ГАРАПКО Тетяна Василівна

Кандидат медичних наук (2017).

Народилася  25 січня 1990 року у м. Мукачево.

Освіта: Ужгородський національний університет, медичний факультет (2013)

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету (Ужгород). 

Досвід професійної діяльності:

  • асистент (2013), кандидат медичних наук (2017), доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету з 2017 року;

  • присвоєно звання спеціаліста (лікаря) за спеціальністю «Внутрішні хвороби» (2016)

Тема кандидатської дисертації: “Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження)” (2017)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала 21 роботу. Серед них:

СТАТТІ

  • Гарапко Т.В. Особливості мікроструктурних змін часточок загруднинної залози щурів після чотиритижневого впливу на організм опіоїду / Т.В. Гарапко // Український науково-медичний молодіжний журнал. – № 1 (93), 2016. – С. 19–23.
  • Гарапко Т.В. Структурні зміни мозкової речовини часточок тимуса білих щурів при шеститижневій дії опіоїду налбуфіну / Т.В. Гарапко // Проблеми клінічної педіатрії. – № 1–2 (31–32), 2016. – С. 19–25.
  • Harapko T.V. The features of arterial thymus at nalbuphine action / T.V. Harapko, A.S. Holovatskyi // Eureka: Health Sciences. – 2016. – № 2. – P. 30–37.
  • Гарапко Т.В. Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса при дії на організм налбуфіну / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький // Патологія. – 2017. – Том 14. – № 3 (41). – С. 353–357. DOI 10.14739/2310-1237.2017.3.118760.
  • Harapko T.V. Nalbuphine-induced submicroscopic changes in the components of the thymus vascular bed / T.V. Harapko, A.S. Holovatskyi // Мир Медицины и Биологии» – 2017. – № 4 (62) – C. 111–116. DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-111-116.

Напрями наукових інтересів: структура лімфоїдних (імунних) органів у нормі та при патології.

Робоча адреса: 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська, 22, Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака, кафедра анатомії людини та гістології.

Електронна адреса: garapkotv@gmail.com

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Share