀   Deep veins of clitoris ♀
  Vv. profundae penis ♂   Deep veins of penis ♂
  Vv. rectales inferiores   Inferior rectal veins
Vv. labiales posteriores ♀ Posterior labial veins ♀
Vv. scrotales posteriores ♂ Posterior scrotal veins ♂
V. bulbi vestibuli ♀ Vein of bulb of vestibule ♀
V. bulbi penis ♂ Vein of bulb of penis ♂
Vena iliaca externa External iliac vein
V. epigastrica inferior Inferior epigastric vein
  V. pubica; R. pubicus (V. obturatoria accessoria)   Pubic vein; Pubic branch (Accessory obturator vein)
V. circumflexa ilium profunda Deep circumflex iliac vein
VENAE MEMBRI INFERIORIS VEINS OF LOWER LIMB
Venae superficiales membri inferioris Superficial veins of lower limb
V. saphena magna Great saphenous vein; Long saphenous vein
Vv. pudendae externae External pudendal veins
V. circumflexa ilium superficialis Superficial circumflex iliac vein
V. epigastrica superficialis Superficial epigastric vein
V. saphena accessoria Accessory saphenous vein
Vv. dorsales superficiales clitoridis ♀ Superficial dorsal veins of clitoris ♀
Vv. dorsales superficiales penis ♂ Superficial dorsal veins of penis ♂
Vv. labiales anteriores ♀ Anterior labial veins ♀
Vv. scrotales anteriores ♂ Anterior scrotal veins ♂
V. saphena parva Small saphenous vein; Short saphenous vein
Rete venosum dorsale pedis Dorsal venous network of foot
Arcus venosus dorsalis pedis Dorsal venous arch of foot
Vv. metatarsales dorsales Dorsal metatarsal veins
Vv. digitales dorsales pedis Dorsal digital veins
Rete venosum plantare Plantar venous network
Arcus venosus plantaris Plantar venous arch
Vv. metatarsales plantares Plantar metatarsal veins
Vv. digitales plantares Plantar digital veins
Vv. intercapitulares Intercapitular veins
V. marginalis lateralis Lateral marginal vein
V. marginalis medialis Medial marginal vein
Venae profundae membri inferioris Deep veins of lower limb
V. femoralis Femoral vein
V. profunda femoris Profunda femoris vein; Deep vein of thigh
Vv. circumflexae femoris mediales Medial circumflex femoral veins
Vv. circumflexae femoris laterales Lateral circumflex femoral veins
Vv. perforantes Perforanting veins
V. poplitea Popliteal vein
Vv. surales Sural veins
Vv. geniculares Genicular veins
Vv. tibiales anteriores Anterior tibial veins
Vv. tibiales posteriores Posterior tibial veins
  Vv. fibulares; Vv. peroneae Fibular veins; Peroneal veins
VENA PORTAE HEPATIS HEPATIC PORTAL VEIN
R. dexter Right branch
  R. anterior   Anterior branch
  R. posterior   Posterior branch
R. sinister Left branch
  Pars transversa   Transverse part
    Rr. lobi caudati     Caudate branches
  Pars umbilicalis   Umbilical  part
    Lig. venosum     Ligamentum venosum
    Rr. laterales     Lateral branches
    V. umbilicalis     Umbilical vein
    Lig. teres hepatis     Round ligament of liver
    Rr. mediales     Medial branches
V. cystica Cystic vein
Vv. paraumbilicales Para-umbilical veins
V. pancreaticoduodenalis superior posterior Superior posterior
V. gastrica sinistra Left gastric vein
V. gastrica dextra Right gastric vein
V. prepylorica Prepiloric vein
Vena mesenterica superior Superior mesenteric vein
Vv. jejunales Jejunal veins
Vv. ileales Ileal veins
V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra Right gastro-omental vein;
Vv. pancreaticae Pancreatic veins
Vv. pancreaticoduodenales Pancreaticoduodenal veins
V. ileocolica Ileocolic vein
  V. appendicularis   Appendicular vein
V. colica dextra Right colic vein
V. colica media Middle colic vein
Vena spienica; V. lienalis Splenic vein
Vv. pancreaticae Pancreatic veins
Vv. gastricae breves Short gastric veins
V. gastroomentalis sinistra; V. gastroepiploica sinistra Left gastro-omental vein; Left gastro-epiploic vein
V. mesenterica inferior Inferior mesenteric vein
  V. colica sinistra   Left colic vein
  Vv. sigmoideae   Sigmoid veins
  V. rectalis superior   Superior rectal vein
Trunci et ductus lymphatici Lymphatic trunks and ducts
Truncus jugularis Jugular trunk
Truncus subclavius Subclavian trunk
Plexus lymphaticus axillaris Axillary lymphatic plexus
Truncus bronchomediastinalis Bronchomediastinal trunk
Ductus lymphaticus dexter; Ductus thoracicus dexter Right lymphatic duct; Right thoracic duct
Ductus thoracicus Thoracic duct
  Arcus ductus thoracici   Arch of thoracic duct
  Pars cervicalis; Pars colli   Cervical part
  Pars thoracica   Thoracic part
  Pars abdominalis   Abdominal part
Cisterna chyli Cisterna chyli; Chyle cistern
Truncus lumbalis Lumbar trunk
Trunci intestinales Intestinal trunks
Nodi lymphoidei regionales Regional lymph nodes
Systema lymphoideum Lymphoid system
ORGANA LYMPHOIDEA PRIMARIA PRIMARY LYMPHOID ORGANS
Medulla ossium Bone marrow
Thymus Thymus
Lobus Lobe
  Lobuli thymi   Lobules of thymus
    Cortex thymi     Cortex of thymus
    Medulla thymi     Medulla of thymus
(Lobuli thymici accessorii) (Accessory thymic lobules)
ORGANA LYMPHOIDEA SECUNDARIA SECONDARY LYMPHOID ORGANS
Splen; Lien Spleen
Capsula; Tunica fibrosa Fibrous capsule
Trabeculae splenicae Splenic trabeculae
Pulpa splenica; Pulpa lienalis Splenic pulp
  Pulpa rabra   Red pulp
  Pulpa alba   White pulp
Facies diaphragmatica Diaphragmatic surface
Facies visceralis Visceral surface
  Facies renalis   Renal impression
  Facies gastrica   Gastric impression
  Facies colica   Colic impression
  (Facies pancreatica)   (Pancreatic impression)
Extremitas anterior Anterior extremity
Extremitas posterior Posterior extremity
Margo inferior Inferior border
Margo superior Superior border
Hilum splenicum; Hilum lienale Splenic hilum
Tunica serosa Stiosa, Serous coat
Sinus splenicus; Sinus lienalis Splenic sinus
Реnісіlli Puucilh
Noduli lymphoidei splenici; Noduli lymphoidei lienales Splenic lymphoid nodules
(Splen accessorius) (Accessory spleen)
Anulus lymphoideus pharyngis Pharyngeal lymphoid ring
Tonsilla lingualis Lingual tonsil
  Cryptae tonsillares   Tonsillar crypts
  Noduli lymphoidei   Lymphoid nodules
Tonsilla palatina Palatine tonsil
  Fossulae tonsillares   Tonsillar pits
  Cryptae tonsillares   Tonsillar crypts
  Capsula tonsillaris   Tonsillar capsule
Tonsilla pharyngea Pharyngeal tonsil
  Fossulae tonsillares   Tonsillar pits
  Cryptae tonsillares   Tonsillar crypts
  Noduli lymphoidei   Lymphoid nodules
Tonsilla tubaria Tubal tonsil
  Cryptae tonsillares   Tonsillar crypts
Nodus lymphoideus; Nodus lymphaticus; Lymphonodus Lymph node
Capsula Capsule
Trabeculae Trabeculae
Hilum Hilum
Cortex Cortex
Medulla Medulla
Noduli lymphoidei solitarii Solitary lymphoid nodules
Noduli lymphoidei aggregati Aggregate lymphoid nodules
Noduli lymphoidei aggregati appendicis vermiformis Lymph nodules of vermiform appendix
Nodi lymphoidei regionales Regional lymph nodes
Nodi lymphoidei capitis et colii Lymph nodes of head and neck
Nodi occipitales Occipital nodes
Nodi mastoidei Mastoid nodes
Nodi parotidei superficiales Superficial parotid nodes
Nodi parotidei profundi Deep parotid nodes
  Nodi preauriculares   Pre-auricular nodes
  Nodi infraauriculares   Infra-auricular nodes
  Nodi intraglandulares   Intraglandular nodes
Nodi faciales Facial nodes
  Nodus buccinatorius   Buccinator node
  Nodus nasolabialis   Nasolabial node
  Nodus malaris   Malar node
  Nodus mandibularis   Mandibular node
Nodi linguales Lingual nodes
Nodi submentales Submental nodes
Nodi submandibulares Submandibular nodes
Nodi cervicales anteriores; Nodi colii anteriores Anterior cervical nodes
  Nodi superficiales; Nodi jugulares anteriores   Superficial nodes; Anterior jugular nodes
  Nodi profundi   Deep nodes
     Nodi infrahyoidei     Infrahyoid nodes
       Nodi prelaryngei       Prelaryngeal nodes
    Nodi thyroidei     Thyroid nodes
    Nodi pretracheales     Pretracheal nodes
    Nodi paratracheales     Paratracheal nodes
    Nodi retropharyngei     Retropharyngeal nodes
Nodi cervicales laterales; Nodi colli laterales Lateral cervical nodes
  Nodi superficiales   Superficial nodes
  Nodi profundi superiores   Superior deep nodes
    Nodus jugulodigastricus     Jugulodigastric node
    Nodus lateralis     Lateral node
    Nodus anterior     Anterior node
  Nodi profundi inferiores   Inferior deep nodes
    Nodus juguloomohyoideus     Jugulo-omohyoid node
    Nodus lateralis     Lateral node
    Nodi anteriores     Anterior nodes
Nodi supraclaviculares Supraclavicular nodes
Nodi accessorii Accessory nodes
  Nodi retropharyngeales   Retropharyngeal nodes
Nodi lymphoidei membri superioris Lymph nodes of upper limb
Nodi lymphoidei axillares Axillary lymph nodes
  Nodi apicales   Apical nodes
  Nodi humerales; Nodi laterales   Humeral nodes; Lateral nodes
  Nodi subscapulares; Nodi posteriores   Subscapular nodes; Posterior nodes
  Nodi pectorales; Nodi anteriores   Pectoral nodes; Anterior nodes
  Nodi centrales   Central nodes
Nodi inlerpectorales Interpectoral nodes
Nodi deltopectorales; Nodi infraclaviculares Deltopectoral nodes; Infraclavicular nodes
Nodi brachiales Brachial nodes
Nodi cubitales Cubital nodes
  Nodi supratrochleares   Supratrochlear  nodes
Nodi superficiales Superficial nodes
Nodi profundi Deep nodes
Nodi lymphoidei thoracis Thoracic lymph nodes
Nodi paramammarii Paramammary nodes
Nodi parasternales Parasternal nodes
Nodi intercostales Intercostal nodes
Nodi phrenici superiores Superior diaphragmatic nodes
Nodi prepericardiaci Picpericardial nodes
Nodi brachiocephalici brachiocephalic nodes
(Nodus ligamenti arteriosi) (Node of ligamentum arteriosuni)
(Nodus arcus venae azygos) (Node of arch of azygos vein)
Nodi pericardiaci laterales Lateral pericardial nodes
Nodi paratracheales Paratracheal nodes
Nodi tracheobronchiales Tracheobronchial nodes
  Nodi tracheobronchiales superiores   Superior tracheobronchial nodes
  Nodi tracheobronchiales inferiores   Inferior tracheobronchial nodes
Nodi bronchopulmonales Bronchopulmonary nodes
Nodi intrapulmonales Intrapulmonary nodes
Nodi juxtaoesophageales Juxta-oesophageal nodes
Nodi prevertebrales Prevertebral nodes
Nodi lymphoidei abdominis Abdominal lymph nodes
Nodi lymphoidei parietales Parietal lymph nodes
  Nodi lumbales sinistri   Left lumbar nodes
    Nodi aortici laterales     Lateral aortic nodes
    Nodi preaortici     Pre-aortic nodes
    Nodi retroaortici; Nodi postaortici     Postaortic nodes
  Nodi lumbales intermedii   Intermediate lumbar nodes
  Nodi lumbales dextri   Right lumbar nodes
    Nodi cavales laterales     Lateral caval nodes
    Nodi precavales     Precaval nodes
    Nodi retrocavales; Nodi postcavales     Postcaval nodes
  Nodi phrenici infenores   Inferior diaphragmatic nodes
  Nodi epigastrici inferiores   Inferior epigastric nodes
Nodi lymphoidei viscerales Visceral lymph nodes
  Nodi coeliaci   Coeliac nodes
  Nodi gastrici dextri/sinistn   Right/left gastric nodes
  (Anulus lymphaticus cardiae)   (Nodes around cardia)
  Nodi gastroomentales dextri/sinistri   Right/left gastro-omental nodes
  Nodi pylorici   Pyloric nodes
    (Nodus suprapyloricus)     (Suprapyloric node)
    (Nodi subpylonci)     (Subpyloric nodes)
    (Nodi retropylorici)     (Retropyloric nodes)
  Nodi pancreatici   Pancreatic nodes
    Nodi superiores     Superior nodes
    Nodi inferiores     Inferior nodes
  Nodi splenici; Nodi lienales   Splenic nodes
  Nodi pancreaticoduodenales   Pancreaticoduodenal nodes
    Nodi superiores     Superior nodes
    Nodi inferiores     Inferior nodes
  Nodi hepatici   Hepatic nodes
    Nodus cysticus     Cystic node
    Nodus foraminalis     Node of anterior border of omental foramen
  Nodi mesenterici superiores   Superior mesenteric nodes
    Nodi juxtaintestinales     Juxta-intestinal mesenteric nodes
    Nodi superiores centrales    Central superior mesenteric nodes
    Nodi ileocolici     Ileocolic nodes
    Nodi precaecales     Precaecal nodes
    Nodi retrocaecales     Retrocaecal nodes
    Nodi appendiculares     Appendicular nodes
    Nodi mesocolici     Mesocolic nodes
      Nodi paracolici       Paracolic nodes
      Nodi colici dextri/medii/sinistri       Right/middle/left colic nodes
  Nodi mesenterici inferiores   Inferior mesenteric nodes
    Nodi sigmoidei     Sigmoid nodes
    Nodi rectales superiores     Superior rectal nodes
Nodi lymphoidei pelvis Pelvic lymph nodes
Nodi lymphoidei parietales Parietal nodes
  Nodi iliaci communes   Common iliac nodes
    Nodi mediales     Medial nodes
    Nodi intermedii     Intermediate nodes
    Nodi laterales     Lateral nodes
    Nodi subaortici     Subaortic nodes
    Nodi promontorii     Promontorial nodes
  Nodi iliaci externi   External iliac nodes
    Nodi mediales     Medial nodes
    Nodi intermedii     Intermediate nodes
    Nodi laterales     Lateral nodes
    (Nodus lacunaris medialis)     (Medial lacunar node)
    (Nodus lacunaris intermedius)     (Intermediate lacunar node)
    (Nodus lacunaris lateralis)     (Lateral lacunar node)
    Nodi interiliaci     Interiliac nodes
    Nodi obturatorii     Obturator nodes
  Nodi iliaci interni   Internal iliac nodes
    Nodi gluteales     Gluteal nodes
      Nodi superiores       Superior nodes
      Nodi inferiores       Inferior nodes
    Nodi sacrales     Sacral nodes
Nodi lymphoidei viscerales Visceral lymph nodes
  Nodi paravesicales   Paravesical nodes
    Nodi prevesicales      Prevesical nodes
       Nodi retrovesicales; Nodi postvesicales        Postvesical nodes
    Nodi vesicales laterales        Lateral vesical nodes
  Nodi parauterini ♀   Para-uterine nodes ♀
  Nodi paravaginales ♀   Paravaginal nodes ♀
  Nodi pararectales; Nodi anorectales   Pararectal nodes
Nodi lymphoidei membri inferioris Lymph nodes of lower limb
Nodi lymphoidei inguinales Inguinal lymph nodes
  Nodi inguinales superficiales   Superficial inguinal nodes
    Nodi superomediales     Superomedial nodes
    Nodi superolaterales     Superolateral nodes
    Nodi inferiores     Inferior nodes
  Nodi inguinales profundi   Deep inguinal nodes
    (Nodus proximalis)     (Proximal node)
    (Nodus intermedius)     (Intermediate node)
    Nodus distalis     Distal node
Nodi poplitei   Popliteal nodes
  Nodi superficiales   Superficial nodes
  Nodi profundi   Deep nodes
(Nodus tibialis anterior) (Anterior tibial node)
(Nodus tibialis posterior) (Posterior tibial node)
(Nodus fibularis) (Fibular node; Peroneal node)
Systema nervorum Nervous system
Nomina generalia General terms
Neurofibra Nerve fibre
Neuron Neuron
Perikaryon Perikaryon
Synapsis Synapse
Neuroglia Neuroglia
Pars centralis; Systema nervorum centrale Central nervous system
Nomina generalia General terms
Substantia grisea Grey matter; Grey substance
  Nucleus   Nucleus
    Nucleus nervi cranialis     Nucleus of cranial nerve
      Nucleus originis       Nucleus of origin
      Nucleus terminationis       Terminal nucleus
  Columna   Column
  Lamina   Lamina
Substantia alba White matter; White substance
  Funiculus   Funiculus
  Tractus   Tract
  Fasciculus   Fasciculus; Fascicle
  Commissura   Commissure
  Lemniscus   Lemniscus
  Fibra   Fibre
    Fibra associationis     Association fibre
    Fibra commissuralis     Commissural fibre
    Fibra prqjectionis     Projection fibre
  Decussatio   Decussation
  Stria   Stria
Formatio reticularis Reticular formation
Ependyma Ependyma
MENINGES MENINGES
Pachymeninx; Duramater Pachymeninx; Dura mater
Leptomeninx; Arachnoidea mater et pia mater Leptomeninx; Arachnoid mater and pia mater
Dura mater Dura mater
Dura mater cranialis; Dura mater encephali Cranial dura mater
  Falx cerebri   Falx cerebri; Cerebral falx
  Tentorium cerebelli   Tentorium cerebelli, Cerebellar tentorium
    Incisura tentorii     Tentorial notch, Incisura of tentorium
  Falx cerebelli   Falx cerebelli; Cerebellar falx
  Diaphragma sellae   Diaphragma sellae; Sellar diaphragm
  Cavum trigeminale   Trigeminal cave; Trigeminal cavity
(Spatium subdurale)   (Subdural space)
(Spatium epidurale; Spatium extradurale)   (Extradural space; Epidural space)
Dura mater spinalis Spinal dura mater
  Spatium epidurale; Spatium peridurale   Epidural space
Arachnoidea mater Arachnoid mater
Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum Subarachnoid space; Leptomeningeal space
  Liquor cerebrospinalis   Cerebrospinal fluid
Arachnoidea mater cranialis; Arachnoidea mater encephali Cranial arachnoid mater
  Granulationes arachnoideae   Arachnoid granulations
  Trabeculae arachnoideae   Arachnoid trabeculae
  Cisternae subarachnoideae   Subarachnoid cisterns
    Cisterna cerebellomedullaris posterior; Cisterna magna     Posterior cerebellomeduilary cistern; Cisterna magna
    Cisterna cerebellomedullaris lateralis     Lateral cerebellomeduilary cistern
    Cisterna fossae lateralis cerebri     Cistern of lateral cerebral fossa
    Cisterna chiasmatica     Chiasmatic cistern
    Cisterna interpeduncularis     Interpeduncular cistern
    Cisterna ambiens     Cisterna ambiens; Ambient cistern
    Cisterna pericallosa     Pericallosal cistern
    Cisterna pontocerebellaris     Pontocerebellar cistern
    Cisterna laminae terminalis     Cistern of lamina terminalis
    Cisterna quadrigeminalis; Cisterna venae magnae cerebri     Quadrigeminal cistern; Cistern of great cerebral vein
Arachnoidea mater spinalis Spinal arachnoid mater
  Cisterna lumbalis Lumbar cistern
Ріа mater Pia mater
Ріа mater cranialis; Pia mater encephali Cranial pia mater
  Tela choroidea ventriculi quarti   Tela choroidea of fourth ventricle
  Plexus choroideus ventriculi quarti   Choroid plexus of fourth ventricle
  Tela choroidea ventriculi tertii   Tela choroidea of third ventricle
  Plexus choroideus ventriculi tertii   Choroid plexus of third ventricle
  Plexus choroideus ventriculi lateralis   Choroid plexus of lateral ventricle
  Glomus choroideum   Choroidal enlargement
Ріа mater spinalis Spinal pia mater
  Lig. denticulatum   Denticulate ligament
  Septum cervicale intermedium   Intermediate cervical septum
Filum terminale Filum terminale; Terminal filum
Pars duralis Dural part; Coccygeal ligament; Filum terminale externum
Pars pialis Pial  part; Pial filament; Filum terminale internum
Medulla spinalis Spinal cord
Morphologia externa External features
Intumescentia cervicalis Cervical enlargement
Intumescentia lumbosacralis Lumbosacral enlargement
Conus medullaris Conus medullaris; Medullary cone
Filum terminale, pars spinalis Filum temiinale, spinal part
Ventriculus terminalis Terminal ventricle
Fissura mediana anterior Anterior median fissure; Ventral median fissure
Sulcus medianus posterior Posterior median sulcus; Dorsal median sulcus
  Septum medianum posterius   Posterior median septum; Dorsal median septum
Sulcus anterolateralis Anterolateral sulcus; Ventrolateral sulcus
Sulcus posterolateralis Posterolateral sulcus; Dorsolateral sulcus
Sulcus intermedius posterior Posterior intermediate sulcus; Dorsal intermediate sulcus
Funiculi medullae spinalis Funiculi of spinal cord
Pars cervicalis; Segmenta cervicalia [1-8] Cervical part; Cervical segments [1-8]
Pars thoracica; Segmenta thoracica [1-12] Thoracic part; Thoracic segments [1-12]
Pars lumbalis; Segmenta lumbalia [1-5] Lumbar part; Lumbar segments [1-5]
Pars sacralis; Segmenta sacralia [1-5] Sacral part; Sacral segments [1-5]
Pars coccygea; Segmenta coccygea [1-3] Coccygeal part; Coccygeal segments [1-3]
Morphologia interna Internal features
Canalis centralis Central canal
Substantia grisea Grey substance
  Cornu anterius   Anterior horn; Ventral horn
  Cornu laterale   Lateral horn
  Cornu posterius   Posterior horn; Dorsal horn
Substantia alba White substance
Substantia gelatinosa centralis Central gelatinous substance
Columnae griseae Grey columns
Columna anterior Anterior column; Ventral column
Cornu anterius Anterior hom; Ventral horn
  Laminae spinales VII-IX   Spinal laminae VII-IX
  Nucleus anterolateralis   Anterolateral nucleus; Ventrolateral nucleus
  Nucleus anterior   Anterior nucleus
  Nucleus anteromedialis   Anteromedial nucleus; Ventromedial nucleus
  Nucleus posterolateralis   Posterolateral nucleus; Dorsolateral nucleus
  Nucleus retroposterolateralis   Retroposterior lateral nucleus; Retrodorsal lateral nucleus
  Nucleus posteromedialis   Posteromedial nucleus; Dorsomedial nucleus
  Nucleus centralis   Central nucleus
  Nucleus nervi accessorii   Nucleus of accessory nerve
  Nucleus nervi phrenici   Nucleus of phrenic nerve; Phrenic nucleus
Columna posterior Posterior column; Dorsal column
Cornu posterius Posterior hom; Dorsal horn
  Арех   Apex
    Nucleus marginalis; Lamina spinalis І     Marginal nucleus; Spinal lamina I
  Caput   Head
    Substantia gelatinosa; Lamina spinalis ІI     Gelatinous substance; Spinal lamina II
  Cervix   Neck
    Nucleus proprius; Lamina spinalis ІII et IV     Nucleus proprius; Spinal laminae III and IV
    Laminae spinales V     Spinal laminae V
  Basis   Base
    Lamina spinalis VI     Spinal lamina VI
Substantia visceralis secundaria Secondary visceral grey substance
Nucleus basilaris intemus Internal basilar nucleus
Nucleus cervicalis lateralis Lateral cervical nucleus
Nucleus cervicalis medialis Medial cervical nucleus
Nucleus posterior funiculi lateralis Posterior nucleus of lateral funiculus
Columna intermedia Intermediate column; Intermediate zone
Lamina spinalis VII Spinal lamina VII
Cornu laterale Lateral hom
  Nucleus intermediolateralis   Intermediolateral nucleus
Substantia intermedia centralis Central intermediate substance
Nucleus thoracicus posterior; Nucleus dorsalis Posterior thoracic nucleus; Dorsal thoracic nucleus
Substantia intermedia lateralis Lateral intermediate substance
Nucleus intermediomedialis Intermediomedial nucleus
Nuclei parasympathici sacrales Sacral parasympathetic nuclei
Nucleus nervi pudendi Nucleus of pudendal nerve
Formatio reticularis spinalis Spinal reticular formation
Nucleus medialis anterior Anterior medial nucleus; Ventral medial nucleus
Substantia alba White substance
Funiculus anterior Anterior funiculus; Ventral funiculus
Fasciculus proprius anterior Anterior fasciculus proprius; Ventral fasciculus proprius
  Fasciculus sulcomarginalis   Sulcomarginal fasciculus
Tractus corticospinalis anterior Anterior corticospinal tract; Ventral corticospinal tract
Tractus vestibulospinalis lateralis Lateral vestibulospinal tract
Tractus vestibulospinalis medialis Medial vestibulospinal tract
Fibrae reticulospinales Reticulospinal fibres▲
Tractus pontoreticulospinalis Pontoreticulospinal tract; Medial reticulospinal tract
Tractus interstitiospinalis Interstitiospinal tract
Tractus tectospinalis Tectospinal tract
Tractus raphespinalis anterior Anterior raphespinal tract; Ventral raphespinal tract
Fibrae olivospinales Olivospinal fibres▲
Tractus spinothalamicus anterior Anterior spinothalamic tract; Ventral spinothalamic tract *
Funiculus lateralis Lateral funiculus
Fasciculus proprius lateralis Lateral fasciculus proprius
Tractus fastigiospinalis Fastigiospinal tract
Tractus interpositospinalis Interpositospinal tract
Tractus corticospinalis lateralis Lateral corticospinal tract
Tractus rubrospinalis Rubrospinal tract
Tractus bulboreticulospinalis Bulboreticulospinal tract; Medullary reticulospinal tract; Lateral reticulospinal tract
Fibrae olivospinales Olivospinal fibres
Tractus spinotectalis Spinotectal tract
Tractus spinothalamicus lateralis Lateral spinothalamic tract
Tractus spinocerebellaris anterior Anterior spinocerebellar tract; Ventral spinocerebellar tract
Tractus spinocerebellaris posterior Posterior spinocerebellar tract, Dorsal spinocerebellar  tract
Tractus posterolateralis Posterolateral tract; Dorsolateral tract
Pars posterior funiculi lateralis Posterior part of lateral funiculus
Tractus spinoolivaris Spino-olivary tract
Tractus spinoreticularis Spinoreticular tract
Tractus caeruleospinalis Caeruleospinal tract
Fibrae hypothalamospinales Hypothalamospinal fibres▲
Tractus raphespinalis lateralis Lateral raphespinal tract
Tractus sohtariospinalis Solitariospinal tract
Tractus spinocervicalis Spinocervical tract
Tractus spinovestibularis Spinovestibular tract
Tractus trigeminospinalis Tngeminospinal tract
Funiculus posterior Posterior funiculus; Dorsal funiculus
Fasciculus proprius posterior Posterior fasciculus proprius; Dorsal fasciculus proprius
Fasciculus septomarginalis Septomarginal fasciculus
Fasciculus interfascicularis; Fasciculus semilunaris Interfascicular fasciculus
Fasciculus gracilis Gracile fasciculus
Fasciculus cuneatus Cuncate fasciculus
Fibrae cuneospinales Cuneospinal fibres▲
Fibrae gracilispinales Gracilespinal fibres▲
Fibrae spinocuneatae Spinocuneate fibres▲
Fibrae spinograciles Spinogracile fibres▲
Structurae centrales medullae spinalis Central cord structures
Area spinalis X; Lamina spinalis X Spinal area X; Spinal lamina X
Commissura grisea anterior Anterior grey commissure; Ventral grey commissure▲
Commissura grisea posterior Posterior grey commissure; Dorsal grey commissure▲
Commissura alba anterior Anterior white commissure; Ventral white commissure
Commissura alba posterior Posterior white commissure; Dorsal white commissure
Canalis centralis Central canal
Encephalon Brain
Rhombencephalon Rhombencephalon; Hindbrain
  Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus   Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulb
  Metencephalon; Pons et cerebellum   Metencephalon; Pons and cerebellum
Mesencephalon Mesencephalon; Midbrain
Prosencephalon Prosencephalon; Forebrain
  Diencephalon   Diencephalon
  Telencephalon   Telencephalon
Truncus encephali Brainstem
Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulb
Pons Pons
Mesencephalon Midbrain
MYELENCEPHALON; MEDULLA OBLONGATA; BULBUS MYELENCEPHALON; MEDULLA OBLONGATA; BULB
Morphologia externa External features
Fissura mediana anterior Anterior median fissure; Ventral median fissure
Foramen caecum medullae oblongatae Foramen caecum of medulla oblongata
Pyramis medullae oblongatae; Pyramis bulbi Pyramid
Decussatio pyramidum Decussation of pyramids; Motor decussation
Sulcus anterolateralis Anterolateral sulcus; Ventrolateral sulcus
Sulcus preolivaris Pre-olivary groove
Funiculus lateralis Lateral funiculus
Oliva Inferior olive
Fibrae arcuatae externae anteriores Anterior external arcuate fibres; Ventral external arcuate fibres
Sulcus retroolivaris Retro-olivary groove
Area retroolivaris Retro-olivary area
Sulcus posterolateralis Posterolateral sulcus; Dorsolateral sulcus
Pedunculus cerebellaris inferior Inferior cerebellar peduncle
  Corpus restiforme   Restiform body
Tuberculum trigeminale Trigeminal tubercle
Fasciculus cuneatus Cuncate fasciculus
Tuberculum cuneatum Cuneate tubercle
Fasciculus gracilis Gracile fasciculus
Tuberculum gracile Gracile tubercle
Sulcus medianus posterior Posterior median sulcus; Dorsal median sulcus
Оbех Obex
Morphologia interna Internal features
Substantia alba White substance
Tractus pyramidalis Pyramidal tract
  Fibrae corticospinales   Corticospinal fibres▲
  Fibrae corticonucleares bulbi   Bulbar corticonuclear fibres ▲
  Fibrae corticoreticulares   Corticoreticular fibres▲
Decussatio pyramidum Decussation of pyramids; Motor decussation
Fasciculus gracilis Gracile fasciculus
Fasciculus cuneatus Cuncate fasciculus
Fibrae arcuatae internae Internal arcuate fibres▲
Decussatio lemnisci medialis Decussation of medial lemniscus; Sensory decussation
Lemniscus medialis Medial lemniscus
Tractus tectospinalis Tectospinal tract
Fasciculus longitudinalis medialis Medial longitudinal fasciculus
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Posterior longitudinal fasciculus; Dorsal longitudinal fasciculus
Tractus spinalis nervi trigemini Spinal tract of trigeminal nerve
Amiculum olivare Amiculum of olive
Tractus spinoolivaris Spino-olivary tract
Tractus olivocerebellaris Olivocerebellar tract
Pedunculus cerebellaris inferior Inferior cerebellar peduncle
  Corpus juxtarestiforme   Juxtarestiform body
  Corpus restiforme   Restiform body
Tractus solitarius Solitary tract
Fibrae arcuatae externae anteriores Anterior external arcuate fibres; Ventral external arcuate fibres▲
Fibrae arcuatae externae posteriores Posterior external arcuate fibres; Dorsal external arcuate fibres▲
Raphe medullae oblongatae Raphe of medulla oblongata
Tractus raphespinalis anterior Anterior raphespinal tract
Tractus reticulospinalis anterior Anterior reticulospinal tract; Ventral reticulospinal tract
Tractus spinocerebellaris anterior Antcrior spinocerebellar tract; Ventral spinocerebellar tract
Fibrae hypothalamospinales Hypothalamospinal fibres▲
Tractus interstitiospinalis Interstitiospinal tract
Tractus raphespinalis lateralis Lateral raphespinal tract
Tractus bulboreticulospinalis lateralis Lateral bulboreticulospinal tract
  Fibrae medulloreticulospinales   Medullary reticulospinal fibres▲
Tractus vestibulospinalis lateralis Lateral vestibulospinal tract
Tractus spinocerebellaris posterior Posterior spinocerebellar tract; Dorsal spinocerebellar tract
Fibrae cuneocerebellares Cuneocerebellar fibres▲
Tractus rubrobulbaris Rubrobulbar tract
Tractus rubroolivaris Rubro-olivary tract
Tractus rubrospinalis Rubrospinal tract
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Spinal lemniscus; Anterolateral tracts; Anterolateral system
  Fibrae spinothalamicae   Spinothalamic fibres▲
  Fibrae spinoreticulares   Spinoreticular fibres▲
  Fibrae spinomesencephalicae   Spinomesencephalic fibres▲
    Fibrae spinotectales     Spinotectal fibres▲
    Fibrae spinoperiaqueductales     Spinoperiaqueductal fibres▲
  Fibrae spinohypothalamicae   Spinohypothalamic fibres▲
  Fibrae spinobulbares   Spinobulbar fibres▲
    Fibrae spinoolivares     Spino-olivary fibres▲
Tractus spinovestibularis Spinovestibular tract
Tractus tectobulbaris Tcctobulbar tract
Substantia grisea Grey substance
Nucleus gracilis Gracile nucleus
  Pars centralis   Central part, Cell nest region
  Pars rostralis   Rostral part, Shell region
  Subnucleus rostrodorsalis   Rostrodorsal subnucleus, Cell group Z
Nucleus cuneatus Cuneate nucleus
  Pars centralis   Central part, Cell nest region
  Pars rostralis   Rostral part, Shell region
Nucleus cuneatus accessorius Accessory cuneate nucleus
Nucleus precuneatus accessorius Preaccessory cuneate nucleus, Cell group X
Nucleus spinalis nervi trigemini Spinal nucleus of trigeminal nerve
 Pars caudalis   Caudal part
    Subnucleus zonalis     Zonal subnucleus
    Subnucleus gelatinosus     Gelatinous subnucleus
    Subnucleus magnocellularis     Magnocellular subnucleus
  Pars interpolaris Interpolar part
Nucleus retrotrigeminalis Retrotngermnal nucleus
Nucleus retrofacialis Retrofacial nucleus
Complexus olivaris inferior; Nuclei olivares inferiores Inferior olivary complex
  Nucleus olivaris principalis   Principal olivary nucleus
    Lamella posterior     Dorsal lamella
    Lamella anterior     Ventral lamella
    Lamella lateralis     Lateral lamella
  Hilum nuclei olivaris inferioris   Hilum of inferior olivary nucleus
  Nucleus olivaris accessorius posterior   Posterior accessory olivary nucleus,  Dorsal accessory olivary nucleus
  Nucleus olivaris accessorius medialis   Medial accessory olivary nucleus
Nucleus nervi hypoglossi Nucleus of hypoglossal nerve
Nucleus paramedianus posterior Posterior paramedian nucleus, Dorsal paramedian nucleus
Nucleus posterior nervi vagi; Nucleus dorsalis nervi vagi Posterior nucleus of vagus nerve, Dorsal nucleus of vagus nerve
Nuclei tractus solitarii Nuclei of solitary tract, Solitary nuclei
  Nucleus parasolitarius   Parasolitary nucleus
  Nucleus commissuralis   Commissural nucleus
  Nucleus gelatinosus solitarius   Gelatinous solitary nucleus
  Nucleus intermedius solitarius   Intennediate solitary nucleus
  Nucleus interstitialis solitarius   Interstitial solitary nucleus
  Nucleus medialis solitarius   Medial solitary nucleus
  Nucleus paracommissuralis solitarius   Paracommssural solitary nucleus
  Nucleus solitarius posterior   Posterior solitary nucleus, Dorsal solitary nucleus
  Nucleus solitarius posterolateralis   Posterolateral solitary nucleus, Dorsolateral solitary nucleus
  Nucleus solitarius anterior   Anterior solitary nucleus, Ventral solitary nucleus
  Nucleus solitarius anterolateralis   Anterolateral solitary nucleus, Ventrolateral solitary nucleus
Nuclei vestibulares Vestibular nuclei
  Nucleus vestibularis inferior   Inferior vestibular nucleus
    Pars magnocellularis nuclei vestibularis inferioris     Magnocellular part of inferior vestibular nucleus, Cell group F
  Nucleus vestibularis medialis   Medial vestibular nucleus
Nucleus marginalis corporis restiformis Marginal nucleus of restiform body, Cell group Y
Nuclei cochleares Cochlear nuclei
  Nucleus cochlearis posterior   Posterior cochlear nucleus, Dorsal cochlear nucleus
  Nucleus cochlearis anterior   Anterior cochlear nucleus, Ventral cochlear nucleus
    Pars anterior     Anterior part
    Pars posterior     Posterior part
Nucleus commissuralis nervi vagi Commissural nucleus of vagus nerve
Nucleus ambiguus Nucleus ambiguus
Nucleus retroambiguus Retroambiguus nucleus
Nucleus salivatorius inferior Inferior salivatory nucleus
Nucleus arcuatus Arcuate nucleus
Nuclei raphes Raphe nuclei
Area postrema Area postrema
Nucleus endolemniscalis Endolemniscal nucleus
Nucleus pericuneatus medialis Medial pericuneate nucleus
Nucleus pericuneatus lateralis Lateral pericuneate nucleus
Nuclei perihypoglossales Perihypoglossal nuclei
  Nucleus subhypoglossalis   Subhypoglossal nucleus
  Nucleus intercalatus   Intercalated nucleus
  Nucleus prepositus   Prepositus nucleus
Nucleus peritrigeminalis Peritrigeminal nucleus
Nucleus pontobulbaris Pontobulbar nucleus
Nucleus supraspinalis Supraspinal nucleus
Nuclei reticulares Reticular nuclei
Nucleus gigantocellularis Gigantocellular reticular nucleus
  Pars alpha   Pars alpha
Nucleus gigantocellularis anterior Anterior gigantocellular reticular nucleus; Ventral gigantocellular reticular nucleus
Nucleus paragigantocellularis lateralis Lateral paragigantocellular reticular nucleus
Nucleus interfascicularis nervi hypoglossi Intcifascicularnucleus of hypoglossal nerve
Nucleus reticularis intermedius Intcimcdiate reticular nucleus
Nucleus reticularis lateralis Latcial reticular nucleus
  Pars magnocellularis   Magnocellular part
  Pars parvocellularis   Parvocellular part
  Pars subtrigeminalis   Subtrigeminal part
Nucleus reticularis parvocellularis Panocellular reticular nucleus
Nucleus paragigantocellularis posterior Posterior paragigantocellular reticular nucleus; Dorsal paragigantocellular reticular nucleus
Nucleus reticularis centralis Central reticular nucleus
  Pars dorsalis   Dorsal part
  Pars ventralis   Ventral part
Nucleus reticularis medialis Medial reticular nucleus
Nuclei raphes Raphe nuclei
Nucleus raphes obscurus Obscurus raphe nucleus
Nucleus raphes pallidus Pallidal raphe nucleus
Nucleus raphes magnus Magnus raphe nucleus
PONS PONS
Morphologia externa External features
Sulcus bulbopontinus Mulullopontine sulcus
Sulcus basilaris Basilar sulcus
Pedunculus cerebellaris medius Middlc cerebellar peduncle
Angulus pontocerebellaris Cerebellopontine angle
Frenulum veli Frenulum veli
Pedunculus cerebellaris superior Superior cerebellar peduncle
Velum medullare superius Superior medullary velum
Morphologia interna Internal  features
Pars basilaris pontis Basilar pert of pons
Substantia alba White substance
Fibrae pontis longitudinales Longitudinal pontine fibres▲
  Fibrae corticospinales   Corticospinal fibres▲
  Fibrae corticonucleares pontis   Pontine corticonuclear fibres▲
  Fibrae corticoreticulares   Corticoreticular fibres▲
  Fibrae corticopontinae   Corticopontine fibres▲
  Fibrae tectopontinae   Tectopontine fibres▲
Fibrae pontis transversae Transverse pontine fibres▲
  Fibrae pontocerebellares   Pontocerebellar fibres▲
Substantia grisea Grey substance▲
Nuclei pontis Pontine nuclei
  Nucleus anterior   Anterior nucleus; Ventral nucleus
  Nucleus lateralis   Lateral nucleus
  Nucleus medianus   Median nucleus
  Nucleus paramedianus   Paramedian nucleus
  Nucleus peduncularis   Peduncular nucleus; Penpeduncular nucleus
  Nucleus posterior   Posterior nucleus; Dorsal nucleus
  Nucleus posterior lateralis   Posterolateral nucleus, Dorsolateral nucleus
  Nucleus posterior medialis   Posteromedial nucleus, Dorsomedial nucleus
  Nucleus reticularis tegmenti pontis   Reticulotegmental nucleus
Tegmentum pontis Tegmentum of pons
Substantia alba White substance
Raphe pontis Raphe of pons
Fasciculus longitudinalis medialis Medial longitudinal fasciculus
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Posterior longitudinal fasciculus, Dorsal longitudinal fasciculus
Lemniscus medialis Medial lemniscus
Tractus tectospinalis Tectospinal tract
Fibrae pretectoolivares Pietecto-olivary fibres▲
Fibrae tectoolivares Tecto-olivary fibres▲
Fibrae tectoreticulares Tectoreticular fibres▲
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Spinal lemniscus, Anterolateral tracts, Anterolateral system
  Fibrae spinothalamicae   Spinothalamic fibres ▲
  Fibrae spinoreticulares   Spinoreticular fibres▲
  Fibrae spinomesencephalicae Spinomesencephalic fibres▲
    Fibrae spinotectales     Spinotectal fibres▲
    Fibrae spinoperiaqueductales     Spinopenaqueductal fibres▲
  Fibrae spinohypothalamicae   Spinohypothalamic fibres▲
  Fibrae spinobulbares   Spinobulbar fibres▲
    Fibrae spinoolivares     Spino-olivary fibres▲
Tractus spinalis nervi trigemini Spinal tract of trigeminal nerve
Lemniscus trigeminalis; Tractus trigeminothalamicus Trigeminal lemniscus, Trigeminothalamic tract
  Tractus trigeminothalamicus anterior   Anterior trigeminothalamic tract, Ventral trigeminothalamic tract
  Tractus trigeminothalamicus posterior   Posterior trigeminothalamic tract, Dorsal trigeminothalamic tract
Tractus mesencephalicus nervi trigemini Mesencephalic tract of trigeminal nerve
Genu nervi facialis Genu of facial nerve
Corpus trapezoideum Trapezoid body
Tractus olivocochlearis Olivocochlear tract
Lemniscus lateralis Lateral lemniscus
Striae medullares ventriculi quarti Medullary striae of fourth ventricle
Stria cochlearis anterior Anterior acoustic stria; Ventral acoustic stria
Stria cochlearis intermedia Intermediate acoustic stria
Stria cochlearis posterior Posterior acoustic stria; Dorsal acoustic stria
Tractus pontoreticulospinalis anterior Anterior pontoreticulospinal tract; Ventral pontoreticulospinal tract
Tractus spinocerebellaris anterior Anterior spinocerebellar tract; Ventral spinocerebellar tract
Commissura cochlearis pontis Auditory commissure of pons
Tractus tegmentalis centralis Central tegmental tract
  Fibrae rubroolivares   Rubro-olivary fibres▲
  Fibrae anuloolivares   Anulo-olivary fibres▲
  Fibrae cerebelloolivares   Cerebello-olivary fibres▲
Tractus hypothalamospinalis Hypothalamospinal tract
Tractus interstitiospinalis Intel stitiospinal tract
Tractus rubropontinus Rubropontine tract
Tractus rubrospinalis Rubrospinal tract
Tractus tectobulbaris Tectobulbar tract
Tractus tectopontinus Tectopontine tract
Substantia grisea Grey substance▲
Nuclei raphes Raphe nuclei
Formatio reticularis Reticular formation
Nucleus spinalis nervi trigemini Spinal nucleus of trigeminal nerve
  Subnucleus oralis   Oral subnucleus
Nucleus principalis nervi trigemini Principal sensory nucleus of trigeminal nerve
  Nucleus posteromedialis   Posteromedial nucleus; Dorsomedial nucleus
  Nucleus anterolateralis   Anterolateral nucleus; Ventrolateral nucleus
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve
Nucleus motorius nervi trigemini Motor nucleus of trigeminal nerve
Nucleus nervi abducentis Nucleus of abducens nerve
Nucleus nervi facialis Motor nucleus of facial nerve
Nucleus salivatorius superior Superior sahvatory nucleus
Nucleus lacrimalis Lacrimal nucleus
Nucleus olivaris superior Superior olivary nucleus; Superior olivary complex
  Nucleus olivaris superior lateralis   Lateral superior olivary nucleus
  Nucleus olivaris superior medialis   Medial superior olivary nucleus
  Nuclei periolivares   Periolivary nuclei
    Nuclei mediales     Medial nuclei
    Nuclei laterales     Lateral nuclei
Nuclei corporis trapezoidei Nuclei of trapezoid body
  Nucleus anterior corporis trapezoidei   Anterior nucleus of trapezoid body, Ventral nucleus of trapezoid body
  Nucleus lateralis corporis trapezoidei   Lateral nucleus of trapezoid body
  Nucleus medialis corporis trapezoidei   Medial nucleus of trapezoid body
Nuclei vestibulares Vestibular nuclei
  Nucleus vestibularis medialis   Medial vestibular nucleus
  Nucleus vestibularis lateralis   Lateral vestibular nucleus
    Pars parvocellularis     Parvocellular part; Cell group L
  Nucleus vestibularis superior   Superior vestibular nucleus
Nuclei cochleares Cochlear nuclei
Nuclei lemnisci lateralis Nuclei of lateral lemniscus
  Nucleus posterior lemnisci lateralis nucleus   Posterior nucleus of lateral lemniscus, Dorsal nucleus of lateral lemniscus
  Nucleus intermedius lemnisci lateralis   Intermediate nucleus of lateral lemniscus
  Nucleus anterior lemnisci lateralis   Anterior nucleus of lateral lemniscus, Ventral nucleus of lateral lemniscus
Nucleus tegmentalis anterior Anterior tegmental nucleus; Ventral tegmental nucleus
Nucleus caeruleus Caerulean nucleus
Nucleus subcaeruleus Subcaerulean nucleus
Nuclei interstitiales fasciculi longitudinalis medialis Interstitial nuclei of medial longitudinal fasciculus
Nuclei parabrachiales Parabrachial nuclei
  Nucleus subparabrachialis   Subparabrachial nucleus
  Nucleus parabrachialis lateralis   Lateral parabrachial nucleus
    Pars lateralis     Lateral part; Lateral subnucleus
    Pars medialis     Medial part; Medial subnucleus
    Pars posterior     Posterior part; Dorsal part; Posterior subnucleus; Dorsal subnucleus
    Pars anterior     Anterior part; Ventral part; Anterior subnucleus; Ventral subnucleus
  Nucleus parabrachialis medialis   Medial parabrachial nucleus
    Pars medialis     Medial part; Medial subnucleus
    Pars lateralis     Lateral part; Lateral subnucleus
Nucleus tegmentalis posterior Posterior tegmental nucleus; Dorsal tegmental nucleus
Nucleus supralemniscalis Supralemniscal nucleus
Nuclei reticulares Reticular nuclei
Nucleus reticularis pontis caudalis Caudal pontine reticular nucleus
Nucleus reticularis pontis rostralis Oral pontine reticular nucleus
Nucleus paralemniscalis Paralemniscal nucleus
Nucleus reticularis paramedianus Paramedian reticular nucleus
Nucleus reticularis tegmenti pontis Reticulotegmental nucleus
Nuclei raphes Raphe nuclei
Nucleus raphes magnus Magnus raphe nucleus
Nucleus raphes pontis Pontine raphe nucleus
Nucleus raphes medianus Median raphe nucleus; Superior central nucleus
Nucleus raphes posterior Posterior  raphe nucleus; Dorsal raphe nucleus
Ventriculus quartus Fourth ventricle
Fossa rhomboidea Rhomboid fossa; Floor of fourth ventricle
  Sulcus medianus   Median sulcus
  Eminentia medialis   Medial eminence
  Colliculus facialis   Facial colliculus
  Locus caeruleus   Locus caeruleus
  Striae medullares ventriculi quarti   Medullary stria of fourth ventricle
  Trigonum nervi hypoglossi   Hypoglossal trigone; Trigone of hypoglossal nerve
  Trigonum nervi vagi; Trigonum vagale   Vagal trigone; Trigone of vagus nerve
  Area vestibularis   Vestibular area
  Funiculus separans   Funiculus separans
  Taenia cinerea   Grey line; Taenia cinerea▲
Tegmen ventriculi quarti Roof of fourth ventricle
  Fastigium   Fastigium
  Plexus choroideus   Choroid plexus
  Tela choroidea   Choroid membrane
  Recessus lateralis   Lateral recess
    Apertura lateralis     Lateral aperture
  Velum medullare superius   Superior medullary velum
    Frenulum veli medullaris superioris     Frenulum of superior medullary vellum
  Velum medullare inferius   Inferior medullary velum
  Apertura mediana   Median aperture
  Area postrema   Area postrema
  Оbех   Obex
Sulcus limitans Sulcus limitans
Fovea superior Superior fovea
Fovea inferior Inferior fovea
MESENCEPHALON MESENCEPHALON; MIDBRAIN
Morphologia externa External features
Fossa intepeduncularis Interpeduncular fossa
Substantia perforata posterior Posterior perforated substance
Sulcus nervi oculomotorii Oculomotor sulcus
Pedunculus cerebri Cerebral peduncle
  Crus cerebri   Cerebral crus
  Sulcus lateralis mesencephali   Lateral groove
  Tegmentum mesencephali   Tegmentum of midbrain
    Trigonum lemnisci lateralis     Trigone of lateral lemniscus
Pedunculus cerebellaris superior Superior cerebellar peduncle
Frenulum veli medullaris superioris Frenulum
Lamina tecti; Lamina quadrigemina Tectal plate; Quadrigeminal plate
  Brachium colliculi inferioris   Brachium of inferior colliculus
  Brachium colliculi superioris   Brachium of superior colliculus
  Colliculus inferior   Inferior colliculus
  Colliculus superior   Superior colliculus
Morphologia interna Internal features
Pedunculus cerebri Cerebral peduncle
Basis pedunculi Base of peduncle
Crus cerebri Cerebral crus
Tractus pyramidalis Pyramidal tract
  Fibrae corticospinales   Corticospinal fibres▲
  Fibrae corticonucleares   Corticonuclear fibres▲
Tractus corticopontinus Corticopontine fibres▲
  Fibrae frontopontinae   Frontopontine fibres▲
  Fibrae occipitopontinae   Occipitopontine fibres▲
  Fibrae parietopontinae   Parietopontine fibres▲
  Fibrae temporopontinae   Temporopontine fibres▲
Fibrae corticoreticulares Corticoreticular fibres▲
Substantia nigra Substantia nigra
Pars compacta Compact part
Pars lateralis Lateral part
Pars reticularis Reticular part
Pars retrorubralis Rctrorubral part
Tegmentum mesencephali Tegmentum of midbrain
Substantia alba White substance
Tractus tegmentalis centralis Central tegmental tract
  Fibrae rubroolivares   Rubro-olivary fibres▲
  Fibrae cerebelloolivares   Cerebello-olivary fibres▲
Fibrae corticonucleares mesencephali Mesencephalic corticonuclear fibres▲
Fibrae hypothalamospinales Hypothalamospinal fibres▲
Lemniscus lateralis Lateral lemniscus
Tractus tectopontinus Tectopontine tract
   Tractus tectobulbaris lateralis   Lateral tectobulbar tract
Lemniscus medialis Medial lemniscus
Lemniscus trigeminalis Trigeminal lemniscus
Fasciculus longitudinalis medialis Medial longitudinal fasciculus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini Mesencephalic tract of trigeminal nerve
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Posterior longitudinal fasciculus; Dorsal longitudinal fasciculus
Tractus rubronuclearis Rubronuclear tract
Tractus rubrospinalis Rubrospinal tract
Tractus rubroolivaris Rubro-olivary tract
Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales Spinal lemniscus; Anterolateral tracts; Anterolateral system
  Fibrae spinothalamicae   Spinothalamic fibres▲
  Fibrae spinoreticulares   Spinoreticular fibres▲
  Fibrae spinomesencephalicae   Spinomesencephalic fibres▲
    Fibrae spinotectales     Spinotectal fibres▲
    Fibrae spinoperiaqueductales     Spinoperiaqueductal fibres▲
  Fibrae spinohypothalamicae   Spinohypothalamic fibres
Pedunculus cerebellaris superior Superior  cerebellar peduncle
  Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum   Decussation of superior cerebellar peduncles
Tractus tectobulbaris Tectobulbar tract
Tractus tectopontinus Tectopontine tract
Tractus tectospinalis Tectospinal tract
Fibrae pretectoolivares Pretecto-olivary fibres▲
Fibrae tectoolivares Tecto-olivary fibres▲
Decussationes tegmentales Tegmental decussation
  Decussatio tegmentalis posterior   Posterior  tegmental decussation; Dorsal tegmental decussation
  Decussatio tegmentalis anterior   Anterior tegmental decussation; Ventral tegmental decussation
Fibrae corticomesencephalicae Corticomesencephalic fibres▲
Substantia grisea Grey  substance▲
Nucleus nervi oculomotorii Nucleus of oculomotor nerve
Nuclei accessorii nervi oculomotorii Accessory nuclei of oculomotor nerve
  Nuclei viscerales; Nuclei autonomici   Visceral nuclei; Autonomic nuclei
    Nucleus anteromedialis     Anterior medial nucleus; Ventral medial nucleus
    Nucleus dorsalis     Posterior nucleus; Dorsal nucleus
Nucleus interstitialis Interstitial nucleus
Nucleus precommissuralis centralis Central precommissural nucleus
Nucleus commissurae posterioris Nucleus of posterior commissure
  Pars ventralis   Ventral subdivision
  Pars interstitialis   Interstitial subdivision
  Pars dorsalis   Dorsal subdivision
Nucleus interpeduncularis Interpeduncular nucleus
Nuclei accessorii tractus optici Accessory nuclei of optic tract
  Nucleus posterior   Posterior nucleus; Dorsal nucleus
  Nucleus lateralis   Lateral nucleus
  Nucleus medialis   Medial nucleus
Nucleus tegmentalis posterolateralis Lateroposterior tegmental nucleus; Laterodorsal tegmental nucleus
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve
Nucleus nervi trochlearis Nucleus of trochlear nerve
Nucleus parabigeminalis Parabigeminal nucleus
Substantia grisea centralis Periaqueductal grey substance; Central grey▲
Nucleus peripeduncularis Peripeduncular nucleus
Nucleus ruber Red nucleus
  Pars magnocellularis   Magnocellular part
  Pars parvocellularis   Parvocellular part
  Pars posteromedialis; Pars dorsomedialis   Posteromedial part; Dorsomedial part
Formatio reticularis Reticular formation
Nucleus saguli; Sagulum Sagulum nucleus
Nucleus subbrachialis Subbrachial nucleus
Nuclei tegmentales anteriores Anterior tegmental nuclei; Ventral tegmental nuclei
  Nucleus interfascicularis   Interfascicular nucleus
  Nucleus pigmentosus parabrachialis   Parabrachial pigmented nucleus
  Nucleus paranigralis   Paranigral nucleus
Nucleus cuneiformis Cuneiform nucleus
Nucleus subcuneiformis Subcuneiform nucleus
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus Pedunculopontine tegmental nucleus
  Pars compacta   Compact part; Compact subnucleus
  Pars dissipata   Dissipated part; Dissipated subnucleus
Nuclei raphes Raphe nuclei
Nucleus raphes posterior Posterior raphe nucleus; Dorsal raphe nucleus
Nucleus linearis inferioris Inferior linear nucleus
Nucleus linearis intermedius Intermediate linear nucleus
Nucleus linearis superior Superior linear nucleus
Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri Aqueduct of midbrain; Cerebral aqueduct
Apertura aqueductus mesencephali; Apertura aqueductus cerebri Opening of aqueduct of midbrain; Opening of cerebral aqueduct
Tectum mesencephali Tectum of midbrain
Lamina tecti; Lamina quadrigemina Tectal plate; Quadrigeminal plate
Colliculus inferior Inferior colliculus
Nuclei colliculi inferioris Nuclei of inferior colliculus
  Nucleus centralis   Central nucleus
  Nucleus externus; Nucleus lateralis   External nucleus
  Nucleus pericentralis   Pericentral nucleus
Colliculus superior Superior colliculus
  Stratum zonale; Lamina І   Zonal layer; Layer I
  Stratum griseum superficiale; Lamina II   Superficial grey layer; Layer II▲
  Stratum opticum; Lamina III   Optic layer; Layer III
  Stratum griseum intermedium; Lamina IV   Intermediate grey layer; Layer IV▲
  Stratum medullare intermedium; Lamina V   Intermediate white layer; Layer V
  Stratum griseum proflindum; Lamina VI   Deep grey layer; Layer VI▲
  Stratum medullare profundum; Lamina VII   Deep white layer; Layer VII
  Brachium colliculi inferioris   Brachium of inferior colliculus
  Brachium colliculi superioris   Brachium of superior colliculus
Commissura colliculi inferioris Commissure of inferior colliculus
Commissura colliculi superioris Commissure of superior colliculus
Decussatio fibrarum nervorum trochlearium Decussation of trochlear nerve fibres▲
Nuclei reticulares Reticular nuclei
Nucleus cuneiformis Cuneiform nucleus
Nucleus subcuneiformis Subcuneiform nucleus
Nucleus tegmentalis peduncolopontinus Pedunculopontine tegmental nucleus
  Pars compacta   Compact part; Compact subnucleus
  Pars dissipata   Dissipated part; Dissipated subnucleus
Nucleus parapeduncularis Parapeduncular nucleus
CEREBELLUM CEREBELLUM
Nomina generalia General terms
Fissurae cerebelli Cerebellar fissures
Folia cerebelli Folia of cerebellum
Hemispherium cerebelli [НII-НХ] Hemisphere of cerebellum [НII-НХ]
Vallecula cerebelli Vallecula of cerebellum
Vermis cerebelli [І-X] Vermis of cerebellum [І-X]
Vestibulocerebellum Vestibulocerebellum
Spinocerebellum Spinocerebellum
Pontocerebellum Pontocerebellum
Archicerebellum Archicerebellum
Paleocerebellum Paleocerebellum
Neocerebellum Neocerebellum
Morphologia externa External features
Corpus cerebelli Body of cerebellum
Lobus cerebelli anterior Anterior lobe of cerebellum
Lingula cerebelli [I] Lingula [I]
Fissura precentralis; Fissura postlingualis Precentral fissure; Post-lingual fissure
Lobulus centralis [II et III] Central lobule [II and III]
  Pars anterior; Pars ventralis [II]   Anterior part; Ventral part [II]
  Pars posterior; Pars dorsalis [ІІI]   Posterior part; Dorsal part [III]
Ala lobuli centralis Wing of central lobule
  Pars inferior; Pars ventralis [H II]   Inferior part; Ventral part [H II]
  Pars superior; Pars dorsalis [H III]   Superior part; Dorsal part [H III]
Fissura preculminalis; Fissura postcentralis Preculminate fissure; Post-central fissure
Culmen [IV et V] Culmen [IV and V]
  Pars anterior; Pars ventralis [IV]   Anterior part; Ventral part [IV]
Fissura intraculminalis Intraculminate fissure
  Pars posterior; Pars dorsalis [V]   Posterior part; Dorsal part [V]
Lobulus quadrangularis anterior [H IV et H V] Anterior quadrangular lobule [H IV and H V]
  Pars anterior; Pars ventralis [H IV]   Anterior part; Ventral part [H IV]
  Pars posterior; Pars dorsalis [H V]   Posterior part; Dorsal part [H V]
Fissura prima; Fissura preclivalis Primary fissure; Preclival fissure
Lobus cerebelli posterior Posterior lobe of cerebellum
Lobulus simplex [H VI et VI] Simple lobule [H VI and VI]
  Declive [VI]   Declive [VI]
  Lobulus quadrangularis posterior [H VI]   Posterior quadrangular lobule [H VI]
Fissura posterior superior; Fissura postclivalis Posterior superior fissure; Post-clival fissure
Folium vermis [VII A] Folium of vermis [VII A]
Lobuli semilunares; Lobulus ansiformis [H VII A] Semilunar lobules; Ansiform lobule [H VII A]
  Lobulus semilunaris superior; Crus primum lobuli ansiformis [H VII A]   Superior semilunar lobule; First crus of ansiform lobule [H VII A]
Fissura horizontalis; Fissura intercruralis Horizontal fissure; Intercrural fissure
  Lobulus semilunaris inferior; Crus secundum lobuli ansiformis [H VII A]   Inferior semilunar lobule; Second crus of ansiform lobule [H VII A]
Fissura lunogracilis; Fissura ansoparamedianis Lunogracile fissure; Ansoparamedian fissure
Tuber [VII B] Tuber [VII B]
Lobulus gracilis; Lobulus paramedianus [H VII B] Gracile lobule; Paramedian lobule [H VII В]
Fissura prebiventralis; Fissura prepyramidalis Prebiventral fissure; Prepyramidal fissure
Pyramis [VIII] Pyramis [VIII]
Lobulus biventer [H VIII] Biventral lobule [H VIII]
  Pars lateralis lobuli biventralis; Pars copularis lobuli paramediani [H VIII A]   Lateral part; Pars copularis [H VIII A]
Fissura intrabiventralis; Fissura anterior inferior Intrabiventral fissure; Anterior inferior fissure
  Pars medialis lobuli biventralis; Lobulus parafloccularis dorsalis [H VIII B]   Medial Part; Dorsal parafloccularis [H VIII B]
Fissura secunda; Fissura postpyramidalis Secondary fissure; Post-pyramidal fissure
Uvula [IX] Uvula [IX]
Tonsilla cerebelli; Paraflocculus ventralis [H IX] Tonsil of cerebellum; Ventral paraflocculus [H IX]
Fissura posterolateralis Posterolateral fissure
Lobus flocculonodularis Flocculonodular lobe
Flocculus [H X] Flocculus [HX]
Pedunculus flocculi Peduncle of flocculus
Nodulus [X] Nodule [X]
Morphologia іnterna Internal features
Arbоr vitae Arbor vitae
Cortex cerebelli Cerebellar cortex
Stratum granulosum Granular layer
Stratum purkinjense Purkinje cell layer
Stratum moleculare Molecular layer
Nuclei cerebelli Cerebellar nuclei
Nucleus dentatus; Nucleus lateralis cerebelli Dentate nucleus; Nucleus lateralis cerebelli
  Hilum nuclei dentati   Hilum of dentate nucleus
Nucleus interpositus anterior; Nucleus emboliformis Anterior interpositus nucleus; Emboliform nucleus
Nucleus interpositus posterior; Nucleus globosus Posterior interpositus nucleus; Globose nucleus
Nucleus fastigii; Nucleus medialis cerebelli Fastigial nucleus; Nucleus medialis cerebelli
Pedunculi cerebellares Cerebellar peduncles
Pedunculus cerebellaris inferior Inferior cerebellar peduncle
  Corpus restiforme   Restiform body
  Corpus juxtarestiforme   Juxtarestiform body
Pedunculus cerebellaris medius Middle cerebellar peduncle
Pedunculus cerebellaris superior Superior cerebellar peduncle
Corpus medullare cerebelli White substance of cerebellum
Commissura cerebelli Cerebellar commissure
Fasciculus uncinatus cerebelli Uncinate fasciculus of cerebellum
DIENCEPHALON DIENCEPHALON
Morphologia externa External features
Epithalamus Epithalamus
Habenula Habenula
  Sulcus habenularis   Habenular sulcus
  Trigonum habenulare   Habenular trigone
Glandula pinealis Pineal gland
Thalamus Thalamus; Dorsal Thalamus
Tuberculum anterius thalami Anterior  thalamic tubercle
Adhesio interthalamica Intertlialamic adhesion; Massa intermedia
Pulvinar thalami Pulvinar
Taenia thalami Taenia thalami▲
Stria medullaris thalami Stria medullaris of thalamus
Subthalamus Subthalamus; Ventral thalamus
Metathalamus Metathalamus
Corpus geniculatum laterale Lateral geniculate body
Corpus geniculatum mediale Medial  geniculate body
Hypothalamus Hypothalamus
Соrpus mamillare Mamillary body
Neurohypophysis Neurohypophysis
  Infundibulum   Infundibulum
  Pars nervosa   Pars nervosa
Chiasma opticum Optic chiasm; Optic chiasma
Tractus opticus Optic tract
  Radix lateralis   Lateral root
  Radix medialis   Medial root
Area preoptica Preoptic area
Tuber cinereum Tuber cinereum
  Eminentia mediana   Median eminence
Ventriculus tertius Third ventricle
Foramen interventriculare Interventricular foramen
Organum subfornicale Subfornical organ
Taenia thalami Taenia thalami
Tela choroidea Choroid membrane
Plexus choroideus Choroid plexus
Stria medullaris thalami Stria medullaris thalami
Recessus suprapinealis Suprapineal recess
Commissura habenularum Habenular commissure
Recessus pinealis Pineal recess
Commissura posterior; Commissura epithalamica Posterior commissure
Apertura aqueductus mesencephali; Apertura aqueductus cerebri Opening of aqueduct of midbrain; Opening of cerebral aqueduct
Recessus infundibuli; Recessus infundibularis Infundibular recess
Recessus supraopticus Supra-optic recess
Lamina terminalis Lamina terminalis
Columna fornicis Column of fornix
Commissura anterior Anterior commissure
Sulcus hypothalamicus Hypothalamic sulcus
Adhesio interthalamica Interthalamic adhesion; Massa intermedia
Morphologia interna Internal features
Epithalamus Epithalamus
Commissura habenularum Habenular commissure
Tractus habenulointerpeduncularis; Fasciculus retroflexus Habenulo-interpeduncular tract; Fasciculus retroflexus
Nucleus habenularis lateralis Lateral habenular nucleus
Nucleus habenularis medialis Medial habenular nucleus
Commissura posterior; Commissura epithalamica Posterior commissure
Area pretectalis Pretectal area
Nuclei pretectales Pretectal nuclei
  Nucleus pretectalis anterior   Anterior pretectal nucleus
  Nucleus tractus optici   Nucleus of optic tract
  Nucleus pretectalis olivaris   Olivary pretectal nucleus
  Nucleus pretectalis posterior   Posterior pretectal nucleus
Organum subcommissurale Subcommissural organ
Thalamus Thalamus
Substantia grisea thalami Grey substance of thalamus▲
Nuclei anteriores thalami Anterior nuclei of thalamus
  Nucleus anterodorsalis   Anterodorsal nucleus
  Nucleus anteromedialis   Anteromedial nucleus
  Nucleus anteroventralis   Anteroventral nucleus
Nuclei dorsales thalami Dorsal nuclei of thalamus
  Nucleus dorsalis lateralis   Lateral dorsal nucleus
  Nucleus lateralis posterior   Lateral posterior nucleus
  Nuclei pulvinares   Pulvinar nuclei
    Nucleus pulvinaris anterior     Anterior pulvinar nucleus
    Nucleus pulvinaris inferior     Inferior pulvinar nucleus
    Nucleus pulvinaris lateralis     Lateral pulvinar nucleus
    Nucleus pulvinaris medialis     Medial pulvinar nucleus
Nuclei intralaminares thalami Intralaminar nuclei of thalamus
  Nucleus centralis lateralis   Central lateral nucleus
  Nucleus centralis medialis   Central medial nucleus
  Nucleus centromedianus   Centromedian nucleus
  Nucleus paracentralis   Paracentral nucleus
  Nucleus parafascicularis   Parafascicular nucleus
Nuclei mediales thalami Medial nuclei of thalamus
  Nucleus mediodorsalis   Medial dorsal nucleus; Dorsomedial nucleus
    Pars parvocellularis lateralis     Lateral nucleus; Parvocellular nucleus
    Pars magnocellularis medialis     Medial nucleus; Magnocellular nucleus
    Pars paralaminaris     Paralaminar part; Pars laminaris
  Nucleus medioventralis   Medial ventral nucleus
Nuclei mediani thalami Median nuclei of thalamus
  Nuclcus parataenialis   Parataenial nucleus ▲
  Nuclei paraventriculares thalami   Paraventricular nuclei of thalamus
    Nucleus paraventricularis аnterior     Anterior paraventricular nucleus
    Nucleus paraventneularis posterior     Posterior paraventricular nucleus
  Nucleus reuniens   Nucleus reuniens
  Nuclcus commissuralis rhomboidalis   Rhomboid nucleus
Nuclei posteriores thalami Posterior nuclear complex of thalamus
  Nucleus limitans   Nucleus limitans
  Nucleus posterior   Posterior nucleus
  Nucleus suprageniculatus   Suprageniculate nucleus
Nucleus reticularis thalami Reticular nucleus of thalamus
Nuclei ventrales thalami Ventral nuclei of thalamus
  Nuclei ventrobasales   Ventrobasal complex
    Nucleus ventralis posterolateralis     Ventral posterolateral nucleus
    Nucleus ventralis posteromedialis     Ventral posteromedial nucleus
      Pars parvicellularis       Parvicellular part
  Nuclei ventrales mediales   Ventral medial complex
    Nucleus basalis ventralis medialis     Basal ventral medial nucleus
    Nucleus principalis ventralis medialis     Principal ventral medial nucleus
    Nucleus submedialis     Submedial nucleus
  Nucleus ventralis posterior inferior   Ventral posterior inferior nucleus
  Nuclei ventrales laterales   Ventral lateral complex
    Nucleus anterior ventrolateralis     Anterior ventrolateral nucleus
    Nucleus posterior ventrolateralis     Posterior ventrolateral nucleus
  Nucleus ventralis anterior   Ventral anterior nucleus
    Pars magnocellularis     Magnocellular division
    Pars principalis     Principal division
  Nucleus ventralis intermedius   Ventral intermediate nucleus
  Nucleus ventralis posterolateralis   Ventral posterolateral nucleus
  Nucleus ventralis posterior internus   Ventral posterior internal nucleus
  Nucleus ventroposterior parvocellularis   Ventral posterior parvocellular nucleus
Substantia alba thalami White substance of thalamus
Lamina medullaris lateralis External medullary lamina
Lamina medullaris medialis Internal medullary lamina
Radiatio acustica Acoustic radiation
Ansa lenticularis Ansa lenticularis
Fasciculus lenticularis Lenticular fasciculus
Ansa peduncularis Ansa peduncularis
Radiatio anterior thalami Anterior radiation of thalamus
Brachium colliculi inferioris Brachium of inferior colliculus
Brachium colliculi superioris Brachium of superior colliculus
Radiatio centralis thalami Central thalamic radiation
Radiatio inferior thalami Inferior thalamic radiation
Fibrae intrathalamicae Intrathalamic fibres
Lemniscus lateralis Lateral lemniscus
Fasciculus mamillothalamicus Mamillothalamic fasciculus
Lemniscus medialis Medial lemniscus
Radiatio optica Optic radiation
Fibrae periventriculares Periventricular fibres
Radiatio posterior thalami Posterior thalamic radiation
Lemniscus spinalis Spinal lemniscus
Fasciculus subthalamicus Subthalamic fasciculus
Pedunculus cerebellaris superior Superior cerebellar peduncle
Fasciculus thalamicus Thalamic fasciculus
Lemniscus trigeminalis Trigeminal lemniscus
Subthalamus Subthalamus
Nucleus subthalamicus Subthalamic nucleus
Nuclei campi perizonalis [Н, H1, H2] Nuclei of perizonal fields [H, HI, H2]
  Nucleus campi medialis [Н]   Nucleus of medial field [H]
  Nucleus campi dorsalis [H1]   Nucleus of dorsal field [HI]
  Nucleus campi ventralis [H2]   Nucleus of ventral field [H2]
Zona incerta Zona incerta
Metathalamus Metathalamus
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis Dorsal lateral geniculate nucleus
  Stratum koniocellulare   Koniocellular layer
  Strata magnocellularia   Magnocellular layers
  Strata parvocellularia   Parvocellular layers
Nucleus ventralis corporis geniculati lateralis; Nucleus pregeniculatus Ventral lateral geniculate nucleus; Pregeniculate nucleus
Folium intergeniculatum Intergeniculate leaf
Nuclei corporis geniculati medialis Medial geniculate nuclei
  Nucleus ventralis   Ventral principal nucleus
  Nucleus dorsalis   Dorsal nucleus
  Nucleus medialis magnocellularis   Medial magnocellular nucleus
Hypothalamus Hypothalamus
Area hypothalamica rostralis Anterior hypotlialamic area; Anterior hypothalamic region
  Nucleus anterior hypothalami Anterior hypothalamic nucleus
  Nucleus periventricularis ventralis   Anterior periventricular nucleus
  Nuclei interstitiales hypothalami anteriores   Interstitial nuclei of anterior hypothalamus
  Nucleus preopticus lateralis   Lateral preoptic nucleus
  Nucleus preopticus medialis   Medial preoptic nucleus
  Nucleus preopticus medianus   Median preoptic nucleus
  Nucleus paraventricularis hypothalami   Paraventricular nucleus
  Nucleus preopticus periventricularis   Periventricular preoptic nucleus
  Nucleus suprachiasmaticus   Suprachiasmatic nucleus
  Nucleus supraopticus   Supra-optic nucleus
    Pars dorsolateralis     Dorsolateral part
    Pars dorsomedialis     Dorsomedial part
    Pars ventromedialis     Ventromedial part
Area hypothalamica dorsalis Dorsal hypothalamic area; Dorsal hypothalamic regio
  Nucleus dorsomedialis   Dorsomedial nucleus
  Nucleus endopeduncularis   Endopeduncular nucleus
  Nucleus ansae lenticularis   Nucleus of ansa lenticularis
Area hypothalamica intermedia Intermediate hypothalamic area; Intermediate hypothalamic region
  Nucleus dorsalis hypothalami   Dorsal nucleus
  Nucleus dorsomedialis   Dorsomedial nucleus
  Nucleus arcuatus; Nucleus semilunaris; Nucleus infundibularis   Arcuate nucleus; Infundibular nucleus
  Nucleus periventricularis   Periventricular nucleus
  Nucleus periventricularis posterior   Posterior periventricular nucleus
  Area retrochiasmatica   Retrochiasmatic area; Retrochiasmatic region
  Nuclei tuberales laterales   Lateral tuberal nuclei
  Nucleus ventromedialis hypothalami   Ventromedial nucleus of hypothalamus
Area hypothalamica lateralis Lateral hypothalamic area
  Area preoptica   Preoptic area
  Nuclei tuberales laterales   Lateral tuberal nuclei
  Nucleus perifornicalis   Perifornical nucleus
  Nucleus tuberomamillaris   Tuberomamillary nucleus
Area hypothalamica posterior Posterior hypothalamic area; Posterior hypothalamic region
  Nucleus premamillaris dorsalis Dorsal premamillary nucleus
  Nucleus mamillaris lateralis   Lateral nucleus of mamillary body
  Nucleus mamillaris medialis   Medial nucleus of mamillary body
  Nucleus supramamillaris   Supramamillary nucleus
  Nucleus premamillaris ventralis   Ventral premamillary nucleus
Nucleus posterior hypothalami Posterior nucleus of hypothalamus
Organum vasculosum laminae terminalis Vascular organ of lamina terminalis
Zonae hypothalamicae Zones of hypothalamus
  Zona periventricularis   Periventricular zone
  Zona medialis   Medial zone
  Zona lateralis   Lateral zone
Neurohypophysis Neurohypophysis
Substantia alba hypothalami White substance of hypothalamus
Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis Posterior longitudinal fasciculus, Dorsal longitudinal fasciculus
Commissura supraoptica dorsalis Dorsal supra-optic commissure
Fibrae striae terminalis Fibres of stria terminalis
Fornix Fornix
Tractus hypothalamohypophysialis Hypothalamohypophysial tract
  Fibrae paraventriculohypophysiales   Paraventncular fibres
  Fibrae supraopticohypophysiales   Supra-optic fibres
Fasciculus mamillotegmentahs Mamillotegmental fasciculus
Fasciculus mamillothalamicus Mamillothalamic fasciculus
Fasciculus medialis telencephali Medial forebrain bundle
Tractus paraventriculohypophysialis Paraventnculohypophysial tract
Fibrae periventriculares Periventricular fibres
Tractus supraopticohypophysialis Supraopticohypophysial tract
Commissura supraoptica ventralis Ventral supra-optic commissure
Tractus retinohypothalamicus Retinohypothalamic tract
TELENCEPHALON; CEREBRUM TELENCEPHALON; CEREBRUM
Nomina generalia General terminology
Hemispherium cerebri Cerebral hemisphere
Pallium Cerebral cortex
Gyri cerebri Cerebral gyri
Lobi cerebri Cerebral lobes
Sulci cerebri Cerebral sulci
Fissura longitudinalis cerebri Longitudinal cerebral fissure
Fissura transversa cerebri Transverse cerebral fissure
Fossa lateralis cerebri Lateral cerebral fossa
Margo superior Superior margin
Margo inferomedialis Infcromedial margin
Margo inferolateralis Infcrolateral margin
Facies superolateralis hemispherii cerebri Superolateral face of cerebral hemisphere
Sulci interlobares Interlobar sulci
  Sulcus centralis   Central sulcus
  Sulcus lateralis   Lateral sulcus
    Ramus posterior     Posterior ramus
    Ramus ascendens     Ascending ramus
    Ramus anterior     Anterior ramus
  Sulcus parietooccipitalis   Parieto-occipital sulcus
  Incisura preoccipitalis   Preoccipital notch
Lobus frontalis Frontal lobe
Polus frontalis Frontal pole
Operculum frontale Frontal operculum
Gyrus frontalis inferior Inferior frontal gyrus
  Pars orbitalis   Orbital part
  Pars triangularis   Triangular part
  Pars opercularis   Opercular part
Sulcus frontalis inferior Inferior frontal sulcus
Gyrus frontalis medius Middle frontal gyms
Gyrus precentralis Precentral gyrus
Sulcus precentralis Precentral sulcus
Gyrus frontalis superior Superior frontal gyrus
Sulcus frontalis superior Superior frontal sulcus
Lobus parietalis Parietal lobe
Gyrus angularis Angular gyrus
Lobulus parietalis inferior Inferior parietal lobule
  Operculum parietale   Parietal operculum
Sulcus intraparietalis Intraparietal sulcus
Gyrus postcentralis Postcentral gyrus
Sulcus postcentralis Postcentral sulcus
Lobulus parietalis superior Superior parietal lobule
Gyrus supramarginalis Supramarginal gyrus
Lobus occipitalis Occipital lobe
Polus occipitalis Occipital pole
Sulcus lunatus Lunate sulcus
Incisura preoccipitalis Preoccipital notch
Sulcus occipitalis transversus Transverse occipital sulcus
Lobus temporalis Temporal lobe
Polus temporalis Temporal pole
Gyrus temporalis superior Superior temporal gyrus
  Operculum temporale   Temporal operculum
Gyri temporales transversi Transverse temporal gyri
  Gyrus temporalis transversus anterior   Anterior transverse temporal gyrus
  Gyrus temporalis transversus posterior   Posterior transverse temporal gyrus
Planum temporale Temporal plane
Sulcus temporalis transversus Transverse temporal sulcus
Sulcus temporalis superior Superior temporal sulcus
Gyrus temporalis medius Middle temporal gyrus
Sulcus temporalis inferior Inferior temporal sulcus
Gyrus temporalis inferior Inferior temporal gyrus
Insula; Lobus insularis Insula; Insular lobe
Gyri insulae Insular gyri
  Gyrus longus insulae   Long gyrus of insula
  Gyri breves insulae   Short gyri of insula
Sulcus centralis insulae Central sulcus of insula
Sulcus circularis insulae Circular sulcus of insula
Limen insulae Limen insulae; Insular threshold
Facies medialis et inferior hemispherii cerebri Medial and inferior surfaces of cerebral hemisphere
Sulci interlobares Interlobar sulci
  Sulcus corporis callosi   Sulcus of corpus callosum
  Sulcus cinguli   Cingulate sulcus
    Ramus marginalis; Sulcus marginalis     Marginal branch; Marginal sulcus
  Sulcus subparietalis   Subparietal sulcus
  Sulcus parietooccipitalis   Parieto-occipital sulcus
  Sulcus collateralis   Collateral sulcus
  Sulcus centralis   Central sulcus
Lobus frontalis Frontal lobe
Gyrus frontalis medialis Medial frontal gyrus
Sulcus paracentralis Paracentral sulcus
Lobulus paracentralis Paracentral lobule
  Gyrus paracentralis anterior   Anterior paracentral gyrus
Sulcus centralis Central sulcus
Area subcallosa Subcallosal area; Subcallosal gyros
  Gyrus paraterminalis   Paraterminal gyrus
Area paraolfactoria Parolfactory area
  Gyri paraolfactorii   Paraolfactory gyri
  Sulci paraolfactorii   Parolfactory sulci
Gyri orbitales Orbital gyri
Sulci orbitales Orbital sulci
Gyrus rectus Straight gyrus
Sulcus olfactorius Olfactory sulcus
Gyrus olfactorius lateralis Lateral olfactory gyrus
Gyrus olfactorius medialis Medial olfactory gyrus
Lobus parietalis Parietal lobe
Lobulus paracentralis Paracentral lobule
  Gyrus paracentralis posterior   Posterior paracentral gyrus
Precuneus Precuneus
Sulcus subparietalis Subparietal sulcus
Sulcus parietooccipitalis Parieto-occipital sulcus
Ramus marginalis; Sulcus marginalis Marginal branch; Marginal sulcus
Lobus occipitalis Occipital lobe
Cuneus Cuneus
Sulcus calcarinus Calcarine sulcus
Gyrus lingualis Lingual gyrus
Gyrus occipitotemporalis lateralis Lateral occipitotemporal gyrus
Gyrus occipitotemporalis medialis Medial occipitotemporal gyrus
Sulcus occipitotemporalis Occipitotemporal sulcus
Sulcus parietooccipitalis Parieto-occipital sulcus
Lobus temporalis Temporal lobe
Sulcus collateralis Collateral sulcus
Gyrus occipitotemporalis medialis Medial occipitotemporal gyrus
Sulcus occipitotemporalis Occipitotemporal sulcus
Gyrus occipitotemporalis lateralis Lateral occipitotemporal gyrus
Sulcus temporalis inferior Inferior temporal sulcus
Gyrus temporalis inferior Inferior temporal gyrus
Lobus limbicus Limbic lobe
Sulcus cinguli Cingulate sulcus
Gyrus cinguli Cingulate gyrus
  Isthmus gyri cinguli   Isthmus of cingulate gyrus
Gyrus fasciolaris Fasciolar gyrus
Gyrus parahippocampalis Parahippocampal gyms
  Uncus   Uncus
Sulcus hippocampalis Hippocampal sulcus
Gyrus dentatus Dentate gyms
Sulcus fimbriodentatus Fimbriodentate sulcus
Fimbria hippocampi Fimbria of hippocampus
Sulcus collateralis Collateral sulcus
Sulcus rhinalis Rhinal sulcus
Corpus callosum Corpus callosum
Rostram Rostrum
Genu Genu
Truncus Trunk; Body
Splenium Splenium
Indusium griseum Indusium griseum
Stria longitudinalis lateralis Lateral longitudinal stria
Stria longitudinalis medialis Medial longitudinal stria
Radiatio соrpоrіs callosi Radiation of corpus callosum
  Forceps minor; Forceps frontalis   Minor forceps; Frontal forceps
  Forceps major; Forceps occipitalis   Major forceps; Occipital forceps
  Tapetum   Tapetum
Lamina terminalis Lamina terminalis
Organum vasculosum laminae terminalis Vascular organ of lamina terminalis
fтрикутний закуток Anterior commissure
Pars anterior Anterior part
Pars posterior Posterior part
Fornix Fornix
Columna Column
  Fibrae precommissurales   Precommissural fibres▲
  Fibrae postcommissurales   Postcommissural fibres▲
Соrpus Body
Crus Crus
Commissura Commissure
Taenia fornicis Taenia
Septum pellucidum Septum pellucidum
Cavum Cave
Lamina Lamina
Nucleus septalis precommissuralis Precommissural septal nucleus
Nuclei septales et stracturae pertinentes Septal nuclei and related structures
Nucleus septalis dorsalis Dorsal septal nucleus
Nucleus septalis lateralis Lateral septal nucleus
Nucleus septalis medialis Medial septal nucleus
Nucleus septofimbrialis Septofimbrial nucleus
Organum subfornicale Subfornical organ
Nucleus triangularis Triangular nucleus
Ventriculus lateralis Lateral ventricle
Cornu frontale; Cornu anterius Frontal horn; Anterior horn
Foramen interventriculare Interventricular foramen
Pars centralis Central part; Body
Stria terminalis Stria terminalis
Lamina affixa Lamina affixa
Taenia choroidea Choroid line
Fissura choroidea Choroidal fissure
Plexus choroideus Choroid plexus
Trigonum collaterale Collateral trigone
Atrium Atrium
Eminentia collateralis Collateral eminence
Glomus choroideum Choroid enlargement
Bulbus cornus posterioris Bulb of occipital horn
Calcar avis Calcanne spur
Cornu occipitale; Cornu posterius Occipital horn, Posterior horn
Cornu temporale; Cornu inferius Temporal horn, Inferior horn
Cortex cerebri Cerebral cortex
Archicortex Archicortex
Paleocortex Paleocortex
Neocortex Neocortex
Allocortex Allocortex
Mesocortex Mesocortex
Isocortex Isocortex
Strata isocorticis Layers of isocortex
  Lamina molecularis   Molecular layer [Layer I]
  Lamina granularis externa   External granular layer [Layer II]
  Lamina pyramidalis externa   External pyramidal layer [Layer III]
  Lamina granularis interna   Internal granular layer [Layer IV]
  Lamina pyramidalis interna   Internal pyramidal layer [Layer V]
  Lamina multiformis   Multiform layer [Layer VI]
  Stria laminae molecularis   Stria of molecular layer
  Stria laminae granularis externae   Stria of external granular layer
  Stria laminae granularis internae   Stria of internal granular layer
    Stria occipitalis     Occipital stripe, Occipital line
  Stria laminae pyramidalis internae   Stria of internal pyramidal layer
  Neurofibrae tangentiales   Tangential fibres
Hippocampus Hippocampus
Parasubiculum Parasubiculum
Pes hippocampi Pes
Digitationes hippocampi Hippocampal digitations
Presubiculum Presubiculum
Subiculum Subiculum
Cormu Ammonis Ammon’s horn
  Regio I cornus Ammonis   Region I; CA1
  Regio II cornus Ammonis   Region II; CA2
  Regio III cornus Ammonis   Region III; CA3
  Regio IV cornus Ammonis   Region IV; CA4
Fimbria hippocampi Fimbria
Alveus hippocampi Alveus
Strata hippocampi; Strata cornus Ammonis Layers of  hippocampus; Layers of Ammon’s horn
  Stratum moleculare et substratum lacunosum   Lacunar-molecular layer
  Stratum oriens   Oriens layer
  Stratum pyramidale   Pyramidal layer
  Stratum radiatum   Radiate layer
Gyrus dentatus Dentate gyrus
Strata gyri dentati Layers of dentate gyrus
  Stratum moleculare   Molecular layer
  Stratum granulare   Granular layer
  Stratum multiforme   Multiform layer
Pars basalis telencephali Basal forebrain
Corpus amygdaloideum Amygdaloid body; Amygdaloid complex
Агеа amygdaloclaustralis Amygdaloclaustral area
Агеа parahippocampalis Amygdalohippocampal area
Агеа transitionis amygdalopiriformis Amygdalopiriform transition area
Агеа amygdaloidea anterior Anterior amygdaloid area
Nucleus amygdalae basalis lateralis Basolateral amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae basalis medialis Basomedial amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae centralis Central amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae corticalis Cortical amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae interstitialis Interstitial amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae lateralis Lateral amygdaloid nucleus
Nucleus amygdalae medialis Medial amygdaloid nucleus
Nucleus tractus olfactorii lateralis Nucleus of lateral olfactory tract
Cortex periamygdaloideus Periamygdaloid cortex
Nucleus olfactorius anterior Anterior olfactory nucleus
  Substantia basalis   Basal substance
  Nucleus basalis   Basal nucleus
  Nucleus striae terminalis   Bed nucleus of stria terminalis
  Pars sublenticularis amygdalae   Sublenticular extended amygdala
Claustrum Claustrum
Stria diagonalis Diagonal band
  Crus horizontale   Horizontal limb
  Cras verticale   Vertical limb
  Nucleus striae diagonalis   Nucleus of diagonal band
Substantia innominata Innominate substance
Fasciculus peduncularis Fasciculus peduncularis
Insulae olfactoriae Olfactory islets
Bulbus olfactorius Olfactory bulb
  Pedunculus olfactorius   Olfactory peduncle
  Tractus olfactorius   Olfactory tract
  Trigonum olfactorium   Olfactory trigone
  Tuberculum olfactorium   Olfactory tubercle
Striae olfactoriae Olfactory striae
  Stria olfactoria medialis   Medial stria
  Stria olfactoria lateralis   Lateral stria
Substantia perforata anterior; Substantia perforata rostralis Anterior perforated substance
Pallidum ventrale Ventral pallidum
Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale Ventral striatum
  Nucleus accumbens   Nucleus accumbens
    Pars lateralis     Lateral part; Core region
    Pars medialis     Medial part; Shell region
Ansa peduncularis Peduncular loop
Area septalis Septal area
  Nucleus septalis dorsalis   Dorsal septal nucleus
  Nucleus septalis lateralis   Lateral septal nucleus
  Nucleus septalis medialis   Medial septal nucleus
  Nucleus septofimbrialis   Septofimbrial nucleus
  Nucleus triangularis septi   Triangular nucleus of septum
  Organum subfornicale   Subfornical organ
Nuclei basales et structurae pertinentes Basal  nuclei and related structures
Nucleus caudatus Caudate nucleus
Caput Head
Corpus Body
Cauda Tail
Nucleus lentiformis Lentiform nucleus; Lenticular nucleus
Putamen Putamen
Lamina medullaris lateralis; Lamina medullaris externa Lateral medullary lamina; External medullary lamina
Globus pallidus lateralis Globus pallidus lateral segment; Globus pallidus external segment
Lamina medullaris medialis; Lamina medullaris interna Medial medullary lamina; Internal medullary lamina
Globus pallidus medialis Globus pallidus medial segment; Globus pallidus internal segment
  Pars lateralis   Lateral part
  Lamina medullaris accessoria   Accessory medullary lamina
  Pars medialis   Medial part
Corpus striatum Corpus striatum
Striatum Striatum; Neostriatum
  Striatum dorsale   Dorsal striatum
  Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale   Ventral striatum
Pallidum Pallidum; Paleostriatum
  Pallidum dorsale   Dorsal pallidum
  Pallidum ventrale   Ventral pallidum
Ansa lenticularis Ansa lenticularis
Fasciculus lenticularis Lenticular fasciculus
Fasciculus subthalamicus Subthalamic fasciculus
Fasciculus thalamicus Thalamic fasciculus
Capsula interna Internal capsule
Pontes grisei caudatolenticulares Caudolenticular grey bridges; Transcapsular grey bridges▲
Crus anterius Anterior limb
  Radiatio thalami anterior   Anterior thalamic radiation
  Tractus frontopontinus   Frontopontine fibres▲
Genu capsulae internae Genu of internal capsule
  Fibrae corticonucleares   Corticonuclear fibres▲
Crus posterius Posterior limb
  Radiatio thalami centralis   Central thalamic radiation
  Fibrae corticoreticulares   Corticoreticular fibres▲
  Fibrae corticorubrales   Corticorubral fibres▲
  Fibrae corticospinales   Corticospinal fibres▲
  Fibrae corticothalamici   Corticothalamic fibres▲
  Fibrae parietopontinae   Parietopontine fibres▲
  Fibrae thalamoparietales   Thalamoparietal fibres▲
  Pars retrolentiformis   Retrolentiform limb; Retrolenticular limb
    Fibrae occipitopontinae     Occipitopontine fibres▲
    Fibrae occipitotectales     Occipitotectal fibres▲
    Radiatio optica; Fibrae geniculocalcarinae     Optic radiation; Gеniculocalcarine fibres▲
    Radiatio thalamica posterior     Posterior thalamic radiation
  Pars sublentiformis   Sublentiform limb; Sublenticular limb
    Radiatio acustica; Fibrae geniculotempoiales     Acoustic radiation; Geniculotemporal fibres▲
    Fibraе corticoteclales     Corticotectal fibres
    Radiatio optica     Optic radiation▲
    Fibrae temporopontinae     Temporopontine fibres▲
    Fibrae corticotlialamicae     Corticothalamic fibres▲
Corona radiata Corona radiata
Capsula externa External capsule
Capsula extrema Extreme capsule
Commissura anterior Anterior- commissu re
  Pars anterior   Anterior part
  Pars posterior   Posterior part
Fibrae associationis telencephali Association fibres of telencephalon
Fibrae arcuatae cerebri Arcuate fibres▲
Cingulum Cingulum
Fasciculus longitudinalis inferior Inferior longitudinal fasciculus
Fasciculus longitudinalis superior; Fasciculus arcuatus Superior longitudinal fasciculus; Arcuate fasciculus
Fibrae associationis longae Long association fibres▲
Fibrae associationis breves Short association fibres▲
Fasciculus uncinatus Uncinate fasciculus
Fasciculus occipitofrontalis inferior Inferior occipitofrontal fasciculus
Fasciculus occipitofrontalis superior; Fasciculus subcallosus Superior occipitofrontal fasciculus; Subcallosal fasciculus
Fasciculi occipitales verticales Vertical occipital fasciculi
  Fibrae laterales   Lateral fibres▲
  Fibrae caudales   Caudal fibres▲
Fasciculi occipitales horizontales Transverse occipital fasciculi
  Fibrae cuneatae   Cuneus fibres▲
  Fibrae linguales   Lingual fibres▲
Fibrae commissurales telencephali Commissural fibres of telencephalon▲
Fibrae corporis callosi Corpus callosum fibres▲
Commissura hippocampi Hippocampal commissure
Commissura anterior Anterior commissure
Aggregationes cellularum chemergicarum Chemically-defined cell groups
Cellulae aminergicae Aminergic cells
Cellulae noradrenergicae medullae oblongatae [А1, А2] Noradrenergic cells in medulla; Norepinephric cells in medulla [A1, A2]
Cellulae noradrenergicae nuclei lemnisci lateralis [A7] Noradrenergic cells in nucleus of lateral lemniscus; Norepinephric cells in nucleus of lateral lemniscus [А7]
Cellulae noradrenergicae loci caerulei [A6] Noradrenergic cells in locus caeruleus; Norepinephric cells in locus caeruleus [A6]
Cellulae noradrenergicae caudalis lateralis [A5] Noradrenergic cells in caudolateral pons; Norepinephric cells in caudolateral pons [A5]
Cellulae aminergicae formationis reticularis; Nucleus retrobulbaris [A8] Aminergic cells in reticular formation; Retrobulbar nucleus [A8]
  Cellulae dopaminergicae   Dopaminergic cells
  Cellulae noradrenergicae   Noradrenergic cells; Norepinephric cells
Cellulae aminergicae partis compactae substantiae nigrae [A9] Aminergic cells in compact part of substantia nigra [A9]
Cellulae dopaminergicae Dopaminergic cells
Cellulae noradrenergicae Noradrenergic cells; Norepinephric cells
Cellulae aminergicae аrеае tegmentalis ventralis [А10] Aminergic cells in ventral tegmental area [A10]
  Cellulae dopaminergicae   Dopaminergic cells
  Cellulae noradrenergicae   Noradrenergic cells; Norepinephric cells
Cellulae dopaminergicae аrеае hypothalamicae posterioris [А11] Dopaminergic cells in posterior hypothalamus [A11]
Cellulae dopaminergicae nuclei arcuati [А12] Dopaminergic cells in arcuate nucleus [A12]
Cellulae dopaminergicae zonae incertae [А13] Dopaminergic cells in zona incerta [A13]
Cellulae dopaminergicae zonae medialis et areae anterioris hypothalamicae [А14] Dopaminergic cells in medial zone and anterior area of hypothalamus [A14]
Cellulae dopaminergicae bulbi olfactorii [А15] Dopaminergic cells in olfactory bulb [A15]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pallidi [В1] Serotoninergic cells in pallidal raphe nucleus [B1]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes obscuri [B2] Serotoninergic cells in obscurus raphe nucleus [B2]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes magni [В3] Serotoninergic cells in magnus raphe nucleus [B3]
Cellulae serotoninergicae vicinae nuclei vestibularis medialis et nuclei prepositi [B4] Serotoninergic cells adjacent to medial vestibular nucleus and prepositus nucleus [B4]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pontis [B5] Serotoninergic cells in pontine raphe nucleus [B5]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes mediani [B6] Serotoninergic cells in median raphe nucleus [B6]
Cellulae serotoninergicae nuclei raphes dorsalis [B7] Serotoninergic cells in dorsal raphe nucleus [B7]
Cellulae adrenergicae areae postremae et nuclei reticularis anterioris [С1, С2] Adrenergic cells in area postrema and anterior reticular nucleus; Epinephric cells in area postrema and anterior reticular nucleus [C1, C2]
Cellulae cholinergicae Cholinergic cells
Cellulae cholinergicae nuclei septi medialis [Ch1] Cholinergic cells of medial septal nuclei [Ch1]
Cellulae cholinergicae globi pallidi, nuclei accumbentis et gyri diagonalis [Ch2] Cholinergic cells of globus pallidus, accumbens nucleus and diagonal gyrus [Ch2]
Cellalae cholinergicae globi pallidi, nuclei accumbentis et striae diagonalis [Ch3] Cholinergic cells of globus pallidus, accumbens nucleus and diagonal band [Ch3]
Cellulae cholinergicae substantiae innominatae, nuclei basalis, corporis amygdaloidei et tuberculi olfactorii [Ch4] Cholinergic cells of substantia innominata, basal nucleus, amygdaloid body and olfactory tubercle [Ch4]
Cellulae cholinergicae areae tegmentalis dorsalis[Ch5,Ch6,Ch8] Cholinergic cells of dorsal tegmental area [Ch5, Ch6, Ch8]
Cellulae cholinergicae epithalamicae [Ch7] Cholinergic cells of epithalamus [Ch7]
Pars peripherica; Systema nervosum periphericum Peripheral nervous system
Nomina generalia General terms
Ganglion Ganglion
  Capsula ganglii   Capsule of ganglion
  Stroma ganglii   Stroma of ganglion
Ganglion craniospinale sensorium Craniospinal sensory ganglion
  Ganglion sensorium nervi spinalis   Spinal ganglion; Dorsal root ganglion
  Ganglion sensorium nervi cranialis   Cranial sensory ganglion
Ganglion autonomicum Autonomic  ganglion
  Neurofibrae preganglionicae   Preganglionic nerve fibres▲
  Neurofibrae postganglionicae   Postganglionic nerve fibres▲
  Ganglion sympathicum   Sympathetic ganglion
  Ganglion parasympathicum   Parasympathetic ganglion
Nervus Nerve
  Perineurium   Endoneurium
  Perineurium   Perineurium
  Epineurium   Epineurium
  Neurofibrae afferentes   Afferent nerve fibres▲
  Neurofibrae efferentes   Efferent nerve fibres▲
  Neurofibrae somaticae   Somatic nerve fibres▲
  Neurofibrae autonomicae   Autonomic nerve fibres▲
N. motorius Motor nerve
N. sensorius Sensory nerve
N. mixtus Mixed nerve
  R. cutaneus   Cutaneous branch
  R. articularis   Articular branch
  R. muscularis   Muscular branch
N. spinalis Spinal nerve
  Fila radicularia   Rootlets
  Radix anterior; Radix motoria   Anterior root; Motor root; Ventral root
  Radix anterior; Radix motoria   Posterior root; Sensory root; Dorsal root
  Truncus nervi spinalis   Trunk of spinal nerve
    R. meningeus; R. recurrens     Meningeal branch; Recurrent branch
    R. communicans     Ramus communicans
    R. anterior     Anterior ramus
    R. posterior     Posterior ramus
Cauda equina Cauda equina
  Plexus nervorum spinalium   Spinal nerve plexus
N. cranialis Cranial nerve
N. autonomicus Autonomic nerve
R. autonomicus Autonomic branch
Plexus autonomicus Autonomic plexus
Plexus visceralis Visceral plexus
  Plexus vascularis   Vascular plexus
  Plexus periarterialis   Periarterial plexus
  Nn. vasorum   Vascular nerves
NERVI CRANIALES CRANIAL NERVES
Nervus terminalis [0] Terminal nerve [0]
Ganglion terminale Terminal ganglion
Nervus olfactorius [І] Olfactory nerve [I]
Fila olfactoria Olfactory nerves
Nervus opticus [II] Optic nerve [II]
Nervus oculomotorius [III] Oculomotor nerve [III]
R. superior Superior branch
R. inferior Inferior branch
Ramus ad ganglion ciliare; Radix parasympathica ganglia ciliaris; Radix oculomotoria ganglia ciliaris Branch to ciliary ganglion; Parasynipatlietic root of ciliary ganglion; Oculomotor root of ciliary ganglion
Nervus trochlearis [IV] Trochlear nerve [IV]
Nervus trigeminus [V] Trigeminal nerve [V]
Radix sensoria Sensory root
  Ganglion trigeminale   Trigeminal ganglion
Radix motoria Motor root
Nervus ophthalmicus [Va; V1] Ophthalmic nerve; Ophthalmic division [Va; V1]
R. meningeus recurrens; R. tentorius Tentorial nerve
N. lacrimalis Lacrimal nerve
  R. communicans cum nervo zygomatico   Communicating branch with zygomatic nerve
N. frontalis Frontal nerve
  N. supraorbitalis   Supra-orbital nerve
    R. lateralis     Lateral branch
    R. medialis     Medial branch
  N. supratrochlearis   Supratrochlear nerve
N. nasociliaris Nasociliary nerve
  R. communicans cum ganglio ciliari; Radix sensoria ganglii ciliaris; Radix nasociliaris ganglia ciliaris   Communicating branch with ciliary ganglion,  Sensory root of ciliary ganglion, Nasociliary root of ciliary ganglion
    Nn. ciliares longi     Long ciliary nerves
  N. ethmoidalis posterior   Posterior ethmoidal nerve
    R. meningeus anterior     Anterior meningeal branch
  N. ethmoidalis anterior   Anterior ethmoidal nerve
    Rr. nasales interni     Internal nasal branches
      Rr. nasales laterales       Lateral nasal branches
      Rr. nasales mediales       Medial nasal branches
    R. nasalis externus     External nasal nerve
  N. infratrochlearis   Infratrochlear nerve
     Rr. palpebrales     Palpebral branches
Nervus maxillaris [Vb; V2] Maxillary nerve; Maxillary division [Vb; V2]
R. meningeus Meningeal branch
Rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum; Radix sensoria ganglii pterygopalatini Ganglionic branches to pterygopalatine ganglion; Sensory root of pterygopalatine ganglion
Rr. orbitales Orbital branches
Rr. nasales posteriores superiores laterales Posterior superior lateral nasal branches
Rr. nasales posteriores superiores mediales Posterior superior medial nasal branches
N. nasopalatinus Nasopalatine nerve
N. pharyngeus Pharyngeal nerve
N. palatinus major Greater palatine nerve
  Rr. nasales posteriores inferiores   Posterior inferior nasal nerves
Nn. palatini minores Lesser palatine nerves
  Rr. tonsillares   Tonsillar branches
Nn. alveolares superiores Superior alveolar nerves
  Rr. alveolares superiores posteriores   Posterior superior alveolar branches
  R. alveolaris superior medius   Middle superior alveolar branch
  Rr. alveolares superiores anteriores   Anterior superior alveolar branches
    Plexus dentalis superior     Superior dental plexus
      Rr. dentales superiores       Superior dental branches
      Rr. gingivales superiores       Superior gingival branches
N. zygomaticus Zygomatic nerve
  R. zygomaticotemporalis   Zygomaticotemporal branch
  R. zygomaticofacialis   Zygomaticofacial branch
N. infraorbitalis Infra-orbital nerve
  Rr. palpebrales inferiores   Inferior palpebral branches
  Rr. nasales externi   External nasal branches
  Rr. nasales interni   Internal nasal branches
  Rr. labiales superiores   Superior labial branches
Nervus mandibularis [Vc;V3] Mandibular nerve; Mandibular division [Vc;V3]
R. meningeus; N. spinosus Meningeal branch; Nervus spinosus
N. pterygoideus medialis Nerve to medial pterygoid
Rr. ganglionares ad ganglion oticum; Radix sensoria ganglii otici Branches to otic ganglion, Sensory root of otic ganglion
N. musculi tensoris veli palatini Nerve to tensor veil palatini
N. musculi tensoris tympani Nerve to tensor tympani
N. massetericus Masseteric nerve
Nn. temporales profundi Deep temporal nerves
N. pterygoideus lateralis Nerve to lateral pterygoid
N. buccalis Buccal nerve
N. auriculotemporalis Auriculotemporal nerve
  N. meatus acustici externi   Nerve to external acoustic meatus
  Rr. membranae tympani   Branches to tympanic membrane
  Rr. parotidei   Parotid branches
  Rr. communicantes cum nervo faciale   Communicating branches with facial nerve
  Nn. auriculares anteriores   Anterior auricular nerves
  Rr. temporales superficiales   Superficial temporal branches
N. lingualis Lingual nerve
  Rr. isthmi faucium   Branches to isthmus of fauces
  Rr. communicantes cum nervo hypoglosso   Communicating branches with hypoglossal nerve
  Chorda tympani   Chorda tympani
  N. sublingualis   Sublingual nerve
  Rr. linguales   Lingual branches
  Rr. ganglionares ad ganglion submandibulare; Radix sensoria ganglii submandibularis   Ganglionic branches to submandibular ganglion, Sensory root of submandibular ganglion
  Rr. ganglionares ad ganglion sublinguale; Radix sensoria ganglii sublingualis   Ganglionic branches to sublingual ganglion, Sensory root of sublingual ganglion
N. alveolaris inferior Inferior alveolar nerve
  N. mylohyoideus   Nerve to mylohyoid
  Plexus dentalis inferior   Inferior dental plexus
    Rr. dentales inferiores     Inferior dental branches
    Rr. gingivales inferiores     Inferior gingival branches
N. mentalis Mental nerve
  Rr. mentales   Mental branches
  Rr. labiales   Labial branches
  Rr. gingivales   Gingival branches
Nervus abducens [VI] Abducent nerve, Abducens nerve [VI]
Nervus facialis [VII] Facial nerve [VII]
Geniculum Gemculum
N. stapedius Nerve to stapedius
N. auricularis posterior Posterior auricular nerve
  R. occipitalis   Occipital branch
  R. auricularis   Auricular branch
R. digastricus Digastric branch
R. stylohyoideus Stylohyoid branch
R. communicans cum nervo glossopharyngeo Communicating branch with glossopharyngeal nerve
Plexus intraparotideus Parotid plexus
Rr. temporales Temporal branches
Rr. zygomatici Zygomatic branches
Rr. buccales Buccal branches
(R. lingualis) (Lingual branch)
R. marginalis mandibularis Marginal mandibular branch
R. colli; R. cervicalis Cervical branch
Nervus intermedius Intermediate nerve
Ganglion geniculi; Ganglion geniculatum Geniculate ganglion
N. petrosus major; Radix parasympathica ganglii pterygopalatinum; Radix intermedia ganglii pterygopalatinum Greater petrosal nerve, Parasympathetic root of pterygopalatine ganglion
Chorda tympani; Radix arasympathica ganglii submandibularis Chorda tympani; Parasympathetic root of submandibular ganglion
R. communicans cum plexu tympanico Communicating branch with tympanic plexus
R. communicans cum nervo vago Communicating branch with vagus nerve
Nervus vestibulocochlearis [VIII] Vestibulocochlear nerve [VIII]
Nervus vestibularis Vestibular nerve
Ganglion vestibulare Vestibular ganglion
  R. communicans cochlearis   Cochlear communicating branch
Pars superior Superior part
  N. utriculoampullaris   Utriculo-ampullary nerve
  N. utricularis   Utricular nerve
  N. ampullaris anterior   Anterior ampullary nerve
  N. ampullaris lateralis   Lateral ampullary nerve
Pars inferior Inferior part
  N. ampullaris posterior   Posterior ampullary nerve
  N. saccularis   Saccular nerve
Nervus cochlearis Cochlear nerve
Ganglion cochleare; Ganglion spirale cochleae Cochlear ganglion; Spiral ganglion
Nervus glossopharyngeus [IX] Glossopharyngeal nerve [IX]
Ganglion superius Superior ganglion
Ganglion inferius Inferior ganglion
N. tympanicus Tympanic nerve
  Intumescentia tympanica; Ganglion tympanicum   Tympanic enlargement; Tympanic ganglion
  Plexus tympanicus   Tympanic plexus
    R. tubarius     Tubal branch
    Nn. caroticotympanici     Caroticotympanic nerves
R. communicans cum ramo auriculare nervi vagi Communicating branch with auricular branch of vagus nerve
Rr. pharyngei Pharyngeal branches
R: musculi stylopharyngei Stylopharyngeal branch
R. sinus carotici Carotid branch
Rr. tonsillares Tonsillar branches
Rr. linguales Lingual branches
N. petrosus minor; Radix parasympathica ganglii otica Lesser petrosal nerve; Parasympathetic root of otic ganglion
R. communicans cum ramo meningeo Communicating branch with meningeal branch
R. communicans сum nervo auriculotemporali Communicating branch with auriculotemporal nerve
R. communicans сum chorda tympani Communicating branch with chorda tympani
cNervus vagus [X] Vagus nerve [X]
Ganglion superius Superior ganglion
R. meningeus Meningeal branch
R. auricularis Auricular branch
Ganglion inferius Inferior ganglion
R. communicans cum nervo glossopharyngeo Communicating branch with glossopharyngeal nerve
R. pharyngeus Pharyngeal branch
  Plexus pharyngeus   Pharyngeal plexus
N. laryngeus superior Superior laryngeal nerve
  R. externus   External branch
  R. intemus   Internal branch
    R. communicans cum nervo laryngeo recurrente     Communicating branch with recurrent laryngeal nerve
Rr. сardiaci cervicales superiores Superior cervical cardiac branches
Rr. сardiaci cervicales inferiores Inferior cervical cardiac branches
N. laryngeus recurrens Recurrent laryngeal nerve
  Rr. tracheales   Tracheal branches
  Rr. oesophagei   Oesophageal branches▲
  Rr. pharyngei   Pharyngeal branches
Rr. cardiaci thoracici Thoracic cardiac branches
Rr. bronchiales Bronchial branches
Plexus pulmonalis Pulmonary plexus
Plexus oesophageus Oesophageal plexus▲
Truncus vagalis anterior Anterior vagal trunk
  Rr. gastrici anteriores   Anterior gastric branches
    N. curvaturae minoris anterior     Anterior nerve of lesser curvature
  Rr. hepatici   Hepatic branches
    R. pyloricus     Pyloric branch
Truncus vagalis posterior Posterior vagal trunk
  Rr. gastrici posteriores   Posterior gastric branches
     N. curvaturae minoris posterior     Posterior nerve of  lesser curvature
  Rr. coeliaci   Coeliac branches▲
Rr. renales Renal branches
Nervus accessorius [XI] Accessory nerve [XI]
Radix cranialis; Pars vagalis Cranial root; Vagal part
Radix spinalis; Pars spinalis Spinal root; Spinal part
Truncus nervi accessorii Trunk of accessory nerve
  R. internus   Internal branch
  R. extemus   External branch
    Rr. musculares     Muscular branches
Nervus hypoglossus [XII] Hypoglossal nerve [XII]
Rr. linguales Lingual branches
Nervi spinales Spinal nerves
NERVI CERVICALES [С1-С8] CERVICAL NERVES [C1-C8]
Rami posteriores; Rami dorsales Posterior rami; Dorsal rami
R. medialis Medial branch
R. lateralis Lateral branch
  R. cutaneus posterior   Posterior cutaneous branch
N. suboccipitalis Suboccipital nerve
N. occipitalis major Greater occipital nerve
N. occipitalis tertius Third occipital nerve
Plexus cervicalis posterior Posterior cervical plexus
Rami anteriores; Rami ventrales Anterior rami; Ventral rami
Plexus cervicalis Cervical plexus
Ansa cervicalis Ansa cervicalis
  Radix superior   Superior root; Superior limb
  Radix inferior   Inferior root; Inferior limb
  R. thyrohyoideus   Thyrohyoid branch
N. occipitalis minor Lesser occipital nerve
N. auricularis magnus Great auricular nerve
  R. posterior   Posterior branch
  R. anterior   Anterior branch
N. transversus colli; N. transversus cervicalis Transverse cervical nerve
  Rr. superiores   Superior branches
  Rr. inferiores   Inferior branches
Nn. supraclaviculares Supraclavicular nerves
  Nn. supraclaviculares mediales   Medial supraclavicular nerves
  Nn. supraclaviculares intermedii   Intermediate supraclavicular nerves
  Nn. supraclaviculares laterales   Lateral supraclavicular nerves
Nervus phrenicus Phrenic nerve
R. pericardiacus Pericardial branch
Rr. phrenicoabdominales Phrenico-abdominal branches
(Nn. phrenici accessorii) (Accessory phrenic nerves)
Plexus brachialis Brachial plexus
Nomina generalia General terms
Radices Roots
Тгаnсі Trunks
  Truncus superior   Superior trunk; Upper trunk
  Truncus medius   Middle trunk
  Truncus inferior   Inferior trunk; Lower trunk
Divisiones anteriores Anterior divisions
Divisiones posteriores Posterior divisions
Fasciculi Cords
Pars supraclavicularis Supraclavicular part
N. dorsalis scapulae Dorsal scapular nerve
N. thoracicus longus Long thoracic nerve
N. subclavius Subclavian nerve
N. suprascapularis Suprascapular nerve
Nn. subscapulares Subscapular nerves
N. thoracodorsalis Thoracodorsal nerve
N. pectoralis medialis Medial pectoral nerve
N. pectoralis lateralis Lateral pectoral nerve
Rr. musculares Muscular branches
Pars infraclavicularis Infraclavicular part
Fasciculus lateralis Lateral cord
Fasciculus medialis Medial cord
Fasciculus posterior Posterior cord
N. musculocutaneus Musculocutaneous nerve
Rr. musculares Muscular branches
N. cutaneus antebrachii lateralis Lateral cutaneous nerve of forearm; Lateral antebrachial cutaneous nerve
N. cutaneus brachii medialis Medial cutaneous nerve of arm; Medial brachial cutaneous nerve
N. cutaneus antebrachii medialis Medial cutaneous nerve of forearm; Medial antebrachial cutaneous nerve
R. anterior Anterior branch
R. posterior Posterior branch
N. medianus Median nerve
Radix medialis nervi mediani Medial root of median nerve
Radix lateralis nervi mediani Lateral root of median nerve
N. interosseus antebrachii anterior Anterior interosseous nerve
Rr. musculares Muscular branches
R. palmaris Palmar branch
R. communicans cum nervo ulnari Communicating branch with ulnar nerve
Nn. digitales palmares communes Common palmar digital nerves
  Nn. digitales palmares proprii   Proper palmar digital nerves
N. ulnaris Ulnar nerve
Rr. musculares Muscular branches
R. dorsalis Dorsal branch
  Nn. digitales dorsales   Dorsal digital nerves
R. palmaris Palmar branch
R. superficialis Superficial branch
  Nn. digitales palmares communes   Common palmar digital nerves
     Nn. digitales palmares proprii     Proper palmar digital nerves
R. profundus Deep branch
N. radialis Radial nerve
N. cutaneus brachii posterior Posterior cutaneous nerve of arm; Posterior brachial cutaneous nerve
N. cutaneus brachii lateralis inferior Inferior lateral cutaneous nerve of arm; Inferior lateral brachial cutaneous nerve
N. cutaneus antebrachii posterior Posterior cutaneous nerve of forearm; Posterior antebrachial cutaneous nerve
Rr. musculares Muscular branches
R. profundus Deep branch
  N. interosseus antebrachii posterior   Posterior interosseous nerve
R. superficialis Superficial branch
  R. communicans ulnaris   Communicating branch with ulnar nerve
  Nn. digitales dorsales   Dorsal digital branches
N. axillaris Axillary nerve
Rr. musculares Muscular branches
N. cutaneus brachii lateralis superior Superior lateral cutaneous nerve of arm; Superior lateral brachial cutaneous nerve
NERVI THORACICI [Т1-Т12] THORACIC NERVES [T1-T12]
Rami posteriores; Rami dorsales Posterior rami; Dorsal rami
R. medialis Medial branch
R. lateralis Lateral branch
R. cutaneus posterior Posterior cutaneous branch; Posterior cutaneous nerve
Nn. intercostales; Rami anteriores; Rami ventrales Intercostal nerves; Anterior rami; Ventral rami
Rr. musculares Muscular branches
R. collateralis Collateral branch
R. cutaneus lateralis pectoralis Lateral pectoral cutaneous branch
  Rr. mammarii laterales   Lateral mammary branches
R. cutaneus lateralis abdominalis Lateral abdominal cutaneous branch
Nn. intercostobrachiales Intcrcostobrachial nerves
R. cutaneus anterior pectoralis Anterior pectoral cutaneous branch
  Rr. mammarii mediales   Medial mammary branches
R. cutaneus anterior abdominalis Anterior abdominal cutaneous branch
N. subcostalis Subcostal nerve
NERVI  LUMBALES [L1-L5] LUMBAR NERVES [L1-L5]
Rami posteriores; Rami dorsales Posterior rami; Dorsal rami
R. medialis Medial branch
R. lateralis Lateral branch
R. cutaneus posterior Posterior cutaneous branch; Posterior cutaneous nerve
Nn. clunium superiores Superior clunial nerves
Plexus posterior Posterior plexus
Rami anteriores; Rami ventrales Anterior rami; Ventral rami
NERVI SACRALES ЕТ NERVUS COCCYGEUS [S1-S5, Co] SACRAL NERVES AND  COCCYGEAL  NERVE [S1-S5, Co]
Rami posteriores; Rami dorsales Posterior rami; Dorsal rami
R. medialis Medial branch
R. lateralis Lateral branch
R. cutaneus posterior Posterior cutaneous branch; Posterior cutaneous nerve
Nn. clunium medii Medial clunial nerves
Rami anteriores; Rami ventrales Anterior rami; Ventral rami
Plexus lumbosacralis Lumbosacral plexus
Plexus lumbalis Lumbar plexus
N. iliohypogastricus; N. iliopubicus Iliohypogastric nerve; Iliopubic nerve
R. cutaneus lateralis Lateral cutaneous branch
R. cutaneus anterior Anterior cutaneous branch
N. ilioinguinalis Ilio-inguinal nerve
Nn. labiales anteriores ♀ Anterior labial nerves ♀
Nn. scrotales anteriores ♂ Anterior scrotal nerves ♂
N. genitofemoralis Genitofemoral nerve
R. genitalis Genital branch
R. femoralis Femoral branch
N. cutaneus femoris lateralis Lateral cutaneous nerve of leg; Lateral femoral cutaneous nerve
N. obturatorius Obturator nerve
R. anterior Anterior branch
  R. cutaneus   Cutaneous branch
  Rr. musculares   Muscular branches
R. posterior Posterior branch
  Rr. musculares   Muscular branches
  R. articularis   Articular branch
N. obturatorius accessorius Accessory obturator nerve
N. femoralis Femoral nerve
Rr. musculares Muscular branches
Rr. culanci аnteriores Anterior cutaneous branches
N.saphenus Saphenous nerve
  R. infrapatellaris   Infrapatellar branch
  Rr. cutanei cruris mediales   Medial cutaneous nerve of leg; Medial crural cutaneous nerve
Truncus lumbosacralis Lumbosacral trunk
Plexus sacralis Sacral plexus
N. musculi obturatorii interni Nerve to obturator intemus
N. musculi piriformis Nerve to piriformis
N. musculi quadrati femoris Nerve to quadratus femoris
N. gluteus superior Superior gluteal nerve
N. gluteus inferior Inferior gluteal nerve
N. cutaneus femoris posterior Posterior cutaneous nerve ot thigh, Posterior femoral cutaneous nerve
  Nn. clunium inferiores   Inferior clunial nerves
  Rr. perineales   Perineal branches
N. cutaneus perforans Perforating cutaneous nerve
N.pudendus Pudendal nerve
Nn. anales inferiores; Nn. rectales inferiores Inferior anal nerves,
Nn. perineales Perineal nerves
  Nn. labiales posteriores ♀   Posterior labial nerves ♀
  Nn. scrotales posteriores ♂   Posterior scrotal nerves ♂
  Rr. musculares   Muscular branches
  N. dorsalis clitoridis ♀   Dorsal nerve of clitoris ♀
  N. dorsalis penis ♂   Dorsal nerve of penis ♂
N.coccygeus Coccygeal nerve
Plexus coccygeus Coccygeal plexus
N.anococcygeus Anococcygeal nerve
N. ischiadicus Sciatic nerve
N. fibularis communis; N. peroneus communis Common fibular nerve;
N. cutaneus surae lateralis Lateral sural cutaneous nerve
R. communicans fibularis; Sural communicating branch
N. fibularis superficialis; N. peroneus superficialis Supeificial fibular nerve, Superficial peroneal nerve
  Rr. musculares   Muscular branches
  N. cutaneus dorsalis medialis   Medial dorsal cutaneous nerve
  N. cutaneus dorsalis intermedius   Intermediate dorsal cutaneous nerve
    Nn. digitales dorsales pedis     Dorsal digital nerves of foot
N. fibularis profundus; N. peroneus profundus Deep fibular nerve, Deep peroneal nerve
  Rr. musculares   Muscular branches
  Nn. digitales dorsales pedis   Dorsal digital nerves of foot
N. tibialis Tibial nerve
Rr. musculares Muscular branches
N. interosseus cruris Interosseous nerve of leg; Crural interosseous nerve
N. cutaneus surae medialis Medial sural cutaneous nerve
N. suralis Sural nerve
  N. cutaneus dorsalis lateralis   Lateral dorsal cutaneous nerve
  Rr. calcanei laterales   Lateral calcaneal branches
Rr. calcanei mediales Medial calcaneal branches
N. plantaris medialis Medial plantar nerve
Nn. digitales plantares communes Common plantar digital nerves
  Nn. digitales plantares proprii   Proper plantar digital nerves
N. plantaris lateralis Lateral plantar nerve
  R. superficialis   Superficial branch
    Nn. digitales plantares communes     Common plantar digital nerves
    Nn. digitales plantares proprii     Proper plantar digital nerves
  R. profundus   Deep branch
Divisio autonomica; Pars autonomica systematis nervosi peripherici Autonomic division; Autonomic pert of peripheral nervous system
PARS SYMPATHICA SYMPATHETIC PART
Truncus sympathicus Sympathetic trunk
Ganglion trunci sympathici Ganglion of sympathetic trunk
Rr. interganglionares Interganglionic brandies
Rr. communicantes Rami communicantes
  R. communicans griseus   Grey ramus communicans▲
  R. communicans albus   White ramus communicans
Ganglia intermedia Intermediate ganglia
Ganglion cervicale superius Superior cervical ganglion
N. jugularis Jugular nerve
N. caroticus internus Internal carotid nerve
  N. pinealis   Pineal nerve
Nn. carotici externi External carotid nerves
Rr. laryngopharyngei Laryngopharyngeal branches
N. cardiacus cervicalis superior Superior cervical cardiac nerve
Ganglion cervicale medium Middle cervical ganglion
Ganglion vertebrale Vertebral ganglion
N. cardiacus cervicalis medius Middle cervical cardiac nerve
(Ganglion cervicale inferioris) (Inferior cervical ganglion)
Ganglion cervicothoracicum; Ganglion stellarum Cervicothoracic ganglion; Stellate ganglion
Ansa subclavia Ansa subclavia
N. cardiacus cervicalis inferior Inferior cervical cardiac nerve
N. vertebralis Vertebral nerve
Ganglia thoracica Thoracic ganglia
Rr. cardiaci thoracici Thoracic cardiac branches
Rr. pulmonales thoracici Thoracic pulmonary branches
Rr. oesophageales Oesophageal branches▲
N. splanchnicus major Greater splanchnic nerve
Ganglion thoracicum splanchnicum Thoracic splanchnic ganglion
N. splanchnicus minor Lesser splanchnic nerve
R. renalis Renal branch
N. splanchnicus imus Least splanchnic nerve, Lowest splanchnic nerve
Ganglia lumbalia Lumbar ganglia
Nn. splanchnici lumbales Lumbar splanchnic nerves
Ganglia sacralia Sacral ganglia
Nn. splanchnici sacrales Sacral splanchnic nerves
Ganglion impar Ganglion impar
Paraganglia sympathica Sympathetic paraganglia
PARS PARASYMPATHICA PARASYMPATHETIC PART
Pars cranialis Cranial part
Ganglion ciliare Ciliary ganglion
  Radix parasympathica; Radix oculomotoria; R. n. oculomotorius ad ganglion ciliare    Parasympathetic root; Oculomotor root; Branch of oculomotor nerve to ciliary ganlion
  Radix sympathica    Sympathetic root
  Radix sensoria; Radix nasociliaris; R. communicans n. nasociliaris cum ganglio ciliare    Sensory root; Nasociliary root; Communicating branch of nasociliary nerve with cilary ganglion
  Nn. ciliares breves   Short ciliary nerves
Ganglion pterygopalatinum Pterygopalatine ganglion
  N. canalis pterygoidei Nerve of pterygoid canal
  Radix parasympathica; Radix intermedia; N. petrosus major Parasympathetic root; Greater petrosal nerve
  Radix sympathica; N. petrosus profundus   Sympathetic root; Deep petrosal nerve
  Radix sensoria ganglii pterygopalatini; Rr. ganglionares n. maxillaris   Sensory root; Ganglionic branches of maxillary nerve
Ganglion submandibulare Submandibular ganglion
  Radix parasympathica; Chorda tympani   Parasympathetic root; Chorda tympani
  Radix sympathica   Sympathetic root
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis   Sensory root; Ganglionic branches of mandibular nerve
Ganglion sublinguale Sublingual ganglion
  Radix parasympathica; Chorda tympani    Parasympathetic root; Chorda tympani
  Radix sympathica    Sympathetic root
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis    Sensory root; Ganglionic branches of mandibular nerve
Ganglion oticum Otic ganglion
  Radix parasympathica; N. petrosus minor   Parasympathetic root; Lesser petrosal nerve
  Radix sympathica   Sympathetic root
  Radix sensoria; Rr. ganglionares n. mandibularis   Sensory root; Ganglionic branches of mandibular nerve
Pars pelvica Pelvic part
Ganglia pelvica Pelvic ganglia
  Radix parasympathica; Nn. splanchnici pelvici   Parasympathetic root; Pelvic splanchnic nerves
  Radix sympathica   Sympathetic root
  Radix sensoria   Sensory root
PLEXUS VISCERALES ЕТ GANGLIA VISCERALIA PERIPHERAL AUTONOMIC PLEXUS AND GANGLIA
Pars craniocervicalis Craniocervical part
Plexus caroticus communis Common carotid plexus
  Plexus caroticus internus   Internal carotid plexus
  Radix sympathica ganglii ciliaris   Sympathetic root of ciliary ganglion
  Radix sympathica ganglii pterygopalatini; N. petrosus profundus  Sympathetic root of pterygopalatine ganglion; Deep petrosal nerve
  Radix sympathica ganglii submandibulare   Sympathetic root of submandibular ganglion
  Radix sympathica ganglii sublinguale   Sympathetic root of sublingual ganglion
  Radix sympathica ganglii otici   Sympathetic root of otic ganglion
  Nn. caroticotympanici   Caroticotympanic nerves
Plexus cavernosus Cavernous plexus
Plexus caroticus extemus Internal carotid plexus
Plexus subclavius Subclavian plexus
Plexus autonomicus brachialis Brachial autonomic plexus
Plexus vertebralis Vertebral plexus
Pars thoracica Thoracic part
Plexus aorticus thoracices Thoracic aortic plexus
Plexus cardiacus Cardiac plexus
Ganglia cardiaca Cardiac ganglia
Plexus oesophageus Oesophageal plexus
Plexus pulmonalis Pulmonary plexus
  Rr. pulmonales   Pulmonary branches
Pars abdominalis Abdominal part
Plexus aorticus abdominalis Abdominal aortic plexus
Ganglia phrenica Phrenic ganglia
Plexus coeliacus Coeliac plexus
  Plexus hepaticus   Hepatic plexus
  Plexus splenicus; Plexus lienalis   Splenic plexus
  Plexus gastrici   Gastric plexuses
  Plexus pancreaticus   Pancreatic plexus
  Plexus suprarenalis   Suprarenal plexus
  Ganglia coeliaca   Coeliac ganglia▲
Ganglia aorticorenalia Aorticorenal ganglia
Plexus mesentericus superior Superior mesenteric plexus
  Ganglion mesentericum superius   Superior mesenteric ganglion
Plexus intermesentericus Intermesenteric plexus
Plexus renalis Renal plexus
  Ganglia renalia   Renal ganglia
Plexus uretericus Ureteric plexus
Plexus ovaricus ♀ Ovarian plexus ♀
Plexus testicularis ♂ Testicular plexus ♂
Plexus mesentericus inferior Inferior mesenteric plexus
  Ganglion mesentericum inferius   Inferior mesenteric ganglion
Plexus rectalis superior Superior rectal plexus
Plexus entericus Enteric plexus
  Plexus subserosus   Subserous plexus
  Plexus myentericus   Myenteric plexus
  Plexus submucosus   Submucous plexus
Plexus iliacus Iliac plexus
Plexus femoralis Femoral plexus
Pars pelvica Pelvic part
Plexus hypogastricus superior; N. presacralis Superior hypogastric plexus; Presacral nerve
  N. hypogastricus   Hypogastric nerve
Plexus hypogastricus inferior; Plexus pelvicus Inferior hypogastric plexus; Pelvic plexus
  Plexus rectalis medius   Middle rectal plexus
  Plexus rectalis inferior   Inferior rectal plexus
    Nn. anales superiores     Superior anal nerves
Plexus uterovaginalis ♀ Uterovaginal plexus ♀
  Nn. vaginales ♀   Vaginal nerves ♀
Plexus prostaticus ♂ Prostatic plexus ♂
Plexus deferentialis ♂ Deferential plexus; Plexus of ductus deferens ♂
Plexus vesicalis Vesical plexus
Nn. cavemosi clitoridis ♀ Cavernous nerves of clitoris ♀
Nn. cavemosi penis ♂ Cavernous nerves of penis ♂
Organa sensuum Sense organs
Organum olfactorium; Organum olfactus Olfactory organ
Pars olfactoria tunicae mucosae nasi Olfactory part of nasal mucosa; Olfactory area
Glandulae olfactoriae Olfactory glands
Oculus et structurae pertinentes Eye and related  structures
BULBUS OCULI EYEBALL
Polus anterior Anterior pole
Polus posterior Posterior pole
Equator Equator
Meridiani Meridians
Axis bulbi extemus External axis of eyeball
Axis bulbi intemus Internal axis of eyeball
Axis opticus Optic axis
Segmentum anterius Anterior segment
Segmentum posterius Posterior segment
Tunica fibrosa bulbi Fibrous layer of eyeball
Sclera Sclera
Sulcus sclerae Sulcus sclerae
Reticulum trabeculare Trabecular tissue
  Pars corneoscleralis   Corneoscleral part
  Pars uvealis   Uveal part
  Calcar sclerae   Scleral spur
Sinus venosus sclerae Scleral venous sinus
Lamina episcleralis Episcleral layer
Substantia propria sclerae Substantia propria
Lamina fusca sclerae Suprachoroid lamina
Lamina cribrosa sclerae Lamina cribrosa of sclera
Cornea Cornea
Anulus conjunctivae Conjunctival ring
Limbus corneae Corneoscleral junction; Corneal limbus
Vertex corneae Corneal vertex
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Epithelium anterius Corneal epithelium
Lamina limitans anterior Anterior limiting lamina
Substantia propria Substantia propria
Lamina limitans posterior Posterior limiting lamina
Epithelium posterius Endothelium of anterior chamber
Tunica vasculosa bulbi Vascular layer of eyeball
Choroidea Choroid
Lamina suprachoroidea Suprachoroid lamina
Spatium perichoroideum Perichoroidal space
Lamina vasculosa Vascular lamina
Lamina choroidocapillaris Capillary lamina
Lamina basalis Basal lamina
Vasa sanguinea choroideae Choroid blood vessels
Corpus ciliare Ciliary body
Corona ciliaris Corona ciharis
Processus ciliares Ciliary processes
Plicae ciliares Ciliary plicae
Orbiculus ciliaris Orbiculus ciharis
М. ciliaris Ciliary muscle
  Fibrae meridionales   Meridional fibres▲
  Fibrae longitudinales   Longitudinal fibres▲
  Fibrae radiales   Radial fibres▲
  Fibrae circulares   Circular fibres▲
Lamina basalis Basal lamina
Iris Iris
Margo pupillaris Pupillary margin
Margo ciliaris Ciliary margin
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Anulus iridis major Outer border of ins
Anulus iridis minor Inner border of ins
Plicae iridis Folds of ins
Pupilla Pupil
  М. sphincter pupillae   Sphincter pupillae
  М. dilatator pupillae   Dilator pupillae
Stroma iridis Stroma of ins
Epithelium pigmentosum Pigmented epithelium
Spatia anguli iridocornealis Spices of iridocorneal angle
Circulus arteriosus iridis major Major circulus arteriosus of iris
Circulus arteriosus iridis minor Minor circulus arteriosus of ins
(Membrana pupillaris) (Pupillary membrane)
Tunica intema bulbi Inner layer of eyeball
Retina Retina
Pars caeca retinae Nonvisual retina
  Pars ciliaris retinae   Ciliary part of retina
  Pars iridica retinae   Indial part of retina
Оrа serrata Ora serrata
Pars optica retinae Optic part of retina
  Stratum pigmentosum   Pigmented layer
  Stratum nervosum   Neural layer
    Stratum segmentorum externorum et internorum     Layer of inner and outer segments
    Stratum limitans externum     Outer limiting layer
    Stratum nucleare externum     Outer nuclear layer
    Stratum plexiforme externum     Outer plexiform layer
    Stratum nucleare internum     Inner nuclear layer
    Stratum plexiforme internum     Inner plexiform layer
    Stratum ganglionicum     Ganglionic layer
    Stratum neurofibrarum     Layer of nerve fibres▲
    Stratum limitans internum     Inner limiting layer
Discus nervi optici Optic disc
  Excavatio disci   Depression of optic disc, Physiological cup
Macula lutea Macula
  Fovea centralis   Fovea centralis
  Foveola   Foveola
Nervus opticus Optic nerve
Pars intracranialis Intracranial part
Pars canalis Part in canal
Pars orbitalis Orbital part
Pars intraocularis Intra-ocular part
  Pars postlaminaris   Postlaminar part
  Pars intralaminaris   Intralaminar part
  Pars prelaminaris   Prelaminar part
Vagina externa Outer sheath
Vagina interna Inner sheath
  Spatium intervaginale subarachnoidale; Spatium leptomeningeum   Subarachnoid space, Leptomeningeal space
Vasa sanguinea retinae Retinal blood vessels
А. centralis retinae, pars intraocularis Central retinal artery, intraocular part
Circulus vasculosus nervi optici Vascular circle of optic nerve
  Arteriola temporalis retinae superior   Superior temporal retinal arteriole
  Arteriola temporalis retinae inferior   Inferior temporal retinal arteriole
  Arteriola nasalis retinae superior   Superior nasal retinal arteriole
  Arteriola nasalis retinae inferior   Inferior nasal retinal arteriole
  Arteriola macularis superior   Superior macular artei lole
  Arteriola macularis inferior   Inferior macular arteriole
  Arteriola macularis media   Middle macular arteriole
V. centralis retinae, pars intraocularis Central retinal vein, intraocular part
  Venula temporalis retinae superior   Superior temporal retinal venule
  Venula temporalis retinae inferior   Inferior temporal retinal venule
  Venula nasalis retinae superior   Superior nasal retinal venule
  Venula nasalis retinae inferior   Inferior nasal retinal venule
  Venula macularis superior   Superior macular venule
  Venula macularis inferior   Inferior macular venule
  Venula macularis media   Middle macular venule
Lens Lens
Substantia lentis Lens substance
Cortex lentis Cortex of lens
Nucleus lentis Nucleus of lens
Fibrae lentis Lens fibres
Epithelium lentis Lens epithelium
Capsula lentis Capsule of lens
Polus anterior Anterior pole
Polus posterior Posterior pole
Facies anterior Anterior surface
Facies posterior Posterior surface
Axis Axis
Equator Equator
Radii Radii
Zonula ciliaris Ciliary zonule
  Fibrae zonulares   Zonular fibres▲
  Spatia zonularia   Zonular spaces
Camerae bulbi Chambers of eyeball
Humor aquosus Aqueous humor
Camera anterior Anterior chamber
  Angulus iridocornealis   Iridocorneal angle
Camera posterior Posterior chamber
Camera postrema; Camera vitrea Postremal chamber; Vitreous chamber
Spatium retrozonulare Retrozonular space
Corpus vitreum Vitreous body
(А. hyaloidea) (Hyaloid artery)
Canalis hyaloideus Hyaloid canal
Fossa hyaloidea Hyaloid fossa
Membrana vitrea Vitreous membrane
Stroma vitreum Vitreous stroma
Humor vitreus Vitreous humor
STRUCTURAE OCULI ACCESSORIAE ACCESSORY VISUAL  STRUCTURES
Periorbita Periorbita
Septum orbitale Orbital septum
Vagina bulbi Fascial sheath of eyeball
  Lig. suspensorium bulbi   Suspensory ligament of eyeball
Spatium episclerale Episcleral space
Corpus adiposum orbitae Retrobulbar fat; Orbital fat body
Fasciae musculares Muscular fascia
Musculi externi bulbi oculi Extra-ocular muscles; Extrinsic muscles of eyeball
М. orbitalis Orbitalis; Orbital muscle
М. rectus superior Superior rectus
М. rectus inferior Inferior rectus
М. rectus medialis Medial rectus
М. rectus lateralis Lateral rectus
  Lacertus musculi recti lateralis   Check ligament of lateral rectus muscle
Anulus tendineus communis Common tendinous ring; Common anular tendon
М. obliquus superior Superior  oblique
  Trochlea   Trochlea
  Vagina tendinis musculi obliqui superioris   Tendinous sheath of superior oblique
М. obliquus inferior Inferior oblique
М. levator palpebrae superioris Levator palpebrae superioris
  Lamina superficialis   Superficial layer
  Lamina profunda   Deep layer
Supercilium Eyebrow
Palpebrae Eyelids
Palpebra superior Superior eyelid; Upper eyelid
Palpebra inferior Inferior eyelid; Lower eyelid
Facies anterior palpebrae Anterior surface of eyelid
Plica palpebronasalis Palpebronasal fold; Medial canthic fold
Facies posterior palpebrae Posterior surface of eyelid
Rima palpebrarum Palpebral fissure
Commissura lateralis palpebrarum Lateral palpebral commissure
Commissura medialis palpebrarum Medial palpebral commissure
Angulus oculi lateralis Lateral angle of eye
Angulus oculi medialis Medial angle of eye
Limbus anterior palpebrae Anterior palpebral margin
Posterior palpebral margin
Сіlіа Eyelash
Tarsus superior Superior tarsus
Tarsus inferior Inferior tarsus
Lig. palpebrale laterale Lateral palpebral ligament
Lig. palpebrale mediale Medial palpebral ligament
Glandulae tarsales Tarsal glands
Glandulae ciliares Ciliary glands
Glandulae sebaceae Sebaceous glands
М. tarsalis superior Superior tarsal muscle
М. tarsalis inferior Inferior tarsal muscle
Tunica conjunctiva Conjunctiva
Plica semilunaris Plica semilunaris
Caruncula lacrimalis Lacrimal caruncle
Tunica conjunctiva bulbi Bulbar conjunctiva
Tunica conjunctiva palpebrarum Palpebral conjunctiva
Fornix conjunctivae superior Superior conjunctival fornix
Fornix conjunctivae inferior Inferior conjunctival fornix
Saccus conjunctivalis Conjunctival sac
Glandulae conjunctivales Conjunctival glands
Apparatus lacrimalis Lacrimal apparatus
Glandula lacrimalis Lacrimal gland
  Pars orbitalis   Orbital part
  Pars palpebralis   Palpebral part
  Ductuli excretorii   Excretory ducts
(Glandulae lacrimales accessoriae) (Accessory lacrimal glands)
Rivus lacrimalis Lacrimal pathway
Lacus lacrimalis Lacus lacrimalis; Lacrimal lake
Papilla lacrimalis Lacrimal papilla
Punctum lacrimale Lacrimal punctum
Canaliculus lacrimalis Lacrimal canaliculus
  Ampulla canaliculi lacrimalis   Ampulla of lacrimal canaliculus
Saccus lacrimalis Lacrimal sac
  Fornix sacci lacrimalis   Fornix of lacrimal sac
Ductus nasolacrimalis Nasolacrimal duct
  Рlіса lacrimalis Lacrimal fold
Auris Ear
AURIS EXTERNA EXTERNAL EAR
Auricula Auricle; Pinna
Lobulus auriculae Lobule of auricle; Lobe of ear
Cartilago auriculae Auricular cartilage
Неlіх Helix
  Crus helicis   Crus of helix
  Spina helicis   Spine of helix
  Cauda helicis   Tail of helix
Antihelix Antihelix
  Fossa triangularis   Triangular fossa
  Crura antihelicis   Crura of antihelix
Scapha Scapha
Concha auriculae Concha of auricle
  Cymba conchae   Cymba conchae
  Cavitas conchae; Cavum conchae   Cavity of concha
Antitragus Antitragus
Tragus Tragus
lncisura anterior Anterior notch
Incisura intertragica Intertragic incisure; Intertragic notch
(Tuberculum auriculare) (Auricular tubercle)
(Арех auriculae) (Apex of auricle; Tip of ear)
Sulcus posterior auriculae Posterior auricular groove
(Tuberculum supratragicum) (Supratragic tubercle)
Isthmus cartilaginis auricularis Isthmus of cartilaginous auricle
lncisura terminalis auricularis Terminal notch of auricle
Fissura antitragohelicina Fissura antitragohelicina
Sulcus cruris helicis Groove of crus of helix
Fossa antihelica Fossa antihelica; Antihelical fossa
Eminentia conchae Eminentia conchae
Eminentia scaphae Eminentia scaphae
Eminentia fossae triangularis Eminentia fossae triangularis
Ligg. auricularia Ligaments of auricle
Lig. auriculare anterius Anterior ligament of auricle
Lig. auriculare superius Superior ligament of auricle
Lig. auriculare posterius Posterior ligament of auricle
Mm. auriculares Auricular muscles
М. helicis major Helicis major
М. helicis minor Helicis minor
М. tragicus Tragicus
  (М. incisurae terminalis)   (Muscle of terminal notch)
М. pyramidalis auriculae Pyramidal muscle of auricle
М. antitragicus Antitragicus
М. transversus auriculae Transverse muscle of auricle
М. obliquus auriculae Oblique muscle of auricle
Meatus acusticus externus External acoustic meatus
Porus acusticus externus External acoustic pore; External acoustic aperture
Incisura tympanica Tympanic notch
Meatus acusticus externus cartilagineus Cartilaginous external acoustic meatus
  Cartilago meatus acustici   Cartilage of acoustic meatus
  Incisura cartilaginis meatus acustici   Notch in cartilage of acoustic meatus
Lamina tragi Tragal lamina
Membrana tympanica Tympanic membrane
Pars flaccida Pars flaccida
Pars tensa Pars tensa
Plica mallearis anterior Anterior malleolar fold
Plica mallearis posterior Posterior malleolar fold
Prominentia mallearis Malleolar prominence
Stria mallearis Malleolar stria
Umbo membranae tympanicae Umbo of tympanic membrane
Anulus fibrocartilagineus Fibrocartilaginous ring
AURIS MEDIA MIDDLE EAR
Cavitas tympani Tympanic cavity
Paries tegmentalis Tegmental wall; Tegmental roof
  Recessus epitympanicus   Epitympanic recess
     Pars cupularis     Cupular part
Paries jugularis Jugular wall; Floor
  Prominentia styloidea   Styloid prominence
Paries labyrinthicus Labyrinthine wall; Medial wall
  Fenestra vestibuli   Oval window
  Fossula fenestrae vestibuli   Fossa of oval window
  Promontorium   Promontory
    Sulcus promontorii     Groove of promontory
    Subiculum promontorii     Subiculum of promontory
  Sinus tympani   Sinus tympani
  Fenestra cochleae   Round window
  Fossula fenestrae cochleae   Fossa of round window
  Crista fenestrae cochleae   Crest of round window
  Processus cochleariformis   Processus cochleariformis
  Membrana tympanica secundaria   Secondary tympanic membrane
Paries mastoideus Mastoid wall; Posterior wall
  Aditus ad antrum mastoideum   Aditus to mastoid antrum
    Prominentia canalis semicircularis lateralis     Prominence of lateral semicircular canal
    Prominentia canalis facialis     Prominence of facial canal
  Eminentia pyramidalis   Pyramidal eminence
  Fossa incudis   Fossa of incus
  Sinus posterior   Posterior sinus
  Apertura tympanica canaliculi chordae tympani   Tympanic aperture of canaliculus for chorda tympani
Antrum mastoideum Mastoid antrum
  Cellulae mastoideae   Mastoid cells
  Cellulae tympanicae   Tympanic cells
Paries caroticus Carotid wall
Paries membranaceus Membranous wall; Lateral wall
Ossicula auditus; Ossicula auditoria Auditory ossicles
Stapes Stapes
Caput stapedis Head of stapes
Crus anterius Anterior limb
Crus posterius Posterior limb
Basis stapedis Base of stapes; Footplate
Incus Incus
Corpus incudis Body of incus
Crus longum Long limb
  Processus lenticularis   Lenticular process
Crus breve Short limb
Malleus Malleus
Manubrium mallei Handle of malleus
Caput mallei Head of malleus
Collum mallei Neck of malleus
Processus lateralis Lateral process
Processus anterior Anterior process
Articulationes ossiculorum auditus; Articulationes ossiculorum auditoriorum Articulations of auditory ossicles
Articulatio incudomallearis Incudomallear joint
Articulatio incudostapedialis Incudostapedial joint
Syndesmosis tympanostapedialis Tympanostapedial syndesmosis
Ligg. ossiculorum auditus; Ligg. ossiculorum auditoriorum Ligaments of auditory ossicles
Lig. mallei anterius Anterior ligament of malleus
Lig. mallei superius Superior ligament of malleus
Lig. mallei laterale Lateral ligament of malleus
Lig. incudis superius Superior ligament of incus
Lig. incudis posterius Posterior ligament of incus
Membrana stapedialis Stapedial membrane
Lig. anulare stapediale Anular ligament of stapes
Musculi ossiculorum auditus; Musculi ossiculorum auditoriorum Muscles of auditory ossicles
М. tensor tympani Tensor tympani
М. stapedius Stapedius
Tunica mucosa cavitatis tympanicae Mucosa of tympanic cavity
Plica mallearis posterior Posterior fold of malleus
Plica mallearis anterior Anterior fold of malleus
Plica chordae tympani Fold of chorda tympani
Recessus membranae tympanicae Recesses of tympanic membrane
  Recessus anterior   Anterior recess
  Recessus superior   Superior recess
  Recessus posterior   Posterior recess
Plica incudialis Fold of incus
Plica stapedialis Fold of stapedius
Tuba auditiva; Tuba auditoria Pharyngotympanic tube; Auditory tube
Ostium tympanicum tubae auditivae; Ostium tympanicum tubae auditoriae Tympanic opening
Pars ossea Bony part
Isthmus tubae auditivae; Isthmus tubae auditoriae Isthmus
Cellulae pneumaticae Tubal air cells
Pars cartilaginea Cartilaginous part
Cartilago tubae auditivae; Cartilago tubae auditoriae Cartilage of tube
  Lamina medialis   Medial lamina
  Lamina lateralis   Lateral lamina
  Lamina membranacea   Membranous lamina
Tunica mucosa Mucosa; Mucous membrane
  Glandulae tubariae   Tubal glands
Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium pharyngeum tubae auditoriae Pharyngeal opening
AURIS INTERNA INTERNAL EAR
Organum vestibulocochleare Vestibulocochlear organ
Labyrinthus osseus Bony labyrinth
Vestibulum Vestibule
Recessus ellipticus; Recessus utricularis Elliptical recess; Utricular recess
  Apertura interna canaliculi vestibuli   Internal opening of vestibular canaliculus
Crista vestibuli Vestibular crest
  Pyramis vestibuli   Pyramid of vestibule
Recessus sphericus; Recessus saccularis Spherical recess; Saccular recess
Recessus cochlearis Cochlear recess
Maculae cribrosae Maculae cribrosae
  Macula cribrosa superior   Macula cribrosa superior
  Macula cribrosa media   Macula cribrosa media
  Macula cribrosa inferior   Macula cribrosa inferior
Canales semicirculares Semicircular canals
Canalis semicircularis anterior Anterior semicircular canal
  Ampulla ossea anterior   Anterior bony ampulla
Canalis semicircularis posterior Posterior semicircular canal
  Ampulla ossea posterior   Posterior bony ampulla
Crus osseum commune Common bony limb
  Crura ossea ampullaria   Ampullary bony limbs
Canalis semicircularis lateralis Lateral semicircular canal
  Ampulla ossea lateralis   Lateral bony ampulla
  Crus osseum simplex   Simple bony limb
Cochlea Cochlea
Cupula cochleae Cochlear cupula
Basis cochleae Base of cochlea
Canalis spiralis cochleae Spiral canal of cochlea
  Lamina spiralis ossea   Osseous spiral lamina
    Lamella vestibularis     Vestibular lamella
    Lamella tympanica     Tympanic lamella
      Foramina nervosa       Foramina nervosa
    Hamulus laminae spiralis     Hamulus of spiral lamina
  Lamina spiralis secundaria   Secondary spiral lamina
  Apertura interna canaliculi cochleae   Internal opening of cochlear canaliculus
Septum cochleae Cochlear septum
Modiolus cochleae Modiolus
  Basis modioli   Base of modiolus
  Lamina modioli   Lamina of modiolus
  Canalis spiralis modioli   Spiral canal of modiolus
  Canales longitudinales modioli   Longitudinal canals of modiolus
Scala vestibuli Scala vestibuli
Helicotrema Helicotrema
Scala tympani Scala tympani
Meatus acusticus internus Internal acoustic meatus
Porus acusticus internus Internal acoustic opening
Fundus meatus acustici interni Fundus of internal acoustic meatus
  Crista transversa   Transverse crest
  Area nervi facialis   Facial area
  Crista verticalis   Vertical crest
  Area vestibularis superior   Superior vestibular area
  Area vestibularis inferior   Inferior vestibular area
    Foramen singulare     Foramen singulare
  Area cochlearis; Area cochleae   Cochlear area
    Tractus spiralis foraminosus     Tractus spiralis foraminosus
Spatium perilymphaticum Perilymphatic space
Penlympha Perilymph
Aqueductus vestibuli Vestibular aqueduct
Aqueductus cochleae Cochlear aqueduct
Labyrinthus membranaceus Membranous labyrinth
Spatium endolymphaticum Endolymphatic space
  Endolympha   Endolymph
Labyrinthus vestibularis Vestibular labyrinth
Utriculus Utricle
Recessus utricularis; Recessus utriculi Utricular recess
Sacculus Saccule
Ductus semicirculares Semicircular ducts
Ductus semicircularis anterior Anterior semicircular duct
  Ampulla membranacea anterior   Anterior membranous ampulla
Ductus semicircularis posterior Posterior semicircular duct
  Ampulla membranacea posterior   Posterior membranous ampulla
Crus membranaceum commune Common membranous limb
  Crura membranacea ampullaria   Ampullary membranous limbs
Ductus semicircularis lateralis Lateral semicircular duct
  Ampulla membranacea lateralis   Lateral membranous ampulla
  Crus membranaceum simplex   Simple membranous limb
Ductus utriculosaccularis Utriculosaccular duct
Ductus utricularis Utricular duct
Ductus saccularis Saccular duct
Ductus endolymphaticus Endolymphatic duct
Saccus endolymphaticus Endolymphatic sac
Ductus reuniens Ductus reuniens
Maculae Maculae
  Macula utriculi   Macula of utricle
  Macula sacculi   Macula of saccule
  Membrana statoconiorum   Otolithic membrane
    Statoconium     Otolith
    Striola     Striola
Crista ampullaris Ampullary crest
  Sulcus ampullaris   Ampullary groove
  Cupula ampullaris   Ampullary cupula
Labyrinthus cochlearis Cochlear labyrinth
Scala media Scala media
Ductus cochlearis Cochlear duct
Paries vestibularis; Membrana vestibularis Vestibular surface; Vestibular membrane
Paries externus External surface
  Stria vascularis   Stria vascularis
  Prominentia spiralis   Spiral prominence
  Vas prominens   Vas prominens
  Ligamentum spirale   Spiral ligament
Paries tympanicus; Membrana spiralis Tympanic surface; Spiral membrane
  Crista basilaris; Crista spiralis   Basal crest; Spiral crest
  Lamina basilaris   Basal lamina
  Vas spirale   Vas spirale
Limbus spiralis Spiral limbus
  Labium limbi tympanicum   Tympanic lip
  Labium limbi vestibulare   Vestibular lip
  Dentes acustici   Acoustic teeth
Membrana tectoria Tectorial membrane
Caecum vestibulare Vestibular caecum▲
Caecum cupulare Cupular caecum▲
Organum spirale Spiral organ
  Membrana reticularis   Reticular membrane
  Sulcus spiralis intemus   Inner spiral sulcus
  Sulcus spiralis externus   Outer spiral sulcus
Ganghon spirale cochleae Spiral ganglion
Vasa sanguinea auris internae Vessels of internal ear
А. labyrinthi Labyrinthine arteries
  А. vestibularis anterior; А. vestibuli   Anterior vestibular artery
  А. cochlearis communis   Common cochlear artery
    А. vestibulocochlearis     Vestibulocochlear artery
      R. vestibularis posterior       Posterior vestibular branch
      R. cochlearis       Cochlear branch
    А. cochlearis propria     Proper cochlear artery
    А. spiralis modioli     Spiral modiolar artery
V. aqueductus vestibuli Vein of vestibular aqueduct
  Vv. ductuum semicircularium   Veins of semicircular ducts
V. aqueductus cochleae Vein of cochlear aqueduct
  V. modioli communis   Common modiolar vein
    V. scalae vestibuli     Vein of scala vestibuli
    V. scalae tympani     Vein of scala tympani
  V. vestibulocochlearis   Vestibulocochlear vein
    V. vestibularis anterior     Anterior vestibular vein
    V. vestibularis posterior     Posterior vestibular vein
    V. fenestrae cochleae     Vein of cochlear window
Vv. labyrinthi Labyrinthine veins
Organum gustatorium; Organum gustus Gustatory  organ
Caliculus gustatorius; Cienima guslatoria Taste bud
Porus gustatorius Taste pore
Integumentum commune The integument
Cutis Skin
Sulci cutis Skin sulci
Cristae cutis Dermal ridges; Papillary ridges
Retinacula cutis Skin ligaments
Retinaculum caudale Retinaculum caudale
Toruli tactiles Tactile elevations
Lineae distractiones Tension lines; Cleavage lines
Epidermis Epidermis
Dermis; Corium Dermis; Corium
Stratum papillare Papillary layer
  Papillae   Papillae
Stratum reticulare Reticular layer
Рili Hairs
Lanugo Downy hair; Primary hair
Саpilli Hairs of head
Supercilia Eyebrows
Сіlіа Eyelashes
Barba Beard
Tragi Hairs of tragus
Vibrissae Hairs of vestibule of nose
Ніrсі Axillary hairs
Pubes Pubic hairs
Folliculus pili Hair follicle
М. arrector pili Arrector muscle of hair
Flumina pilorum Hair streams
Vortices pilorum Hair whorls
Cruces pilorum Hair crosses
Glandulae cutis Skin glands
  Glandula sudorifera   Sweat gland
  Glandula sebacea   Sebaceous gland
Terminationes nervorum Nerve terminals
Unguis Nail
Matrix unguis Nail matrix
Vallum unguis Nail wall
Corpus unguis Body of nail
Lunula Lunule
Margo occultus Hidden border
Margo lateralis Lateral border
Margo liber Free border
Реrіоnух Perionyx
Eponychium Eponychium
Hyponychium Hyponychium
Mamma Breast
Sulcus intermammariws lntermammary cleft
(Mamma accessoria) (Accessory breast)
Papilla mammaria Nipple
Corpus mammae Body of breast
Glandula mammaria Mammary gland
  Processus axillaris; Processus lateralis   Axillary process; Axillary tail
  Lobi glandulae mammariae   Lobes of mammary gland
    Lobuli glandulae mammariae     Lobules of mammary gland
  Ductus lactiferi   Lactiferous duct
  Sinus lactiferi   Lactiferous sinus
  Areola mammae   Areola
    Glandulae arcolares     Areolar glands
    Tubercula areolae     Areolar tubercles
  Ligg. suspensoria mammaria; Retinaculum cutis mammae   Suspensory ligaments of breast; Suspensory retinaculum of breast
Tela subcutanea; Hypodermis Subcutaneous tissue
Panniculus adiposus Fatty layer
  Stratum musculosum   Muscle layer
  Stratum fibrosum   Fibrous layer
Stratum membranosum Membranous layer
Textus connectivus laxus Loose connective tissue

 

Loading