ПИКАЛЮК Василь Степанович

Завідувач кафедри анатомії людини навчально-наукового медичного інституту Волинського національного університету  імені Лесі Українки (з 2018 року).

Доктор медичних наук (1991), професор (1992);

Заслужений діяч освіти Криму (2013);

Академік Академії наук вищої освіти України (2007);

Віце-президент наукового товариства АГЕТ України (1996-2012), член президії правління НТ АГЕТ(з 2012);

Член експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини» (2010-2014);

Член Наглядової та Координаційної рад Міжнародного фонду «Відродження» (1992-2002).

Народився 16.11.1954

 

Освіта: Тернопільський медичний інститут (1978)

Досвід професійної діяльності:

 • аспірант (1978), асистент (1981) кафедри нормальної анатомії Тернопільського медичного інститут;

 •  доцент кафедри анатомії  (1986), декан медичного факультету (1991), професор (1992), проректор з начальної роботи(1994) Луганського державного  медичного інституту;

 • проректор з наукової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки (1995);

 • завідувач кафедри анатомії людини Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (2001);

 • професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (2018),   зав. каф. анатомії людини Волинського національного університету ім. Лесі Українки (2020).

Тема кандидатської дисертації: «Ріст, будова та формоутворення скелету під впливом штучно мінералізованої води різного сольового складу» (1983)

Тема докторської дисертації: «Особливості росту, будови, формоутворення та регенерації скелету під впливом хімічних агентів зовнішнього середовища різної етіології та інтенсивності» (1991)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував понад 680 наукових праць у тому числі: 9 монографій, 12 підручників, 48 посібників і практикумів, 6 словників  та 28 патентів й авторських свідоцтв. Серед них:

МОНОГРАФІЇ, СТАТТІ ТА СЛОВНИКИ

 1. Пикалюк В. С. Природжені вади розвитку людини. Загальні положення тератології / Пикалюк В. С., Бойчук Т.М., Олійник І.Ю., Антонюк О.П. / Чернівці, 2015. – 361 с.
 2. Пикалюк В. С. Професори-морфологи України / Пикалюк В. С., Бабанін А.А., М.А. Волошин, Ю.Б. Чайковський / Довідник-Запоріжжя, 2006, 2010, 2015. – 72 с.
 3. Пикалюк В. С. Морфологічна наукова школа. Наукове видання / Пикалюк В. С., Малов А.Е., Кутя С.А., Кривенцов М.А. / Сімферопіль, Аріал, 2017 – 45 с.
 4. Вплив ксеногенної ЦСР на легені при парентеральному введенні / Д.В. Шатов, В.В. Шаланин, Т. С. Шимкус / Морфология, – 2014, Т.8, №2. – с. 77-89.
 5. Пикалюк В. С. Описание плеоцинального клапана Николасом Тульпом / Пикалюк В. С. , Кутя С.А., Николаева Н.Г., Мороз Г.А., Полищук Е.А. / Експериментальная и клиническая гастроентерология. № 5 (53), 2018.- с. 150-153.
 6. Мостовой С.О., Пикалюк В.С. Морфофункциональное состояние нижнечелюстных коскей белых крыс при воздействии бифосфонатов в остеонекротических дозах. / Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки: Серія:Біологічні науки, 2019, 3(387), с.154-162.
 7. Тлумачний ембріологічний словник / В.С. Пикалюк, Т.М. Бойчук, В.В. Кривецький, О.П. Антонюк / Чернівці: МУ, 2016. – 427 с.
 8. Тлумачний тератологічний словник./укл.:В,С,Пикалюк.-Луцьк:Вежа-Друк,2019. – 576с./ Вісник проблем біології і медицини. Вип.1, том1(148),2019,с.291-295.
 9. Пикалюк В.С., Овчаренко В.В., Плеханова К.А. 3-Д моделирование и печать как современный метод углубленного изучения анатомических структур во внеаудиторной работе студентов. Инновационные обучающие технологии в медицине/Сборник м-лов Респ.н-пр.к-ции – Витебск; ВГМУ-2017-с.475-479
 10. Пикалюк В.С., Шатов Д.В.,Шаланин В.В.Обзор методов количественной оценки повреждения легких. Морфология.2016. т.10. № 3. с.389-394.
 11. Пикалюк В.С. Primus inter pares./ Первая среди равных. Электронный ресурс: Видео-фильм-Симферополь, 2016.
 12. Пикалюк В.С. Шаймарданова Л.Р. О системе стволовых клеток. Клин.медицина – 2016, № 2, т.6. -.133-136.
 13. Пикалюк В.С., Л.Л. Корсунская, А.О. Роменский, Л.Р. Шаймарданова. Циркумвентрикулярная система как «ворота» в головной мозг. Таврич. мед.-биол. вестник, Т.16, №1, ч.1(61), 2013. – С. 270-276.
 14. Пикалюк В.С., Кутя С.А., Мостовой С. О., Шаймарданова Л. Р., Шевчук Т. Я. Регенерація скелету. Роль системи крові і окремих факторів в її перебіг. Сімферополь, 2012. 248с.
 15. Пикалюк В.С., Богданов В. В. Вомероназальный орган человека.. Современное состояние, проблемы и перспективы исследования. Український морфологічний альманах. – 2011. – Т.9, №3. – С. 197-200.
 16. Пикалюк В.С., Бессалова Е. Ю., Ткач В. В., Кривенцов М. А., Киселев В. В., Шаймарданова Л. Р.Ликвор как гуморальная среда организма. Симферополь, 2010.
 17. Пикалюк В. С. Бабанін,А.А.,Білецька М.Г., Зінченко О.П. та ін.Російсько-український  тлумачний словник основних біологічних   термінів. Сімферополь, 2004. 328 с. 

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 1. Пикалюк В. С., Шафранюк В. П., Григоришин П. М., Абрамчук О. М. Медична та біологічна фізика: лабораторний практикум : навчальний електронний практикум. // (Витяг із протоколу № 2 засідання науково-методичної ради Волинського національного університету імені Лесі Українки від 21 жовтня 2020 року).
 2. Пикалюк В. С., Лавринюк В. Є., Шевчук Т. Я., Шварц Л. О., Коржик О. В., Бранюк С. В., Апончук Л. С. Коржик О. В. Анатомія опорно-рухового апарату. Спланхнологія. Анатомія серцево-судинної системи. Органи імуногенезу. Нервова та ендокринна системи. Органи чуття. Питання інтеграції систем організму: навчально-методичний електронний посібник // (Витяг із протоколу № 2 засідання науково-методичної ради Волинського національного університету імені Лесі Українки від 21 жовтня 2020 року).
 3. Анатомія людини. В трьох томах. Під ред. В.Г. Ковешнікова, укр, англ. рос. Луганськ: Шико. 2006 – 2014 р., Т. 1-3.
 4. Пикалюк В.С., Зенин О.К., Камница О.А., Усович А.К. Анатомический глоссарий (опорно-двигательный аппарат, спланхнология) Учебное пособие – Пенза: изд-во ПГУ, 2016 – 136 с.
 5. Пикалюк В.С., Ковешников В.Г., Сікора В.З. та ін.Анатомія кінцівок.            Суми: СумДУ – 2014, – 245 с.
 6. Пикалюк В.С., Сікора В.З., Устянський О.О., Бумейстер В.І., Болотна І.В., Сулім Л.Г., Овчаренко В.В. Ротова порожнина. Навчальний посібник для практичних занять студентів стом. та мед. факультетів ВНЗ III-IV рівнів акредітації (за ред. Пикалюка В.С.), – Сімферополь, 2014. – 68с.
 7. Пикалюк В.С, Новосельська Н. А., Верченко І. А., Мороз Г. О., та ін. Збірник сітуаційних задач з анатомії людини для самостійної підготовки студентів стоматологічних факультетів внзів ІІІ – ІУ рівня акредитації до державного тестового екзамену «КРОК-1» За ред. Пикалюка В. С., Ковешнікова В. Г., Сікори В. З. – Сімферополь, 2012, 208с.           
 8. Пикалюк В.С., Швайко С.Є.,Дмитроца О.Р.., Шевчук Т.Я., Поручинська Т.Ф., Поручинський А.І., Комшук Т.С. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин. Опорний конспект лекцій. Луцьк, 2009 – 387 с.
 9. Пикалюк В. С., Ковешніков В.Г., Сікора В. З.та ін. Анатомія голови, грудей, живота, кінцівок: навчальні посібники. Суми: в-во СумДУ, 2010-2012.
 10. Пикалюк В.С., Пономаренко Е.А., Свербилова Т.Л., Фильцова М.С Учимся читать тексты по анатомии. Уч.-мет.практикум. – Симферополь, 2008. 167с.   
 11. Пикалюк В.С,Шкодивский И. И., Аджисалиев Г. Р., Кульбаба Н. В, Гривенко С. Г.Краткий справочник артерий человека. Ученый практикум для студентов. – Симферополь, 2005, 96 с.

Патенти, авторські свідоцтва

 1. Отоскоп. Деклараційний патент на винахід. (11) 32897А (51) 6 А618 1/227 (21)98073666. (46) 15.02.2001 Бюл.№1/ Мазур М.М.,Иванюк В.А.
 2. Консервуючий засіб для музейних препаратів. Деклараційний патент на Винахід. (21) 980 10238, (11)А0718А, (51) 6 А01№1100 / Ларіонов Г.М.
 3. Пристрій для захисту біологічних об’єктів при гравітаційних перевантаженнях. Деклараційний патент -2006 / Мостовой С.О.
 4. Спосіб корекції несприятливої дії гравітаційних перевантажень в експерименті. Патент на корисну модель № 35792.Дата реєстрації 10.10.08р. / С.А. Кутя, Г.О.Мороз, О.І. Коняєва.
 5. Спосіб бальзамування анатомічних об’єктів. Патент на корисну модель №39660. Дата реєстрації 10.03.2009р. №5 / Шадуро Ю.М.
 6. Спосіб діагностики алкогольної нефропатії. Патент на корисну модель №40919. Дата реєстрації 27.04.2009р. / Сатаєва Т.П., Лазарєв К.Л., Колбасін П.М.
 7. Спосіб реабілітації хворих після нефректомії. Патент на корисну модель. №46420. – Бюл. № 24, 2009р. Зар. 25.12.2009 / Сатаєва Т.П., Лазарєв К.Л., Ніколаєнко О.М., Колбасін П.М.
 8. Спосіб визначення синтопії вомероназального органа людини. Патент на корисну модель № 50830.- Бюл.12, 25.06.2010 / Богданов В. В., Степанюк Я. В., Антонюк О. П.
 9. Спосіб виготовлення корозійних анатомічних препаратів. Патент на корисну модель № 67957 – Бюл. №5. – 2012 / Шадуро Д. В.
 10. Спосіб визначення критеріїв формування третього шлуночка головного мозку в постнатальному періоді онтогенезу. Патент на корисну модель №80384, зареєстровано 27.05.2013 / Макар Б.Г., Гасанова І.Х.
 11. Пристрій для вимірювання біомеханічних характеристик дрібних біооб’єктів. Патент на корисну модель №74236, зареєстровано 25.10.2012 / Кутя С.А., Мороз Г.О., Столоногов О.О., Ліскевич Р.В.
 12. Спосіб біологічної стерилізації тварин. Патент на корисну модель №74220, зар. 25.10.2012 / Бессалова Є.Ю., Ткач В.В., Крівенцов М.А., Кісельов В.В.
 13. Пристрій для вимірювання біомеханічних характеристик кісток дрібних біооб’єктів при деформації розтягнення. Патент на корисну модель № 87612 від 10.02. 2014 р. / Кутя С.А., Ліскевич Р.В., Столоногов О.О.
 14. Спосіб обробки поліпропіленових сітчастих ендопротезів. Патент гп корисну модель № U 201602171 від. 26.09.16. Бюл. №18 / Іващук О.І., Гривенко С.Г., Журавель Є.А., Хатіпов А.С.
 15. Спосіб обробки поліпропіленових ендопротезів для герніопластики. Патент на корисну модель № U 201602172 від. 26.09.16. Бюл. №18 / Іващук О.І., Гривенко С.Г., Журавель Є.А., Хатіпов А.С.
 16. Способ получения нативного биологического препарата ликвора. Патент на полезную модель № 164292 от 5.08.2016 г. / Ткач В.В. Кривенцов М.А., Шаймарданова Л.Р., Бессалова Е.Ю., Киселёв В.В., Зайвый Ю.П., Лесковский А.О.
 17. Способ биологической стерилизации животных. Патент на полезную модель № 164293 от 5.08.2016 г. Бессалова Е.Ю., Ткач В.В., Кривенцов М.А., Киселёв В.В., Шаймарданова Л.Р

 

Стажування

 1. Наукове стажування. Університет ім. Рене Декарта, університет ім. Дені Дідро, Франція. Липень 2016, серпень 2018.
 2. Наукове стажування. Оксфордський університет, система організації охорони здоров’я та медичної освіти Великобританії. Липень 2019.
 3. Зимова сесія Осінньої школи з медичної освіти (Київ, 20-23 січня 2020р).

 

Гранти, проєкти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Керівник держбюджетної теми «Експериментальна ксенолікворологія» (2014-2018)
 2. Держбюджета тема «Вплив екзогенних факторів різної етіології на остеогенез» (2015-2019)
 3. Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» (2019-2022)
 4. Грант Асоціації французько-української співпраці у сфері охорони здоровя та фармації (2019)

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО

Підготував 7 докторів та 26 кандидатів медичних наук.

 

Нагороди, відзнаки

 • Почесний знак «Відмінник освіти України».

 • Почесні грамоти МОН і МОЗ України, МОН та НАН України, Кабінету Міністрів  та ВР Криму.

 • Дипломи, золота та срібна медаль Академії Наук вищої освіти України.

 • Почесні грамоти та подяки Волинської обласної ради та облдержадміністрації, ректорату та деканату  медико-біологічного факультету СНУ імені Лесі Українки.

 • Заслужений діяч освіти АР Крим.

 • Почесний стипендіат президента України.

 

Членство в наукових товариствах

 1. Член правління Всеукраїнського наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів
 2. Член правління Асоціації французько-української співпраці у сфері охорони здоровя та фармації.

Електронна адреса: 

pikaluk@ukr.net

pykaliuk.vasyl@vnu.edu.ua

Loading