12345

Анатомія в цифрах

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed Анатомія в цифрах. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Скільки парних кісток у людини?
A
50
B
86
C
48
D
85
E
100
Question 2

Скільки гребенів налічує дорсальна поверхня крижової кістки?

A
5
B
6
C
2
D
7
E
3
Question 2 Explanation: 
Спинна поверхня крижової кістки налічує 5 гребенів: непарний серединний гребінь (crista sacralis mediana), з боків від якого проходить парний присередній гребінь (crista sacralis medialis), та парний бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis).
Question 3

Скільки непарних кісток містить мозковий череп людини?

 
A
5
B
1
C
4
D
3
E
2
Question 3 Explanation: 
Мозковий череп людини містить 4 непарні кістки: - лобова (os frontale), - потилична (os occipitale), - решітчаста (os ethmoidale), - клиноподібна (os sphenoidale).
Question 4

Скільки частин носової порожнини?

A
1
B
3
C
2
D
5
Question 5

Скільки каналів та канальців має скронева кістка людини?

A
6
B
4
C
3
D
7
E
5
Question 5 Explanation: 
Скронева кістка (os temporale) має 3 канали і 4 канальці: -сонний канал (canalis caroticus) -м'язо-трубний канал (canalis musculotubarius) -канал лицевого нерва (canalis nervous facialis) - каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani) -барабанний каналець ( canaliculus tympanicus) - сонно-барабанні канальці (canaliculi caroticotympanici) -соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus).
Question 6

Скільки частин шлунка?

How many parts of the stomach?

A
5
B
3
C
4
D
6
E
2
Question 6 Explanation: 
У шлунку 4 частини: 1) кардіальна частина, 2) дно, 3) тіло, 4) воротарна частина. In the stomach of 4 parts: 1) cardiac part, 2) bottom 3) body 4) pyloric part.
Question 7

Скільки частин тонкої кишки?

 How many parts of the small intestine?

A
1
B
4
C
5
D
2
E
3
Question 7 Explanation: 
Тонка кишка складається з трьох частин: 1) дванадцятипалої кишки (Duodenum), 2) порожньої кишки (Jejunum) 3) клубової кишки (Ileum). The small intestine has three parts: 1) duodenum, 2) jejunum, 3) ileum.
Question 8

Скільки пластинок має решітчаста кістка людини?

A
5
B
2
C
1
D
3
E
4
Question 8 Explanation: 
Решітчаста кістка (os ethmoidale) має 3 пластинки: -дірчасту (решітчасту) - lamina cribrosa, що розміщена у решітчастій вирізці лобової кістки - перпендикулярну - lamina perpendicularis, що формує частину кісткової перегородки носа - очноямкову - lamina orbitalis, що утворює частину медіальної стінки очної ямки.
Question 9

Скільки сегментів у легені?

 
A
4
B
10
C
6
D
8
Question 10

 Скільки молочних зубів?

A
16
B
20
C
18
D
32
Question 11

Скільки парних кісток містить лицевий череп людини?

A
12
B
5
C
6
D
3
E
4
Question 11 Explanation: 
Лицевий череп людини містить 6 парних кісток: - носова (os nasale), - сльозова (os lacrimale), - вилична (os zygomaticum), - нижня носова раковина (concha nasalis inferior), - піднебінна (os palatinum), - верхня щелепа (maxilla).
Question 12
Зі скільки місяців у дитини наявні всі молочні зуби?
A
16
B
24
C
12
D
36
E
18
Question 13

Скільки частин товстої кишки?

How many parts of the large intestin?

A
6
B
3
C
2
D
4
E
5
Question 13 Explanation: 
Товста кишка (intestinum crassum): 1) сліпа кишка (caecum), 2) ободова кишка (colon), 3) пряма кишка (rectum). The large intestine (intestinum crassum): 1) caecum, 2) colon, 3) rectum.
Question 14

Скільки кісток входить до складу мозкового черепа людини?

A
12
B
9
C
6
D
8
Question 14 Explanation: 
До складу мозкового черепа людини входить 8 кісток: - парні: тім'яна (os parietale) та скронева (os temporale); - непарні: лобова (os frontale), потилична (os occipitale), решітчаста (os ethmoidale), клиноподібна (os sphenoidale).
Question 15

Скільки частин глотки?

How many parts of the pharynx?

A
3
B
1
C
5
D
2
E
4
Question 15 Explanation: 
Три частини глотки: 1) носова (носоглотка), 2) ротова (ротоглотка), 3) гортанна (гортаноглотка). Three parts of the pharynx: 1) nasopharynx, 2) oropharynx, 3) laryngopharynx.
Question 16

Скільки всього ямок мають типові грудні хребці?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Question 16 Explanation: 
У людини 12 грудних хребців, серед них типові - з другого по дев'ятий. Кожен з них має на тілі дві верхні та дві нижні реброві пів'ямки для з'єднання з головкою ребра; а також 2 цілі реброві ямки поперечного відростка для з'єднання з горбком ребра. Отже разом 4*0.5+2=4 цілі ямки.
Question 17

Скільки постійних зубів?

A
18
B
36
C
24
D
32
Question 18

Зі скількох кісток складається череп людини?

A
32
B
30
C
29
D
25
E
22
Question 18 Explanation: 
Череп людини складається з 29 кісток. Серед них парні: тім'яна (os parietale), скронева (os temporale), носова (os nasale), сльозова (os lacrimale), вилична (os zygomaticum), нижня носова раковина (concha nasalis inferior), піднебінна (os palatinum), верхня щелепа (maxilla); та непарні: лобова(os frontale), потилична (os occipitale), решітчаста (os ethmoidale), клиноподібна (os sphenoidale), леміш (vomer), нижня щелепа (mandibula) та під'язикова кістка (os hyoideum).
Question 19

На якому тижні ембріонального розвитку людини спостерігається поява ядер скостеніння?

A
10
B
2
C
8
D
4
E
12
Question 19 Explanation: 
На восьмому тижні ембріонального розвитку людини в сполучній тканині, завдяки продукції остеобластами міжклітинної кісткової речовини і просякання її вапном, з'являються ядра (центри) скостеніння. Цей тип скостеніння кісток називається ендесмальним.
Question 20

Скільки стадій остеогенеза проходять вторинні кістки?

A
5
B
3
C
1
D
2
E
4
Question 20 Explanation: 
Кістки, які у своєму розвитку проходять три стадії остеогенеза: 1 - перетинчасту, 2 - хрящову, 3 - кісткову, називаються вторинними кістками.
Question 21

Скільки відсотків води містить кістка живої людини?

A
75%
B
30%
C
50%
D
5%
E
20%
Question 21 Explanation: 
У живої людини кістка містить близько 50% води, 28% органічних і 22% неорганічних речовин, що визначають її міцність і еластичність.
Question 22

Скільки кісток входить до складу лицевого черепа людини?

A
18
B
12
C
10
D
14
E
15
Question 22 Explanation: 
До складу лицевого черепа людини входить 15 кісток: - парні: носова (os nasale), сльозова (os lacrimale), вилична(os zygomaticum), нижня носова раковина (concha nasalis inferior), піднебінна (os palatinum), верхня щелепа (maxilla); - непарні: непарні леміш (vomer), нижня щелепа (mandibula) та під'язикова кістка (os hyoideum).
Question 23
Скільки кісток у людини?
A
150
B
208
C
100
D
260
E
300
Question 24

Зі скількох частин складається груднина людини?

A
4
B
3
C
2
D
5
E
1
Question 24 Explanation: 
Груднина (sternum) - плоска губчаста кістка, яка складається з трьох частин: ручка (manubrium sterni), тіло (corpus sterti) та мечоподібний відросток (processus xyphoideus).
Question 25

У скільки місяців у дитини з’являються перші молочні зуби?

A
20
B
12
C
6
D
24
E
3
Question 26

Скільки кутів виділяють на тім'яній кістці?

A
7
B
4
C
5
D
3
E
6
Question 26 Explanation: 
На тім'яній кістці людини виділяють 4 кути : -лобовий (angulus frontalis) -потиличний (angulus occipitalis) -клиноподібний (angulus sphenoidalis) -соскоподібний (angulus mastoideus).
Question 27

Скільки частин дванадцятипалої кишки?

A
6
B
2
C
4
D
3
E
5
Question 27 Explanation: 
Дванадцятипала кишка є початком тонкої кишки, який з'єднує шлунок з порожньою кишкою; огинає підшлункову залозу. У duodenum чотири частини: 1) верхня, 2) низхідна, 3) горизонтальна, 4) висхідна.
Question 28
Скільки непарних кісток у людини?
A
86
B
42
C
42
D
15
E
36
Question 29

Скільки частин гортані?

A
6
B
5
C
2
D
3
E
4
Question 29 Explanation: 
Присінок гортані і підголосникова порожнина розділена голосовими складками.
Question 30

Скільки пар справжніх ребер містить грудна клітка людини?

A
12
B
7
C
10
D
11
E
5
Question 30 Explanation: 
У людини 12 пар ребер. Справжні ребра (costae verae) - ребра, які з'єднуються з грудниною за допомогою хрящів. Це перші сім пар.
Question 31

Скільки листків плеври?

A
8
B
2
C
4
D
6
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 31 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

Залишити відповідь