КРИВЕЦЬКИЙ Віктор Васильович

 

Доктор медичних  наук (2009), професор (2011).

Член спеціалізованої Вченої ради К 76.600.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.03 – хірургія.

Заступник головного редактора наукового фахового видання України

«Буковинський медичний вісник»;

Член редакційної ради наукового фахового видання України  «Клінічна анатомія та оперативна хірургія».

Член Вченої ради Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет»,

 

Народився 19 березня 1966 р. в с.м.т. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області.

Освіта: з відзнакою закінчив лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту (1992).

Місце роботи та посада:  Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича (2014) Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці)

Досвід професійної діяльності:

асистент (1992-2000), доцент (2000-2009), професор (2010),

завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці) з 2014 року;

голова ПМК (предметно-методичної комісії з медико-біологічних дисциплін) ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» з 2014 року.

Тема докторської дисертації: “Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини”. (2008).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував близько 400 робіт, у тому числі: 5 монографій, 1 підручник і 11 навчальних посібників, 15 авторських свідоцтва та патентів на винахід. Серед них:

МОНОГРАФІЇ
Кривецький В.В. Ембріотопографія хребтового стовпа у нормі та патології / В.В. Кривецький  – Чернівці: Медуніверситет, 2010. – 319с. , іл. бібл. 265.
Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, В.В. Кривецький, та ін.]; за ред. Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 300 с.
Кривецький В.В.  Туркевич Микола Гервасійович – видатний вчений, педагог, гуманіст. / В.В. Кривецький, Марчук Ф.Д., Лютик М.Д.– Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 144с.
Кривецький В.В. Особливості морфогенезу та ембріотопографії ділянки кульшового суглобав пренатальному періоді онтогенезу людини / В.В.Кривецький, Д.І. Яким’юк, Ф.Д. Марчук, О.Ф. Марчук – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 184 с.
Кривецький В.В. «Особливості морфогенезу та  топографії шийного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини»  / В.В.Кривецький, В.І. Нарсія – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 184 с.
 ПІДРУЧНИК
Анатомія людини з основами фізіології / Кривецький В.В., Лютик М.Д., Луканьова С.М. // Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 462 с.
ПОСІБНИКИ
 1. Пашковський В.М., Кривецька І.І., Кривецький В.В. Лікувально-діагностичні пункції та блокади в неврології – Чернівці: БДМА, 2008. – 144 с.
 2. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Анатомія черепних нервів. – Чернівці: БДМУ, 2010. – 112 с.
 3. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку . – Чернівці: БДМУ, 2014. – 224 с.
 4. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи. – Чернівці: БДМУ, 2015. – 264 с.
 5. V.V. Kryvetskiy, M.P. Kavun, O-M.V. Popeliuk General anatomy of the human muscular system Чернівці: БДМУ , 2017. – 205 с.
 6. Анатомія опорно-рухового апарату та нутрощів / [В.В. Кривецький, Н.Б. Решетілова, Ф.Д. Марчук та ін.]; за ред. В.В. Кривецького. – Чернівці: БДМУ, 2017. – 100 с.
 7. Тлумачниий тератологічний словник / Т.М. Бойчук, В. С. Пикалюк,
  В.В. Кривецький, О.П. Антонюк, (за ред. латинських морфологічних термінів В. Г. Синиця). – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 430 с.
 8. Кривецький В.В. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи ./ В.В. Кривецький, І.В. Кривецький, Бесплітнік М.Г., Ротар Г.П. //Навчальний посібник на СD. Чернівці, – БДМУ. – 2017. –  іл. 94, – 264 с.
 9. Кривецький В.В. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку / В.В. Кривецький, І.В. Кривецький, Бесплітнік М.Г., Ротар Г.П. // Навчальний посібник на СD. Чернівці, – БДМУ. – 2017.– 224 с.
 10. Нервова система та органи чуття / [В.В. Кривецький,  Н.Б. Решетілова, Ф.Д. Марчук та ін.]; за ред. В.В. Кривецького. – Чернівці: БДМУ, 2018. – 110 с.
 1. Анатомія серця і судин / [В.В. Кривецький, Н.Б. Решетілова, Ф.Д. Марчук та ін.]; за ред. В.В. Кривецького. – Чернівці: БДМУ, 2018. – 105 с.
СТАТТІ
 1. Кривецький В.В. Особливості морфофункціонального дослідження ендокринного компоненту сім’яників в умовах експерименту / Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень Том 1, № 2, (5сс) (2013) – С.149-153. Journal of Clinical and Experimental Medical Research Vol. 1, No 2, (5pp) (2013) – P. 149-153.
 2. Кривецький В.В. Перспективи та здобутки кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету /  В.В. Кривецький // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Т.13, № 1 – 2014. – С. 105-109.
 1. Кривецкий В.В. Морфогенез позвоночного столба в зародышевом и раннем предплодном периоде онтогенеза человека / В.В. Кривецкий, В.К. Пионтковский, В.И. Нарсия, И.В. Кривецкий // Мат. Международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии», посв. 70-летию Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Николая Тестемицану Республики Молдова (15-16 октября 2015 г.) – С. 257-261.
 2. Кривецький В.В. Розвиток та становлення верхньощелепних пазух у періоді раннього та першого дитинства / В.В. Кривецький, Г.Я. Костюк,Т.В. Процак, Н.І. Гаїна // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2. Том 3 (120). – С. 290-292.
 3. Кривецький В.В. Морфогенез шкіри та її похідних в пренатальному періоді онтогенезу людини / В.В. Кривецький, Ф.Д. Марчук Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т.14. №4(54). – С. 34-38.
 4. Кривецький І.В. Розвиток з’єднань хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини / І.В. Кривецький, В.І. Нарсія, В.В. Кривецький // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Вип.82, Т.2. К1 – Запоріжжя, 2015.– С. 64-71.
 5. Кривецкий В.В. Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини / В.В.Кривецький, М.Г. Бесплітнік, В.І. Нарсія, І.В. Кривецький // Вісник проблем біології і медицини – 2017. – Вип. 1 (135). – С. 287-290.
 6. Kryvetskyi V.V. Blood supply of the cervical region of the vertebral column during the fetal period and in newborns / V. Kryvetskyi, V.I. Narsiya, I.V. Kryvetskyi // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, N 2/2017.- С.76-79.
 7. Kryvetskyi V.V. Literary data aboutabnormalities of eyesdevelopment / V.V. Kryvetsky, T.V. Protsak, A.V.Prodan // Клінічна та експериментальна патологія – 2017. – Т. ХVІ, №2 (60), ч.2, – С. 85-87./
 8. Кривецкий В.В. Методи дослідження природжених вад органів нижнього середостіння у пренатальному періоді онтогенезу/ В.В. Кривецький Г.П. Ротар, Т.В. Процак, М.Г. Бесплітнік, Ю.М.Рябий // Буковинський медичний вісник – 2017- Вип. 2 (82). –С.-150-152.

Підготував 1 кандидата медичних наук. Керівник 5 кандидатських дисертацій.

Напрями наукових інтересів: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії.

Профіл у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N3bHVD0AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9902-1113

ResearcherID: C-8222-2017

Робоча адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Ризька, 1, кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

http://anatomy.bsmu.edu.ua

Домашня адреса: 58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської 53 кв. 20

Телефони: роб. (0372) 523963; моб. +380500216512

Електронна адреса: embryo19@gmail.com

kryvetskyj@bsmu.edu.ua

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading