ГЕРАСИМЮК Ілля Євгенович

Доктор медичних наук (2006), професор (2007).

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (МАІА).

Член правління наукового товариства АГЕТ України (з 2019).

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні і біологічні науки), 14.01.03 – хірургія, та 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки).

Народився  2 серпня 1957 року у м. Збараж, Тернопільської області.

Освіта: Тернопільський медичний інститут (1980)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль). 

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя (2006).

Досвід професійної діяльності:

  • Практичний лікар (1980), асистент, доцент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, (1985), завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з 2006 року;

  • Учений секретар Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (1991-2006; 2014)

Тема докторської дисертації: “ Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)” (2006).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував понад 270 робіт, у тому числі: 1 монографія, 5 підручників і навчальних посібників, 39 патентів та авторських свідоцтв на винахід. Серед них:

СТАТТІ

  • Герасимюк І.Є. Особливості ремоделювання кровоносних судин легень щурів при застосуванні різних методів регідратації після загального зневоднення / І.Є. Герасимюк, М.О. Вацик // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.1, Т. 2 (149). – С. 272-276

  • Герасимюк І.Є. Стан кислотно-основної рівноваги та вʼязкості крові у щурів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою та їх вплив на структурну організацію печінки та нирок / І.Є. Герасимюк, М.П. Кланца, А.Г. Корицький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 1 (37). – С. 68 – 73.

  • Character and featu-res of morphofunctional reactions of renal vessels in rats ad chro ning poisoning with acetylsalicylic acid / I.Ye. Herasymiuk, A.H.Korytskyy // Reports of Morphology. – 2018. – Vol. 24, # 2. – P. 27-32

 ПІДРУЧНИКИ

  • Human Anatomy: text book / V.G. Cherkasov, A.S. Holovatskyi, O.I. Kovalchuk, I.Ye. Herasymiuk // Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 464 p.

 ПОСІБНИКИ

  • Handbook of Human Anatomy. / B.Ya. Reminetskyy, I.Ye. Herasymiuk, L.Ya. Fedonyuk, V.D. Voloshyn //  Edited by B.Ya. Reminetskyy. – Ternopil: TSMU, 2018. – 224 p.

Підготував 1 доктора та 20 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: структурно-просторова організація кровоносних судин в нормі та патології.

Робоча адреса: 4601, м. Тернопіль, вул. Руська, 12, кафедра анатомії людини.

Електронна адреса: herasymyuk@ukr.net

Mob. +38(063)7156401

 

 

Loading