АНАТОМ | ANATOMIST

Загальна частина – аудіо

Клітини

Біологічні мембрани

Міжклітинні контакти

Цитоплазма

Транспорт речовин у клітині і через мембрани

Клітинне ядро

Функції клітин

Життєвий шлях клітин

Епітеліальна тканина

Сполучна тканина

Скелетні сполучні тканини – хрящова і кісткова тканини

Кров і лімфа

М’язова тканина

Нервова тканина

Нервові волокна

Органи, системи й апарати органів

Розвиток людини в онтогенезі

Особливості будови, росту й розвитку людини

Площини, осі, лінії та ділянки тіла

Записував: Куліковський Нікіта.

 454 total views,  2 views today